A bejegyzések listája

2013. szeptember 19., csütörtök

Új szabadkőműves nagypáholy Romániában és a világban

U.M.S.O.I.
Uniunea Masonică de Strictă Observanță InițiaticăMASONERIA ȘI ORIGINILE SALE


umsoi Free Masonry since 1982
Unione Massonica di Stretta Osservanza Iniziatica
Masonic Union of Strict Initiation Observance
Union Masonica de Estrecha Observancia Iniciatica
União maçônica de estreita observação iniciática
Union  franc Maçonnerie de ètreinte observation  initiatique
umsoi الماسونية منذ عام 1982
umsoi масонства с 1982 года
umsoi τοιχοποιίας από το 1982
umsoi albañilería ekde 1982

Forrás:

http://umsoi.com/romana/

http://www.umsoi.com/


2013. augusztus 25., vasárnap

Egy megtért szabadkőműves

Egymásra hivatkozó olasz, német és magyar portálokon keresztül megtudhattuk Maurice Caillet francia orvostól és írótól, hogy a szabadkőművesek elsőszámú ellensége a pápa, céljuk a közvélemény befolyásolása és hogy az ördög jelen van a szabadkőművességben. Erre persze csak azután jött rá, miután megtért a katolikus egyház kebelére. Számos szabadkőműves-ellenes könyvet írt - miután nálunk ezeknek divatja van, lehet, hogy hamarosan találkozunk velük a könyvesboltok polcain.

Lássuk most Caillet hazai weblapokon terjedő interjúját a szabadkőművességről:
A szabadkőművesség első számú ellensége a pápa (nem a mostani!)
(forrás: www.katholisches.info – 2013. április 1.)

Szabadkőműves voltam – A páholytagok romboló működése: A pápa az első számú ellenség
Interjú Maurice Caillet francia orvossal és íróval

Bevezetés
Írta: Giuseppe Nardi
Maurice Caillet francia orvos és író, egykori szabadkőműves és nagymester, aki keresztény lett, 2013. február 20-án [tehát már XVI. Benedek lemondása, de még az új pápa megválasztása előtt] interjút adott a Culturacattolica internetes rádiónak a szabadkőművességről és annak felforgató működéséről és a saját megtéréséről.
Caillet-t, ateista szülők gyermekét és fiatalságától kezdve az Egyház bevallott ellenségét, 35 évesen 1969-ben vették fel Rennes-ben a Grande Orient de France páholyába, a szabadkőművesség egyik legrégibb és leghatalmasabb páholyába, ahol a rózsakeresztesség 18. fokozatáig vitte. Ezzel megnyíltak előtte a skót rítus magasabb rangfokozatai is, melyek az alacsonyabb rangú tagok előtt ismeretlenek. Caillet érdeklődött az okkultizmus, a fehér mágia és a radiästhesie iránt. A 70-es években a családtervezés pionírjai közé tartozott, és kiállt a művi fogamzásgátlók terjesztése és az abortusz legalizálása mellett. Mint a szocialista párt tagja és Mitterand barátja páholya mestereként ennek megválasztása után átélhette a páholytagság iránti érdeklődés robbanásszerű megnövekedését. Ugyancsak közelről élte át a páholytagoknak a politikára, médiára, gazdaságra és a közszolgálatokra gyakorolt hatását.
1984-ben elkísérte beteg feleségét Lourdes-ba, ahol élete radikális változáson ment át. Amikor ott élete első szentmiséjén részt vett, hallott egy „szelíd hangot, mely engem hívott, és mely se nem a lelkiismeretem, se a külső világ hangja nem volt. A hang nevemen szólított, és ezt mondta nekem: Jó, hogy feleséged gyógyulásáért kérsz engem. De mit tudsz ennek fejében nekem felajánlani?” Ebben a pillanatban önmagát ajánlotta fel cserébe. „Ez volt minden, amit adhattam. Nem kevés egy ateista számára, aki 40 éven keresztül egyház- és papgyűlölő volt”, írta Caillet egyik könyvében arról az eseményről, mely megtérésének kezdetén állt.
     Ma tiszteletbeli tagja az Alliance Vita-nak, mely a meg nem született gyermekek védelméért harcol. Caillet ma aktívan síkra száll a válás, a homo-„házasság”, a kábítószer legalizálása és az eutanázia ellen, mert ez „Isten tökéletes rendjének a megvédése a pusztító szabadkőművesség tervei ellen”.
Caillet könyvei franciául, olaszul, spanyolul, portugálul és lengyelül jelentek eddig meg. Német fordításban nem. A szabadkőművesség témájához többek között a következő műveket adta ki: A páholyok titka Krisztus fényében (1998), Hedonizmus és kereszténység (2001), Istennek semmi sem lehetetlen. A gyógyítás adománya (2002). A szabadkőművesség: Bűn a Lélek ellen? (2002), Okkultizmus és kereszténység. Segítség a megkülönböztetéshez (2005), Katolikus és szabadkőműves: lehetséges ez? (2008).


Kérdés: Mi a szabadkőművesség?
Válasz: A szabadkőművesség valami ködös dolog. Az emberek a legkülönbözőbb okokból lépnek be oda, csakúgy, ahogy belépésük célja is sokféle. Mit állít magáról a szabadkőművesség? Hivatalosan a jót akarni és az emberiséget megjavítani. Az emberi értelem a vetületeivel és az önigazolásaival egyfajta istenség a szabadkőművesek számára.
Kérdés: Hogyan keletkezett a szabadkőművesség?
Válasz: A legenda úgy tartja, hogy a spekulatív szabadkőművesség a 18. században az úgynevezett „operatív” szabadkőművesség továbbfejlődése által keletkezett. A legenda azt tartja (de sok legenda létezik), hogy a modern szabadkőművesség a középkori katedrálisok kőműves mestereinek az öröksége. Ezért állítják azt a szabadkőművesek, hogy az épületek felépítésétől „a világ felépítéséhez” tértek át. Mégpedig ideák által, nem a gyakorlatban.
Kérdés: Igaz az, hogy a szabadkőművesség össze van fonódva a zsidósággal?
Válasz: Ez attól függ. Nem könnyű ezt kijelenteni. Az igaz, hogy a páholyok belsejében egy bizonyos „kompatibilitás” áll fenn a zsidó-héber ideológia, mely egy teljesen mennyei reményt, és a szabadkőműves ideológia között, mely teljesen evilági reményt képvisel. A keresztények számára ez másképp van.
     Valójában, és ezt hangsúlyozni kell, a szabadkőművesség ideológiai impulzusa a naturalizmusból, a natúrjog-filozófiából, a nominalizmusból és még a protestantizmusból származik. Igaz, hogy a szabadkőművesség az univerzális vallás elfogadtatását tűzte ki célul, és a zsidóság egy univerzális istenét. E tekintetben is van egy bizonyos kompatibilitás.
Kérdés: Hogyan lehet egy szabadkőművest felismerni? Igaz, hogy egymás között különböző felismerésre alkalmas jelek léteznek?
Válasz: Igen, vannak ilyen jelek. De az is igaz, hogy létezik a titoktartás kötelezettsége is. Ezért nagyon óvatosak, hogy idegenekkel szemben e jeleket használják. Én például sokkal gyakrabban tudtam meg valakiről, hogy szabadkőműves úgy, hogy megmondta nekem, mint különös ismertetőjelek által.
Kérdés: Hogyan hagyta ott a szabadkőművességet?
Válasz: 1984-ben [tehát 50 évesen] súlyos beteg feleségemmel Lourdes-ban voltam. Miután nem mehettem vele a medencébe [a jelenés helye mellett van a fürdő, melyben a zarándokokat a forrás vizével töltött medencében egyesével megmártják, férfiakat és nőket természetesen elkülönítve], véletlenül egy kriptába tértem be. Ott vettem részt életemben először egy szentmisén. És hirtelen azt hallottam, hogy Krisztus szól hozzám. Ezért – még ma sem tudom, magamnak sem ezt a pillanatot megmagyarázni – a mise után odamentem a paphoz, hogy kereszteljen meg [André Frossard francia publicistával hasonló eset történt, az erről szóló könyve magyarul is megjelent: Van Isten, találkoztam Vele címmel].
Kérdés: Hogyan reagált az a páholy, melyhez tartozott, a megtérésére?
Válasz: Amikor ezt bejelentettem a gyűlésen (ezt minden páholyban 15 naponta tartják), nagyon rosszul, tényleg nagyon rosszul. Senki nem nézett többé rám. Nem tudták, hogy mit mondjanak. Akkor megismertem azt a „toleranciát”, amely a szabadkőművesek zászlajára, melyet folyton maguk előtt hordoznak, nagy betűkkel van felírva. A katolikusok számára nincs tolerancia. De hát ezt vártam: A szabadkőművesek elsőszámú ellensége a pápa.
Kérdés: Vannak Franciaországban olyan katolikusok, akik szabadkőművesek?
Válasz: Igen, vannak olyan katolikusok, akik szabadkőművesek lesznek.
Kérdés: Papok és püspökök is?
Válasz: Hogy vannak-e szabadkőműves püspökök, nem tudom biztosan. De azt tudom, hogy vannak püspökök, akik – nézzék el nekem ezt a kifejezést – a szabadkőművességgel flörtölnek és párbeszédben vannak velük. Nem értem, mi ezzel a szándékuk, mi a céljuk ezekkel.
Kérdés: Mik azok a dolgok, melyekre a szabadkőművesség a legtöbb figyelmet fordítja?
Válasz: A közvélemény befolyásolása. Különösen azokban a témákban, melyek a szabadkőművességet a politikai síkon előre viszi, és melyeket terveik számára fontosaknak tartanak.
     Az abortusz: Annak idején, amikor az erről szóló törvényről vitáztak, roppant nagy nyomást gyakoroltak a médiára, hogy a tömegek véleményét irányítsák, de még nagyobb nyomást gyakoroltak a jobboldali politikusokra, akik aztán 1974-ben tényleg nem álltak ellen határozottan, úgy hogy a törvényt probléma nélkül keresztül lehetett vinni.
     Ma a témák a következők: homo-„házasság”, relativizmus, szabadosság, fogamzásgátlók, válás, hedonizmus, élvezethajhászás, a szenvedés elutasítása.
     Az embernek szabadnak kell lennie, hogy az élvezeteknek élhessen. Ez az emberiségnek azon jobbítása, mely a szabadkőművesség célja.

Kérdés: Milyen szerepet játszik az okkultizmus, az ezoteria, a mágia a szabadkőművességben?
Válasz: A szabadkőművesség ezoteria nélkül nem létezne, ő maga egy formája az ezoteriának. És a rítusainak mind köze van a mágiához, az obskurus erők megidézéséhez, kezdve a beavatással.
     A szabadkőművesség mottója: liberté, égalité, fraternité, e jelszók nyilván önnek is ismerősnek hangzanak. E mottó interpretációja azonban nem más, mint a kereszténység majmolásának egy formája.
     Már annak idején is megkérdeztem olykor magamtól, hogy vajon az ördög jelen van-e a szabadkőművességben. Igen, jelen van. Én magam abban a pillanatban, amikor ki akartam lépni, éreztem a jelenlétét.
Kérdés: Lehet kibékülés a katolikusok és a szabadkőművesek között?
Válasz: Ez nehéz. De még nehezebb, hogy a katolikusok nincsenek tisztában azzal, hogy számukra miért súlyos bűn a szabadkőműves tagság. Sokan egyszerűen nem tudják. Sokan azt mondják, hogy az Egyház 1983 óta nem nyilatkozott erről, és hogy a kiközösítések fel vannak oldva. Nem uralkodik bizonyosság e téren.
Kérdés: Elfogadja a szabadkőművesség az ateistákat is?
Válasz: Ez attól függ. Franciaország nagy páholya elvileg igen. A franciaországi Nemzeti Nagypáholy nem. De itt is, ahol az egész világ nagy építőmesteréről beszélnek vagy az istenben való hit bármely formáját megkövetelik, Isten valójában semmilyen szerepet nem játszik. A deizmus talán.
Kérdés: A szabadkőművességben „alacsony fokokról” és „magas fokokról” beszélnek, ugyanakkor azonban a páholytagok közötti kifejezett egyenlőségről is. Hogyan néz ki ez a valóságban?
Válasz: Nagyon komplikált. Azok nagy részének, akik belépnek, a leghalványabb fogalmuk sincs arról, mi is ez valójában. Egyszerűen nem tudják, mibe vetik be magukat.
     A szabadkőművesség az embereket két csoportba osztja: a beavatottakra, vagyis a „tudókra” és a tudatlanokra. A szabadkőművesekre és a nem-szabadkőművesekre. Aki azonban az alacsony fokban van, különösen az első háromban, annak a leghalványabb fogalma sincs arról, mi történik a magasabb fokokban.
     Egy tanonc nem tudja, hogy mit csinálnak a legények, a legények nem tudják, mit csinál a mester. Ezért azok, akik az alacsonyabb fokokhoz tartoznak, nem többek, mint a magasabb fokokban lévőknek az eszközei. Hogy mi történik az „Ateliers de perfectionnement”, nos ezt egy tanonc nem tudja. Hogy mi történik a „Kék páholyban”, a „János-páholyban”, az „Alappáholyban”, csak kevesen tudják, mi történik. De a különbség roppant nagy.
     Én a 17. fokig jutottam. A magas fokokról tudom, hogy a 30. foktól megkövetelik, hogy „a pápák tiaráját” lábbal tapossák.
     A pápa az elsőszámú ellenség. Ezt valójában mindenki tudja, azok is, akik ezt nem mondják. A katolikus Egyház egyetemes, van egy pápája, aki a hit integritását védelmezi. Egy olyan hit integritását, mely „ellenáll a világnak”. A katolikus Egyház a szabadkőművesség ellensége.

Kérdés: Létezik a szabadkőművesség rítusai számára a tudományosság igénye?
Válasz: Én sebész voltam, orvos, és csak azt mondhatom, hogy tudományos szempontból a szabadkőműves rítusok egyszerűen abszurdak.
Kérdés: Milyen szoros a kapcsolata a szabadkőművességnek a politikával ?
Válasz: A II. világháború óta Franciaországnak legalább 50 minisztere volt, aki a Nagy Orient-hez tartozott. A mostani szocialista kormány például szabadkőműves, ráadásul nagyon.
     Olyan társadalomban élünk, mely szabadkőműves, laicista alapokon nyugszik. Az egyik vagy másik értelmiségi azt ajánlja, hogy karácsonyt alakítsuk át a „szabadság ünnepévé” vagy a „gyerekek ünnepévé”. Hogy a szabadkőművesség áll e tervek mögött is? Hát persze. Ahogy az én időmben az abortusz legalizálása mögött ők álltak. Én magam végeztem abortuszokat Bretagne-ban [Franciaország legkatolikusabb vidékén]. Sőt, én voltam ott az első, és hozzájárultam ahhoz, hogy a „fejlődés és a tolerancia” eme modellje elterjedjen. És ma azok a témák mögött, melyeket nap mint nap látunk, hallunk.
Kérdés: Igaz, hogy imádkozik a szabadkőművesek megtéréséért?
Válasz: Minden nap. Sok szabadkőműves olyan férfi, aki eltévedt. Az életre és a sorsukra keresett válaszok utáni keresésükben eltévedtek. Semmit nem tudnak Jézusról. Franciaországban ma egyre kevesebben tudnak valamit Jézusról, ahogy én sem tudtam róla semmit, és úgy, ahogy én, a páholyokban landolnak. Értük imádkozom.


Megjegyzés:
Az http://aveclimmaculee.blogspot.fr/ weboldalon azt írta ma valaki, hogy az amerikai szabadkőművesség már februárban eldöntötte és megparancsolta, hogy Bergoglio-nak kell lennie az új pápának. A katholisches.info-n Giuseppe Nardi március 15-én megjelentetett egy írást „Hogyan zajlott le a konklávé” címmel. Ebből való a következő részlet:
     »Időközben az egész amerikai média New York érsekét, Timothy Dolan bíborost, mint az egyház „új erős emberét” ünnepli. Ő papabileként utazott Rómába, és érsekként tért vissza. Mégis nagy győztesként ünneplik odahaza. A Wall Street Journal pápa-csinálóként mutatta be, aki a vatikáni falakon belül a döntő pozíciót szerezte meg. Stratégiája a legkisebb részletektől előre ki volt találva. Rómába való utazása előtt római képviselője által, akit külön Manhattan-be hozatott, pontosan informálódott a dolgok állásáról, a szövetség-kötésekről és a kötélhúzásokról. Dolan érsek öntudatosan ment a konklávéba, mert a szavazatok jelentékeny csomagjával rendelkezett. Mivel maga is komoly jelölt volt, nagy volt a befolyása, amit még növelni is tudott. Végül az ő szavazatainak csomagja döntött Bergoglio megválasztása mellett. Vagy másképp kifejezve, Dolan ellen Bergoglio-t soha nem lehetett volna pápává választani.«
Lásd még a honlap következő cikkét:
     Mit tartanak a szabadkőművesek az új pápáról (?)
     Jaj annak, aki botrányt okoz

Feltéve: 2013. április 3.
További források:

http://www.katholisches.info/2013/04/01/ich-war-freimaurer-das-zerstorerische-wirken-der-logenbruder-der-papst-ist-feind-nr-1/

http://www.culturacattolica.it/default.asp?id=17&ricerca=Caillet&id_n=32705

http://www.corrispondenzaromana.it/a-proposito-di-massoneria/

2013. augusztus 16., péntek

Egy futótűzként terjedő hír anatómiája

Bekes József  2013.07.22-én jelentette meg a Heti Válasz Online-ban Irodalomtörténeti szenzáció: megfejtették a nagybajomi szabadkőműves naplót címmel írását Vámos Hanna szenzációs eredményéről, amellyel Pálóczi Horváth Ádám után 200 évvel megfejtette a szabadkőműves nagymestereknek tekintett személyiségekről szóló latin nyelvű titkosírást.

A hír hamarosan futótűzként terjedt el a hazai online sajtóban. Igen érdekes nyomon követni, hogy mikor melyik portál vette át a hírt és milyen kommentárral.

De mielőtt erre rátérnénk, szeretném Bekes írásának egy különös vonására felhívni a figyelmet: feltűnő egybeeséseket találhatunk benne egy másfél évvel ezelőtt megjelent írással.

Vári László: 200 év után újra megfejtették a szabadkőműves titkosírást

Idézek mindkettőből:

 Vári:
"Egyik Kazinczy Ferenchez írt levelében Horváth Ádám arról is beszámol, hogyan került hozzá ez a 12 kötetből álló titkosírással készült anyag, s hogy sikerült nagy sokára (2 kötet híján) megfejtenie és lefordítva beillesztenie saját munkájába. Ez a történet szerepel az 1792-ben megjelent Felfedezett titok című regényében, pontosabban ott még megfejtetlennek írja le, viszont az 1812-es datálású Biográfiában már felhasználja, tehát a két évszám közötti időben törhette fel a rejtjelezést."

Bekes:
"Egyik Kazinczy Ferenchez írt levelében Pálóczi arról is beszámol, hogyan került hozzá ez a 12 kötetből álló, titkosírással készült anyag, s hogy sikerült nagy sokára (2 kötet híján) megfejtenie és lefordítva beillesztenie saját munkájába. Ez a történet azután szerepel az 1792-ben megjelent Felfedezett titok című regényében, pontosabban ott még megfejtetlennek írja le, viszont az 1812-es művében a Biográfiában már felhasználja, tehát a két évszám közötti fejtette meg a rejtjelezést."

Vári:
 "Az emberiség történetében a kommunikációra szolgáló számos módszer mellett legalább ugyanennyi eljárás szolgált e kommunikáció illetéktelenektől való elzárására, titkosítására. A diplomácia, a hírszerzés, az állami szervezetek, vagy üzleti vállalkozások mellett különféle magán társaságok, például a szabadkőműves szervezetek is használtak rejtjeleket titkaik megőrzésére. A kora újkori Magyarországon elterjedt titkosítások rendszerei hasonlóak voltak a korabeli Európában használtakhoz, leggyakrabban a monoalfabetikus eljárást - amikor egy-egy karaktert mindig ugyanaz a jel helyettesíti, illetve a homofonikus behelyettesítést - amikor több jel is megfelel ugyanannak a karakternek - alkalmaztak.
A Sárközy-hagyaték dokumentumának statisztikai elemzéséből kiderült, hogy a természetes nyelvekre jellemző betűgyakoriságokat nem lehet a szövegben fellelni, azaz azt sem lehetett eldönteni, hogy magyar, német vagy latin nyelvű írásról van-e szó. Ráadásul furcsa jelkettőződések, sőt jelháromszorozódások is előfordultak, amelyek egy monoalfabetikus rejtjelezésnél elképzelhetetlenek."

Bekes:

"A kommunikációra szolgáló számos módszer mellett legalább ugyanennyi eljárás szolgált e kommunikáció illetéktelenektől való elzárására, titkosítására. Akárcsak ma: a diplomácia, a hírszerzés, az állami szervezetek, vagy üzleti vállalkozások mellett különféle titkos társaságok, például a szabadkőműves szervezetek is használtak rejtjeleket titkaik megőrzésére. A kora újkori Magyarországon elterjedt titkosítások rendszerei hasonlóak voltak a korabeli Európában használtakhoz, leggyakrabban a monoalfabetikus eljárást – amikor egy-egy karaktert mindig ugyanaz a jel helyettesíti -, illetve a homofonikus behelyettesítést – amikor több jel is megfelel ugyanannak a karakternek – alkalmaztak. A Sárközy-hagyatékból származó könyvecske oldalainak statisztikai elemzéséből kiderült, hogy a természetes nyelvekre jellemző betűgyakoriságokat nem lehet a szövegben fellelni, azaz azt sem lehetett eldönteni, hogy magyar, német vagy latin nyelvű írásról van-e szó. Ráadásul furcsa jelkettőződések, sőt jelháromszorozódások is előfordultak, amelyek egy monoalfabetikus rejtjelezésnél elképzelhetetlenek. "

Vári:

"A dokumentumot desiffrírozva kiderült, hogy hipotetikus szabadkőműves nagymesterek (Ádám, Noé, Prometheus, stb. egészen Aquinói Tamásig) életrajzait tartalmazza, köztük Hiram Abifét is, aki a szabadkőművesség emblematikus alakja. Erre rímel Pálóczi Horváth Ádám magyar nyelvű kéziratos munkája: A’ Böltsesség nagy Mestereinek A’ Szent Rend kezdetétül fogva a’ XIIdik Századig Biographiája úgy a’ mint azokat Rendel elő számlálja Hirám a’ maga idejeig; és Hiramon túl folytatja Aquinoi Tamás a’ maga életéig. Az 1812-re datált kézirat ma az OSZK kézirattárában található meg, s a megfejtett dokumentumhoz hasonló struktúrában tárgyalja a szabadkőművesség nevezetes személyiségeit, csak éppen a terjedelme mintegy 20-szorosa annak. A két szöveg összevetése alapján nyilvánvaló, hogy a titkosírásos szöveget illetve annak még elő nem került további köteteit használta Horváth Ádám forrásként saját Biográfiájához."

Bekes:

"A képzelt szabadkőműves nagymesterek (Ádám, Noé, Prometheustól egészen Aquinói Tamásig) életrajzait tartalmazza, köztük Hiram Abifét is, aki a szabadkőművesség emblematikus alakja. Erre rímel Pálóczi Horváth Ádám magyar nyelvű kéziratos munkája: A' Böltsesség nagy Mestereinek A' Szent Rend kezdetétül fogva a' XIIdik Századig Biographiája úgy a' mint azokat Rendel elő számlálja Hirám a' maga idejeig; és Hiramon túl folytatja Aquinoi Tamás a' maga életéig. Az 1812-re datált kézirat ma az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában található, s a megfejtett dokumentumhoz hasonló struktúrában tárgyalja a szabadkőművesség nevezetes személyiségeit, csak éppen a terjedelme mintegy hússzorosa annak. A két szöveg összevetése alapján nyilvánvaló, hogy a titkosírásos szöveget illetve annak még elő nem került további köteteit használta Horváth Ádám forrásként saját Biographiájához. "

Azt hiszem, a fenti idézetek magukért beszélnek:

A két szöveg összevetése alapján nyilvánvaló, hogy Vári cikkét használta Bekes József "forrásként" saját írásához. 

Térjünk vissza a hír terjedésére. A másfél év előtti írás a Nyest.hu publikációinak szokásos átvevőin keresztül számos portálra eljutott, de nem keltett akkora szenzációt mint a mostani. Viszont érdemes megfigyelni a hírforrások és átvevőik közötti különbségeket.

Bekes cikkét a jobboldali Heti Válasz Online közölte július 22-én, s elsősorban a jobboldalra húzó portálok vették át. 

Mint szegedi érdekességű hírt, a Szeged.ma újságírója, Illés Attila dolgozta fel újra augusztus 5-én megjelent cikkében. Ezt az írást is számos portál átvette, különösen nagy publicitást biztosított az a körülmény, hogy erre hivatkozva az MTI is kiadott egy ismertetést.

A Szeged.ma féle publikációhoz sértődött kommentben szólt hozzá Bekes, hiányolva az ő "eredeti" cikkének forrásként való feltüntetését. Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű...

Az MTI híre aztán futótűzként terjedt, de sok magára adó portál saját cikket is közölt a szenzációról. ilyen volt pl. az Index, a Sonline (Somogyi Hírlap Online), a Blikk vagy (egyelőre) legújabban a Mancs (Magyar Narancs). A TV2 riportot készített az esetről Vadai Istvánnal, Vámos Hanna mentorával, az RTL Klub riportere pedig Vámos Hannával beszélgetett. Rádióriportjában Tráser László beszélgetett Vámos Hannával. Az ATV-n Friderikusz Sándor készitett vele interjút. A Szabad Föld Online is beszélgetett Vámos Hannával.

Van még néhány tanulsága a történetnek. A portálok, amelyek átvették valamelyik hírt vagy cikket, általában el sem olvasták azt. Vagy meg sem értették. Legalábbis erre utalnak azok a bombasztikus címek és alcímek, amelyekkel tálalták a dolgot:

Blikk:

"megfejtette a szabadkőművesek titkos naplójának rejtélyét" NEM napló!

Ez a naplónak nevezés nagyon gyakran  előfordul.

SzegedCafé:  

"gróf Sárközy István titkosírással készült naplója" NEM Sárközyé! NEM napló!

"nem akárki írta: egyenesen Pálóczi Horváth Ádám” NEM írta! Másolta!

HJB.hu: "Az FBI nem boldugult vele" NEM próbálta az FBI megfejteni!

Szeged.Ma: "az író megfejtett, lefordított, majd ismét kódolta" NEM kódolta újra! Másolta!

KaposPont: "Leránották a leplet a szabadkőműves titokról" ???

stb. stb.A legújabb fejlemény: Bekes József aláírással a következő komment jelent meg a Magyar Narancs cikke után:

"Kedves Vári László!
Megkövetlek. Valóban riportomhoz "kölcsönvettem" dolgozatodból (amihez itt gratulálok, ez érdemeli meg az elsőséget, és a valóban beszámolói alaposságot) néhány részletet, miután igyekeztem mindent felderíteni ezzel a témával kapcsolatban. Közölnöm illett volna a nevedet és a téma fellelhetőségét a neten. Mégegyszer elnézést. Az igazi érdem azonban Hannáé - valamennyien itt, akik a sajtóban róla és eredményéről írtunk, független a sorrendtől, csak az ő eredményeit adtuk tovább. Magam részéről mindenkinek köszönöm, hogy írt erről a hihetelen felfedezésről, irodalomtörténeti szenzációról és a titkosítást megfejtő munkáról, független attól, hogy az újságcikkekben még a címek, bekezdések, szövegek is esetenként - hasonlóak.

Üdvözlettel:
Bekes József "

Augusztus 17-én a következő kiegészítés jelent meg a Heti Válasz Online cikk végén:

"(A téma feldolgozása során támaszkodtunk Vári László, "200 év után megfejtették a szabadkőműves titkosírást" című cikkében megjelentekre is - a szerk.)"


Források:

http://hetivalasz.hu/itthon/ot-perc-alatt-rajott-a-megoldas-alaptrukkjere-66365/

http://www.nyest.hu/hirek/200-ev-utan-ujra-megfejtettek-a-szabadkomuves-titkosirast

http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/08/ketszaz-eves-szabadkomuves-naplot-fejtett-meg-az-szte-s-hallgato.html#more-333173

 http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/leleplezett-titok-200-ev-utan-megoldottak-a-bajomi-rejtelyt-510069#hozzaszolas

http://index.hu/tudomany/2013/08/07/az_fbi_sem_torne_fel_a_regi_magyar_kodokat/

http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/magyar-egyetemista-fejtette-meg-a-szabadkomuvesek-titkat-2204355

http://magyarnarancs.hu/tudomany/az-o-kezirasaval-irodott-a-szabadkomuves-szoveg-vamos-hanna-titkosiras-kutatot-kerdeztuk-86138

http://tv2.hu/neoplayer/tv2/embed/132476_ot_perc_alatt_fejtette_meg_a_szabadkomuves_titkosirast_a_doktorandusz.html

http://www.rtlklub.hu/musorok/fokusz/videok/217285

http://www.szegedilap.hu/cikkek/tudomany-tortenes/egy-igazi-rejtvenyfejto---vamos-hanna.html

http://szkp1.blogspot.hu/2013/10/tv-atv-friderikusz-vamos-hanna-kodfejto.html

http://www.szabadfold.hu/csalad/vamos_hanna_kodolt_levelek_a_multbol


2013. június 28., péntek

Albert Pike levelét megírta ... de ki?

Újra elkezdett terjedni egyes weblapokon az Albert Pike három világháborúja címen ismert egyik klasszikus konteó (konspirációs teória). E szerint Albert Pike, az amerikai magas fokú szabadkőművesek teoretikusa (a skót rítus 33. fokú vezetője) tervezte volna meg 1871 előtt a már lezajlott első két világháborút, sőt a jövőbeli harmadikat is!

Pike-kal kapcsolatosan már írtam néhány bejegyzést:

http://aprofan.blogspot.com/2010/06/lucifer-mobilon-utasitgatta-albert-pike.html

http://aprofan.blogspot.com/2010/07/ujra-pike-luciferianizmusarol.html

Ennek a marhaságnak állítólagos bizonyítéka az az állítólagos levél, ami állítólag a Brirish Múzeum könyvtárában megtalálható a konteo terjesztői szerint:

"Albert Pike saját megfogalmazása abból a Mazzinihoz írott levélből, amely a mai napig megtalálható a londoni British Museum Library-ben a katalogizált levelek között"

Nos, ennek az állítólagosan katalogizált levélnek a katalógus számát még senki sem adta meg. Pedig az ellenőrzéséhez erre szükség lenne. Még meglepőbb, hogy ennek a levélnek a fotokópiáját még soha senki sem közölte. Garantálom, ha meglenne, már régen publikálták volna könyvekben és a világhálón.

Gondolkozzanak el ezen azok, akik hihetőnek tartják ezt a fantazmagóriát...

U. i.: Óvatosabb összesküvéselmélet terjesztők szerint 1977-ig volt meg a levél. Akármeddig is volt meg, készülhetett volna róla fénykép. De nincs. Kínos.Források:

https://www.google.hu/search?q=Albert+Pike+h%C3%A1rom+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BAja

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_masonsknightstemplar15.htm

http://aprofan.blogspot.com/2010/06/lucifer-mobilon-utasitgatta-albert-pike.html

http://aprofan.blogspot.com/2010/07/ujra-pike-luciferianizmusarol.html

2013. június 25., kedd

A tíz legmegbotránkoztatóbb szabadkőműves titok - újratöltve

Van egy szenzációhajhász angol nyelvű lap, azon jelent meg először a következő összeállítás: http://listverse.com/2012/11/21/top-10-scandalous-freemason-secrets/ Ennek fordítását csomó magyar portálon közölték "A tíz legmegbotránkoztatóbb szabadkőműves titok" címmel. Nevére vette pl. Száraz György (NEM az a Száraz György!) is, a legújabb sütetű szabadkőműves ellenes helyi érdekű "sztár".

Ennek egy átfogalmazott, kompilált változata jelent meg a jobb sorsra érdemes hir.ma portálon Violetta szerzőségével. A butaságok tömkelege olvasható ezekben a cikkekben, csak ízelítőképpen a felsorolásuk, kommentekkel:

10. Nem fognak őszinte tanúvallomást tenni egymás ellen - Nem igaz
9. Titkos kézfogásuk van - Igaz
8. Számos titkos jelszavuk van -Igaz
7. A rítusaik része egy hurok - Értelmetlen állítás
6. A Nap megszállottjai - Nem igaz
5. A szabadkőművesek kizárják az ateistákat - Nem minden szabadkőműves társaságra igaz
4. Azon munkálkodnak, hogy ellenőrzésük alá vonják a politikát és irányítsák a pénzügyeket a különféle országokban - Nem igaz
3. A szimbólumuk szerepel az egydolláros bankjegyen - Nem igaz
2. Anders Breivik szabadkőműves volt - Igaz, de nem ezért gyilkolt
1. A szabadkőművesek kulcsszerepet töltenek be az űrkutatásban - Nem igaz
   


Forrás:

http://listverse.com/2012/11/21/top-10-scandalous-freemason-secrets/

http://boldognapot.hu/blog/a-tiz-legmegbotrankoztatobb-szabadkomuves-titok/

http://hir.ma/kulfold/szabadkomuves-titkok/94684?fb_comment_id=fbc_173204412844409_486591_186150584883125#f3874c1f243a394

 

2013. június 1., szombat

Da Vinci Titkai - logikai- és kalandjáték

A szabadulós játékok egyre szaporodó sorába most egy szabadkőműves ihletettségű is bekerült. Ez a Pániq Szoba alkot (egyelőre) legújabb produktuma. Lássuk a kedvcsinálónak a weblapjuk leírását:


A csapat egy Szabadkőműves professzor  évszázados rejtélyeket őrző dolgozószobájában találja magát. Ha megfejtik az apró feladványokat, majd a fő feladatot is, megtudják a titkot és sikeresen szabadulnak a szobából 60 perc alatt. Ha ez nem sikerül, sosem tudják meg a rejtélyes igazságot. Különleges módon a feladatok megoldása nem elegendő a kijutáshoz; a feladatokban kapott kódok alapján kell megfejteni a végső talányt, majd kijutni.
IMG_2926
A játékmenetet egyedülálló módon úgy alakítottuk ki, hogy minimalizáljuk a szerencsefaktort- vagyis a véletlenül megtalált nyomok, kulcsok, adatok lehet, hogy hamisak és rossz felé terelik a csapatot! A feladatok logikusan következnek, vagyis ha az egész szobát felforgatják a játékosok, nem pedig a sorrend alapján haladnak, akkor szabadulásukat veszélyeztetik.
2 fő számára elég nehéz feladat a kijutás, de nem lehetetlen. A pálya 4-5 fő számára a legoptimálisabb – sok asszociációra és egyéni munkára is szükség van a játék közben. A szoba maximum 7 embert tud befogadni, ennél többet nem tudunk beengedni.
IMG_2910
A Da Vinci Titkaiban nem kell félni rémisztgetéstől, hirtelen effektektől, ezért is ajánljuk bátran akár 8-9 éves kortól! Egy családnak is megoldható a játék, miközben a kisebbek sem unatkoznak.  A helyszín egy sejtelmes dolgozószoba, ahol évszázados titkokra derülhet fény.
Miután a csapat megérkezik, a játékmester ismerteti a szabályokat.  Ahogy rájuk záródik az ajtó, kizárólag magukra és az elrejtett feladványokra hagyatkozhatnak - 60 perc áll rendelkezésre, hogy megoldják a rejtélyt.

Forrás:

http://davincititkai.hu/a-jatek/

http://exitgames.hu/

2013. április 24., szerda

Utcaképen a régi páholyházak

A Google Utcakép (Street View) szolgáltatása legújabban már elérhető Magyarországon is. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy fennmaradt páholyházait is meg lehet tekinteni a segítségével.

Az egyes képek jobb felső sarkára kattintva teljes képernyőn láthatjuk a páholyházakat.


A budapesti Nagypáholyház

Nagyobb térképre váltás

A budapesti Galilei páholy páholyháza

Nagyobb térképre váltás
Az újpesti Világosság páholy páholyháza

Nagyobb térképre váltás
A szegedi Árpád, a Testvériséghez páholy páholyháza

Nagyobb térképre váltás
A szombathelyi Ébredés páholy páholyháza

Nagyobb térképre váltás
A nyíregyházi Szabolcs páholy páholyháza

Nagyobb térképre váltás
A nagykanizsai Munka páholy páholyháza

Nagyobb térképre váltás
A kassai Resurrexit páholy páholyháza

Nagyobb térképre váltás
A pozsonyi Zur Verschwiegenheit (A Hallgatagsághoz) páholy páholyháza

Nagyobb térképre váltás
A kolozsvári Unio páholy páholyháza

Nagyobb térképre váltás
A máramarosszigeti Tisza páholy páholyháza

Nagyobb térképre váltás
A nagyváradi László király páholy páholyháza

Nagyobb térképre váltás
Az aradi Összetartás páholy páholyháza

Nagyobb térképre váltás

Stifanit, a volt nagymestert, kizárták a GLNF-ből

http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/wp-content/blogs.dir/693/files/2013/02/SERVEL-Jean-Pierre-e1361142353292.jpg
Jean-Pierre Servel


2013. április 24-én Jean-Pierre Servel, a GLNF (Grande Loge Nationale Française) nagymestere 1584. számú rendeletével kizárta François Stifani volt nagymestert a nagypáholyból. A nagypáholy ezzel a lépéssel is igyekszik visszanyerni az angol irányzatú szabadkőművességben Stifani korrupciós ügyei miatt elveszített reguláris státuszát.

http://www.impots-economie.com/images-impots-economie/2012/06/Fran%C3%A7ois-Stifani-francs-ma%C3%A7ons.jpg
François Stifani
Forrás: http://masonicpressagency.blogspot.co.uk/2013/04/francois-stifani-was-kicked-out-of.html

Kapcsolódó linkek a  háttérről:

http://freemasonsfordummies.blogspot.hu/2010/04/major-rebellion-within-national-grand.html

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/les-francs-macons-toujours-en-rebellion_858178.html 

http://www.impots-economie.com/le-patron-de-la-grande-loge-des-francs-macons-bien-loge/

http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/tag/jean-pierre-servel/

http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2013/04/25/glnf-stifani-a-assigne-servel-en-justice/2013. április 6., szombat

Otrombaságok a Galilei páholy páholyházáról szóló cikkben

Az UrbFace lapon megjelent egy  totális tájékozatlanságról tanúskodó cikk a Galilei páholy Margit körút 44. alatti volt páholyházáról. Ezt aztán különböző blogokban újra közölték, megismételve az eredeti bornírtságait, mint pl. a Galilei páholy összekeverése a Galilei-körrel, Rákosi szabadkőműves vezetőként aposztrofálása, stb. stb. Az alábbiakban pirossal emeltem ki a butaság, tájékozatlanság és rosszindulat gyöngyszemeit.Margit körút 44.: A Galilei-bérház

Oslányi Mór szabómester 1882-ben épült földszintes házát 1911-ben bontatta le a szélsőliberális – szabadkőműves eszméket valló, 1871-ben alapított Galilei Nagypáholy, hogy fennállásának negyvenedik évfordulója alkalmából itt építtethesse fel új páholyházát. A négyemeletes bérház tervezését és megépítését Strauss Ödön építészmérnökre, páholytagra bízta a szervezet-, aki 1913. április 29-én lett kész az épülettel. Az évfordulót már itt ünnepelte a szervezet.

A szabadkőművesek az alagsorban alakították ki a Szentélyt és az úgynevezett „Vesztett Léptek Csarnokát”. A földszinten volt a díszterem, amelyet ebédlőnek is használtak, továbbá a társalgók egy része. Az emeleti részen társalgót, könyvtárt, múzeumot és irodákat alakítottak ki. A díszterem falán a Zahoray János által festett typtichon volt látható. Ugyanott voltak elhelyezve a páholy főmestereinek, tiszteleti tagjainak portréi, vagy mellszobrai. (A szervezet titkára ekkor az a Rákosi Mátyás volt, aki 1947-ben Magyarország kommunista diktátora lett, majd két évvel később felszámoltatta az ország összesen 16 ezer taggal rendelkező szabadkőműves páholyát.) Az épület főbejárata a Kapás utcai oldalán volt, amelyet Murányi Gyula mintázta Prometheus allegória díszített. Ezt a festményt 1949-ben leverték.

6883.jpg
A Galilei Nagypáholy bérháza (Fotó: Urbface.com)

1919. március 21-én a Tanácsköztársaság beszüntette a szabadkőműves páholyokat, a Galilei páholy helyiségeit a II. kerületi "vasasok" szakszervezete foglalta el. 1920-ban a páholy tagjait bíróság elé állították, a páholy vagyonát lefoglalták. A díszteremet 1924-től Dienes Valéria, 1950-től pedig Cseh György tánciskolája használta. 1962-ben a kerületi tanács megalapította a Budai Táncklubot, amely mindmáig itt működik.
A Galilei-bérház cikk néhány otrombaságának helyesbítése:

1. "Oslányi Mór szabómester 1882-ben épült földszintes házát 1911-ben bontatta le ..." Miután jó pénzért megvásárolta a telekkel együtt. Majd a mellette levő - szintén megvásárolt - Kapás utcai telket hozzácsatolták a Margit körút 44. szám alatti telekhez, és itt építettek 4 emeletes bérházat, amelyben a páholy helyiségeit is elhelyezték.

2. "Galilei Nagypáholy" nincs, nem is volt. Galilei páholy volt és van is. (Egy nagypáholy több páholyból áll.)

3. "szélsőségesen liberális" - kissé értelmezhetetlen. Egy nagypolgárokból álló egyesület természetes módon liberális, híve a polgári társadalomnak, legfeljebb reformokra törekszik, nem forradalomra.

 4. "szabadkőműves eszméket valló" Könyörgöm, egy szabadkőműves páholy milyen eszméket valljon, ha nem szabadkőműveseket?

5. "A szervezet titkára ekkor az a Rákosi Mátyás volt" Rákosi Mátyás soha nem volt szabadkőműves, tehát nem lehetett a Galilei páholy tagja, ebből következően titkára sem. Rákosi a Galilei kör titkára volt. A Galilei kör a szabadgondolkodó egyetemi hallgatók egyesülete volt, működését ugyan támogatták a szabadkőművesek, de nem volt szabadkőműves egyesület.

6. "Rákosi Mátyás ... felszámoltatta az ország összesen 16 ezer taggal rendelkező szabadkőműves páholyát." Rákosi a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholyt számoltatta fel - a betiltó rendelet aláírója Kádár János belügyminiszter volt -, azaz a magyarországi páholyok összességét. Akkoriban kb. ezer szabadkőműves volt ennek a tagja. A szervezetnek fénykorában, az 1900-as évek elején is csak 12 ezer tagja volt.

7. "Ezt a festményt 1949-ben leverték." A Prometheus allegória szobor volt. 1949-ben, mikor az épületet restaurálták, eltávolítottak. Lehet, hogy valahol még lappang.

8. "1920-ban a páholy tagjait bíróság elé állították" Soha nem állították bíróság elé a páholy tagjait, mert nem volt rá semmi ok. Az 1918. szeptember végén befejeződött Galilei-per során a Galilei-kör egyes tagjait állították bíróság elé háborúellenes agitáció, röpiratok szerkesztése, terjesztése vádjával, s a helyiségeit bezárták.
Forrás:

http://urbface.com/budapest/a-galilei-berhaz

http://falanszter.blog.hu/2013/04/05/a_szoke_csoda_es_a_szabadkomuvesek_titkos_multu_100_eves_hazak_budan#comment-form

Kapcsolódó linkek:

http://www.galilei.hu/tortenet/tortenet.html

http://szk.referata.com/w/index.php?title=A_budapesti_Galilei_p%C3%A1holy_p%C3%A1holyh%C3%A1za&action=edit&redlink=1

2013. március 8., péntek

Beszámoló Arapovics Mária: Szabadkőműves nők című előadásáról

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos személyiségek
Hadik-Barkóczy Ilona
Március 8-án, a nemzetközi nőnap alkalmából a Napraforgó egyesület és a Kossuth Klub rendezett egy minikonferenciát. Ezen hangzott el dr. Arapovics Mária előadása "Szabadkőműves nők" címmel.

Az előadó a szűkre szabott időben jól összefogottan ismertette a szabadkőművességgel kapcsolatos alapismereteket és a nők fokozatos bekapcsolódását ebbe a számukra eredetileg tiltott társaságba.

Némi hiányérzetem azért maradt, ezekkel kapcsolatos megjegyzéseimet szeretném most közreadni. (Sajnos nem tudtam a konferencia végét, s így a hozzászólásokat megvárni, tehát lehetséges, hogy az alábbiakról már ott is szó esett.)

Arapovics Mária előadása közvetlenül Nagy Beátáé után következett, s "A nők közéleti szereplése Magyarországon és Európában" szociológia megközelítése után fájón hiányzott a szabadkőművesség elhelyezése a [nem, rassz, osztály] koordinátarendszerben. Így nem esett szó a szabadkőművesség polgári jellegéről, amely még a nyugat-európai fejlődéshez képest lemaradt, s így gyenge polgársággal rendelkező országokban - mint Magyarország - is megmutatkozott, ha másként nem, a szabadkőművességbe belépett arisztokraták és nemesek polgáriasult gondolkozásában.

Kissé túl általános volt az előadó azon megjegyzése, amely szerint a szabadkőművesség nem fogad el dogmákat - ezt a francia irányzat vonatkoztatja magára, adogmatikusnak nevezve saját irányzatát, s ezzel implicite dogmatikusnak tartja az angolszász irányzatot.

Sabina von Steinbach női kőművesmester bemutatása során talán nem emelődött ki eléggé az ő - és több más középkori női kőműves - azon szerepe, amely eo ipso cáfolja azokat az érveket, amelyek szerint azért nem lehetnek a nők szabadkőművesek, mert kőművesek sem voltak.

A korai női szabadkőművesek, mint Elizabeth Aldworth, Maria Deraismes és Hadik-Barkóczy Ilona mellett érdemes lett volna megemlíteni azt a három, 1778-ban szabadkőművessé felavatott magyar nőt, akikről Abafi Lajos számol be "A szabadkőművesség története Magyarországon" című forrásértékű munkájában. A Franciaországban korábban elterjedt, úgynevezett adopciós páholyok említésénél, amelyekben férfiak és nők is részt vehettek, ki kell emelni azt a körülményt, hogy a páholy női vezetői mellett egy-egy férfi szabadkőműves is közreműködött, biztosítva a szabályszerű működést. Azaz csak férfi kontroll alatt vehettek részt a páholyok munkájában a nők.

Mindezt figyelembe véve egy jól sikerült, gondolatébresztő előadást hallhattunk, amelyet jó lenne hozzáférhetővé tenni valahol az Interneten.Kapcsolódó linkek:

http://szkp1.blogspot.hu/2013/03/eloadas-dr-arapovics-maria.html

http://szk.referata.com/wiki/H%C3%A1rom_magyar_szabadk%C5%91m%C5%B1ves_n%C5%91

http://szk.referata.com/wiki/Deraismes,_Maria

http://szk.referata.com/wiki/Hadik-Bark%C3%B3czy_Ilona

2013. február 13., szerda

Prezentációk a szabadkőművességről a Prezin

A Prezi nevű online prezentációkészítő szolgáltatással máig öt nyilvánosan hozzáférhető magyar nyelvű előadásvázlat készült és tekinthető meg a szabadkőművességről. Ezek különböző részletezettségűek, de általában elég jó minőségűek. Kisebb-nagyobb pontatlanságok azért vannak bennük, ezeket jeleztem a szerzőiknek, ill. amelyeket át lehetett venni, azokat ki is javítottam. Időrendben a prezik:

Plózer Ágnes: A szabadkőművesség, 2010. november 25.


Tari Ákos Szabadkőművesség, 2011. januar 13.

bene magdolna: a szabadkőművesek, 2011. november 10.

Boa Balint: A szabadkőművesek, 2011. november 14.

Fehér Ágoston: A Szabadkőművesek, 2012. szeptember 21.


A javított verziók:  

a szabadkőművesek (Bene Magdolna) prezi javított változata

A szabadkőművesek (Boa Bálint) prezijének javított változata)

A Szabadkőművesek (Fehér Ágoston) prezijének javított változata

Angol nyelvű sok száz van: http://prezi.com/explore/search/?search=freemasonry#search=freemasonry&reuse=false&page=1, s francia és német is jócskán található.

Kapcsolódó linkek:

http://prezi.com/index/

http://prezi.com/dx8l6qaufjsv/szabadkomuvesseg/?kw=view-dx8l6qaufjsv&rc=ref-28737895

http://prezi.com/j-43ax6d4ens/szabadkomuvesseg/?kw=view-j-43ax6d4ens&rc=ref-28737895

http://prezi.com/1snrmuma2sdd/a-szabadkomuvesek/?kw=view-1snrmuma2sdd&rc=ref-28737895

http://prezi.com/yiiqxc7hr4_a/a-szabadkomuvesek/?kw=view-yiiqxc7hr4_a&rc=ref-28737895

http://prezi.com/ddka3kf1cz9r/a-szabadkomuvesek/?kw=view-ddka3kf1cz9r&rc=ref-28737895

http://prezi.com/bqz2vhgndwlz/a-szabadkomuvesek-bene-magdolna-prezi-javitott-valtozata/?kw=view-bqz2vhgndwlz&rc=ref-28737895

http://prezi.com/rzsyu6zqkqsz/a-szabadkomuvesek-boa-balint-prezijenek-javitott-valtozata/?kw=view-rzsyu6zqkqsz&rc=ref-28737895

http://prezi.com/g-z_xgwjuahn/a-szabadkomuvesek-feher-agoston-prezijenek-javitott-valtozata/?kw=view-g-z_xgwjuahn&rc=ref-28737895

2013. február 11., hétfő

Reklámzaj - Szabadkőművesek és hajléktalanok


Reklámzaj

Szabadkőművesek és hajléktalanok - blogregény - részlet

Kilencedik rész

 ...

201x.xx.xx. vasárnap délelőtt

Pár napja Krisztián egy köteg elsárgult papírral állított be hozzám. Néha összeülünk megbeszélni a könyve részleteit, de ezúttal a szokásosnál zaklatottabban festett. Egy ital után elmagyarázta a részleteket. A Podmaniczky és a Vörösmarty utca sarkán áll a szabadkőművesek egykori székháza. Lentről nem sokban különbözik a többi bérpalotától a környéken, a Westend tetőteraszáról nézve azonban jól kivehető a rizalit, mely a szertartástermet rejti. Az Ávó 1950-ben átvette az épületet, mely a rendszerváltás óta üresen állt, míg egy ingatlanfejlesztő cég el nem kezdett butik-hotelt építeni benne. A válság miatt évek óta áll a sztori, így Krisztián szakújságírónak adta ki magát, aki egy befektetőcsoportot képvisel, hogy bejusson.

- Nehéz volt elintézni, hogy kapjak pár szabad órát a székházban. Régi feljegyzések alapján nagyjából sejtettem, hova rejtették az irataikat. Engem a hajléktalanszállók ügye izgatott leginkább, de sokkal több feljegyzést találtam. Az ávósok túl hülyék voltak hozzá, hogy utánaolvassanak a témának. Eredetileg a rendbe jelentkezők idejük nagy részét a sötétkamrában töltötték, ahol kiszellőztették a fejüket. Az ottani padlóköveket kellett iránytű alakban letámasztanom, hogy a kisszentély fala megnyíljon és végre hozzájuthassak a dokumentumokhoz. Az egyik csomag különösen érdekelni fog, és talán meg tudod ítélni a hitelességét is. Ekkor felém fordította a címlapot

Gróf Széchenyi István Hitel c. traktátusának a cs. és kir. cenzúra által mellőzött részletei. Bizalmas. Bécs, 1830.

A Hitelt Pesten adták ki, de az eredeti verziót nyilván megküldték Bécsbe, szóval akár igazi is lehet. Egész éjszaka a papírok felett görnyedtem, megettem két gramm műanyagot, most meg nem tudok aludni, szóval holnap el kell mennem az Országgyűlési Könyvtárba korabeli cenzúrázott iratokért. A katolikus egyház sokáig bűnnek tekintette a kamatszedést, és a középkori királyoknak egy csapat teológust kellett alkalmazniuk, hogy jogi kiskapukat keressenek rá: szerencsére kiderült, hogy felvenni szabad csak adni nem, és a királyoknak a közhiedelemmel ellentétben nem állt birtokukban nagy vagyon, teljes mértékben a hűbéres főuraik jóindulatán múlt megélhetésük, ezért turnéztak folyamatosan a vidéki várak között. A katolikusok kiszervezték a banki tevékenységet a zsidóknak, a helyi oligarchák erősek maradhattak, a központi hatalom meg egy-egy távoli országrész vagy bánya zálogba adásával finanszírozta magát baj esetén.

A hivatalos verzió szerint Széchenyi fel szeretett volna venni tízezer forint hitelt a birtokai fejlesztésére, de az osztrák bank fedezet hiányában elutasította a kérelmét. Az ország leggazdagabb emberének mai értelemben semmiféle ingatlantulajdona nem volt. De nem azért, mert a földjei a királyé voltak, ellenkezőleg, a birtokai egy közös feudális tulajdont képeztek, melyben a jobbágy felel a telkéért, és azt tőle nem idegenítheti el senki. Cserébe 10 százalékos adót fizetett a földesúrnak, és tízet az egyháznak, a többi termésével azt csinált, amit akart, ráadásul mivel nem bérből élt, így a háborúk idején jellemző infláció sem érintette. Azt gondoltam régen, hogy Széchenyi csak egy mocskos kapitalista volt, aki Angliában rájött, hogy a földjétől felszabadított jobbágy csóró bérmunkásként sokkal nagyobb százalékos adózásra kötelezhető, és jóval kiszolgáltatottabb urának. De a legnagyobb magyar nem olvasott Marxot, tényleg szeretett volna fejleszteni ezen a porfészken, és főleg ez irányú gondolatait húzták ki a cenzorok. A jobbágyfelszabadítást úgynevezett örökváltság útján képzelte el: a koncepció lényege, hogy egyes, jól teljesítő jobbágyok extra munkával függetlenséget vásárolhattak volna uruktól, így szabadságukat csakis maguknak köszönhetik, melyet szerződéses viszonyok tisztáznak. A magyar oligarchia jelentős része hevesen ellenzte ezt és Kossuthék aztán az állam mindenható kegyelméből szabadították fel a jobbágyokat, akik nem is tudták magukénak érezni, és értékelni, valamint érdemben kihasználni a megváltozott tulajdonviszonyokat. Így lettünk az egymillió koldus országa.

Bár sokan ma elitizmusáról beszélnek, egy külön fejezetet szentelt annak a kihangsúlyozására, hogy semmilyen körülmények között nem adhatnak hitelt a majdan felszabadult jobbágyoknak. Ők ugyanis nem rendelkeznek tőkével, így fogalmuk sincs a kamat működéséről. Csak néznék a szerződést, mint valami titkos jegyzőkönyvet és képtelenek lennének megérteni. Ha ezeket a szabályokat nem tartják majd be az egyszerű emberekkel szemben, - figyelmeztetett Széchenyi – mind adósrabszolgává válnak. Persze Krisztián ezekre a felfedezéseimre nem volt kíváncsi, de talált egy jelentést A hontalanok hasznáról címmel.

- A szabadkőművesek nagyon korán rájöttek, hogy a kapitalizmusban a hitel és az adó helyettesíti a korábbi feudális előjogokat. A hontalanok és koldusok sokan voltak a régi időkben is, de mindig az abnormalitást jelképezték, míg mára a gazdaság megbecsült tagjaivá váltak. Voltam tavaly a CEU-n egy konferencián, ahol kiszámolták, hogy egy átlagos hajléktalan nagyobb adóbevételt generál, mint egy minimálbéres munkavállaló. Csupa jövedéki adóval terhelt terméket fogyaszt. Tudtad, hogy a sarki kisboltok szinte kizárólag a kávéautomatáikból élnek? Egy HL az éjszakai pihenőhelyen nem aludhat, mert kirabolnák. Nappal meg alkoholra van szükségük, hogy kellően ráhangolódjanak a szerepükre, és kedvesek legyenek az ügyfelekkel. A hr-eseink szerint a leggyakrabbi motivációt egy korábban bedőlt hitel jelenti kollégáinknak.

- Akkor ezek szerint a Harper's mögött is ők vannak? - kérdeztem félve Krisztiánt.

- Lófaszt, nincsenek már rózsakeresztesek, kőművesek meg Bilderberg csoport. Addig szervezkedtek, amíg a világ szépen lassan át nem alakult automatikusan olyanná, amilyet szerettek volna. Senki nem tart pisztolyt az emberek fejéhez, hogy elmenjenek otthonról, vállaljanak valami szarul fizető melót, fizessenek egy albérletet vagy lakáshitelt, közben jövedéki adóval terhelt termékekkel fojtsák magukba az életük értelmetlensége felett érzett fájdalmukat. És ha besokallnak, otthagyják a melót, bedől a hitelük, mennek az utcára, ahol ugyancsak pénzt keresnek és adóznak: nincs menekvés, és kibaszottul nem kellenek hozzá börtönőrök.

- Valakinek akkor is kell vezetnie az átmenetet, és ha a korabeli Pesten voltak számítások a hontalanok hasznáról, mi lehetett Franciaországban, ahol a fél arisztokrácia be volt avatva valami szarságba.

- Sokat nem értek vele, mert ma meg a 68-as diáklázadók viselekednek úgy, mintha valami bárók vagy grófok lennének, attól függően, hogy a zöldpártot vezetik, egy antifasiszta improvizációs színházban rendeznek, vagy épp az Amnesty International nevében kifogásolják, hogy Taiwan nem engedélyezi a meleg pároknak a gyorsított örökbefogadást.

- Európa egy elbaszott hely az elitjével egyetemben, valakik akkor is jól járnak ezzel.

- Jólvan, higgy, amiben akarsz, engem a szabadkőműves téma csak a könyvem miatt érdekel, amit aztán majd megvesz pár tucat kultúrantropológia tanszék és magasról le lesz szarva, de legalább megírom.

szerző:

Forrás: http://reklamzaj.blogspot.hu/2013/02/kilencedik-resz_11.html

2013. január 23., szerda

Online aláírásgyűjtés a szabadkőművesek korlátozásáért Angliában

Online aláírásgyűjtés a szabadkőművesek korlátozásáért Angliában: 
The U.K Government.: Make Freemasonry illegal within positions of public services.

    1. Petition by
      York, United Kingdom
  1.  

Freemason's are rife within the government,civil service and the police as well as other public services. This creates a MASSIVE conflict of interest. It breeds corruption and cover ups. It must be stopped now.

Forrás: http://www.change.org/en-GB/petitions/the-u-k-government-make-freemasonry-illegal-within-positions-of-public-services-2?utm_source=share_petition&utm_medium=url_share&utm_campaign=url_share_before_sign

Szabadkőműves szervezkedés az eRepublik játékban

Szerveződik a szabadkőműves rend az eRepublik online stratégiai játékon:Szabadkőművesség az eRepublikon!

Day 690, 08:31by Szabadkomuves Nagypaholy

Szabadság, egyenlőség, testvériség! Tudtad, hogy a francia forradalom eme szlogenje valójában a Szabadkőművesek jelszava volt?

Nagy örömömre szolgál megosztani veletek, hogy már az Új Világban is megszületett a Szabadkőműves testvériség!A Mi célunk egy egymást segítő, jó hírû, szabad játékoscsoport létrehozása, tekintet nélkül azok hitére, nemzeti hovatartozására, fajára, vagy politikai pártállására, akik egymást testvérnek tekintik, és kötelességüknek érzik, hogy embertársaikkal szemben is hasonlóképpen cselekedjenek.

Sok híres magyar is szabadkőműves volt, többek között Ady Endre, Liszt Ferenc, Kosztolányi Dezső és igen, Kossuth Lajos is.

És hogy ki tartozhat közénk?

Szabadkõmûves lehet minden jó hírû, szabad magyar állampolgárságú ember, aki a 17. szintet betöltötte, bármely vallás szerint, a szabadkõmûvesség alapeszméit a magáénak érzi, és akit természetesen a szabadkõmûvesek a testvérükül fogadnak.

...

Forrás: http://www.erepublik.com/en/article/szabadk-m-vess-g-az-erepublikon--976895/1/20
2013. január 21., hétfő

Vigyázat, csalók!

Rodolfó nevezetes szlogenjét idézem a címben - kis hangsúlyozási eltéréssel, leírva egy pici ékezet betoldásával. A zseniális bűvész önleleplező felszólítása ellenére mindig sikerült a mutatvány, tökéletes volt az illúzió. Most viszont internetes csalók ügyetlen próbálkozására hívom fel a figyelmet.

Szuverén Szentely néven egy nem létező, budapesti székhelyű Memphis-Misraim nagypáholy létét próbálja valaki elhitetni a Facebookon, a blogján és a Google+-on látható ál-dokumentumokkal.

Megtalálható ott többek között számos szabadkőműves, vagy szabadkőműves jellegű szimbólum, ezek közül több a Szuverén Szentely felirattal van ellátva. Ki van téve sok, az állítólagos Szuverén Szentely nagypáholy elismerését vagy a vele való együttműködést igazoló okmány képe - de mint látni fogjuk, ezek máshonnan lopott képek digitális retusálásai. Elolvasható az állítólagos nagypáholy tisztikarának a neve és két térkép mutatja a páholyok elhelyezkedését. A Facebook oldal számos szabadkőműves ereklye, könyv és más tárgyak bemutatásával is igyekszik autentikus látszatot kelteni.

Első ránézésre valóban egy - nálunk ugyan nem túl ismert - de talán frissen létrejött szabadkőműves páholy lapjának látszik.

De ha egy kicsit közelebbről is megvizsgáljuk a kitett képeket, akkor kibújik a szög a zsákból:

1) A képeken és dokumentumokon látszó szimbólumok totális káoszt mutatnak, a legkülönbözőbb szabadkőműves rendszerekből származnak, egyáltalán nem csupán a Memphis-Misraim szokásos ikonográfiáját mutatják.

2) A magyarnak szánt feliratok magyartalanok:

Szentely - nyilván Szentély helyett;
© 2012-2013 Szerzői jog - nyilván a Minden jog fenntartva helyett;

És a január 22-23-ára ígért konferencia meghívójának szövege:

"A konferencia egy két napos rendezvény nyitott tagjai szabadkőműves páholyokban, és a nyilvánosság számára."3) A szerb "Misir" páholy és a "The Sons and Daughter of Aaron" páholy egymást elismerő megállapodása fölé egyszerűen odatették "Szuverén Szentely Memphis-Misraim" feliratú emblémájukat - ami egyébként lopott.4) Ezt az emblémát - s ez már a pofátlanság netovábbja - a Nagyorienstől lopták.5) A Facebook oldalukon levő hazai képek többségét az én képgalériáimból lopták: http://picasaweb.google.com/lalo5555

6) Néhány dokumentumnak megtaláltam az eredetijét, jól látható, hogy a zászlókat, páholyneveket egyszerűen kicserélték.

7) Az állítólagos nagypáholy állítólagos tisztségviselői érdekes neveket viselnek: Gyurcsány, Orbán, Boross ...

Sapienti sat.
A Szuverén Szentely terjeszkedik - az első célpont Horvátország:


Nagy KülönjáratKapcsolódó helyek:

http://www.facebook.com/szentely.memphismisraim

http://szentely.blogspot.hu/2012/11/blog-post.html

https://plus.google.com/106740631201947187426/posts

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum