A bejegyzések listája

2013. augusztus 25., vasárnap

Egy megtért szabadkőműves

Egymásra hivatkozó olasz, német és magyar portálokon keresztül megtudhattuk Maurice Caillet francia orvostól és írótól, hogy a szabadkőművesek elsőszámú ellensége a pápa, céljuk a közvélemény befolyásolása és hogy az ördög jelen van a szabadkőművességben. Erre persze csak azután jött rá, miután megtért a katolikus egyház kebelére. Számos szabadkőműves-ellenes könyvet írt - miután nálunk ezeknek divatja van, lehet, hogy hamarosan találkozunk velük a könyvesboltok polcain.

Lássuk most Caillet hazai weblapokon terjedő interjúját a szabadkőművességről:
A szabadkőművesség első számú ellensége a pápa (nem a mostani!)
(forrás: www.katholisches.info – 2013. április 1.)

Szabadkőműves voltam – A páholytagok romboló működése: A pápa az első számú ellenség
Interjú Maurice Caillet francia orvossal és íróval

Bevezetés
Írta: Giuseppe Nardi
Maurice Caillet francia orvos és író, egykori szabadkőműves és nagymester, aki keresztény lett, 2013. február 20-án [tehát már XVI. Benedek lemondása, de még az új pápa megválasztása előtt] interjút adott a Culturacattolica internetes rádiónak a szabadkőművességről és annak felforgató működéséről és a saját megtéréséről.
Caillet-t, ateista szülők gyermekét és fiatalságától kezdve az Egyház bevallott ellenségét, 35 évesen 1969-ben vették fel Rennes-ben a Grande Orient de France páholyába, a szabadkőművesség egyik legrégibb és leghatalmasabb páholyába, ahol a rózsakeresztesség 18. fokozatáig vitte. Ezzel megnyíltak előtte a skót rítus magasabb rangfokozatai is, melyek az alacsonyabb rangú tagok előtt ismeretlenek. Caillet érdeklődött az okkultizmus, a fehér mágia és a radiästhesie iránt. A 70-es években a családtervezés pionírjai közé tartozott, és kiállt a művi fogamzásgátlók terjesztése és az abortusz legalizálása mellett. Mint a szocialista párt tagja és Mitterand barátja páholya mestereként ennek megválasztása után átélhette a páholytagság iránti érdeklődés robbanásszerű megnövekedését. Ugyancsak közelről élte át a páholytagoknak a politikára, médiára, gazdaságra és a közszolgálatokra gyakorolt hatását.
1984-ben elkísérte beteg feleségét Lourdes-ba, ahol élete radikális változáson ment át. Amikor ott élete első szentmiséjén részt vett, hallott egy „szelíd hangot, mely engem hívott, és mely se nem a lelkiismeretem, se a külső világ hangja nem volt. A hang nevemen szólított, és ezt mondta nekem: Jó, hogy feleséged gyógyulásáért kérsz engem. De mit tudsz ennek fejében nekem felajánlani?” Ebben a pillanatban önmagát ajánlotta fel cserébe. „Ez volt minden, amit adhattam. Nem kevés egy ateista számára, aki 40 éven keresztül egyház- és papgyűlölő volt”, írta Caillet egyik könyvében arról az eseményről, mely megtérésének kezdetén állt.
     Ma tiszteletbeli tagja az Alliance Vita-nak, mely a meg nem született gyermekek védelméért harcol. Caillet ma aktívan síkra száll a válás, a homo-„házasság”, a kábítószer legalizálása és az eutanázia ellen, mert ez „Isten tökéletes rendjének a megvédése a pusztító szabadkőművesség tervei ellen”.
Caillet könyvei franciául, olaszul, spanyolul, portugálul és lengyelül jelentek eddig meg. Német fordításban nem. A szabadkőművesség témájához többek között a következő műveket adta ki: A páholyok titka Krisztus fényében (1998), Hedonizmus és kereszténység (2001), Istennek semmi sem lehetetlen. A gyógyítás adománya (2002). A szabadkőművesség: Bűn a Lélek ellen? (2002), Okkultizmus és kereszténység. Segítség a megkülönböztetéshez (2005), Katolikus és szabadkőműves: lehetséges ez? (2008).


Kérdés: Mi a szabadkőművesség?
Válasz: A szabadkőművesség valami ködös dolog. Az emberek a legkülönbözőbb okokból lépnek be oda, csakúgy, ahogy belépésük célja is sokféle. Mit állít magáról a szabadkőművesség? Hivatalosan a jót akarni és az emberiséget megjavítani. Az emberi értelem a vetületeivel és az önigazolásaival egyfajta istenség a szabadkőművesek számára.
Kérdés: Hogyan keletkezett a szabadkőművesség?
Válasz: A legenda úgy tartja, hogy a spekulatív szabadkőművesség a 18. században az úgynevezett „operatív” szabadkőművesség továbbfejlődése által keletkezett. A legenda azt tartja (de sok legenda létezik), hogy a modern szabadkőművesség a középkori katedrálisok kőműves mestereinek az öröksége. Ezért állítják azt a szabadkőművesek, hogy az épületek felépítésétől „a világ felépítéséhez” tértek át. Mégpedig ideák által, nem a gyakorlatban.
Kérdés: Igaz az, hogy a szabadkőművesség össze van fonódva a zsidósággal?
Válasz: Ez attól függ. Nem könnyű ezt kijelenteni. Az igaz, hogy a páholyok belsejében egy bizonyos „kompatibilitás” áll fenn a zsidó-héber ideológia, mely egy teljesen mennyei reményt, és a szabadkőműves ideológia között, mely teljesen evilági reményt képvisel. A keresztények számára ez másképp van.
     Valójában, és ezt hangsúlyozni kell, a szabadkőművesség ideológiai impulzusa a naturalizmusból, a natúrjog-filozófiából, a nominalizmusból és még a protestantizmusból származik. Igaz, hogy a szabadkőművesség az univerzális vallás elfogadtatását tűzte ki célul, és a zsidóság egy univerzális istenét. E tekintetben is van egy bizonyos kompatibilitás.
Kérdés: Hogyan lehet egy szabadkőművest felismerni? Igaz, hogy egymás között különböző felismerésre alkalmas jelek léteznek?
Válasz: Igen, vannak ilyen jelek. De az is igaz, hogy létezik a titoktartás kötelezettsége is. Ezért nagyon óvatosak, hogy idegenekkel szemben e jeleket használják. Én például sokkal gyakrabban tudtam meg valakiről, hogy szabadkőműves úgy, hogy megmondta nekem, mint különös ismertetőjelek által.
Kérdés: Hogyan hagyta ott a szabadkőművességet?
Válasz: 1984-ben [tehát 50 évesen] súlyos beteg feleségemmel Lourdes-ban voltam. Miután nem mehettem vele a medencébe [a jelenés helye mellett van a fürdő, melyben a zarándokokat a forrás vizével töltött medencében egyesével megmártják, férfiakat és nőket természetesen elkülönítve], véletlenül egy kriptába tértem be. Ott vettem részt életemben először egy szentmisén. És hirtelen azt hallottam, hogy Krisztus szól hozzám. Ezért – még ma sem tudom, magamnak sem ezt a pillanatot megmagyarázni – a mise után odamentem a paphoz, hogy kereszteljen meg [André Frossard francia publicistával hasonló eset történt, az erről szóló könyve magyarul is megjelent: Van Isten, találkoztam Vele címmel].
Kérdés: Hogyan reagált az a páholy, melyhez tartozott, a megtérésére?
Válasz: Amikor ezt bejelentettem a gyűlésen (ezt minden páholyban 15 naponta tartják), nagyon rosszul, tényleg nagyon rosszul. Senki nem nézett többé rám. Nem tudták, hogy mit mondjanak. Akkor megismertem azt a „toleranciát”, amely a szabadkőművesek zászlajára, melyet folyton maguk előtt hordoznak, nagy betűkkel van felírva. A katolikusok számára nincs tolerancia. De hát ezt vártam: A szabadkőművesek elsőszámú ellensége a pápa.
Kérdés: Vannak Franciaországban olyan katolikusok, akik szabadkőművesek?
Válasz: Igen, vannak olyan katolikusok, akik szabadkőművesek lesznek.
Kérdés: Papok és püspökök is?
Válasz: Hogy vannak-e szabadkőműves püspökök, nem tudom biztosan. De azt tudom, hogy vannak püspökök, akik – nézzék el nekem ezt a kifejezést – a szabadkőművességgel flörtölnek és párbeszédben vannak velük. Nem értem, mi ezzel a szándékuk, mi a céljuk ezekkel.
Kérdés: Mik azok a dolgok, melyekre a szabadkőművesség a legtöbb figyelmet fordítja?
Válasz: A közvélemény befolyásolása. Különösen azokban a témákban, melyek a szabadkőművességet a politikai síkon előre viszi, és melyeket terveik számára fontosaknak tartanak.
     Az abortusz: Annak idején, amikor az erről szóló törvényről vitáztak, roppant nagy nyomást gyakoroltak a médiára, hogy a tömegek véleményét irányítsák, de még nagyobb nyomást gyakoroltak a jobboldali politikusokra, akik aztán 1974-ben tényleg nem álltak ellen határozottan, úgy hogy a törvényt probléma nélkül keresztül lehetett vinni.
     Ma a témák a következők: homo-„házasság”, relativizmus, szabadosság, fogamzásgátlók, válás, hedonizmus, élvezethajhászás, a szenvedés elutasítása.
     Az embernek szabadnak kell lennie, hogy az élvezeteknek élhessen. Ez az emberiségnek azon jobbítása, mely a szabadkőművesség célja.

Kérdés: Milyen szerepet játszik az okkultizmus, az ezoteria, a mágia a szabadkőművességben?
Válasz: A szabadkőművesség ezoteria nélkül nem létezne, ő maga egy formája az ezoteriának. És a rítusainak mind köze van a mágiához, az obskurus erők megidézéséhez, kezdve a beavatással.
     A szabadkőművesség mottója: liberté, égalité, fraternité, e jelszók nyilván önnek is ismerősnek hangzanak. E mottó interpretációja azonban nem más, mint a kereszténység majmolásának egy formája.
     Már annak idején is megkérdeztem olykor magamtól, hogy vajon az ördög jelen van-e a szabadkőművességben. Igen, jelen van. Én magam abban a pillanatban, amikor ki akartam lépni, éreztem a jelenlétét.
Kérdés: Lehet kibékülés a katolikusok és a szabadkőművesek között?
Válasz: Ez nehéz. De még nehezebb, hogy a katolikusok nincsenek tisztában azzal, hogy számukra miért súlyos bűn a szabadkőműves tagság. Sokan egyszerűen nem tudják. Sokan azt mondják, hogy az Egyház 1983 óta nem nyilatkozott erről, és hogy a kiközösítések fel vannak oldva. Nem uralkodik bizonyosság e téren.
Kérdés: Elfogadja a szabadkőművesség az ateistákat is?
Válasz: Ez attól függ. Franciaország nagy páholya elvileg igen. A franciaországi Nemzeti Nagypáholy nem. De itt is, ahol az egész világ nagy építőmesteréről beszélnek vagy az istenben való hit bármely formáját megkövetelik, Isten valójában semmilyen szerepet nem játszik. A deizmus talán.
Kérdés: A szabadkőművességben „alacsony fokokról” és „magas fokokról” beszélnek, ugyanakkor azonban a páholytagok közötti kifejezett egyenlőségről is. Hogyan néz ki ez a valóságban?
Válasz: Nagyon komplikált. Azok nagy részének, akik belépnek, a leghalványabb fogalmuk sincs arról, mi is ez valójában. Egyszerűen nem tudják, mibe vetik be magukat.
     A szabadkőművesség az embereket két csoportba osztja: a beavatottakra, vagyis a „tudókra” és a tudatlanokra. A szabadkőművesekre és a nem-szabadkőművesekre. Aki azonban az alacsony fokban van, különösen az első háromban, annak a leghalványabb fogalma sincs arról, mi történik a magasabb fokokban.
     Egy tanonc nem tudja, hogy mit csinálnak a legények, a legények nem tudják, mit csinál a mester. Ezért azok, akik az alacsonyabb fokokhoz tartoznak, nem többek, mint a magasabb fokokban lévőknek az eszközei. Hogy mi történik az „Ateliers de perfectionnement”, nos ezt egy tanonc nem tudja. Hogy mi történik a „Kék páholyban”, a „János-páholyban”, az „Alappáholyban”, csak kevesen tudják, mi történik. De a különbség roppant nagy.
     Én a 17. fokig jutottam. A magas fokokról tudom, hogy a 30. foktól megkövetelik, hogy „a pápák tiaráját” lábbal tapossák.
     A pápa az elsőszámú ellenség. Ezt valójában mindenki tudja, azok is, akik ezt nem mondják. A katolikus Egyház egyetemes, van egy pápája, aki a hit integritását védelmezi. Egy olyan hit integritását, mely „ellenáll a világnak”. A katolikus Egyház a szabadkőművesség ellensége.

Kérdés: Létezik a szabadkőművesség rítusai számára a tudományosság igénye?
Válasz: Én sebész voltam, orvos, és csak azt mondhatom, hogy tudományos szempontból a szabadkőműves rítusok egyszerűen abszurdak.
Kérdés: Milyen szoros a kapcsolata a szabadkőművességnek a politikával ?
Válasz: A II. világháború óta Franciaországnak legalább 50 minisztere volt, aki a Nagy Orient-hez tartozott. A mostani szocialista kormány például szabadkőműves, ráadásul nagyon.
     Olyan társadalomban élünk, mely szabadkőműves, laicista alapokon nyugszik. Az egyik vagy másik értelmiségi azt ajánlja, hogy karácsonyt alakítsuk át a „szabadság ünnepévé” vagy a „gyerekek ünnepévé”. Hogy a szabadkőművesség áll e tervek mögött is? Hát persze. Ahogy az én időmben az abortusz legalizálása mögött ők álltak. Én magam végeztem abortuszokat Bretagne-ban [Franciaország legkatolikusabb vidékén]. Sőt, én voltam ott az első, és hozzájárultam ahhoz, hogy a „fejlődés és a tolerancia” eme modellje elterjedjen. És ma azok a témák mögött, melyeket nap mint nap látunk, hallunk.
Kérdés: Igaz, hogy imádkozik a szabadkőművesek megtéréséért?
Válasz: Minden nap. Sok szabadkőműves olyan férfi, aki eltévedt. Az életre és a sorsukra keresett válaszok utáni keresésükben eltévedtek. Semmit nem tudnak Jézusról. Franciaországban ma egyre kevesebben tudnak valamit Jézusról, ahogy én sem tudtam róla semmit, és úgy, ahogy én, a páholyokban landolnak. Értük imádkozom.


Megjegyzés:
Az http://aveclimmaculee.blogspot.fr/ weboldalon azt írta ma valaki, hogy az amerikai szabadkőművesség már februárban eldöntötte és megparancsolta, hogy Bergoglio-nak kell lennie az új pápának. A katholisches.info-n Giuseppe Nardi március 15-én megjelentetett egy írást „Hogyan zajlott le a konklávé” címmel. Ebből való a következő részlet:
     »Időközben az egész amerikai média New York érsekét, Timothy Dolan bíborost, mint az egyház „új erős emberét” ünnepli. Ő papabileként utazott Rómába, és érsekként tért vissza. Mégis nagy győztesként ünneplik odahaza. A Wall Street Journal pápa-csinálóként mutatta be, aki a vatikáni falakon belül a döntő pozíciót szerezte meg. Stratégiája a legkisebb részletektől előre ki volt találva. Rómába való utazása előtt római képviselője által, akit külön Manhattan-be hozatott, pontosan informálódott a dolgok állásáról, a szövetség-kötésekről és a kötélhúzásokról. Dolan érsek öntudatosan ment a konklávéba, mert a szavazatok jelentékeny csomagjával rendelkezett. Mivel maga is komoly jelölt volt, nagy volt a befolyása, amit még növelni is tudott. Végül az ő szavazatainak csomagja döntött Bergoglio megválasztása mellett. Vagy másképp kifejezve, Dolan ellen Bergoglio-t soha nem lehetett volna pápává választani.«
Lásd még a honlap következő cikkét:
     Mit tartanak a szabadkőművesek az új pápáról (?)
     Jaj annak, aki botrányt okoz

Feltéve: 2013. április 3.
További források:

http://www.katholisches.info/2013/04/01/ich-war-freimaurer-das-zerstorerische-wirken-der-logenbruder-der-papst-ist-feind-nr-1/

http://www.culturacattolica.it/default.asp?id=17&ricerca=Caillet&id_n=32705

http://www.corrispondenzaromana.it/a-proposito-di-massoneria/

2013. augusztus 16., péntek

Egy futótűzként terjedő hír anatómiája

Bekes József  2013.07.22-én jelentette meg a Heti Válasz Online-ban Irodalomtörténeti szenzáció: megfejtették a nagybajomi szabadkőműves naplót címmel írását Vámos Hanna szenzációs eredményéről, amellyel Pálóczi Horváth Ádám után 200 évvel megfejtette a szabadkőműves nagymestereknek tekintett személyiségekről szóló latin nyelvű titkosírást.

A hír hamarosan futótűzként terjedt el a hazai online sajtóban. Igen érdekes nyomon követni, hogy mikor melyik portál vette át a hírt és milyen kommentárral.

De mielőtt erre rátérnénk, szeretném Bekes írásának egy különös vonására felhívni a figyelmet: feltűnő egybeeséseket találhatunk benne egy másfél évvel ezelőtt megjelent írással.

Vári László: 200 év után újra megfejtették a szabadkőműves titkosírást

Idézek mindkettőből:

 Vári:
"Egyik Kazinczy Ferenchez írt levelében Horváth Ádám arról is beszámol, hogyan került hozzá ez a 12 kötetből álló titkosírással készült anyag, s hogy sikerült nagy sokára (2 kötet híján) megfejtenie és lefordítva beillesztenie saját munkájába. Ez a történet szerepel az 1792-ben megjelent Felfedezett titok című regényében, pontosabban ott még megfejtetlennek írja le, viszont az 1812-es datálású Biográfiában már felhasználja, tehát a két évszám közötti időben törhette fel a rejtjelezést."

Bekes:
"Egyik Kazinczy Ferenchez írt levelében Pálóczi arról is beszámol, hogyan került hozzá ez a 12 kötetből álló, titkosírással készült anyag, s hogy sikerült nagy sokára (2 kötet híján) megfejtenie és lefordítva beillesztenie saját munkájába. Ez a történet azután szerepel az 1792-ben megjelent Felfedezett titok című regényében, pontosabban ott még megfejtetlennek írja le, viszont az 1812-es művében a Biográfiában már felhasználja, tehát a két évszám közötti fejtette meg a rejtjelezést."

Vári:
 "Az emberiség történetében a kommunikációra szolgáló számos módszer mellett legalább ugyanennyi eljárás szolgált e kommunikáció illetéktelenektől való elzárására, titkosítására. A diplomácia, a hírszerzés, az állami szervezetek, vagy üzleti vállalkozások mellett különféle magán társaságok, például a szabadkőműves szervezetek is használtak rejtjeleket titkaik megőrzésére. A kora újkori Magyarországon elterjedt titkosítások rendszerei hasonlóak voltak a korabeli Európában használtakhoz, leggyakrabban a monoalfabetikus eljárást - amikor egy-egy karaktert mindig ugyanaz a jel helyettesíti, illetve a homofonikus behelyettesítést - amikor több jel is megfelel ugyanannak a karakternek - alkalmaztak.
A Sárközy-hagyaték dokumentumának statisztikai elemzéséből kiderült, hogy a természetes nyelvekre jellemző betűgyakoriságokat nem lehet a szövegben fellelni, azaz azt sem lehetett eldönteni, hogy magyar, német vagy latin nyelvű írásról van-e szó. Ráadásul furcsa jelkettőződések, sőt jelháromszorozódások is előfordultak, amelyek egy monoalfabetikus rejtjelezésnél elképzelhetetlenek."

Bekes:

"A kommunikációra szolgáló számos módszer mellett legalább ugyanennyi eljárás szolgált e kommunikáció illetéktelenektől való elzárására, titkosítására. Akárcsak ma: a diplomácia, a hírszerzés, az állami szervezetek, vagy üzleti vállalkozások mellett különféle titkos társaságok, például a szabadkőműves szervezetek is használtak rejtjeleket titkaik megőrzésére. A kora újkori Magyarországon elterjedt titkosítások rendszerei hasonlóak voltak a korabeli Európában használtakhoz, leggyakrabban a monoalfabetikus eljárást – amikor egy-egy karaktert mindig ugyanaz a jel helyettesíti -, illetve a homofonikus behelyettesítést – amikor több jel is megfelel ugyanannak a karakternek – alkalmaztak. A Sárközy-hagyatékból származó könyvecske oldalainak statisztikai elemzéséből kiderült, hogy a természetes nyelvekre jellemző betűgyakoriságokat nem lehet a szövegben fellelni, azaz azt sem lehetett eldönteni, hogy magyar, német vagy latin nyelvű írásról van-e szó. Ráadásul furcsa jelkettőződések, sőt jelháromszorozódások is előfordultak, amelyek egy monoalfabetikus rejtjelezésnél elképzelhetetlenek. "

Vári:

"A dokumentumot desiffrírozva kiderült, hogy hipotetikus szabadkőműves nagymesterek (Ádám, Noé, Prometheus, stb. egészen Aquinói Tamásig) életrajzait tartalmazza, köztük Hiram Abifét is, aki a szabadkőművesség emblematikus alakja. Erre rímel Pálóczi Horváth Ádám magyar nyelvű kéziratos munkája: A’ Böltsesség nagy Mestereinek A’ Szent Rend kezdetétül fogva a’ XIIdik Századig Biographiája úgy a’ mint azokat Rendel elő számlálja Hirám a’ maga idejeig; és Hiramon túl folytatja Aquinoi Tamás a’ maga életéig. Az 1812-re datált kézirat ma az OSZK kézirattárában található meg, s a megfejtett dokumentumhoz hasonló struktúrában tárgyalja a szabadkőművesség nevezetes személyiségeit, csak éppen a terjedelme mintegy 20-szorosa annak. A két szöveg összevetése alapján nyilvánvaló, hogy a titkosírásos szöveget illetve annak még elő nem került további köteteit használta Horváth Ádám forrásként saját Biográfiájához."

Bekes:

"A képzelt szabadkőműves nagymesterek (Ádám, Noé, Prometheustól egészen Aquinói Tamásig) életrajzait tartalmazza, köztük Hiram Abifét is, aki a szabadkőművesség emblematikus alakja. Erre rímel Pálóczi Horváth Ádám magyar nyelvű kéziratos munkája: A' Böltsesség nagy Mestereinek A' Szent Rend kezdetétül fogva a' XIIdik Századig Biographiája úgy a' mint azokat Rendel elő számlálja Hirám a' maga idejeig; és Hiramon túl folytatja Aquinoi Tamás a' maga életéig. Az 1812-re datált kézirat ma az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában található, s a megfejtett dokumentumhoz hasonló struktúrában tárgyalja a szabadkőművesség nevezetes személyiségeit, csak éppen a terjedelme mintegy hússzorosa annak. A két szöveg összevetése alapján nyilvánvaló, hogy a titkosírásos szöveget illetve annak még elő nem került további köteteit használta Horváth Ádám forrásként saját Biographiájához. "

Azt hiszem, a fenti idézetek magukért beszélnek:

A két szöveg összevetése alapján nyilvánvaló, hogy Vári cikkét használta Bekes József "forrásként" saját írásához. 

Térjünk vissza a hír terjedésére. A másfél év előtti írás a Nyest.hu publikációinak szokásos átvevőin keresztül számos portálra eljutott, de nem keltett akkora szenzációt mint a mostani. Viszont érdemes megfigyelni a hírforrások és átvevőik közötti különbségeket.

Bekes cikkét a jobboldali Heti Válasz Online közölte július 22-én, s elsősorban a jobboldalra húzó portálok vették át. 

Mint szegedi érdekességű hírt, a Szeged.ma újságírója, Illés Attila dolgozta fel újra augusztus 5-én megjelent cikkében. Ezt az írást is számos portál átvette, különösen nagy publicitást biztosított az a körülmény, hogy erre hivatkozva az MTI is kiadott egy ismertetést.

A Szeged.ma féle publikációhoz sértődött kommentben szólt hozzá Bekes, hiányolva az ő "eredeti" cikkének forrásként való feltüntetését. Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű...

Az MTI híre aztán futótűzként terjedt, de sok magára adó portál saját cikket is közölt a szenzációról. ilyen volt pl. az Index, a Sonline (Somogyi Hírlap Online), a Blikk vagy (egyelőre) legújabban a Mancs (Magyar Narancs). A TV2 riportot készített az esetről Vadai Istvánnal, Vámos Hanna mentorával, az RTL Klub riportere pedig Vámos Hannával beszélgetett. Rádióriportjában Tráser László beszélgetett Vámos Hannával. Az ATV-n Friderikusz Sándor készitett vele interjút. A Szabad Föld Online is beszélgetett Vámos Hannával.

Van még néhány tanulsága a történetnek. A portálok, amelyek átvették valamelyik hírt vagy cikket, általában el sem olvasták azt. Vagy meg sem értették. Legalábbis erre utalnak azok a bombasztikus címek és alcímek, amelyekkel tálalták a dolgot:

Blikk:

"megfejtette a szabadkőművesek titkos naplójának rejtélyét" NEM napló!

Ez a naplónak nevezés nagyon gyakran  előfordul.

SzegedCafé:  

"gróf Sárközy István titkosírással készült naplója" NEM Sárközyé! NEM napló!

"nem akárki írta: egyenesen Pálóczi Horváth Ádám” NEM írta! Másolta!

HJB.hu: "Az FBI nem boldugult vele" NEM próbálta az FBI megfejteni!

Szeged.Ma: "az író megfejtett, lefordított, majd ismét kódolta" NEM kódolta újra! Másolta!

KaposPont: "Leránották a leplet a szabadkőműves titokról" ???

stb. stb.A legújabb fejlemény: Bekes József aláírással a következő komment jelent meg a Magyar Narancs cikke után:

"Kedves Vári László!
Megkövetlek. Valóban riportomhoz "kölcsönvettem" dolgozatodból (amihez itt gratulálok, ez érdemeli meg az elsőséget, és a valóban beszámolói alaposságot) néhány részletet, miután igyekeztem mindent felderíteni ezzel a témával kapcsolatban. Közölnöm illett volna a nevedet és a téma fellelhetőségét a neten. Mégegyszer elnézést. Az igazi érdem azonban Hannáé - valamennyien itt, akik a sajtóban róla és eredményéről írtunk, független a sorrendtől, csak az ő eredményeit adtuk tovább. Magam részéről mindenkinek köszönöm, hogy írt erről a hihetelen felfedezésről, irodalomtörténeti szenzációról és a titkosítást megfejtő munkáról, független attól, hogy az újságcikkekben még a címek, bekezdések, szövegek is esetenként - hasonlóak.

Üdvözlettel:
Bekes József "

Augusztus 17-én a következő kiegészítés jelent meg a Heti Válasz Online cikk végén:

"(A téma feldolgozása során támaszkodtunk Vári László, "200 év után megfejtették a szabadkőműves titkosírást" című cikkében megjelentekre is - a szerk.)"


Források:

http://hetivalasz.hu/itthon/ot-perc-alatt-rajott-a-megoldas-alaptrukkjere-66365/

http://www.nyest.hu/hirek/200-ev-utan-ujra-megfejtettek-a-szabadkomuves-titkosirast

http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/08/ketszaz-eves-szabadkomuves-naplot-fejtett-meg-az-szte-s-hallgato.html#more-333173

 http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/leleplezett-titok-200-ev-utan-megoldottak-a-bajomi-rejtelyt-510069#hozzaszolas

http://index.hu/tudomany/2013/08/07/az_fbi_sem_torne_fel_a_regi_magyar_kodokat/

http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/magyar-egyetemista-fejtette-meg-a-szabadkomuvesek-titkat-2204355

http://magyarnarancs.hu/tudomany/az-o-kezirasaval-irodott-a-szabadkomuves-szoveg-vamos-hanna-titkosiras-kutatot-kerdeztuk-86138

http://tv2.hu/neoplayer/tv2/embed/132476_ot_perc_alatt_fejtette_meg_a_szabadkomuves_titkosirast_a_doktorandusz.html

http://www.rtlklub.hu/musorok/fokusz/videok/217285

http://www.szegedilap.hu/cikkek/tudomany-tortenes/egy-igazi-rejtvenyfejto---vamos-hanna.html

http://szkp1.blogspot.hu/2013/10/tv-atv-friderikusz-vamos-hanna-kodfejto.html

http://www.szabadfold.hu/csalad/vamos_hanna_kodolt_levelek_a_multbol


A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum