A bejegyzések listája

2012. március 22., csütörtök

Edges of Freemasonry - Western Esotericism and the Enlightenment

Essentials

Edges of Freemasonry - Western Esotericism and the

Enlightenment

University of Tampere 7 - 8 September 2012

Conference fee: 60 € (includes welcome/morning coffee or tea, conference material and the evening concert on Friday in Tampere Cathedral)
Conference banquet: Finlayson Palace, Friday 7 September at 8.15 p.m /20.15. The banquet is not included in the conference fee. Registration for the banquet will be announced later.

Conference Programme

Friday 7 September 2012
9.00 Registration and morning coffee
9.30 Conference opening: Dr. Kari Neilimo, vuorineuvos, Chairman of the Board of the University of Tampere
9.40 Keynote speaker presentation
9.45 Keynote presentation: Professor Ronald Hutton, University of Bristol, UK
10.45 Conversation
11.00  Lunch
12.30  Keynote speaker presentation
12.35 Keynote presentation: Dr. Henrik Bogdan, University of Gothenburg, Sweden
13.35 Conversation
13.55 Friday plenum summary
14.00  Coffee break
14.30–16.35 Sessions I—II
16.35 Plenum conversation (public questions submitted in advance via internet)
17.00 Friday closing summary
19.00 Evening concert in Tampere Cathedral
20.15 Banquet in Finlayson Palace
23.00 Informal get-together
Saturday 8 September 2012
9.30 Second day opening (Dr. Reijo Ahtokari)
9.40 Keynote speaker presentation
9.45 Keynote presentation: Assistant Professor Róbert Péter, University of Szeged, Hungary
10.45 Conversation
11.00 Lunch
12.30 Keynote speaker presentation
12.35 Keynote presentation: Mr. Antti Talvitie, MSc (Arch)
13.35 Conversation
13. 55 Saturday plenum summary
14.00 Coffee break
14.30–16.35 Sessions III—IV
16.35 Plenum conversation
17.00 Conference closing summary
-----------------------Forrás: http://www.edges.fi/

2012. március 13., kedd

Vári László: Szabad vadászat. Válasz Hoványi Mártonnak

Vári László
 

Szabad vadászat
Válasz Hoványi Mártonnak

Hoványi Márton a szabadkőművesség szertartásainak szemiotikai vizsgálatáról közölt cikkére[1] írt kritikus megjegyzéseim[2] legnagyobb részét cáfolhatónak érzi a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy szertartáskönyveinek sorozatában harmadikként szereplő, mester fokú rituálékat tartalmazó kiadvány megvizsgálása alapján[3].
Sajnos az általa elemzett példány nem az eredeti cikkében szereplő, 1912-ben kiadott 1. és 2. fok után következő 3. fokú szertartáskönyv, hanem egy sokkal régebbi (1888-as), ebből adódóan az erre vonatkozó megállapítások, az ezekből levont következtetések irrelevánsak, tévesek, tehát nem cáfolják kritikai megjegyzéseimet.
Így továbbra is tényként kezelhetők azon állításaim, hogy az 1998-ban megjelent szertartáskönyv szóról szóra azonos az 1912-es eredeti kiadványokkal (eltekintve a helyesírás modernizálásától); az áttérésre a magázódásról a tegeződésre az iniciáció lezárultával kerül sor (az 1912-re kialakult szabályozás szerint - régebben mindhárom fokon magázódtak); a szertartási szöveg bizonyos részeinek megváltoztathatatlansága is csak 1912-ben került a szertartáskönyvbe.
Az eddigiek alapján már csak két nyitott kérdése marad Hoványinak, az 1998-as kiadvány  eredete és a keletelés problémája.
Nem tudom bizonyítani, de meggyőződésem, hogy az 1912-es szertartáskönyv 1998-as reprintjét szabadkőműves-ellenes szervezet vagy egyén adhatta ki, leleplezni kívánván a szabadkőműves titkokat. Erre utal az a körülmény is, hogy a Hoványi első cikkében megemlített (nyíltan szabadkőműves-ellenes) Palatinus reprint ugyanolyan papíron, azonos formátumban, hasonló borítóval jelent meg.
A Kelet szimbolikus szerepét szerintem Hoványi eltúlozza. Egyrészt hasonlóan erős érvek szólnak a középen elhelyezett tápisz (rituális szőnyeg) kiemelkedő fontossága mellett, másrészt mivel a szabadkőművesség nem vallás (sem szekta), szertartásainak nem célja az istentisztelet, ezért a Keleten elhelyezkedő személyekkel kapcsolatban a blaszfémia kérdése fel sem merülhet.
Hoványi eredeti, és a mundér becsületét védő második cikkének tévedései abból fakadtak, hogy elhanyagolta a szakirodalom tanulmányozását, a primer és szekunder források feldolgozását. Pedig mára már a klasszikus szerzők (Abafi, Balassa) mellett számos kiváló mai kutató (H. Balázs Éva, L. Nagy Zsuzsa, Jászberényi József, stb.) eredményeire lehet támaszkodni a szabadkőművesség vizsgálata során.
Hoványi földművesség hasonlatára reagálva én másik gazdálkodási metaforára hívnám fel a figyelmet – a primer források szilárd talaján állva és a szakirodalom segítségével célozva több találattal és kevesebb céltévesztéssel zárhatjuk le tudományos vadászkalandjainkat.


[1] Hoványi Márton: Egy beavatási rítus szimbolikájáról. A Magyar Symbolikus Nagypáholy szertartáskönyvének szemiotikája, Vallástudományi Szemle, 2010/3. 29-39. p.
[2] Vári László: Megjegyzések Hoványi Márton: Egy beavatási rítus szimbolikájáról szóló cikkéhez, Vallástudományi Szemle, 2011/1., 129-131. p.
[3] Hoványi Márton: Szabad földművesség. Viszontválasz Vári László megjegyzéseire, Vallástudományi Szemle, 2011/3., 132-138.Kapcsolódó cikkek:

Hoványi Márton: Egy beavatási rítus szimbolikájáról. A Magyar Symbolikus Nagypáholy szertartáskönyvének szemiotikája http://szkp4.blogspot.com/2010/11/hovanyi-marton-egy-beavatasi-ritus.html


Vári László: Megjegyzések Hoványi Márton: Egy beavatási rítus szimbolikájáról szóló cikkéhez http://szkp4.blogspot.com/2011/05/vari-laszlo-megjegyzesek-hovanyi-marton.html

Hoványi Márton: Szabad földművesség. Viszontválasz Vári László megjegyzéseire http://szkp4.blogspot.com/2011/05/hovanyi-marton-szabad-foldmuvesseg.html

2012. március 4., vasárnap

Az olasz szabadkőművesek világa

Az olasz szabadkőművesek világa
 Páholy     2012. 03. 04

Több tízezer tagja van az olasz szabadkőműves páholyoknak, amelyek befolyása a mai napig átszövi az itáliai politikát és közéletet.


Akciós áron lehet vásárolni a római szabadkőműves boltban. A csuklya 26 helyett most csak 21 euróba kerül, 20 százalékos kedvezménnyel a mesterek által viselt fekete kötény is csak 110 euró - ismertette a L'Espresso hetilap az olasz fővárosban jól ismert üzlet kínálatát.

A szervezetekről szóló olasz törvény nem tiltja a 19. századtól működő szabadkőműves páholyok működését. Ismertek vezetőik, tagjaik, székhelyeik és a szabadkőműves "felszerelést" áruló üzletek is.

A legnagyobb olasz szabadkőműves társaságként ismert Grande Oriente d'Italia (Olaszországi Nagy Kelet) székháza évtizedeken át a Róma központjában levő Palazzo Giustiniani volt, de néhány éve már a szenátorok irodáinak ad otthont. A Grande Oriente jelenleg a római Gianicolo-dombon tartja összejöveteleit; a villa bejáratát díszítő rajz körzőt ábrázol.

A csak férfiak előtt nyitott szabadkőműves páholy nyilvánosságra hozta azt is, hogy taglétszáma meghaladja a húszezret.

A nagyságra második Grande Loggiához (Nagy Lodzsa) 7500-an tartoznak, és minden ötödik tag nő. Az összesen négyszáz páholyt számláló Grande Loggia székháza szintén Róma szívében található, a Gesu jezsuita rendtemplom melletti palotában, a Bettino Craxi vezette egykori olasz szocialista párt (PSI) volt központjának szomszédságában.

Az olasz internetes honlapokon több szabadkőműves névsor is megtalálható az itáliai politika és közélet ismert neveivel. A kisebb páholyok egyenesen interneten reklámozzák magukat azt hirdetve, hogy akárki társulhat. A jelentkezők több meghallgatáson is átesnek, és a páholy vezetői és tagjai döntenek megfelelésükről - olvasható a társaságok weboldalán.

Hivatalos listák nincsenek, de Gianni Agnelli volt Fiat-elnök vagy Maurizio Costanzo politikai újságíró, televíziós műsorvezető szabadkőműves tagságát kész tényként kezeli az olasz közvélemény.

Köztudott Olaszországban, hogy Silvio Berlusconi volt kormányfő 1978-tól a P2 néven ismert szabadkőműves szervezet tagja volt. Az olasz sajtóban megjelent tagsági igazolványa szerint százezer líra tagsági díjat fizetett, és száznegyedikként jelentkezett a több mint ezer tagot számláló társaságba.

A Licio Gelli vezette P2 (teljes nevén a Propaganda 2) a Grande Oriente d'Italiából kinőtt szervezet volt. A 70-es években jelentős hatalomra tett szert, állam volt az államban. Több tagja az akkori olasz kormány minisztere volt, de akadtak közöttük a titkosszolgálatoknál, az egyházban dolgozók és újságírók. A P2 névsorát 1981-ben az államellenes tevékenység címén indított ügyészségi vizsgálat hozta nyilvánosságra. A szervezetet 1982-ben betiltották.

A vatikáni Hittani Kongregáció 1983-ban dokumentumot bocsátott ki arról, hogy a keresztény hit és a szabadkőművesség nem egyeztethető össze.

A L'Espresso az olasz szabadkőművesek élő enciklopédiájának tartott Bruno Rozera egykori prefektust, a P2 volt tagját kérdezte. Rozera elmondta, hogy a P2-t beszüntették, de nem tűnt el, Gelli felett "más szintek is léteztek", és Berlusconi azóta sem szakított a szabadkőművesek világával.

A mindenkori olasz kormányfőt övező szabadkőművesség gyanúja Mario Monti kormányfő tavaly novemberi kinevezésekor is felmerült az olasz újságokban. Az azonban a sajtót is meglepte, hogy Gustafo Raffi, a Grande Oriente nagymestere megszokott hallgatását félretéve külön üdvözölte az új miniszterelnököt.

"Monti nagy formátumú politikus, reméljük, hogy kivezeti az országot a válságból" - fogalmazott Raffi.

A nagymester március 6-án mutatja be az In nome dell'Uomo (Az Ember nevében) című könyvét a szabadkőművesség és a társadalom kapcsolatáról.

Firenzében időközben megnyitották Olaszország legelső szabadkőműves múzeumát, amely a toszkán városban élő angolok által 1731-ben alapított páholy több mint tízezer emléktárgyát mutatja be. Közöttük látható John Wayne amerikai filmszínész szabadkőműves igazolványa is.

(MTI)

Forrás: http://www.bumm.sk/65973/az-olasz-szabadkomuvesek-vilaga.html 

Olasz források:

http://espresso.repubblica.it/dettaglio/com%C3%A3%C2%A8-fighetto-il-nuovo-massone/2175377

http://espresso.repubblica.it/dettaglio/la-massoneria-dietro-b/2142880

http://bologna.repubblica.it/dettaglio-news/14:47/4125420

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum