A bejegyzések listája

2015. január 23., péntek

Zanza

Világbajnok lett (szaniszmén) az ÉS-ben: ilyen röviden és korrekten összefoglalva a Pike-levél konteót még nem láttam.


A „PIKE-LEVÉL”

LIX. évfolyam, 4. szám, 2015. január 23.
 
 

Hát végre feltűnt nálunk is (többéves felróható késéssel) a hírhedt Pike-levél, amely netán „leváltja” a már csak kevesekre ható „Cion bölcseit”. S hol máshol bukkant volna fel, legalábbis a nagy nyilvánosság előtt, mint a jobboldali tévé összeesküvések népszerűsítésében utolérhetetlen műsorában. Melynek majdnem díjas vezetője előbb előadta a tőle várt módon, kik is (no, kik?) állnak a párizsi terrorista merénylet mögött, majd felmutatta Albert Pike amerikai polgárháborús tábornok képét, aki fő szabadkőművesként 1871-ben a hasonszőrű itáliai Mazzinihez írott levelében megjósolt három világháborút, persze a gonosz háttérhatalom mindenkit –  elébb a nemzetállamokat, majd a másodikban a fasisztákat és a kommunistákat, végül a cionizmust az iszlámmal – szembefordító ördögi terve szerint. E levelet a British Museum őrzi, hitelesítette rajongóinak a műsorvezető.
Ellentétben a cári Ohrana által készített „Cion bölcseinek jegyzőkönyve” tákolmánnyal, az interneten pár éve terjedő Pike-levél hamisítvány voltát hamarabb kimutatták. Kezdve a brit múzeummal, amely tudatta, hogy nincs és soha nem is volt ilyen „dokumentuma”. De hogyan is lehetett volna, amikor a XIX. századi „szerző” szavait valójában egy brit tengerésztisztből lett összeesküvés-teoretikus, az 1959-ben meghalt William Guy Carr „tolmácsolta”, aki egy huszadik században élő chilei érsek, Rodriguez könyvére támaszkodott. E frissebb szerzőség rögvest meg is magyarázza az 1871-es fantasztikus előrelátást: ugyan honnan vette Pike, hogy Oroszországban jut hatalomra a kommunizmus (leginkább Marx ágált volna ez ellen), hiszen csak  a század végén bontakozott ki az ottani munkásmozgalom. S hát micsoda megsejtés félszázaddal Mussolini előtt fasizmust emlegetni, de az 1890-ben kreált cionizmus szó említése sem kutya. S ez még semmi: Rodriguez attól a Leo Taxil írói néven mind a katolikus egyházat, mind a szabadkőműveseket kigúnyoló francia szerzőtől tudott a Pike-levélről, aki azt kitalálta és egy – szintén általa kreált – kiugrott szabadkőműves nőtől „tudta meg”. S a hölgy elővezetésére sürgetett Taxil az 1890-es években egy párizsi közönség előtt bevallotta, hogy nagy csalás volt az egész, mert jól keresett a korban kapós szabadkőműves-sztorikkal, amelyeket mind vadabbra írt, s mulatott a hiszékenyeken. 
Forrás: http://www.es.hu/_szaniszmen_;a_8222;pike-level8221;;2015-01-22.html

Kapcsolódó cikkek:

http://aprofan.blogspot.com/2010/06/lucifer-mobilon-utasitgatta-albert-pike.html

http://aprofan.blogspot.com/2010/07/ujra-pike-luciferianizmusarol.html

http://aprofan.blogspot.com/2013/06/albert-pike-levelet-megirta-de-ki.html

2015. január 14., szerda

Könyvsorozat az erdélyi és bánsági szabadkőműves szimbólumokról


Afis lansare Egregora Medias 2014

Ovidiu Dan, aki román szabadkőműves, skót rítusú magasfokú mester, könyvsorozatot publikál az erdélyi és bánsági szabadkőműves szimbólumokról. Eddig három kötet jelent meg, az első kettő románul Lugos és Medgyes szimbólumairól, a harmadik pedig az első kötet német fordítása:

1. Ovidiu Dan: Egregora de la Lugoj
2. Ovidiu Dan: Egregora de la Mediaş
3. Ovidiu Dan: Die Lugoscher Egregora

Az egregora görög szó és a hely szellemét jelenti.A könyvek - amennyire a román és német szövegből megértettem - oldott hangvételűek, dialógusokból, kérdésekre adott válaszokból épülnek fel.  És rengeteg ábra színesíti, ezt nyelvi kompetencia híján is meg tudtam állapítani. Hadd büszkélkedjek azzal, hogy szerepelek - másokkal együtt - a kiadványokban, mint információforrás.

http://4.bp.blogspot.com/-Ux3cHxgMi2w/T3spJx2o0PI/AAAAAAAABQ8/wbwXNgcGJm8/s1600/coperta+Egregora.jpg https://ovidiudan.files.wordpress.com/2014/06/egregora-de-la-medias.jpgForrások:

https://ovidiudan.wordpress.com/
http://www.mirceahodarnau.ro/ovidiu-dan-lanseaza-egregora-de-la-medias/
www.youtube.com/watch?v=41PIxdTv4f8
www.youtube.com/watch?v=4hkKD2bjSZI

2015. január 12., hétfő

Katolikus blogger az amerikai szabadkőművességről

Érdekes gondolatokat olvastam egy katolikus bloggertől az amerikai szabadkőművességről:
Egy dologiban azonban az amerikai katolikusok sokkal toleránsabb, mint az európaiak; s ez a szabadkőművesség kérdése. (Sietünk kijelenteni, hogy e sorok írója katolikus, sohasem volt és sohasem lesz szabadkőműves.) New Yorkban a szabadkőművességet más szemmel nézik, mint Rómában. Mikor Harding, a nagy szabadkőműves meghalt, Hayes newyorki katolikus érsek, jól tudva hogy Harding szabadkőműves volt, mint eddig valamennyi előde, a nyilvánosság előtt magasztalta az elhunytnak keresztény erényeit. Katolikus papok részt vesznek és felszólalnak egy-egy páholy hivatalos bankettjén. Mindez Európában elképzelhetetlen volna. Nem vagyunk s nem lehetünk jártasok a szabadkőművesség dolgaiban, de fel kell tételeznünk, hogy talán a szabadkőművesség is egészen más Amerikában, mint Európában. Tény, hogy a szabadkőművesség felebaráti munkásságának nagyon sokkal több látható eredménye van Amerikában, mint Európában. Amerikai szabadkőművesek mondják, hogy náluk a páholyba való felvételnek feltétele az Istenben való hit. Ha ez így van, a szabadkőművességtől bizonyos felekezeti jelleg nem tagadható meg akkor, ha tagjai különben egy felekezethez sem tartoznak. Az Egyesült Államok szabadkőműveseinek száma 2,690.833, — körülbelül tizennégyszer annyi, mint az európai szabadkőművesek összes száma. Az amerikai politikáiban kétségtelenül ez a legbefolyásosabb, legerősebb szervezet, melyet egyik-másik egyház segítségül szokott hívni egyes akcióiban.
Forrás: http://testveremnek.blogspot.hu/2015/01/az-igazi-amerika-6.html

2015. január 9., péntek

Készül a Deák páholy honlapja

Készül a Deák páholy honlapja. Két - egymástól különböző - változatát építik szorgalmasan a mesterek.


Kíváncsian várom az ígéretes kezdetek után a végleges változatot.

A páholy lapjain egyelőre a következő problémák találhatók:

Abafi a Corvin Mátyás páholy tagja volt, nem a Comeniusé;
Babits nem volt szabadkőműves;
Margó Edét a Demokrácia páholyba vették fel, nem a Deák páholyba;
Pataki Jenőt az Unio páholyba vették fel, nem a Deák páholyba;

Ha a kalendáriumból vannak linkek az egyes szabadkőművesek részletesebb  adataihoz, akkor a Magyarországi szabadkőművesek listájából is kellenének odavezető linkek.

Az 1919-1920-as betiltások kapcsán azt írják, hogy: "1919-ben a tanácsköztársasági kormány betiltja a szabadkőművességet Magyarországon, ezt a Horthy-rendszer megerősíti.". Ennek a mondatnak az abszurditását bebizonyítottam Legendaoszlatás című cikkemben, mégis újra meg újra találkozom vele.

Az 1950-es betiltás kapcsán azt írják, hogy "egyéb titkos társaságok vagyonának elkobzásáról" szólt. Tessék már elolvasni a határozatot! Ott van a fotokópiája! Szó nincs benne  "egyéb titkos társaságok'-ról, csak a szabadkőműves szervezetekről!A weblap elkészült: http://www.szabadkomuves.hu/
A hibákat kijavították.Források:


https://www.academia.edu/1806707/Legendaoszlat%C3%A1s_Legend_dispelling_


A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum