A bejegyzések listája

2014. augusztus 22., péntek

Szabadkőművesség a Szegedi Fantasztikus Táborban

A Szegedi Tudományos-Fantasztikus Író-Olvasó és Alkotótábor, azaz Szefantor (a rövidítés keresztanyja Trethon Judit) 1985 nyarán jött létre. A rendezvény Magyarország legrégebbi és leghosszabb (9 napos) scifi eseménye. Ezen 2014-ben az elő előadás a szabadkőművességről szólt.


Páholyból nézve, avagy a nyíltan titkos társaságok legkőmívesebbike

Posted by on 22nd augusztus , 2014 csuki eloadasa2014Többszöri halasztást, időpontváltozást, titkolózást követően, az est beálltával végre sor kerülhetett az idei nyári tábor első – nem zenés –előadására. A sötét drapériával bevont kisteremben a projektor fénye villódzott az arcokon, a Fehér-tó környéki szúnyogok pedig tömeges véráldozatot mutattak be a kószán kaszáló emberlábakon.
A kínos csittek, tétova pisszek és „nem mondhatom meg, hová ment apa ma este” világába kívánt betekintést nyújtani Kerekes B. „Chookee” László vallástörténész, ős-tábortag. Az alapfogalmaknál kezdve először is azt körvonalazta, mitől titkos egy társaság. A csoportosulás, a tagság, szabályzat, felépítés, beavatás, tanítás és tevékenység legalább valamelyikének titkossága az alapkövetelmény.
Léo Taxil estén keresztül léptünk közelebb a főtémához, a szabadkőművességhez. A jezsuita tanulmányokat folytató francia kilépve az egyházból szabadkőműves lett, majd újabb pálfordulással onnan is kiugorva tömegesen jelentetett meg írásokat a titokzatos társaságról, beavatási szertartásaikról. Az „itt egy testvér, ott egy hulla” jellegű orgiák leírásán bőven csámcsoghatott a katolikus egyház, az általuk újra megbecsültté vált Taxil azonban önleleplező előadáson vallotta meg, minden írása porhintés, és szerinte kár, hogy nem ment messzebbre.
taxil_bejegyzesA fenti példa mutatta, nem bízhatunk meg a titkos társaságokról szivárogtatott információkban. A forrásokat legalábbis kétkedve kell kezelni, nehéz fogódzót találni a hiteles ismeretek szerzéséhez.
A szabadkőművesség, mint erkölcsi értékeket, a szellem szabadságát valló mozgalom alapítása homályba vész, skót vagy angol eredetű.
Az andersoni alkotmány értelmében a szabadkőműves (mason / maçon) békés, erkölcsös és megfontolt alattvaló, akinek tartoznia kell egy páholyhoz, tisztelettel tartozik páholytársai iránt, vallásról és állampolitikáról nem vitázik, az ember és társadalom szüntelen jobbításáért fáradozik. A Beavatott Kereső a Műveltség segítségével közelít a Nagy Mű felé (László B. meglátása szerint ez utóbbi nem más, mint a görög ábécé egy betűje).
Bárki nem lehet páholytag, érett korú, jó és igaz, szabadnak született férfi, lehetőleg nem szegény sorú, nem lehet rossz erkölcsű. A felvételi procedúra közel sem sétagalopp, ajánlás, ellenőrzés, fekete és fehér golyókkal történő titkos szavazás (már egy fekete golyóval is lehet vétózni!), újabb ellenőrzés (indiszkrét vendég a könyvtárszobában), meghívás és szellemi végrendelkezés utáni beavatás során válhat valaki a titok részévé. A beavatáson nincsenek hullák, nincsenek csontvázak, nincsen torokra tartott tőr, sőt, beavatás sincs, sőt, ez az előadás sincs. De kanyarodjunk vissza: a beavatott szabadkőműves lehetőséget kap, hogy „átlásson a leplen”, közel kerüljön a mélyebb összefüggések megértéséhez.
Egyesek 33 szintről beszélnek a szervezeten belül, de 3 biztosan (?) létezik: inasok, legények és mesterek (Énoch királyi boltíve, a Rézkígyó lovagja és némely szint mindenesetre izgalmasan hangzik, a 23. szintet képező Sátor Ura pedig egyből sok táborlakót gyanússá tett a másik szemében…).
A szabadkőműves jelképeket az amerikai egydollároson is szép számmal megfigyelhetjük, a beavatási szerszámok a mindennapok részei: véső, kalapács, körző és vonalzó, emelő, szögmérő, vakolókanál és szintező.
Szóba került a kereszténység finoman szólva is ambivalens viszonya a társasághoz (többszöri tiltás, kiközösítések, húzd meg – ereszd meg viszony), a fenyegetést a nagy egyházak részére elsősorban az jelentette, hogy a szabadkőművesség – legalábbis annak irreguláris, francia eredetű ága – nem vár el vallásosságot a tagoktól.
Közismert magyar szabadkőműveseket is említett Chookee, ahogy a magyar páholyok történetét is sorra vettük.
Egy érdekesség: Magyarországon egyedülálló módon egyesült 1886-ban az angolszász típusú, vallásosságot elváró reguláris és az irreguláris nagypáholy. A szabadkőművességet nálunk is hol tűrték, hol tiltották, II. József királynak például kalapos, kőművesnek viszont alapos volt, míg 1795-ben utódja, Ferenc császár vagy 1950-ben Kádár János erőteljesen tiltotta a tevékenységet. 1989 óta újra működhetnek a páholyok, a róluk szóló megbízható információk száma viszont nem lett sokkal több.
Végezetül igazolásra került, hogy nem helyes oly módon feltenni a kérdést: vallás-e a szabadkőművesség. A kultusz, a papság és a transzcendenssel való kapcsolatteremtés hiánya, a liturgiák különbözősége mellett kevés egyezést jelent, hogy mindkettő eszmerendszer erkölcsi szabályokat foglal magába. Kacskaringós beszélgetést, nézetcserét eredményezett a lezáró szakasz, a hallgatóság soraiban ülők hosszan találgatták egymás szintjét, na meg hogy kit visz el legközelebb a félelmetes Kadosh lovag oda, ahol már csak beavatási kellék lehet belőle.
S. Z.
A cikk a Szefantor Kurír 2014 augusztus 10.-i
számában jelent meg.


Forrás: http://szefantor.sfblogs.net/2014/08/22/paholybol-nezve-avagy-a-nyiltan-titkos-tarsasagok-legkomivesebbike/

2014. augusztus 16., szombat

Szabadkőműves játékelem a széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma Nyelvlesen című kiállításán

Az Irodalomismeret online 2014/3. számban jelent meg a széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma Nyelvlesen című kiállításának múzeumpedagógiai megvalósítása, amelynek egyik termében szabadkőműves elemekből összeállított játék van.A játék könnyen felismerhetően az Időfutár című fantasztikus rádiójáték ill. könyvsorozat egyik epizódját valósítja meg, kissé átalakítva.ROZBROY VIKTOR

Kalandos nyelveset

A széphalmi A Magyar Nyelv Múzeuma Nyelvlesen című kiállításának múzeumpedagógiai megvalósítása

Egy kiállítás célja lehet például tárgyak, személyek, események, dolgok bemutatása, ábrázolása. Az irodalmi, nyelvészeti múzeumoknak annyiban nehezebb a dolguk, hogy kevesebb közvetlen tárgyi anyaggal szolgálhatnak. A „sok vitrinben sok papír” látványban nem veheti fel a versenyt egy természettudományi vagy r égészeti kiáll í- tással. Ezért a széphalmi kiállítás esetében pontosítanám a kiállítás célját: egy önálló, komplex művészeti alkotás létrehozása, melyben a nyelvészeti tartalmat interaktív, múzeumpedagógiai közegen keresztül közvetítjük.

Adott Kazinczy és a nyelvészet. Adott a kor és a közeg. Kérdés, hogyan lehet a fiatalok számára érdekesebbé, kívánatosabbá tenni a kiállítás témáját és a múze u- mot. Általános szabálynak tekinthető: ha egy kiállítás interaktív, jobban leköti a látogató figyelmét. Ezért nem is v olt kérdés, hogy ebbe az irányba kell elindulnunk.

A kiállítás szerepjátékkal való ötvözése elég újszerűnek tűnt és elég sok lehet ő- séggel kecsegtetett ahhoz, hogy tegyünk vele egy próbát. Olyan többszereplős ját é- kot képzeltünk el, ahol a különböző szerepek hez különböző rejtvények, játékok, megoldások kapcsolódnak.


...

Körző. A Páholyban körző és derékszögű vonalzó – mindkettő szabadkőműves szimbólum – segítségével keressük a megfejtést. A teljes padlót grafika borítja, melyen betűk vannak. A játékhoz tartozó táblán szereplő számsor első számát a körzővel lemérjük a vonalzón , majd a padlógrafika kezdőpontjából rajzolunk egy kört, s az a betű lesz a következő, amelyiken a körvonal áthalad. A második érték alapján lemért körvonalat ebből a pontból húzzuk. A körvonalakon elhelyezett betűket összeolvasva kapjuk meg a megfejtést. Mindegyik szerephez más - más számsort rendeltünk, így itt is elégnek bizonyult egyetlen játék a három karakter számára.

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos képek

Forrás: http://www.irodalomismeret.hu/files/2104_3/rozbroy_viktor.pdf

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum