A bejegyzések listája

2008. május 27., kedd

Üzenet Amerikából

**************************************************
NEWS FROM THE CENTRE FOR RESEARCH INTO FREEMASONRY
**************************************************

No. 27: MAY 2008
Los Angeles, California 28th May

Dear Colleagues and Friends!

As you are aware, the Director of the CRF is currently in the USA with a
mission: to explore and develop contacts with academic institutions, different
masonic organisations and interests groups. A full report on the Director’s
trip will be submitted in the next newsletter, No. 28. Until then, we hope that
you find the following information useful and inspiring:

1) New Working Paper on CRF Website
We are pleased to announce that a new Working Paper is available on the CRF
Website. Finally, Jan Snoek’s fundamental overview of the progress of our
discipline “Researching Freemasonry: where are we?” (his paper from last year’s
ICHF in Edinburgh) can be downloaded in pdf-format.

The next Working Paper – by Andreas Önnerfors who treats the cosmopolitan
foundations of freemasonry – will be published in June.

See http://freemasonry.dept.shef.ac.uk/workingpapers.htm

2) ICHF 2009 in Edinburgh
The deadline for submission of papers and panels for next year’s ICHF is
approaching. Last submissions are welcome by 12th June 2008. Then a selection
process will take place and the outcome will be reported at the end of August.
Please download the first Call for Papers under:

www.ichfonline.org

3) MA Course
The CRF has intensified its activities to recruit potential students for the
forthcoming MA course in the History of Freemasonry and Fraternalism. It is
obvious that the MA course will attract more participants for a distance
learning option that we aim to launch in 2009. However, it would be very
helpful if any interest for such an MA distance learning course is declared as
soon as possible, so that the History Department is made aware of the full
potential scale of this programme. Please contact history@sheffield.ac.uk, in
order to declare your interest for the MA.

More information on the MA programme based in Sheffield is provided on
following
site: www.shef.ac.uk/history/ma/freemasonry

4) Session on freemasonry on the 5th International Conference of Marine
History,
25th June 2008 9am – 11am Old Royal Naval College, Greenwich.
At this International Conference of Marine History, an entire session is
devoted
to Freemasonry: Dr. Helen Doe and Prof. Roger Burt will speak about “Maritime
Masons in Cornwall in the Nineteenth Century”, Dr. Dan Weinbren on “Masonic
Networks in a Nineteenth Century Port”, Prof. Andrew Prescott on “Membership of
Masonic Lodges in Some Northern Port Towns, 1780-1830” and Dr. Andreas
Önnerfors on “Swedish Freemasonry in the Caribbean: a Multinational Lodge in
the Port Town of Gustavia on St. Barthélemy around 1800”. For more information
and abstracts, see:
http://web-dev-csc.gre.ac.uk/conference/conf34/index.php

5) Conference in Leiden/The Netherlands: “The Expression of Freemasonry: Its
ritual, oratory, poetry, music, literature, art and architecture” 27-28
November 2008
A Call for papers has been distributed for this conference, preceded by the
inaugural lecture of Prof Malcolm Davies on 25th November, successor to Ton van
der Sande on the chair dedicated to research into freemasonry at the University
of Leiden. The full text of the CfP can be obtained by from the CFE,
info@stichtingovn.nl or the address below. Proposals for papers are to be sent
in before 11 July 2008 to: f.m.conference.leiden08@gmail.com

6) IInd Symposium on the History of Freemasonry and Patriotic Associations in
Latin America and the Caribbean, La Habana, Cuba 5th-8th December 2008
As a follow-up to the successful event that took place in December 2007 in La
Habana, the organising committee proudly announces the second conference on the
history of freemasonry and patriotic associations in Latin America and the
Caribbean for December 2008. A full text (until now in Spanish) for the Call
for papers can be obtained from the CRF or the Coordinator of the event, Lic.
Esther Lobaina Oliva: restherl@infomed.sld.cu

7) Research application for HERA
The CRF has over the last few weeks been very busy preparing a bid for a
network
grant under the “Humanities in the European Research Area” scheme – see
www.heranet.info. The application will be submitted during the next few days
and, we hope, will result in a full-scale application by the end of the year.

Faithfully,


Andreas Önnerfors


--
Dr. Andreas Önnerfors
Director / Senior Lecturer
Centre for Research into Freemasonry
34 Gell Street
Sheffield S3 7QY
United Kingdom
Telephone: +44 (0)114 222 9893
Fax: +44 (0)114 222 98 94
Email: a.onnerfors@sheffield.ac.uk
Website: www.freemasonry.dept.shef.ac.uk/
NOW ALSO ON FACEBOOK!
Join the group "Research into Freemasonry and Fraternalism"

2008. május 26., hétfő

Köténykötéssel akcióztak a szabadkőművesek

Nacsády András interjú az Indexen:

Köténykötéssel akcióztak a szabadkőművesek


* Spirk József - spirk@mail.index..hu

| 2008. május 26., hétfő 17:59

(Fotó: Huszti István)

A világ jobbítását a XXI. század etikai kérdéseinek megvitatásával célzó latin irányú szabadkőművesség vezető magyarországi páholya százéves lett. A Martinovics páholy az egykori tag, Ady Endre belvárosi szobrára kötettett szabadkőműves-kötényt a nagy ünnep alkalmából. A Nagyoriens nagymestere, Nacsády András arról beszélt, min rágódik a XXI. század küszöbén a harmincéves átlagéletkort jócskán meghaladó tagság.


A világ mozgatóinak tartott szabadkőművesség legrégebben működő magyarországi páholya egy földszinti lakásban székel az Újlipótvárosban. Nincsenek már tehetős pártolóik?

Mi egy magát tagdíjakból fenntartó egyesület vagyunk, nem kapunk semmiféle állami támogatást, nem úgy, mint az egyházak. Az egyszázalékos támogatásokból és a tagdíjakból próbáljuk fenntartani magunkat. Az újjáalakuláskor, 1992-ben kaptunk nemzetközi támogatást is, de ebből csak annyira futotta, hogy meg tudtunk venni egy ingatlant. Egyébként, ha mi lennénk a világ mozgatói, nem így nézne ki a világ, ahogy most kinéz.

Elég indirekt cáfolat. Ezzel valószínűleg nem győzi meg az összeesküvéselmélet-hívőket.

Egy szabadkőműves-páholy nem más, mint szellemi műhely. Ez a szellemi műhely elméleti megközelítéssel tárgyalja meg a nagy közéleti kérdéseket, ezekre próbálja felhívni a közvélemény figyelmét. Közénk minden párt támogatója beléphet, kivéve persze a szélsőségeseket. Ők úgysem osztják a szabadkőművesség vallotta nézeteket, a teljes lelkiismereti szabadságot, az abszolút vallási és etnikai toleranciát és a progresszív polgári értékeket.

A közélet és politika napi eseményeire tudnak befolyást gyakorolni?

Semmilyen befolyásunk sincs. Vannak közöttünk, akik politizálnak, de aktív politikussal én nem találkoztam. A nyilvános előadásokkal igyekszünk felhívni a figyelmet az etikátlanná vált világra, ami nemcsak Kelet-Közép-Európa országainak, a rendszerváltást megélt társadalmaknak a jellemzője, hanem kortünet. A szabadkőművesség tulajdonképp egy önképzőkör, ahol önmagunk csiszolását tekintjük az egész világ jobbítására tett kísérletnek. A konkrét tevékenység pedig az, hogy a szabadkőműves előadásokat hallgat, szervez, tart, és ezzel igyekszik befolyásolni környezetét is.

Mostanában milyen előadások népszerűek szabadkőműves-körökben?

Elsősorban etikai kérdésekről beszélünk. Téma lehet a genetikai manipulációktól kezdve az eutanáziáig minden.

A konkrét események vizsgálata helyett filozófiai megközelítésben?

Filozófiai megközelítésben, igen, mert a konkrét napi politika nem lehet a találkozók tárgya.

Tilos?

Kizárt. Pontosan azért, mert abszolút türelmességgel vagyunk egymás iránt, függetlenül attól, ki hova szavaz, milyen politikai elveket kedvel. Ezért nem lehet napi politika előadás tárgya.

Még olyan fontos témákkal, mint a kormányválság vagy az őszödi beszéd sem tettek kivételt?

Nem.

Miért kötöttek szabadkőműves-kötényt a belvárosi Ady-szoborra?

A Martinovics páholy a múlt héten ünnepelte a 100 éves jubileumát, ennek örömére vagy emlékére gondoltuk, hogy Adyval hívjuk fel az eseményre a figyelmet, aki tagja volt a páholynak. De rajta kívül emlékezhettünk volna Csáth Gézával vagy Kosztolányi Dezsővel is, ők is tagok voltak. De a tér másik felén, Liszt Ferenc derekára is köthettük volna kötényt, ő is szabadkőműves volt ugyanis. De a szervezetünk második nagymesterét is említhetném, Jászi Oszkárt, az ő polgári liberális elvei nélkül ma talán nem beszélhetnénk demokratikus Magyarországról.

Hány tagja van a szervezetnek jelenleg?

A Magyarországi Nagyoriens 150 tagot számlál. 1992 óta ötszáz új tagot avattunk. A tagság átlagéletkora bőven harminc fölött van. Kell egy bizonyos érettség ahhoz, hogy valaki csatlakozzon. Az érdeklődő fiatalok többsége bizonyos illúzióval jön közénk, azt hiszik, hogy itt Mozarttal vagy Voltaire-rel találkoznak majd. A mi páholyunk tagjai egyébként havi rendszerességgel ülnek össze.

Mennyit kell fizetni egy rendes tagnak?

Az éves tagdíj nálunk 15 ezer forint. Összehasonlításul a francia Nagypáholyban, ha jól tudom, 400 euró évente.

A 15 ezer forint ellenében nyilván még senki sem kapja meg a páholytagságot. Milyen vizsgákon kell átesnie a jelentkezőknek?

A szabadkőművesség nem toboroz, minket megkeresnek és megtalálnak. A keresőkkel elég hosszú ankétok történnek, hogy megtudjuk kicsoda, és miért akar belépni. Ha a társaság titkos szavazással, abszolút többséggel elfogadta a jelöltet, akkor avatási szertartáson kell átesnie.

Milyen okok miatt eshet ki valaki a rostán?

A szélsőséges gondolkodásúakat nem szeretnénk beengedni a sorainkba, de az is kizáró ok lehet, ha valaki büntetett előéletű.

Ezt ellenőrzik is?

Persze. Kérdés alapján is ellenőrizzünk, de bármikor kérhetünk erkölcsi bizonyítványt. Nyugat-Európában ez egyébként is kötelező.

A köténykötési akcióval a szabadkőművesek pr-ján is változtatni akarnak? A hagyomány a titokzatosság és a titkolózás, a város közepére tervezett akció viszont happeningszerű figyelemfelhívás volt.

Mi már régóta próbáljuk eloszlatni a szabadkőműveseket körülvevő előítéleteket, és megszabadulni a buta leleplezésektől.

A nemzetközi szervezeti kapcsolatok működnek? Említette, hogy külföldről kaptak pénzt az ingatlanvásárláshoz.

Franciaországból kaptuk a támogatást, főként azért, mert a Martinovics páholy, amelyet 1950-ben betiltott egy Kádár János nevű ember, 1956-ban Párizsban alakult újjá a régi, még háborús időszakból ottmaradtakból, majd a forradalom emigránsaiból. Az alakulás fontos célja volt, hogy megőrizze a páholy jogfolytonosságát.

Kapnak külföldről instrukciókat is?

A szabadkőművesség nemzetközi szerveződés, de nem úgy, mint a katolikus egyház. Itt nincs Vatikán, nincs olyan szervezeti egység, amely megmondja a többinek, hogy mit csináljanak. És ezzel cáfolunk mindenféle összeesküvés-elméletet, amelyek erre a gondolatmenetre alapulnak. Két nagy irányzat létezik a szabadkőművességben, az egyik az angolszász, a másik, a latin, vagy mondhatnánk, francia. Az angolszász vonulatban kötelező az istenhit, nálunk viszont mindenkinek joga a lelkiismereti szabadság.

A szabadkőművesség nagy témái a rabszolgaság eltörlése, a szociális biztonság vagy a demokratikus berendezkedés többé-kevésbé megvalósultak már, milyen célokat tűznek maguk elé a XXI. században?

Az etikai kérdések, amelyek nem kapcsolódnak vallásokhoz és pártok nézeteihez fontos témák ma is. Az amorálissá vált világban az egyetemes törvények értelmezése.

Mik a legfőbb elméleti kihívások a szabadkőművesek számára? A géntechnológiát már mondta.

A tagok között vannak orvosok, kutatók, de például jogászok, sőt akár internetguruk is. Az internet például az egyik terület, amely felvethet olyan érdekes etikai kérdéseket, amelyek vita tárgyát képezhetik egy-egy előadás után. Ebből a vitából a jegyzőkönyv alapján alakul ki az úgynevezett munka, amelyet szeretnénk a nyilvánosságnak is megmutatni. De ez megint csupán pénz kérdése. Nyugat-Európában, például Franciaországban, minden nagyobb könyvesboltban ott állnak a szabadkőművességgel foglakozó könyvek, és azok a kiadványok, amelyek az általunk is tárgyalt kérdéseket tartalmazzák már letisztult, kinyomtatható formában. Televízió-, rádióműsoraik vannak. Mi itt még nem tartunk.

(Fotó: Huszti István)

Forrás: http://index.hu/politika/belfold/szabkomu05/

Kapcsolódó fotóblog: http://www.photoblog.com/kikiroller/2008/12/16/ady-endre-szabadkmves.html

2008. május 23., péntek

Szabadkőműves antológia előkészületben

Egy régóta tervezett szabadkőműves irodalmi összeállítás valószínűleg végre megjelenik.

A 2006 decemberében a Pallas Páholy (NEM szabadkőműves páholy) weblapjának Klubháló (A Közéleti Társaságok Szabad Hálózata) részében bejelentették a Márton László szerkesztésében készülő kötetet és várható tartalmát:

http://www.klubhalo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1821"Iskolája az emberi szívnek" szabadkőműves antológia
Idestova három évszázados működése során a szabadkőművesség számtalan alkotóval és gondolkodóval gazdagította az emberiséget. A XVIII. században a felvilágosodás úgyszólván minden alakja szabadkőműves volt, Magyarországon és a nagyvilágon.
A XIX. században a romantika és a szimbolizmus, a XX. században a modernizáció és a nemzeti függetlenség képviselői hirdették a szabadkőművesség eszményeit. Ez az első, a szabadkőművesség irodalmát teljes szélességében és mélységében bemutatni kívánó antológia világviszonylatban is kiemelkedő kísérlet. Célja egyrészt, hogy közzé tegye minden magyar író és költő ilyen tárgyú szövegét, másrészt, hogy megismertesse az olvasót a világirodalmi szempontból jelentős szerzők műveivel.

A válogatás két elvet követ: a szerző legyen bizonyíthatóan szabadkőműves, a szöveg kapcsolódjék a témához.
Az antológia módot ad arra, hogy a szabadkőművesek elveit, eszmekörét, a páholyok tevékenységét, sőt a titkosnak vélt szertartások lefolyását az olvasó hiteles forrásokból ismerje meg. Ugyanakkor a magyar nyelven először közölt, vagy ilyen tematikus válogatásban először szereplő szövegek hasznos olvasmányul – mintegy segédkönyvként – szolgálnak a felvilágosodást, vagy a polgárosodást tanulmányozók számára. A mellékelt tartalomjegyzékből kitűnik, hogy a szemelvények a XIV. századtól napjainkig mutatják be a szabadkőművesség irodalmát. A szövegeket a szerzőket bemutató életrajz kíséri.

Az antológiát Márton László író, esszéista szerkesztette. A kötet előreláthatóan 2007. márciusában jelenik meg a Pallas Könyvek sorozatban.


Ady Endre: Versek a Galilei körhöz.(A piros gyász ünnepén, A magyar tanítókhoz, A tűz márciusa) A szétszóródás előtt

Batsányi János: A viaskodás

Benedek Elek: Testamentum

Benedek Marcell: Naplómat olvasom

Burns, Robert: No churchman I am, The sons of old Killy, A szabadság fája, A nagyhasú butykos, The Masons Apron

Casanova, Giacomo: Életem története

Conan-Doyle, Arthur: A félelem völgye

Goethe: Geheimniss, Symbolum, Verschwiegenheit, Gegentoast des Schwestern, Trauerloge, Dank des Sangers, Wilhelm mester tanulóévei

Kazinczy Ferenc: Az én életem, Levél Aranka Györgyhöz

Karinthy Frigyes: Vérmező, 798

Kármán József: Sejtelmek

Kazantsaki, Nikosz: Az építőmester

Kipling, Rudyart: Banquet night, My new cut ashlar, A Palota, Anyapáholyom, A testvérek nevében, Kafirisztán királya

Kosztolányi Dezső: A lánc

Lessing, Gotthold Ephraim: Szabadkőműves párbeszédek, Bölcs Nátán

Móra Ferenc: Láncbeszéd

De Nerval, Gérard: Hirám halála

Pálóczy Horváth Ádám: A felfedett titok

Perez Galdos, Benito: A Nagy Oriens

Petőcz András: A csiszolt kő

Verseghy Ferenc: A marszilai dal A Regius költemény

Sadoveanu, Mihail: Az aranyág

Szenteleky Kornél: Testvéri köszöntő, Akácok az őszben

Tolsztoj, Lev: Háború és Béke (részlet)

Verdun, Jean: Az építőmester

Voltaire: Fohász türelemért

Zalán Tibor: Pierre Bezuhov avatása 
2008. május 9., péntek

100 éves a Martinovics páholy

100 éves a Martinovics páholy


1908 május 27-én nyolc, a Demokrácia páholyból szabályosan kilépett (fedezett) mester szabadkőműves a Nagypáholy engedélye alapján megalapította a Martinovics páholyt.

A nyolc alapító tag Gönczi Jenő minisztériumi tisztviselő, dr. Harkányi Ede ügyvéd, író, dr. Jászi Oszkár, a Huszadik Század szerkesztője, Marschan Géza jogász, Rácz Gyula statisztikus, író, Székely Imre ügyvéd, dr. Szende Pál ügyvéd, író és Zigány Zoltán tanár volt.

Az új páholyok megalakulása gyakran követett hasonló koreográfiát, például a Demokrácia páholy maga is így keletkezett, a Könyves Kálmán páholyból 1887-ben kivált szabadkőművesek alapították. Mivel az 1872-es alapítású Könyves Kálmán páholy a skót rítust követte, természetesen "gyermeke" és "unokája", a Demokrácia páholy és a Martinovics páholy is az Ősi és Elfogadott Skót Rítus szerint dolgozott.

A Martinovics páholy alapítására azért került sor, mert a korabeli szabadkőművesség legradikálisabb páholyát, a Demokrácia páholyt sem tartották elég haladónak.

A páholy 1920-as betiltásáig összesen 88 főt vettek fel (anyakönyveztek), 1920-ban 78 fő szerepelt a taglistán.

Néhány ismert személyiség a páholy tagjai közül:

Ady Endre, Bíró Lajos, Bölöni György, Csáth Géza, Lengyel Géza, Nagy Endre, Szini Gyula, Schöpflin Aladár írók, Kunfi Zsigmond, Pogány József hirlapíró, Diner-Dénes József művészettörténész szakíró, Reinitz Béla zeneszerző, Rónai Zoltán ügyvéd, Vágó József építész.

A páholy tagjai közül 1918-ban a szociáldemokraták kiléptek (fedeztek) - pártutasításra. Választaniuk kellett a párttagságuk és szabadkőműves páholy tagságuk között a Szociáldemokrata párt határozata alapján. Így hagyták el a páholyt a fentiek közül Diner-Dénes József, Kunfi Zsigmond, Pogány József, Rónai Zoltán, Vágó József. Nevük később az őszirózsás forradalomban és a Tanácsköztársaságban játszott szerepük alapján lett ismert.

Az 1911-től a páholyt főmesterként irányító Jászi Oszkár vezetésével számos haladó szervezet munkájában vettek részt a páholytagok (pl. Szabadgondolkodók Magyarországi Egyesülete, Választójog Országos Szövetsége, Galilei kör), majd 1914-ben megalapították a Polgári Radikális pártot. (Jászi Oszkár később emigráns éveiben élete nagy tévedésének nevezte a pártalapítást saját erre való alkalmatlansága miatt.)

A szabadkőművesség 1920-as betiltásától 1945-ig, a Horthy rendszer bukásáig csak magánlakásokon, kirándulásokon a találkozott az itthon maradottak egy része.

1945-ben az újjáalakult Nagypáholy részeként ismét dolgozni kezdett a páholy dr. Beck Sámuel vezetésével. 1947-ben Jászi Oszkár rövid magyarországi látogatása alkalmával előadást tartott a páholyban. (http://nagyoriens.hu/node/9)

A szabadkőművesség 1950-es újabb betiltása után végül 1956-ban, Párizsban szervezték újjá a Martinovics páholyt.

"A párizsi Martinovics páholy első elnöke a francia születésű, de Budapesten szabadkőművessé vált, nyelvünket tökéletesen beszélő Barrey Emil volt. Őt az 1919-ben emigrált Bóta Ernő, az Emberi Jogok Ligája magyar tagozatának alapítója követte, majd (báró) Hatvany Bertalan Kelet-kutató és utána Dr. Róbert László orvos-biológus. A harminc év során átlagosan húsz taggal működő páholyhoz tartozott a Párizsban élő rangos művészek közül Babócsay Lajos, Kolos-Váry Zsigmond és Rozsda Endre festő, Bartha Lajos, Pátkai Ervin és Székely Péter szobrász, Gábel József filozófus, egyetemi tanár, Radványi Géza filmrendező, Winkler Pál könyv és újságkiadó." (http://nagyoriens.hu/node/61)

A páholy fő feladatának a magyar nyelvű szabadkőművesség fenntartását tartotta - s ezt sikeresen teljesítette is. Míg az észak- és délamerikai magyar páholyok utánpótlás híján beszüntették a magyar nyelvű munkát, addig Párizsban az emigránsok folyamatos (ill. nagyobb számban 1956-utáni) kiérkezése és a hazai értelmiség későbbi kilátogatása biztosította a tagság és ezzel a páholy megmaradását.

A Martinovics páholy franciaországi működése során több nemzetközi találkozót szervezett a magyar nyelvű szabadkőművesség számára, amelyek előadásait a Szabadkőműves írások és A munka folytatódik című kötetekben tették közzé.

A rendszerváltás közeledtével a Martinovics páholy tartotta Budapesten az első szabályos szabadkőműves munkát 1989. június 21-én a Vakok Intézetében (amelyet annak idején egy szabadkőműves alapítvány hozott létre).

Nem sokkal később (1989. december 27-én az Intercontinental - ma Marriott szállóban) újjáalakult a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, s az előzetes egyeztetések ellenére az angol nagypáholy védnöksége alá helyezték - amely a francia kapcsolatok megszakítását jelentette. Ezért mintegy tíz fő kivált a szimbolikusok közül, s elkezdték a francia orientációjú páholyok megszervezését. Ennek eredményeképpen 1992-ben újjáalakult a Magyarországi Nagyoriens (amely 1871-től 1886-ig, a János rendi nagypáhollyal való egyesülésig működött Magyarországon).

A Martinovics páholy 2004-ben kivált a Franciaországi Nagypáholyból és a Magyarországi Nagyoriens oszlopos tagjaként folytatja munkáját azóta is idehaza.

Források:

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Szabadkőműves páholyok Budapesten, Argumentum, 2005. (http://szkp2.blogspot.com/2006/10/berenyi-zsuzsanna-agnes-szabadkomuves.html)
A Martinovics páholy története - a Magyarországi Nagyoriens weblapján (http://nagyoriens.hu/node/61)
Barotányi Zoltán: Szabadkőművesek Magyarországon: Mindenkinek falaznak - Magyar Narancs (http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=6064)

Kapcsolódó esemény: Megemlékezés az évfordulóról (http://szkp1.blogspot.com/2008/05/eloadas-megemlekezes-martinovics-paholy.html)

Hírek és javítások Sheffieldből

A sheffieldi hírlevél 26. számát a nem sokkal később befutó hibajavítással egybefésülve közlöm - Péter Róbert tiltakozott előadásának félreértelmezett közreadása miatt.

**************************************************

NEWS FROM THE CENTRE FOR RESEARCH INTO FREEMASONRY

**************************************************

No. 26: APRIL 2008


Dear colleagues, dear friends!

Our newsletter is sent to about 1,000 people across the world, quoted on many homepages and blogs and distributed further to an unknown number of recipients. We are very happy that so many are interested in our activities and hope that you appreciate the information we are providing. In order to develop the concept of this newsletter further, we will soon ask for your opinion on how to improve its content or appearance. This survey will be carried out before autumn 2008. Meanwhile, I hope that you will be happy to read the following:1) CRFF Working Paper Series ISSN 1756-7645

In order to stimulate a free exchange of scholarly ideas on freemasonry and fraternalism, we have launched a Working Paper Series accessible through our constantly improving website.We are very proud to present its first issue. Andrew Prescott writes on ‘British Freemasonry between 1425 and 2000’ in which he suggests a new periodisation of its historiography. You are free to download the paper and my Editorial at following URL:www.freemasonry.dept.shef.ac.uk/workingpapers.htmThe next issue is scheduled for May 2008 when Jan Snoek’s paper “Researching Freemasonry: Where are we?” will be published. We apologize for the delay that was caused by our attempts to develop an appropriate publication format.The third issue will appear in June and treat ideas of cosmopolitanism and world citizenship in eighteenth- century European freemasonry.2) Journal for Research into Freemasonry and Fraternalism

We are likewise proud to present that an initiative to edit the first academic peer-reviewed journal devoted to freemasonry and fraternalism has been launched. In co-operation with London-based Equinox Publishing, within the next six weeks the journal will present its programme and editorial board, consisting of major European and US scholars in the area. The first issue is scheduled for spring 2009.Look out on www.equinoxpub.com for more information.In addition to producing the journal, an edition series, “Sheffield Studies in the History of Freemasonry and Fraternalism” will also be launched.3) 2nd International Conference in the History of Freemasonry, (ICHF)

The Call for Papers for the 2nd International Conference in the History of Freemasonry has been issued and can be downloaded on www.ichfonline.org/main.htmThe format of the ICHF offers an excellent opportunity for academic networking, to listen to ground-breaking research in the area, and to make contacts between the academic world and fraternal organisations.Deadline for the submission of papers and panels is 12th June 2008.4) Director’s trip to the USA

The Director of the Centre will travel to the US for a variety of activities. Between the 16th – 23rd May, he will be in and around New York and Washington DC, continuing on to California and finally participating in a conference in Bloomington, Indiana 29th May-1stJune. In Bloomington, he will present a paper entitled, ‘Imagining a Common Space: Freemasonry in the Baltic Sea Area during the Eighteenth-Century’, at the Association for the Advancement of Baltic Studies Conference. In between various obligations there are still opportunities for contacts.5) M.A. in the History of Freemasonry and Fraternalism

Please help us to spread the word about this M.A.-program by posting the following link to any potentially interested students and scholars.www.sheffield.ac.uk/history/ma/freemasonryAs the first programme ever devoted to postgraduate studies in this area of research, it is of key importance for the recruitment of a future generation of researchers and plays also a crucial roll for knowledge transfer between academia and fraternal organisations.6) New Publication

We are very happy to announce the edition of a groundbreaking volume on freemasonry and Russian culture, “La franc-maçonnerie et la culture russe”, edited in the series Slavica Occitania Numéro 24 at the University of Toulouse, France in 2007. For an overview of the content, see:

www.slavica-occitania.org/un_numero.php

The 600-pages volume covers many important aspects of the history of the fraternity in Russia. Its importance to political associations and cultural history are discussed and reflects the high quality of academic research into this area in France.7) Report from a research trip to Poznan/Poland 31st March-1st April 2008

The Director of the Centre travelled to Poznan in Poland in order to visit the important masonic collection held at the University library there. The collection of Masonic books and pamphlets is vast and encompasses a collection amounting to 80,000 volumes from the seventeenth-century onwards. The collection was found at Sława Śląska in autumn 1945 as a result of the action of reassembling and protecting the abandoned and dispersed collections seized by the Nazis. The largest part of the collection is kept at the Chateau of Ciazen, 70 km outside Poznan. Some invaluable publications were found during this very short research trip and several potential areas of future co-operation detected. As it is possible to arrange overnight-stays at the baroque chateau of Ciazen, plans were discussed to organize a summer school for young researchers in summer 2009.See

lib.amu.edu.pl/specjalne/index.htm for more information.8) Report from the foundation of the Swedish Academic Network for Research into Freemasonry and Associational Life (SAFFS) in Lund, Sweden 24th April 2008

At the occasion of the Conference of Swedish Historians (Svenska Historikermötet) arranged at Lund University, Sweden between 24th-26th April 2008 a Swedish academic network for research into freemasonry and associational life was founded. The network organised a session on freemasonry in the eighteenth-century that included M.A. Jonas Andersson, PhD-candidates Marcus Willén and Harriet Sandvall and Andreas Önnerfors.9) Report from a session on freemasonry at The Centre for Studies on New Religions, CESNUR-conference in London 17th April 2008, by PhD-student Harriet Sandvall
CESNUR, The Centre for Studies on New Religions, is an international network of associations of scholars working in the field of new religious movements. 16-20 of April 2008, the network organized an international conference at London School of Economics, under the subject heading: ‘Twenty Years and More: Research into Minority Religions, New Religious Movements and “the New Spirituality”'.
Two papers were presented that had a bearing on the research into freemasonry, The first, presented by Jean-Pierre Laurant, from Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne University, had the title Freemasonry and Religion in Paris: How to Cast a Glance Upon Some Preconceived Ideas?, dealt with the religious background of French and Parisian freemasons of today. Directly concerned with research into freemasonry in Britain was Róbert Péter’s paper, with the title Twenty Years of Scholarship on British Freemasonry.


“Twenty years of Scholarship on British Freemasonry

The last two decades saw an immense interest in the research of freemasonry from various fields of the humanities. Due to the pioneering works of academics such as David Stevenson, Margaret Jacob, Alexander Piatigorsky and Andrew Prescott and the changing patterns of academic interests (e.g. the study of various forms of associations and sociabilities), the British and the international scholarly community realized the previous ignorance of the subject and that freemasonry as a new and enlightened form of religiosity yields significant insights into modern political, social and religious history. This was manifested, for example, in the establishment of a research centre into freemasonry at the University of Sheffield in 2001. In early 2007 A. Prescott, the first director of the centre, in his farewell lecture argued that "in studying the history of Freemasonry, it is to the history of religion that we should look for a disciplinary context." This paper is an attempt to discuss the paradigm shifts in the academic study of this organization and provide a critical overview of the major writings of the last twenty years that are concerned with the religious dimensions of the fraternity. It also highlights new areas for further research including the sociological analysis of the brotherhood.”10) Report from a one-day conference in Paris 3rd April 2008

by Michael R Taylor

« Les réseaux maçonniques dans le monde des Lumières » 3rd April, Paris-SorbonneHeld in the prestigious surrounding of the Sorbonne and with the participation of the “Centre d’Etude de la Langue et Littérature Francaises de XVII et XVIII siècles”, this one-day international symposium was chaired by the distinguished French historian Profesor Charles Porset and masterminded by Professor Cécile Révauger of the Michel Montaigne University in Bordeaux.

There were representatives from Belgian, British, Finnish and Italian universities as well as an audience of academics and students from French institutions. The programme for the day took the form of a series of lectures delivered in French (with one exception) under the broad heading of the title of the symposium; Networks of Masonic resources in the century of Enlightenment.

The opening paper was presented by Professor Pierre-Yves Beaurepaire of the University of Nice. He outlined the vast resource of primary source material available to scholars and researcher that was to be found in the correspondence papers not only of individual Masonic Lodges in France but also the private papers of the members. Citing examples of the type of information that could be found in both he recommended historians to give serious consideration to further study to this hitherto relatively under-exploited source.

The only presentation in English was that given by Dr. Petri Mirala of the University of Helsinki. He gave a fascinating insight into Irish masons, especially in the province of Ulster, and their opposing political stances during the struggles in previous centuries for Irish independence. His talk managed to reveal very clearly the tensions which were to be found and which formed an undercurrent in Masonic life throughout the whole of Ireland. He touched on other quasi-masonic organizations and their roles in the history of Freemasonry in Ireland with especial reference to the Orange Order.

After lunch, which for invited speakers and chosen guests, was taken in the Professors club of the Sorbonne, Professor Sylvain Menant, director of the CELFF mentioned above gave a short welcome to the speakers and audience and expressed his pleasure that such a study day was taking place and congratulated the organizers.

The first of the afternoon’s three lectures was given by Professor Jean Mondot of the Michel de Montaigne University of Bordeaux. His paper centred on the Illuminaten of Bavaria and their links to masonic networks in Germany. He gave a lucid and well-structured history of this group of writers and thinkers and their place in the history of ideas. Antonio Trempus of the University of Venice then delivered his lecture on the Jesuits and their relations with the Freemasons of the Habsburg Empire, notably in Austria. The part played by Jesuits after the abolition of the Society in the development of Masonic Lodges and in particular the study of the liberal arts and sciences which formed a considerable part of the life of Freemasonry in the period under examination was dealt with comprehensively in a manner that enabled the listener to follow clearly this fascinating aspect of C18 history in Europe.

The day’s final presentation was given by Jean-Marie Mercier of the University of Nimes and Thierry Zarcone of the Centre National de la Recherche Scientifique. Centred on Avignon they covered the birth, consolidation and decline of a vast network of Masonic correspondence or the end of a dream of Masonic hegemony in Avignon in the middle of the C18. This very well -researched piece was presented by two scholars who each approached their separate contributions with equal enthusiasm thus ensuring the avid attention of the audience at the end of what had been a long but very worthwhile and fascinating day.

Each contribution was added to and enhanced by further questions and or additional material provide by members of the audience, some of whom were quite clearly very familiar with the field of study that was the agenda for the day.Was the day a success?

From the point of view of a participant whose knowledge of French was sufficient to be able to follow the day’s proceedings without any difficulty then the answer must be a resounding yes; but I can see that the lack of abstracts in either French or English could have formed a barrier for those less well versed in the language.

I am sure that the underlying message of the abundance of untapped resources in the archives of Masonic correspondence across Europe will have inspired many of those present to consider a fruitful and promising area of research which will lead to further insights into the history of ideas in Europe and especially in the age of Enlightenment.Andreas Önnerfors

Sheffield, 30th April 2008
--
Dr. Andreas Önnerfors
Director / Senior Lecturer in History
Centre for Research into Freemasonry
34, Gell Street
Sheffield S3 7QY
United Kingdom
Telephone: +44 (0)114 222 9893
Fax: +44 (0)114 222 98 94
Email: a.onnerfors@sheffield.ac.uk
Website: www.freemasonry.dept.shef.ac.uk/
NOW ALSO ON FACEBOOK!
Join the group "Research into Freemasonry and Fraternalism"

2008. május 8., csütörtök

A szabadkőműves tagnévsorokról

A szabadkőműves tagnévsorokról

Az általam ismert (című) első ilyen műalkotás 1887-ben jelent meg egy vidéki plébános álnéven írt munkájaként:

A szabadkőművesség elleni szövetkezet kézikönyve és a magyarországi szabadkőművesek névsora. Közzéteszi Dr. Csápori Gyula

Esztergom, 1887. Buzárovits G. IV + 103 p.

A könyv egy tavalyi aukción a 3600 Ft-os kikiáltási árról 22000 Ft-ra ment fel.

http://www.axioart.com/index.php?op=live_item&click_id=&id=307854

A Csápori álnéven író Machovich Gyula kiadott még két szabadkőműves ellenes művet:

Ámítás és valóság. Ujabb adatok a magyarországi szabadkőmüvesek leálczázásához. II. Közzéteszi Dr. Csápori Gyula

Esztergom, 1893. Buzárovits. V + 6-72 p.

Érdekesség a művel kapcsolatban, hogy a Galilei páholy honlapján az "Ereklyék" rovatban szerepel. Furcsa.

http://www.galilei.hu/erdekes/erdekes.html

A szabadkőmivességről

Az Esztergomi Kath. Körben 1895 május hó 1-én felolvasta:

Dr. Machovich Gyula (Csápori)

Esztergom, 1895. Buzárovits G. 20 p.


A következő névsort Huszár Károly (1919-es ellenforradalmi miniszterelnok ill. miniszter) adta ki 1912-ben:

5000 szabadkőmíves névsora

Adalék a titkos politikai pártok történetéhez

Eredeti szk nyomtatványok alapján. Rényi K. és Szt. István Társ., 1912


Ez akár felhasználhatta is a Csápori/Machovich féle névsort.


A szabadkőművesség 1920-as betiltása után a belügyminisztérium a lefoglalt szabadkőműves nyilvántartások alapján adta ki a leginkább hitelesnek tekinthető névsort:

A magyarországi Symbolikus Nagypáholy főhatósága alatt dolgozó szabadkőműves páholyok tagjainak névsora.

Hivatalos kiadás. Kiadja a m. kir. belügyminister.
Budapest, 1920. M. kir. Állami nyomda. 263 p.


Erre a listára és a többi lefoglalt szabadkőműves iratra támaszkodva adták ki
Barcsay Adorján belügyminiszteri osztálytanácsos és Palatínus József újságíró közös könyvüket 1920-ban, amelynek első kötetében szerepelt Barcsay nevével A szabadkőművesség bűnei és Palatinus neve alatt az Egy vidéki páholy titkai. (Az a gyanúm, hogy az írói munkát Palatinus végezhette teljes egészében, mivel a Barcsay halála utáni kiadásokban Barcsay szövegeit is sajátjaként használja Palatinus. Viszont kellett Barcsay befolyása a szabadkőműves névsor megszerzéséhez, ami a második kötetben jelent meg.):

I. kötet: Barcsay Adorján: A szabadkőművesség bűnei - Palatínus József: Egy vidéki páholy titkai

II. kötet: A magyarországi symbolikus nagypáholy védelme alatt működött páholyok tagjainak névsora

Bp. 1921. Egyesült Keresztény Nemzeti Liga


Ez tehát a belügyminisztériumi kiadványra és a lefoglalt iratokra támaszkodik, nem Csápori és Huszár könyveire.

Ezt a névsort és "tanulmányt" adta ki aztán 1938-ban és 1944-ben Palatinus folyton átdolgozva más-más címeken több kiadásban is. Az erdélyi szabadkőműves per során kiderült, hogy "megrendelésre" betett és kivett a névsorból a belügy igényeinek megfelelően. Cserébe a besúgói jelentések alapján készült listákat is megkapta a szabadkőművesség gyanújába került és megfigyelt emberekről.

Ezzekkel a kiadványokkal kapcsolatos néhány régebbi hozzászólásom, amelyben több részlet is található:

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=59894898&t=9027376

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=59897924&t=9027376

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=62087563&t=9027376

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=56348304&t=9027376

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=77319757&t=9027376

Somogyi István A szabadkőművesség igazi arca című könyvében a következőket írja:

"A Barcsay Adorján által közölt névsor, mintegy 13.000 szabadkőmíves nevét (összeolvasásunk szerint 13.367) tartalmazza. Ebből cirka 3000-et más országbeliekre leszámítva, 1000 duplán előforduló nevet véve (Barcsay sok szabadkőmívesnek régi és magyarosított nevét is közli), mintegy 9000 a magyarországi szabadkőmívesek száma 1918-ban."

http://titkost.50webs.com/konyvek/szabigazac.htm

Habár a célja annak igazolása, hogy a szabadkőművességben túlnyomórészt zsidók vesznek részt, s ezért érdeke a nevezőben szereplő létszám csökkentése, azért statisztikailag a fentiek nagyjából reálisnak tekinthetők.

Tehát az a 13000 inkább csak 9000 lehet.

Eredetileg:
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=78852697&t=9027376
és
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=78853194&t=9027376

2008. május 7., szerda

1% a szabadkőműveseknek

A Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Egyesületet lehet 1%-kal támogatni:

"Kérjük, segítse szervezetünket személyi jövedelemadójának 1%-val.
Ehhez adóbevallásán csupán egy "X" jelet kell a megfelelő mezőben bejelölni, valamint a mi adószámunkat: 18170995-1-41

Köszönjük, ha segít, szükségünk van rá!"

http://www.nagyoriens.hu/node/43

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy-ról ilyen információm nincs.

Viszont a tolókocsi alapítványukat közvetlenül:

Budapest Bank 10102086 54870700 01000000

http://www.matoa.hu/adomanyozas.html

és egy rendezvényen való részvétellel lehet támogatni:


MAGYARORSZÁGI TOLÓKOCSI ALAPÍTVÁNY

Szeretettel meghívja a jótékonysági

Tavaszi Koncertjére

2008. május 17-én, 17.00 órakor

A református Közéleti és Kulturális Központ, Budapest, V. ker. Hold-u. 18.-20. sz. alatt


Egly Tibor zongoraművész Szolnoki Tibor színművész

Lőrinczky Attila zeneművész Zsadon Andrea színművésznő

Széles Tamás színművész Udvaros Béla rendező

Műsorvezető: Selmeczi Tibor

Támogatási belépőjegy 1200Ft

http://www.matoa.hu/nyitott/4.pdf

Furcsa, hogy a tolókocsi alapítvány (MATOA) nem gyűjti az 1%-os felajánlásokat.

Ugyanis a közkeletű félreértésekkel szemben nem csak közhasznú vagy fokozottan közhasznú szervezetek kaphatnak az SZJA második 1%-os felajánlásokból, ha a megfelelő feltételeknek megfelelnek. A közhasznúság elérése relatíve nehéz - rendszeresen kell közhasznúsági beszámolókat készíteni, s amelyeket el is kell fogadtatni.

Viszont a közhasznú tevékenységet folytató civil szervezetek - amelyek nem rendelkeznek a "közhasznú szervezet" cimkéjével - is jogosultak lehetnek az 1%-okra. Ehhez az kell, hogy az alapító okiratukban szereplő tevékenység szerepeljen az 1997. évi CLVI törvény 26. paragrafusának c) pontjában.

Ez a Nagyoriens esetében teljesül, a bejegyzett tevékenységi listájuk (nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása) mindegyike ilyen.

A Nagyoriens bejegyzett adatai: http://www.pesticivil.hu/szerv/egyszerv/57818.html

A Törvény 26. paragrafusa: http://www.complex.hu/kzldat/t9700156.htm/t9700156_3.htm

Viszont a törvény arról is rendelkezik, hogy a kapott összegek felhasználásáról az elszámolást nyilvánosságra kell hozni. Eddig újságban, ez évtől internetes honlapon is lehet illetve kell.

Fontos az is, hogy a kapott összeg maximum 30%-át lehet a fenntartásra, működésre fordítani, a többit a közhasznú tevékenységre úgy, hogy ne csak a tagok részesüljenek belőle.

http://www.ado.hu/hirek.php?idx=1250

Kíváncsi lennék az eddigi beszámolókra, ill. várom a most már Interneten is elérhető újakat.

Az Apeh honlapján az elmúlt években befolyt összegek megtalálhatók, de a felhasználás elszámolása nem.

2005: 366 ezer Ft

2006: 130 ezer Ft

2007: 83 ezer Ft (az eddigi összesen, de ez már január 3-án megvolt, azóta nem érkezett újabb felajánlás)

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum