A bejegyzések listája

2018. augusztus 9., csütörtök

Sziget Fesztivál - A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy a Civil Szigeten

Civil Sziget

Nyitva: 11.00-20.00
 
A Civil Sziget a Sziget egyik legszínesebb, legérdekesebb színfoltja olyan találkozóhely, ahol a fiatalok az őket leginkább érdeklő témákban információt, szolgáltatást, segítséget kapnak, részt vállalhatnak a szervezetek munkájában. Olyan eszméknek szeretnénk teret adni, és olyan ügyeket akarunk támogatni, melyek előbbre viszik a világot, és jobb hellyé teszik a Földet.

A Civil Szigeten résztvevő szervezetek
...
 
Magyarországi Symbolikus Nagypáholy - Augusztus 12-14.
 
A szabadkőművesség a világ legrégebbi nem vallásos, nem politikai, testvériségi és jótékonysági szervezete, amely szimbolizmusa az ókori kőfaragók gazdag és szép hagyományaival rendelkezik. Ez az örök önmegvalósítási törekvés útja, azzal a céllal, hogy jobb embereket alakítson ki, és békében építse össze az egységes emberiség metaforikusan tökéletes templomát.


www.szabadkomuves.hu
Forrás: https://szigetfestival.com/hu/program#!/v/473/civil-sziget2018. július 31., kedd

Könyvismertetés - Barát Tamás: Szabadkőművesség titkok nélkülSzabadkőművesség titkok nélkül

 


Rengeteg a tévképzet, de az új könyv segít eligazodni a szabadkőművesség témakörében.


A szabadkőművesség nem vallás, nem politikai párt, a magukat testvérnek nevező szabadkőművesek között a vélemény- és gondolatszabadság teljes, egyénileg akár politikai elkötelezettséget is vállalhatnak, de azt a szabadkőműves páholyokban nem kérdőjelezik meg

Sok legenda, s számos tévképzet kering a világban a szabadkőművességről. Számtalan magyarázat ismert, hogy mi is az a szabadkőművesség, kik azok a szabadkőművesek?
A legtöbb (félre)magyarázó a szabadkőművességet olyan titkos társaságként jellemzi, amelynek titkos hatalom van a kezében, s hatalma birtokában a világ megváltoztatására törekszik.
Ezeket a tévképzeteket szeretné eloszlatni az a kötet, amely a 2018-as Ünnepi Könyvhétre jelent meg. A Szabadkőművesség titkok nélkül című antológia olyan írásokat tartalmaz, amelyek hozzásegítik az olvasót a szabadkőművesség megismeréséhez, egy gondolkodásmód megértéshez, “a sötétség eloszlatásához”.
Aki az írásokat összeválogatta, Márton László író, műfordító, a szabadkőművességet jól ismeri, mivel a Martinovics páholy főmestere volt, majd a magyarországi Skót Rend Nagytanácsának főparancsnoka. Az elmúlt huszonöt év alatt ez a harmadik kötet, amit a témának szentel, hiszen “Szabadkőműves gondolatok” és “Iskolája az emberi szívnek” címmel szerkesztett már antológiát és ő fordította magyarra Lessing “Szabadkőműves párbeszédek” című művét is. A “Szabadkőművesség titkok nélkül” című könyv hiánypótló, három évszázad vonatkozó irodalmából kerültek be szemelvények.
Elöljáróban tisztázni kell a kötet legfontosabb mondanivalóját, amelyet az egyik magyar szabadkőműves páholy honlapjáról származó idézettel így lehet a legegyszerűbben megvilágítani:
“A szabadkőművesség független minden politikai, gazdasági, vallási és csoport-hatalomtól. Az emberi élet minden vonatkozásával törődik, az Igazság keresésében semmiféle béklyót nem tűr el. A szabadkőművesség tagjait semmiféle hitelv elfogadására, vagy elvetésére nem kötelezi. A mai szabadkőművesség célja, hogy „az egység központjává váljék, és eszköz, igaz barátságok kötésére olyan személyek között, kik nélküle örökös távolságban maradtak volna”.
A kötetből kiderül, hogy a szabadkőműves páholyok sokkal többet jelentenek egy baráti társaságnál. A szabadkőművesség nem vallás, nem politikai párt, a magukat testvérnek nevező szabadkőművesek között a vélemény- és gondolatszabadság teljes, egyénileg akár politikai elkötelezettséget is vállalhatnak, de azt a szabadkőműves páholyokban nem kérdőjelezik meg. A szabadkőművesség nem önképzőkör, bár, ahogyan magukról az idézett honlapon írják “önmagunkat állandóan csiszoljuk, saját okulásunkra előadásokat tartunk, többek között a társadalmunkat érintő kérdésekről, kultúráról, gazdaságról”.
Márton László nyilvánvalóvá teszi, hogy két célt követett. Az olvasóközönség számára pletyka-és rágalomoszlatóként szerette volna bemutatni, mi történik valóban a páholyokban. A szabadkőművesek számára pedig kézikönyvként szolgálhat.
Az antológiában a szabadkőművességet jól ismerő számos jeles személyiség írásai, beszédei, történetei támpontot adhatnak, hozzájárulhatnak a téma alaposabb megismeréséhez.
Márton László a kötetet elindító írásával egyértelműen hozzásegíti az olvasót a szabadkőműves titkok megértéséhez. Számos olyan kérdésre adja meg a választ, amely az olvasókban felmerül, ha meghallja a szabadkőműves fogalmat.
A három évszázad szabadkőművességének története megértéshez járul hozzá az “Ősi kötelmek” című fejezet, valamint Alain de Keghel francia történésznek a szabadkőművesség egyik legmeghatározóbb személyisége, Anderson személyét megelőző és az őt követő korszakról szóló gondolatai, illetve Michel de Ramsay, a Rend nagyszónokának egy, a szabadkőművessé válás feltételeiről szóló beszéde.
Benedek Szabolcs író írásában bepillantást kapunk a magyar szabadkőművesség történetébe 1989-ig. A kötet első része két történeti visszatekintéssel zárul: Vári László művelődéstörténésznek és a magyar televízióból is közismert orvos- és művelődéstörténész Benedek Istvánnak az írásával.
A kötetben az olvasó találkozhat a szabadkőműves etikáról, valamint pedagógiáról szóló gondolatokkal Benedek Marcell író tollából. A könyv részletesen mutatja be a szabadkőműves páholymunkát olyan szerzők írásain keresztül, mint Jászi Oszkár (társadalomtudós), Supka Géza (író, régész), Molter Károly (egyetemi tanár), Benedek Elek (író).
A könyv oldalain képet kaphat az olvasó a szabadkőművesek gondolkodásmódjáról. Ilyen többek között Sumonyi-Papp Zoltán (író, költő), vagy Matlák Gábor (ügyvéd) írása is.
Az antológiában több ismert személyiség, Kossuth Lajos, Móra Ferenc, Kazinczy Ferenc gondolatai is helyet kaptak, de olvashatunk a kötetben róluk és más ismert szabadkőműves személyiségekről szóló írásokat is. Például Berényi Zsuzsanna Ágnesnek, a magyar szabadkőművesség története kutatójának, a “Kossuth Lajos, szabadsághős, szabadkőműves” című, vagy Nacsády Andrásnak, a Martinovics páholy volt főmesterének, majd a magyarországi Skót Rend Nagytanácsa főparancsnokának, Ady Endrét, mint szabadkőművest bemutató írása, aztán Várkonyi Benedek rádiós újságírónak, Kunfi Zsigmondról szóló cikke, valamint Kende Péter politikai elemzőnek a “Jászi Oszkár hazatér” címmel közölt, a társadalomtudósról és szabadkőművesről szóló méltatása.
Befejezésül két idézet a kötetből. Az első Kazinczy Ferenctől származik: „Énnekem a kőművesség oly társaság, amely egy kis karikát csinál a legjobb szívű emberekből, melyben az ember elfelejti azt a nagy egyenetlenséget, amely a külső világban van, amelyben az ember a királyt és a legalacsonyabb rendű embert testvérének nézi.”
A másik idézet abból az időből származik, amikor Kossuth Lajost az Egyesült Államokban szabadkőművessé avatták. Vándorútján Bostonban így üdvözölték: „Egykor rabságban Budavár falai között angolul tanult. Most új nyelvet tanulhat: a szabadkőművességét. Ahol tiltják a szabadkőművességet, ott rabság van.”
Az antológia a közvéleményben kialakult torzkép helyett a valódit mutatja be és gazdagítja a titkokat felfedő szabadkőműves szakirodalmat. Az olvasó a könyv befejezése után valóban úgy érezheti, hogy a szerző elérte célját, bemutatta az igazságot a szabadkőművességről.
Jó, hasznos olvasmány érdeklődőknek és a szabadkőművességet ismerőknek egyaránt.
Barát Tamás cikkét apró változtatásokkal vettük át a Népszava.hu portálról. Az eredeti cikk IDE kattintva tekinthető meg.

Forrás: https://www.napimagazin.hu/szabadkomuvesseg-titkok-nelkul/

2018. július 2., hétfő

Szabadulójáték: A hóhér tornya - szabadkőműves titkokkal

A dél-franciaországbeli kisvárosban, Sarlat-la-Canéda (Limoges és Toulouse között félúton) középkori tornyában rendeztek be egy szabadkőműves titkokban bővelkedő helyszínt a szabadulós játékok kedvelőinek.

A hóhér egy óra múlva megjön - addig kell kiszabadulni a toronyból!
Forrás: http://escapegame-sarlat.com/2018. május 17., csütörtök

Előrendelhető: Szabadkőművesség - titkok nélkül
Szabadkőművesség - titkok nélkül

Hiánypótló munkát tart a kezében az olvasó. A kötet számos jelentős történeti forrást közread a magyar szabadkőművesség kezdeteitől a közelmúltig terjedő időszakból, ám nem feledkezik meg a laikus érdeklődőről sem. Mi volt a szerepe a szabadkőművességnek Kossuth Lajos emigrációjában? Csakugyan szabadkőműves volt Ady Endre? Kik voltak a magyar mozgalom legjelentősebb alakjai? Interjú, portré, tanulmányértékű esszé és sok más szöveg mind egy célt szolgál: olvassunk és beszéljünk a szabadkőművességről - titkok nélkül. Kiadó: NORAN LIBRO KFT.
Oldalak száma: 400
Borító: KARTONÁLT
ISBN: 9786155761492
Nyelv: MAGYAR
Kiadás éve: 2018
Árukód: 2715793 / 1175634

Várható megjelenés: 2018. június 04.
Méret: 195 mm x 135 mm x 12 mm

Szabadkőművesség titkok nélkül - Szerzők:

Móra Ferenc
Benedek Elek
Márton László
Benedek István
Sumonyi Zoltán
Kende Péter
Kazinczy Ferenc
Benedek Marcell
Benedek Szabolcs
Supka Géza
Dr Alain Keghel
Berényi Zsuzsanna Ágnes
Jászi Oszkár
Kossuth Lajos
Matlák Gábor
Molter Károly
Nacsády András
Vári László
Várkonyi Benedek

  

2018. május 15., kedd

Szabadkőművességgel foglalkozó cikkek a Szépirodalmi Figyelőben

A Szépirodalmi Figyelő 2018-as második számában a tanulmányblokkot a szabadkőművességnek szentelték. Az összeállítás cikkei foglalkoznak a szabadkőművesség popoláris kultúrában játszott szerepével, a rituálék miszticizmusával, a szabadkőművesség társadalmi tevékenységével és mai magyarországi helyzetével.

  https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/32153187_10155220405746227_8759615542840524800_n.jpg?_nc_cat=0&oh=d2dd2991b362cf4455b9a9f8f76b2297&oe=5B82230E

2018/2. szám - Tartalom

...

Szabadkőművesség

  • Kálai Sándor – Keszeg Anna: A szabadkőművesek helye a kortárs populáris kultúrában
  • Péter Róbert: Unio mystica a szabadkőműves titkok drámai kinyilatkoztatásában?
  • Helmut Reinalter: A szabadkőművesség társadalmi és politikai szerepe
  • Vári László: Szabadkőművesség Magyarországon ma és tegnap
...

A kéthavonta megjelenő irodalmi, kritikai, szemléző folyóirat cikkei a megjelenés után néhány hónappal letölthetők az archívumból.

Az első tanulmány már most olvasható a kiadvány online változatában: első rész, második rész.
http://www.szepirodalmifigyelo.hu/

http://www.szepirodalmifigyelo.hu/aktualis-szam

http://www.szepirodalmifigyelo.hu/archivum

http://www.szifonline.hu/?cikk_ID=966

http://www.szifonline.hu/?cikk_ID=967
A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum