A bejegyzések listája

2009. december 30., szerda

Színvonalas és szellemes II.

A Konspirációs teóriák című (és Megmondjuk a tutit - már ha ŐK engedik... alcímű) blog szabadkőművességgel foglalkozó írásának megjelent a második része.

Néhány megjegyzés a cikkhez

Azt írja a szerző: "történelmük hajnalán a szabadkőművesek (minden ellenkező híresztelés ellenére) igenis hittek egy felsőbbrendű lény (mindközönségesen: az Isten) létezésében."

A reguláris, angol irányzat tagjai szempontjából a jelen idő indokolt; a francia vagy latin irányzat tagjai pedig legalábbis lehetnek hívők.

A piramis és a mindent látó szem csak részlegesen és újonnan szabadkőműves jelkép - ha valaki ilyesmit akar látni, akkor érdemes templomba járni. A Batthyányi téri szent Anna templom homlokzatán is van egy jól kifejlett példány, s a még futó Kálvin kiállításon is megcsodálható egy.

Az anagrammákba nem érdemes belemenni - kis ötletességgel bármi kihozható a betűk permutálásával. Ráadásul a hatszögből csak 5 szöget használ fel. Kínos...

Hasonló a helyzet a számokkal is - bármiből bármi kihozható.

Pike szavai Luciferről mindig - itt is - töredékesek... Ráadásul a felvilágosodás számos nem szabadkőműves képviselője is "zászlajára" tűzte a "fényhozót".

Joseph Smith, a mormonizmus megalapítója nem egyszerűen szabadkőműves volt, hanem - megalapozott vélemények szerint - szabadkőműves rituálékból állította össze az új vallást.

A P2-t kizárták a szabadkőműves nagypáholyból - még a botrány előtt.

Hogy Lenin, Castro stb. szabadkőműves lett volna, merő kitaláció. Kubában a forradalom előtt jelentős számú szabadkőműves volt a legfelső vezetésben, ma egy sincs. Annak ellenére, hogy egyedüliként a "keleti" blokk országaiban, Kubában sohasem tiltották be a szabadkőművességet.

Nagy-Britanniában igenis bevezették a bírák és néhány más foglalkozás képviselőire azt a kötelezettséget, hogy bejelentsék esetleges szabadkőműves tagságukat. Ezt a rendelkezést 12 éve Jack Straw javaslatára hozták és éppen napjainkban oldotta fel - Jack Straw igazságügyminiszter. A bejelentési kötelezettség feloldását az UGLE (az angol nagypáholy) kérésére azzal az indoklással hozták, hogy az elmúlt 12 év tapasztalatainak elemzése szerint nem voltak az eljáró bírók esetében szabadkőművességükre visszavezethető mulasztások vagy hibás döntések.

Részletesebben lásd: aprofan.blogspot.com/2009/11/feloldottak-angliaban-birak-bejelentesi.html


Kapcsolódó cikkek:

http://konteo.blog.hu/2009/12/21/szabadkomuvesek_1_0

http://konteo.blog.hu/2009/12/28/szabadkomuvesek_2_0

Kapcsolódó blogbejegyzéseim:

aprofan.blogspot.com/2009/11/feloldottak-angliaban-birak-bejelentesi.html

http://aprofan.blogspot.com/2009/12/szinvonalas-es-szellemes.html

2009. december 21., hétfő

Színvonalas és szellemes

A Konspirációs teóriák című (és Megmondjuk a tutit - már ha ŐK engedik... alcímű) blog elkezdett a szabadkőművességgel foglalkozni. Az írás színvonalas és egyben szellemes is. Egy folytatás biztosan lesz, de én kinézek a szerzőből többet is.

A lap egyébként nevében is hirdetve a konspirációs teóriákkal foglalkozik nagyon reálisan.

A többi cikk is hasonlóan színvonalas, ajánlom a tunguzkai tűzgömböt (leánykori nevén tunguz meteorit) és  A Voynich-kéziratot.

Csak néhány pontosítás:

A gyökerekhez: James Anderson skót származású presbiteriánus lelkész (akit tévesen anglikánnak szoktak emlegetni) által összeállított/megírt szabadkőműves alkotmány (The Constitution of Free-Masons) első változatában (1723) még Ádámig vezeti vissza a szabadkőművességet és minden általa nagynak tartott bibliai és történelmi személyiséget is szabadkőművesnek nevez. Talán ennek a teóriának a kevéssé tarthatósága vezette aztán az Angol Egyesült Nagypáholyt (és más országok nagypáholyait) arra az elhatározásra, hogy hivatalosan nem nyilvánítanak véleményt az eredet kérdésében, bárki szabadkőműves, aki ilyesmivel foglalkozik, szigorúan csak magánvéleményként teheti meg ezt.

A szabadkőművesség háromosztatú rendszerébe a legények fokozata csak később került be, először csak inasok és mesterek voltak a páholyokban. (Legalábbis ez az elfogadottabb álláspont.)

Az UGLE szerint megkövetelt istenhit azért nem annyira "liberális", ahogy a cikkben szerepel, az angol irányzat szerint egy megszemélyesített istenben és az ő kinyilatkoztatásában kell hinni a szabadkőműveseknek. (Basic Principles, 1929.)

Ugyan az oriens a páhollyal egyenértékű, azért még a Francia Nagyoriens (és más nagyoriensek) nevében nem lehet nagypáholynak fordítani, már csak azért se, mert van Franciországban több, a nevében is nagypáholynak nevezett szabadkőműves szervezet is, pl. a Francia(országi) Nagypáholy (Grande Loge de France).

A cikkben szereplő "Angliai", vagy "Franciaországi" nagypáholyok, nagyoriensek a szabadkőművesek között, de a sajtóban és tudomános munkákban is egyszerűen "Angol" vagy "Francia"-ként szerepelnek, ellentétben a cikkbeli szószerinti fordítással.

A francia nagypáholyok és az angol irányzatú nagypáholyok közötti kapcsolat a cikkben szereplőnél azért szövevényesebb volt, a végeredményt tekintve azonban helyes a cikk leírása.

A "franciáknál már nőket is felvesznek"

kitétel viszont már nem elfogadható.

Ebből a szempontból számos különböző álláspont létezik az egyes nagypáholyokon belül. A Francia Női Nagypáholy (Grande Loge Féminine de France) természetesen felvesz nőket, viszont férfiakat nem. A Droit Humain vegyes rend (L'Ordre Maçonnique Mixte International "Le Droit Humain" nőket és férfiakat is befogad. A Francia Nagyoriens tiltja páholyaiban a nők felvételét (nemrégiben egy renitens páholyt emiatt fel is oszlatott), de elismeri szabadkőművesnek a női és vegyes páholyokat, viszont nem vesz részt velük közös "munkán". A Garibaldi közreműködésével egyesült Memphis Misraim (99 fokú szabadkőművesség!) páholyaiban szintén vannak nők. És persze ott van az angol irányzatot követő Francia Nemzeti Nagypáholy, amely nem ismeri el szabadkőművesnek a nőket is felvevő páholyokat.

A francia orientáció nem azonos a skót rítussal, több ún. magas fokokat tartalmazó rítus működik Franciaországban a skóton kívül, pl. a "Francia Rítus" és a "Modern Francia Rítus", illetve az angol orientációjú nagypáholyok mellett is működik rengeteg magasfokú rendszer, köztük a hivatalosan "Ősi és Elfogadott Skót Rítus"-nak nevezett skót rendszer is.

A cikkben az szerepel, hogy "a császár (valószínűleg vatikáni nyomásra) betiltja a szabadkőművességet". A vatikáni nyomás folyamatosan megvolt, de I. Ferenc 1795-ben a Martinovics-féle összeesküvés leleplezése és megtorlása kapcsán tiltotta csak be a szabadkőművességet.

A páholyház a Podmaniczky utca 45-ben volt, hamarosan Rosslyn hotel néven szálloda nyílik meg benne.

Kapcsolódó cikkek:

http://konteo.blog.hu/2009/12/21/szabadkomuvesek_1_0

http://konteo.blog.hu/2009/12/28/szabadkomuvesek_2_0

Kapcsolódó blogbejegyzéseim:

http://aprofan.blogspot.com/2009/12/szinvonalas-es-szellemes-ii.html

2009. december 4., péntek

Szabadkőműves érdekességek a nagyvilágból

Az alábbiakban néhány olyan érdekességet mutatok be, amelyek között lehet nagyobb jelentőségű (mint a női szabadkőművesség terjedése) és kisebb fajsúlyú (mint a Hip-Hop stílusú vonalzó és körző), de mindegyik figyelemre méltó a maga nemében.

A Masonic Regalia lapon mutatja be egy cikk azokat az ékszereket, amelyek Hip-Hop stílusban szabadkőműves emblémákat formáznak. A cikk szerzője felteszi a kérdést, hogy vajon kik vásárolhatják ezeket a tárgyakat?
 
Forrás: http://www.masonicregalia.org/masonic-regalia/masonic-jewelry-as-hip-hop-bling


Milyen egy igazi szabadkőműves épület? Van-e autentikus szabadkőműves építészet? Ezekkel a kérdésekkel szakfolyóiratokban (pl. a Régi új magyar építőművészetben) is foglalkoznak, de általában csak az a konklúzió, hogy bizony a páholyházak eklektikusak, különböző korok stílusai vegyülnek bennük. Nos, a következő képeken messziről - pontosabban magasról - felismerhető  a Sao Paulo külvárosában épült szabadkőműves vendégház, amelyben a közeli Rák Kórház szabadkőműves betegeit és családtagjaikat szállásolják el.


Származási hely: Profán gondolatok a szabadkőművességről

Forrás: http://freemasonsfordummies.blogspot.com/2009/12/now-thats-modern-lodge.html


Bulgáriában mostanában jelenik meg a két rivalizáló nagypáholy egyikének vezető tisztségviselője, Dimitar Nedkov tollából egy thriller, amelynek alapkonfliktusa az, hogy a bolgár miniszterelnök be akarja tiltani a szabadkőművességet a rózsakeresztesekkel, rotaryánusokkal és a Lyons klubbal egyetemben. A mű címe 'A Dan Brown fenyegetés'.


Származási hely: Profán gondolatok a szabadkőművességről

Forrás: http://freemasonsfordummies.blogspot.com/2009/11/coming-to-bulgarian-bookstores-menace.html


A párizsi Nagyoriens múzeuma, amelyben nemrégiben súlyos károkat okozó tűz ütött ki, a jelentős részben állami pénzekből folyó renoválás után az állami múzeumok hálózatának lesz tagja Szabadkőműves múzeum néven.A látogatókat 2010 februárjától fogadó intézmény látványos weblapja már most megtekinthető.

Forrás: http://ovnnews.blogspot.com/2009/11/musee-de-la-franc-maconnerie.html


A pakisztáni Lahore-ban találták meg az 1783-as ún. Francken Manuscript egy példányát, amely a Perfekció Rítusát is tartalmazza. Modernizált változata a Google Books-on olvasható.

Származási hely: Profán gondolatok a szabadkőművességről

Forrás: http://www.freemasons-freemasonry.com/Francken-Manuscript.html


Balaram Biswakumar, az UGLE által regulárisnak elismert Indiai Nagypáholy új nagymestere a nyitás híve, beiktatási ceremóniájára meghívott több nem szabadkőműves vendéget is és kifejezte azt a véleményét, hogy a női és vegyes szabadkőművesség egy évtizeden belül realitás lesz. (Gondolom, hogy a reguláris szabadkőművességen belül, hiszen azon kívül már régóta realitás.)

Származási hely: Profán gondolatok a szabadkőművességről

Forrás: http://freemasonsfordummies.blogspot.com/2009/11/incoming-grand-master-of-india-women.html

2009. december 3., csütörtök

Az mtd@ bővülése

"Az mtd@ egy olyan, magánkezdeményezés alapján működő projekt, amelynek célja a magyarországi társadalomtudományi és történeti szociológia irodalom klasszikusainak, az adott időszak reprezentáns szellemi irányzatainak feltárása. A projekt 2003-ben indult, gyakorlatilag mindenféle intézményi- és egyéb támogatás nélkül, magánvállalkozásként, s azóta is így működik, témáját tekintve egyedüliként."


Sokáig (2007 végéig) a FSzEK portálján keresztül volt elérhető a gyűjtemény anyaga, azonban a növekedés az önállósodás irányába vitte a projektet, s az extra.hu jóvoltából önálló honlapra költözhetett, nagyobb tárhelyet kapva és új szolgáltatásokkal is kibővült. Egyetlen hiányérzetem van, nem tartalmaz kereső rendszert.


Fantasztikus munka van benne és nagyon gyorsan fejlődik. Nem is túl régen még csak néhány szabadkőműves mű volt megtalálható benne:

FEKETE IGNÁCZ: A SZABADKŐMŰVESSÉG RÖVID TÖRTÉNETE.
(http://mtdaportal.extra.hu/books/a_szabadkomuvesseg_rovid_tortenete.pdf)

Dr. BARTHA TAMÁS: A SZABADKŐMŰVESSÉG, KIMERÍTŐ FELVILÁGOSÍTÁSUL A MAGYAR
INTELLIGENTIA SZÁMÁRA
(http://mtdaportal.extra.hu/books/a_szabadkomuvesseg_kimerito_felvil%E1gositasul.pdf)

Hollós László: A szabadkőművesség története különös tekintettel a magyar szabadkőműveség fejlődésére
(http://www.fszek.hu/mtda/Hollos-A_szabadkomuvesseg.pdf)

s most újabb teljes művek és a szabadkőművességgel részben foglalkozó írások kerülnek elő tömegével:

Dr. WOLFNER PÁL t.: OSZTÁLYHARCZOK ÉS SZABADKŐMŰVESSÉG
(http://mtdaportal.extra.hu/books/wolfner_pal_osztalyharcok_es_szabadkomovesseg.pdf)

ARATÓ FRIGYES: FÖLDMÍVES SOCIALISMUS
(http://mtdaportal.extra.hu/books/arato_frigyes_foldmives_szocializmus.pdf)

Szende Pál: Alkotó és romboló munka a szabadkőművességben
(http://mtdaportal.extra.hu/books/szende_pal_alkoto_es_rombolo_munka.pdf)

dr. Csápori Gyula: ÁMÍTÁS ÉS VALÓSÁG, Adatok a szabadkőmívesség leálczázásához
(http://mtdaportal.extra.hu/books/csapori_gyula_amitas_es_valosag.pdf)

KONTRA GYŐZŐ (Gelléri Mór): VALÓSÁG ÉS ÁMÍTÁS, ADATOK A SZABADKŐMŰVESSÉG ELLENSÉGEINEK LEÁLCZÁZÁSÁHOZ
(http://mtdaportal.extra.hu/books/gelleri_mor_valosag_es_amitas.pdf)

GELLÉRI MÓR: A SZABADKŐMŰVESSÉG GYAKORLATI EREDMÉNYEI
(http://mtdaportal.extra.hu/books/gelleri_mor_a_szabadkomuvesseg_gyakorlati_eredmenyei.pdf)

A folyóiratok közül főként a Huszadik Század tartalmaz a szabadkőművesség szempontjából releváns írásokat illetve információkat. Lesz dolgom, amig feldolgozom...

2009. december 1., kedd

Szabadkőműves kiadványok forrásai

A Profán lapok egy olvasója megkérdezte, hogy honnan szerzem be a szabadkőműves kiadványokat, amelyeket a lapjaimon bemutatok?

Erre több válaszom is van.

Az első az, hogy ahonnan lehet.

Például az aukciókon vagy részt veszek, vagy vételi megbízást szoktam adni. Hozzá kell tegyem, hogy kizárólag az olcsó tételekre pályázom, a drágákat meghagyom a komolyabb tőkével rendelkezőknek. Még ezzel a hozzáállással is számos ritkaságot sikerült beszereznem.

Az aukcióknál általában olcsóbban lehet antikváriumokból beszerezni szabadkőműves tételeket. Egyrészt online kereséssel - pl. a Bookline-on, Antikvárium.hu-n, Antikva.hu-n - másrészt ismeretségi alapon.

A másik forrást azok a szabadkőművesek jelentik, akiket ismerek - vagy régebbről, vagy akiket az Indexen ill. a Profán lapokon keresztül ismertem meg. Ők néha ajándékba, néha kölcsön adnak egy-egy szabadkőműves kiadványt. Ha nagyon érdekes, de vissza kell adnom, akkor lemásolom. Ha mást nem, legalább a címlapját. Ezzel már látványos lehet a weblap.

Mint gyűjtőnek gyakran fáj a szívem, ha valamit nem tudok a ritkasága vagy az ára miatt beszerezni, de mint a szabadkőművesség tanulmányozójának és weblapkészítőnek gyakran bőven elegendőek a könyvtári források. Nagyon jó anyaga van ebből a szempontból az OSzK-nak, az Országgyűlési Könyvtárnak és az Egyetemi Könyvtárnak ill. még a Központi Szabó Ervin könyvtárnak is. Ráadásul mindezekben lehetőség van fénymásolásra, szkennelésre illetve digitális fényképek készítésére is - nagyon jutányos áron. Például a FSzEK Központi könyvtárában 600 forintért annyi oldalt lehet lefényképezni, amennyi az ember idejébe belefér.

Az így lemásolt anyagok ára sokkal olcsóbb szokott lenni, mintha megvásárolnám, vagy aukción licitálnék rájuk.

Vegyünk egy konkrét ritkaságtípust, a szabadkőműves periodikákat. A Nagyoriens lapja, a Hajnal példányai az OSzK-ban és az Országgyűlési Könyvtárban is megtalálhatók, gyakran kiegészítve egymást. A Kelet ritka 1946-1949-es számai az Országgyűlési könyvtárban és az OSzK-ban is megvannak. Az OSzK birtokolja az egyesülés utáni és a Dömötör Mihály-féle betiltás előtti számokat, sőt napjaink Keletjeit is! Nem egy lapot, vagy cikket belőlük ezekből a könyvtárakból szereztem meg másolatban.

Egyszóval csak ismerni kell a forrásokat, s akkor látványos gyűjteményt lehet összehozni kevés pénzből is.

A Dinamikus tartalmak a Profán lapcsaládban lapon a fenti források legtöbbje online kereshető a Keresések cím alatt:

http://szkp0.blogspot.com/

2009. november 30., hétfő

CRFF Newsletter 44


University of Sheffield
The Centre for Research into Freemasonry

CRFF Newsletter 44 (2009:11)
Sheffield, St. Andrew's Day 2009


Dear colleagues and friends, the CRFF is currently very busy in preparing various papers and publications. Until Christmas and thereafter we will also attend a number of academic conferences and workshops. In the middle of a hectic period we nevertheless are sure you will appreciate following news.  

Kind regards, Andreas Önnerfors 
1)    CRFF lecture December 10
The last CRFF lecture for this term will be held on Thursday December 10 when British Academy Visiting Fellow Dr. Róbert Péterwill present a paper on “Gendering the role of women in eighteenth-century English freemasonry” (NB! This is a switched topic)
Time 5.15pm
Place:
Humanities Research Institute
34 Gell Street

S3 7QY Sheffield
For more information, see:
2)    Study day on Freemasonry and Jacobites in Paris, December 5
XXVe COLLOQUE  INTERNATIONAL
sous  la présidence d’Émile Poulat (EHESS-CNRS)
le samedi 5 décembre 2009 à l’École pratique des hautes Études, section des sciences religieuses Sorbonne, Escalier E, 1er étage, salle Mauss.
La Franc-Maçonnerie et les Stuarts au XVIIIe siècle,  stratégies politiques, réseaux,  entre mythes et réalité
Samedi matin 9 heures
1) Michel DUCHEIN : « Le contexte politico  religieux dans l’Angleterre des derniers Stuarts: de Jacques II aux hanovriens »
2) Steve MURDOCH : « Jacobites and Hanoverians : British Freemasons in their Scandinavian Context » (une présentation en français sera faite)
3) Jean-Marie MERCIER : « Les origines jacobites de la franc-maçonnerie avignonnaise, une mythologie historique à repenser ».
4) Jose-Antonio Ferrer-BENIMELLI : « La présence de la maçonnerie jacobite à Madrid et à Rome », (titre provisoire)
5) Robert COLLIS : « L’influence des Jacobites sur le développement de la maçonnerie en Russie ».
6) Pierre-Yves BEAUREPAIRE : « Le Parnasse de Chaulnes, et l’Art royal, peut-on parler d’une franc-maçonnerie jacobite au XVIIIe siècle ? 
Si vous disposez d’une adresse électronique vous nous éviterez de gros frais de poste en nous la communiquant à l’adresse suivante :laurant.veza.laurant@orange.fr 
3)    ICHF 2011 in Alexandria 27-29 May 2011
It has just been announced that the International Conference on the History of Freemasonry (ICHF) will move from Edinburgh toAlexandria, Virginia, USA where the George Washington Masonic National Memorial will host the conference between 27 - 29 May 2011. To view the venue click here or on the previous link. More details will be posted soon on www.ichfonline.org/news.htm. Following the huge success of the ICHF in Edinburgh in 2009, the CRFF has again been asked to preside the Academic Committee. We very much look forward to co-organize the program of the conference and are thrilled by the prospect of trans-Atlantic co-operation in the area.
This early announcement will allow European scholars to apply for appropriate funding. The CRFF envisages contacting the major Masonic collections in the US so that research stays in connection with a potential conference visit can be arranged. We are happy to write letters of support for any university-based scholars who would like to apply for funding to take part in the conference and to visit relevant archives and collections.
ICHF 2007 and 2009 Publications
We repeatedly receive requests concerning proceedings from the ICHF in Edinburgh in 2007 and 2009. Unlike other conferences, no official proceedings were produced, but the authors are encouraged to submit their papers to relevant publications such as the Journal for Research into Freemasonry and FraternalismHeredomor AQC. The CRFF has collected a number of papers related to the history of British freemasonry that will be published shortly (presumably in January 2010). Look out for the announcement of this new title.
4)    History prize announced for research into mark masonry
An initiative to encourage research into the history of Mark Masonry has been launched by the Mark Provincial Grand Master of London under the Grand Lodge of Mark Master Masons for England and Wales.
It takes the form of an essay competition and has the approval of the Grand Secretary of the Order. Prestige and important support has also been provided by the Director of the Centre for Research into Freemasonry and Fraternalism at Sheffield University, Dr Andreas Önnerfors, and R W Bro James Daniel, a leading Masonic researcher, who addressed Mark Grand Lodge on the subject of the history of the Order at the 150th Anniversary Celebratory Meeting in 2006. Both of these leading historians have agreed to act as judges in the first year of the competition.
The seeds for this initiative were sown at the 150th anniversary celebrations of the premier Mark Grand Lodge at the Royal Albert Hall, when R W Bro James Daniel highlighted the fact that the study of the history of this Order has been a much-neglected area of masonic research. 
This thought was taken up by members of the London Mark Provincial Grand Stewards Lodge No. 1870 who have been working for some time on an initiative to expand the theme of the Lodge, ‘Service to the Order’.  
They discussed the deficiency in Masonic research, which was highlighted and agreed that an award for the best essay submitted each year on the history of Mark Masonry might go a little way towards helping remedy the defect and could stimulate wider interest in the subject. 
The Provincial Grand Master of London warmly approved of the idea and intends to present the award himself at a meeting of the Lodge each year.
The aim is to run the competition along similar lines to the annual ‘Norman B Spencer Prize’ which is sponsored by Quatuor Coronati (Craft) Lodge. The competition will be open to anyone in good standing with a Lodge on the register of Mark Grand Lodge and it is hoped that it will attract entries from far and wide - not just from London. 
Entrants may select their own subject, which must be related to the antecedents and development of Mark Masonry in the territories, which are now or were originally under the jurisdiction of the Mark Grand Lodge of England and Wales. While the chosen subject must therefore be within the field of Mark masonic history, this field includes, for example, masonic periodicals, the coverage of freemasonry in the profane press, biography, antiquities, regalia, jewels, glassware, ceramics, books, documents, architecture and historiography. Essays showing Mark Masonry in the wider masonic and social contexts of the time will be particularly welcome.  On the other hand, ritual subjects, lodge histories and histories of Mark Provinces and Districts are not generally acceptable, and papers of a contemplative or philosophical nature are unlikely to qualify.
Each year, the Prize, will be awarded to the author of the essay which is judged by the Board of Assessors made up of three people appointed annually, in consultation with the Provincial Grand Master, as being the winner - or it may be shared between entrants.  The Board of Assessors will be made up of three people appointed annually by the Lodge Committee, in consultation with the Provincial Grand Master.
Essays should be written in English and consist of 5,000 to 10,000 words.  Full details and a copy of the rules of the competition may be obtained from the Secretary of the London Mark Provincial Grand Stewards’ Lodge No. 1870 (whose contact details are published in the Year Book of the Provincial Grand Lodge of Mark Master Masons of London) or they can be viewed on the website of the Mark Provincial Grand Lodge of London (http://markprovinceoflondon.com/grand_lodge.htm).
The winner will receive an engraved keystone, an invitation to present a summary of his essay to the London Mark Provincial Grand Stewards’ Lodge and - it is hoped - much publicity for his work. The closing date for entries is the 31st December each year, and the first closing date will be the 31st December 2010.
For more information please contact:
Paul Calderwood
Email: paulcalderwood@live.com or telephone 01874 665210
5)    CRFF Working paper 6 “The Masonic Collection of the University Library in Poznan” published on the website
Working paper 6 on the masonic collection of the University Library in Poznan, authored by Andrzej Karpowicz, is now accessible under the following link:
6)    Session on freemasonry at the X Conference on Central American History, Costa Rica, 12-15 July 2010
Estimados colegas
El próximo año, entre el 12 al  15 de julio de 2010 en la Ciudad de Managua, será organizado el X Congreso de Historia Centroamericana, espacio que poseerá una mesa sobre Masonería y Sociedades Patrióticas.  Esta mesa está siendo coordinada por los profesores Roberto Valdés de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador, Miguel Guzmán-Stein y Ricardo Martínez de la Universidad de Costa Rica.  Por lo tanto, les invitamos a participar de la mesa y a divulgar la realización de ésta entre otras y otros investigadores interesados.
Las propuestas, los resúmenes y las ponencias deberán ser enviadas a esta dirección (info@rehmlac.com), el correo del profesor Valdés (mailto:robertovaldes@hotmail.com) y el nuestro (shoremricardo@yahoo.es).
Plazos y normas de participación en el Congreso:
Resumen de las ponencias: Antes del 31 de enero de 2010. Hasta 250 palabras vía página Web del Encuentro:www.unan.edu.ni/fhumanidades/historia o al correo electrónicoxcongresoca@yahoo.com  con copia a los coordinadores y coordinadoras de mesa. Con indicación de autor/a: Apellido y nombre (con el apellido en mayúscula),  grado académico, si lo tuviese, o estudiante y carrera; filiación  institucional, dirección electrónica, dirección postal y teléfono y fax, subtemas relevantes; en formato Word, Times New Roman 12 puntos,  a  espacio y medio interlineal. El envío deberá hacerse  por correo electrónico.
Texto completo para aparecer en memoria digitalizada: Antes del 30 de  Marzo de 2010. Extensión de la ponencia: 15 Páginas (máximo) a espacio y medio interlineal,  incluyendo notas y bibliografía  (Enviar copia por correo electrónico al Coordinador/ra de mesa que se anunciará oportunamente,  con copia al  coordinador general del evento:  alobato@unan.edu.ni ,alfredolobato@yahoo.es y a la dirección electrónica del Congreso, xcongresoca@yahoo.com.
Seguimos en contacto.
Nuestros más cordiales saludos,
Miguel Guzmán-Stein
Roberto Valdés
Ricardo Martínez


© 2008 The University of Sheffield


--
Dr. Andreas Önnerfors
Director / Senior Lecturer in History
Centre for Research into Freemasonry and Fraternalism
34, Gell Street
Sheffield S3 7QY
United Kingdom
Telephone: +44 (0)114 222 9893
Fax: +44 (0)114 222 98 94
Email: a.onnerfors@sheffield.ac.uk
Website: www.freemasonry.dept.shef.ac.uk/
NOW ALSO ON FACEBOOK!
Join the group "Research into Freemasonry and Fraternalism"

2009. november 21., szombat

Turisták az UGLE nagypáholyházában

„Harry herceg biztosan szabadkőművesnek áll”

Vendégségben az Angol Egyesült Nagypáholyban
2009. november 21., szombat


Az impozáns épületben naponta többször tartanak idegenvezetést – így tekintettük meg Joe-val, az orgonistával a hatemeletes nagypáholy legbelsőbb zugait és a nagytemplomot.


Délidőben kilenc vendég bámészkodott a múzeumban, ami számtalan jelvényt, ősi szertartási eszközt és címert bemutat. A múzeumon túl üléstermek vannak, filmforgatások gyakori helyszínei. Számos James Bond film, a Galaxis útikalauz stopposoknak és A Da Vinci kód jeleneteiben is felfedezhetjük a díszes szobákat, a befolyt bérleti díjat pedig alapítványok támogatására fordítják – mondta el az idegenvezető. 


A fekete-fehér kockás szőnyeg  az épületben mindenhol
megtalálható, a jó és a rossz kettősségét szimbolizálja.

A felsőbb szinteken mintegy 1400 páholy bonyolítja üléseit. Hat emelet egyenként két focipálya alapterülettel szolgálja ki a szervezetet. Az általunk bejárt szintet viszont csak ceremoniális célokra használják, évente ötvenszer. A falakon neves szabadkőművesek portréi, köztük angol királyok (akik hivatalosan soha nem lettek nagymesterek, hogy ne mondhassák: Angliát a szabadkőművesek irányítják).

Ami a mai generációt illeti, Károly herceg soha nem lett páholytag, és Williamről nem tudjuk, fontolgatja-e a csatlakozást. A tárlatvezető szerint az idősebb herceg „abban a korban van, amikor foglalkoznia kellene a gondolattal” – de azt biztosra veszi, hogy Harryt, aki nem trónörökös, előbb-utóbb „valaki be fogja szervezni, úgyis alaposan körül van véve páholytagokkal”. 


A páholy a bombázás alatt is sértetlen maradt
A házat 1927 és 33 között építették, a világválság közepette. Ezért is különösen szembeszökő, hogy közadakozásból 1.9 millió font gyűlt össze, amiből „egy országot megvehettek volna” akkoriban. Az idegenvezető összehasonlításképp elmondta, hogy egy kertes ház 400 fontba került, illetve egy hatcilinderes automobilt 65 fontért házhoz szállítottak, és egy szakember el is magyarázta a működését. 

Az épület tele van biblikus és kulturális szimbólumokkal. Egy díszes kripta a világháborúban elesett szabadkőműveseknek állít emléket. Mögötte pompás üvegablak az összes haderő ábrázolásával, amint a mennybéli angyalokhoz viszik a koporsót. Az épületben gyakori az arany, a miniatűr mozaiktechnika és a féldrágakövek használata, például lapis lazulival rakták ki azt a napkorongot, ami a nagytemplom bejáratánál van. Három sor bronzkapu választja el a bejárattól, és gyűlések idején minden egyes meghívottat egyenként vizsgáztatnak belépés előtt.

A lapis lazulit a dekoratív hatása miatt fontos: ókori templomok falának a borítására használták, mivel a kék féldrágakő a fénytől függően változtatta a színét. Ezért gyertyák vagy olajmécsesek világítása mellett alkalmas volt misztikus hangulat teremtésére. 

Végül az art deco díszítések és az általános pompa megcsodálása után beléptünk a nagytemplom épületébe. A bronzkapu zengett a súlyos koppantótól, és rögtön megsejthettük, milyen remek akusztikája van az épületnek. A nagytemplom épület az épületben, így teljesen el van vágva a külvilágtól. A kék árnyalatai uralják, és megtalálhatjuk benne a csillagjegyek szimbólumait. Széksoraihoz a nemzeti színház üléseit vették mintául, a bejárattal szemben egy hármas trón áll. 

Az idegenvezető büszkén mondta el: 1933-ban, átadása idején az épület már fűtéssel, elektromos árammal, légkondícionálással büszkélkedhetett. Ekkor Londonban még „a lakások 99.9 százalékában hideg víz és gázlámpa volt csak elérhető”, úgyhogy a látogatók a csodájára jártak. A terem közepén fekete-fehér kockás szőnyeg van, amit többfelé is felfedeztünk az épületben. Ez a jó és a rossz szimbóluma. 

Végül megtudtunk egy csodás elemet is a szabadkőműves páholy történetéből: a második világháború alatt tőle keletre és nyugatra is szétbombázták a várost. A 140 napos ostrom alatt azonban az épület mégsem sérült meg. „Talán mert brit acélt építettek a falakba? Vagy esetleg az egész Luftwaffe szabadkőművesekből állt?” – tréfálkozott az idegenvezető, ahogy büszkén végigmérte a csarnokot, és felhívta a figyelmünket, mekkora kiváltság, hogy ilyen egyszerűen bejutottunk ide.


Forrás: http://kitekinto.hu/blog/2009/11/21/harry_herceg_biztosan_szabadkmvesnek_all

Kapcsolódó blogbejegyzés: http://aprofan.blogspot.com/2007/09/londoni-freemasons-hall.html

2009. november 19., csütörtök

A Kazinczy év a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárban

A FSzEK számos - könyvtárhoz méltó - módon emlékezik meg Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulójáról. Honlapján Kazinczyről szóló cikkek és ajánló bibliográfiák, termeiben könyv- és képkiállítás látható.

Egyik olvasóm hívta fel a figyelmemet arra  a tárlóra, amelyben Kazinczy szabadkőművességének emlékei is láthatók és küldte el a fényképét. A tárló jobb szélén kinyitott könyv képén Kazinczy szabadkőműves köténye és vállszalagja van, mellette egy szabadkőműves megemlékezés az íróról.

Származási hely: Profán gondolatok a szabadkőművességről

A 4. emeleti Művészeti Olvasó előterében, a fénymásoló mellett berendezett mini kiállítás anyagát idén  nyáron helyezték ki és mintegy egy évig lesz ott.

A könyvtár honlapján több összeállítás is foglalkozik Kazinczyval, ezeken elő-előfordul szabadkőművessége is:

"1784-től szabadkőműves. 1784–1786-ban zempléni és abaúji aljegyző, majd Kassán Török Lajos gróf mellett iskolai felügyelő, II. József modern, világi szellemű oktatási elveinek megvalósításáért küzd."

http://kazinczy2009.hu/eletrajz


"Kazinczy Ferenc földbirtokos nemesi család sarjaként látta meg a napvilágot 1759-ben. Tíz éves volt, amikor a sárospataki kollégiumban tanulmányait kezdte, ahonnan húsz éves korában előbb Kassára, később Eperjesre, végül Pestre vezetett útja, ahol joggyakorlatot folytatott. Ekkor került kapcsolatba a szabadkőműves mozgalommal, 1784-ben lett tagja a szervezetnek."

http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/olvasoi_terek/olvasotermek/irodalmi_es_nyelvi_olvasoterem/kalendarium?article_id=27742&highlight_text=kazinczy

"Az 1780-as évek elején belefog Gessner-fordításába, levelezésbe kezd külföldi kortárs írókkal, 1784 elején szabadkőműves lesz. ...


A felvilágosodásról, a szabadkőművességről szólnak tankölteményei, episztolái."

http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/emlekev/2009/kazinczy_ferenc?article_id=67619&highlight_text=kazinczy

"1784. január 16-án szabadkőművessé lett; felvették a Miskolcon működő Erényes Világpolgárok nevű szabadkőműves páholy tagjai közé, ahol az Orpheus fedőnevet kapta. A páholy megszűnte után belépett a Rózsa Rendbe; ott a Fichtenbaum Kálmán nevet adták neki."

http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/emlekev/2009/kazinczy_ferenc?article_id=67608&highlight_text=kazinczy

Néhány bibliográfiai adat is előkerül szabadkőművességével kapcsolatban:


Kupán Árpád: Kazinczy Ferenc, a magyar szabadkőművesség első nagy személyisége
Várad, 2003. 4. sz.
http://epa.oszk.hu/00100/00181/00008/21.htm

http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/emlekev/2009/kazinczy_ferenc?article_id=67608&highlight_text=kazinczy

Szilágyi Ferenc: Eperjesi szerelmek, pesti szabadkőművesség: Kazinczy kiadatlan Önéletírásából
In: Napjaink (1985), 10. sz. 34-37. p.

http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/emlekev/2009/kazinczy_ferenc?article_id=67614&highlight_text=kazinczy

2009. november 13., péntek

Szabadkőművesség a Napútban

Nem tudom, hogy a Napút szerkesztői az idei 8. szám Szabadkőművesség blokkját milyen módon hozták össze - felkérték a szerzőket a Kazinczy-év kapcsán, vagy a meglevő írásokat gereblyézték össze - mindenesetre érdekes egybeesések és ellentmondások találhatóak az írásokban.

Szigeti Csaba "A Kazinczy-net régen és manapság" című cikkében is előkerül Angelo Soliman, a tudós bécsi szerecsen - az, aki a rákövetkező Péterfy Gergely: Kazinczy és Soliman (Egy fejezet a PhD értekezésből) írásnak főhőse.

Igazán elolvashatta volna Szigeti ezt a tanulmányt. Akkor nem írta volna azt egy - jóindulatú, de naív - mondatában, hogy 'Európába került egy afrikai származású, fekete bőrű "szerecseny", aki belépett a szabadkőművességbe, majd erre arra látogatott, mígnem megtelepedett Bécsben. ' Csupán hat oldalnyira ettől megtalálhatta volna Péterfy reális beszámolóját Angelo Soliman Bécsbe kerüléséről. Ugyanis nem magától "került" Európába, hanem eladták és megvásárolták, Lobkowitz herceg pedig az ajándékba kapott rabszolgát kísérleti alanyként taníttatta - arra volt kíváncsi, hogy egy néger képes-e nyelveket és tudományos ismereteket magas szinten elsajátítani. Tehát Angelo Soliman nem "megtelepedett" Bécsben, hanem ide hozták és itt szolgálta gazdáját. Az már egy másik kérdés, hogy ragyogó szellemének hála híressé vált, mint "tudós szerecseny"; s szerencséjének köszönhetően pedig - fáraó játékon nyert vagyonából - megválthatta magát.

A blokk talán legjobb műve Benedek Szabolcs: Mítoszok a szabadkőművesség körül című írása, amelyben cáfolja a Rosslyn kápolna szabadkőművességének legendáját, az USA - alapítóinak, elnökeinek, városterveinek stb. - szabadkőművességéről szóló hiedelmeket oszlatja el, illetve a Trianoni békének a szabadkőművesek által a magyarok megnyomorítására kitervelt voltát kérdőjelezi meg. A dégi kastély disztermének és a budatétényi pincekápolna szabadkőművességét is joggal vitatja.

A Rosslynnal kapcsolatos érvek (melyek a "The Rosslyn Hoax?" c. könyvből származnak) között az egyiket viszont nem tartom elég fajsúlyosnak - a régi skót szabadkőművesség két fokúságával érvel az állítólagos Inas, Legény és Mester oszlop szabadkőművessége ellen.
Viszont a Rosslyn legendát terjesztők nem mindegyike szerepelteti érvei között a Legény oszlopot - ezek a vélemények már elfogadhatók a szabadkőműves kutatók számára?

Kapcsolódó cikkek:

http://szkp4.blogspot.com/2009/11/szigeti-csaba-kazinczy-net-regen-es.html 


http://szkp4.blogspot.com/2009/11/peterfy-gergely-kazinczy-es-soliman.html

http://szkp4.blogspot.com/2009/11/mate-j-gyorgy-halal-szeretete.html

http://szkp4.blogspot.com/2009/11/benedek-szabolcs-mitoszok.html

2009. november 6., péntek

Feloldották Angliában a bírák bejelentési kötelezettségét szabadkőművességükről

Ugyanaz a Jack Straw isnmertette november 5-én a bejelentési kötelezettség feloldását, aki 12 éve főszerepet játszott a bevezetésében.

Az 1997-es választásokban a Munkáspárt egyik témája volt annak követelése, hogy az igazságszolgáltatásban dolgozók deklarálják a szabadkőműves tagságukat. Egy 1987. márciusában közzétett belügyminisztériumi jelentés végkövetkeztetése az volt, hogy a közbizalmat aláássa a vezető tisztviselők titkos társasági tagsága. Ezen az általános kijelentésen kívül konkrét bizonyítékokat nem találtak a szabadkőművesek ellen. A vizsgálatnak, ill. a szabadkőműves tagságnak a politikai harcban való felhasználása valószínűleg összefüggésben lehetett Stephen Knight 1984-ben megjelent és nagy port felvert 'A testvériség' (The Brotherhood) című szabadkőműves ellenes könyvével.

Mivel a Munkáspárt májusban nyert a választásokon, be is vezették a bírók és rendőrbírók számára ezt a bejelentési kötelezettséget. Ezt néhány más foglalkozásra is kiterjesztették, mint pl. a rendőrség és a büntetésvégrehajtás tisztjeire.

Idén májusban az Angol Egyesült Nagypáholy (UGLE) kérte a rendelkezés felülvizsgálatát az Európai Emberi Jogi Bíróság határozataira hivatkozva, amelyek az Olasz Nagyoriens beadványai alapján születtek és Olaszország hasonló gyakorlatát (a közhivatalokba jelentkezőknek kellett szabadkőműves tagságukról nyilatkozni) ítélték el. (Ezeket az olaszországi rendelkezéseket pedig feltehetően a P2 botrány kapcsán hozhatták meg.)

Az angol igazságügyben az EU bíróságának a fenti határozatai alapján és az elmúlt 12 év tapasztalatainak elemzése után (nem voltak az eljáró bírók esetében szabadkőművességükre visszavezethető mulasztások vagy hibás döntések) döntöttek úgy, hogy megszüntetik ezt a megkülönböztető rendelkezést. Jack Straw hozzátette, hogy a meglevő ellenőrzési rendszer kellő biztosítékokat nyújt az igazságügy megfelelő működésére.

Az UGLE elégedett a döntéssel, de elvárja hogy ezt a bírókon túlmenően mindazokra a foglalkozásokra is érvényesítsék, amelyeknél még fennáll a bejelentési kötelezettség.

Források:

http://www.guardian.co.uk/politics/blog/2009/nov/05/jack-straw-judges-masons

http://www.guardian.co.uk/uk/2009/nov/05/freemasons-judges-magistrates-review-policy

http://www.freemasons-freemasonry.com/phpnews/show_news.php?uid=73

http://freemasonsfordummies.blogspot.com/2009/11/jack-straw-rescinds-englands-anti.html

http://www.mqmagazine.co.uk/issue-22/p-35.php

2009. október 31., szombat

CRFF Newsletter 43


University of Sheffield
The Centre for Research into FreemasonryCRFF Newsletter 43 (2009:10)
October 2009

Dear colleagues and friends,


October has been a busy month with a number of interesting events taking place in the UK and elsewhere. With a slight delay we hope that you will appreciate following news. Look out for new publications among our Working Papers, as two are about to be published very soon. Our book on Freemasonry in Eighteenth century Russia is selling well, so make sure you order your copy right away! 
All the best, Andreas Önnerfors
1)    November 11 ‘Masonic Conspiracy online’’
Wednesday November 11 at 5.15pm PhD-candidate Dorothe Sommer will be lecturing as part of our Sheffield lecture series “Perceptions of Freemasonry” on the idea of Masonic conspiracy as represented on the Internet.
Place: Jessop West Bldg,
G.01a (room to left)
1 Upper Hanover Street
S3 7RA Sheffield
Events available on audio
Our event on Dan Brown’s new novel “The Lost Symbol” was recorded and accessible in audio-format via our website under “News and Events”.
Prof Margaret C Jacob’s lecture on the paradoxes of modernity as represented in masonic sources from Bordeaux is also now available.
2)    Study day on Freemasonry and the Jacobites at the Sorbonne, Saturday 5th December
Jean-Pierre Brach and Jean-Pierre Laurant of the University of Paris, Paris IV Sorbonne as well as the journal Politica Hermetica(see www.politicahermetica.com/) are co-organising a study day on Jacobites and Freemasonry in Paris on the first weekend of December. We will post the final program on our website as soon as it has been made available. Two excellent British speakers, Dr. Steve Murdoch from the University of St. Andrews as well as Dr. Robert Collis from the CRFF in Sheffield will participate and we look forward to the outcome of this event.
3)    Successful CMRC conference on The Origins of Freemasonry
The annual Canonbury Masonic Research Centre conference (co-organised by the CRFF), which this year centred on the topic of ‘The Origins of Freemasonry’, gathered an impressive line-up of eminent scholars in the field, such as professors Benimeli, Jacob, Stevenson and Prescott, as well as representatives of a new generation of scholarship, including the post-doctoral researchers Robert Péter, Robert Collis and Natalie Bayer and PhD-candidates, such as the promising Frank Albo from Peterhouse College, Cambridge. A novelty in the conference programme was the organisation of a screening of the documentary “The Scottish Key”, hosted by Dr. Andrew Pink at the University College of London, which was followed by a discussion in the presence of the co-producer Tristan Boulard. The conference clearly witnessed a larger number of delegates than in previous years. Academics praised the scholarly quality of the presentations, whilst freemasons expressed contentment at the clear focus of the conference on the history of the craft. A conference dinner at the newly refurbished The Canonbury, with world-class entertainment by the violinist Eugene Sarbu, provided an excellent forum for relaxed discussions between conference speakers and delegates. The conference touched upon the most relevant questions related to the origins of freemasonry, its religious roots, its significance for the early Enlightenment generation, its place in the identity formation within British pre-industrial artisan culture, as well as of late eighteenth-century Russian intellectuals. The phenomenon of English accepted freemasonry was treated, Rosicrucian myths were deconstructed and the place of freemasonry in the gothic revival of English architecture in the nineteenth-century were highlighted. These are just a few examples of the papers delivered and the most fascinating experience of conference participation were creative crossovers between various topics. The conference proceedings are now under preparation and the volume will constitute a major work of reference in the future.
4)    Quatuor Coronati is pushing the limits
The German research lodge Quatuor Coronati No 808, under the United Grand Lodges of Germany (see www.quatuor-coronati.org/2.html), organised its 36th annual workshop between October 9th-11th on ‘Religion and Religious Enlightenment in Freemasonry’ in Espenau outside Cassel in Hesse. The director of the CRFF attended and was elected a member of the Scientific Advisory Committee of the research lodge. Over a number of yearsQuatuor Coronati has taken the wise decision to open up its conferences to academic topics and participants. Papers presented included: Appearances of the religious; Esoteric religiosity and its importance for freemasonry; Religion and religiosity in early freemasonry; Church service and Masonic ritual: overlaps, differences, opposites; The importance of religion in contemporary German society; religious discourse in German freemasonry. The Master of QC lodge, Dr. Klaus-Jürgen Grün, stated: “We have to open up Masonic research to impulses in the academic world and our open conferences create an important interface for revitalisation and exchanges of knowledge”. Professor Monika Neugbauer-Wölk presented a much-praised overview of the hermetic origins of Masonic religiosity as represented in Anderson’sConstitutions. German research into freemasonry is developing a fruitful interaction between academic and Masonic world, the platform freimaurerforschung.de being a significant tool for networks between the German-speaking research community.
5)    Sheffield Academic assumes the Chair of QC Lodge in London
We are pleased to announce that Dr. John Wade will be installed as Master of Quatuor Coronati Lodge No 2076 on Thursday 12thNovember and we look forward to fruitful cooperation between the CRFF and the premier research lodge of the UGLE.


© 2008 The University of Sheffield


--
Dr. Andreas Önnerfors
Director / Senior Lecturer in History
Centre for Research into Freemasonry and Fraternalism
34, Gell Street
Sheffield S3 7QY
United Kingdom
Telephone: +44 (0)114 222 9893
Fax: +44 (0)114 222 98 94
Email: a.onnerfors@sheffield.ac.uk
Website: www.freemasonry.dept.shef.ac.uk/
NOW ALSO ON FACEBOOK!
Join the group "Research into Freemasonry and Fraternalism"

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum