A bejegyzések listája

2017. december 26., kedd

2017. október 30., hétfő

Orbán Róbert: Szabadkőművesek helyi emléke Szombathelyen


Szabadkőművesek helyi emléke Szombathelyen


2017. május 15., hétfő

Videó: nem kímélték a kérdezők a magyar szabadkőművest

Elkészült a videó a beszélgetésről ...


werlewe
Videó: nem kímélték a kérdezők a magyar szabadkőművest
Mi köze van a szabadkőműveseknek a zsidókhoz, a gyíkemberekhez vagy Soros Györgyhöz? Egy páholytag kiállt a nyilvánosság elé, és minden felmerülő kérdést őszintén válaszolt meg. 
Szeretlek Magyarország
2017. május 15.

"
Kik azok a szabadkőművesek? Munkanélküli építési vállalkozók? Ártalmatlan filozófusok vagy összeesküvő Soros-bérencek? Hány tégla van közöttük, és vajon falaznak-e valakinek? Ezzel az elmés narrációval startolt kollégánk diplomafilmje. A közel háromnegyed órás anyag főszereplője Horváth Iván, a Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Páholy tagja és egykori nagymestere, akinek megkötés nélkül tehettek fel kérdéseket az érdeklődők. Az előadó válaszait legalább nyolc kamera rögzítette; a YouTube-ra a beszélgetés alapján készült film került fel.

Az eszmefuttatás folyamán szóba kerültek többek között az illuminátusok, a gyíkemberek, a zsidók, Soros György, illetve a CEU-ügy is. Horváth Iván az is elárulta, hogy mi a véleménye a szabadkőműves kézfogásról, és hisz-e Istenben. A vizsgafilmben kollégánk megszólaltatott néhány résztvevőt is, akik nem tartották magukban a kritikus gondolatokat sem.

Az előadóról
 
Horváth Iván irodalomtörténész, egyetemi tanár és a Mindentudás egyetemének egykori szereplője - közleményei azonban nem kapcsolódnak a szabadkőművességhez. Egy évvel ezelőtt, 2016 nyarán írt politikai röpirata a páholyában viszont élénk vitát váltott ki.

Forrás: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/video-nem-kimeltek-a-kerdezok-a-magyar-szabadkomuvest/

2017. május 12., péntek

Részlet egy Kövesdy Pállal készült videóinterjúból

Kövesdy Pál

1945-50 között, Magyarországon csak a Symbolikus Nagypáholy alá tartozó páholyok léteztek. Nem volt többféle kőművesség. Közel 3000 testvérünk volt, és én nem hiszem, hogy volt köztük akárcsak egy is, aki gondolta volna, hogy létezik másfajta szabadkőművesség is.

1948-ban vettek föl a Kőművességbe. A Martinovics páholyba.

A Martinovics páholyon belül, de az egész Podmaniczky utcai épületben, endkívül magas színvonalú előadások, ahogy mondjuk, munkák voltak. A páholyok tagjai látogatták egymást. Tartottak nővér napokat, színvonalas koncerteket, írók kitűnő előadásokat. Ennek egyik oka természetesen, hogy volt egy tiszteletre méltó helyiség, ami lehetőséget adott arra, hogy több ember jöhessen össze. Rengeteg intellektüellel volt szerencsém ott megismerkedni, amire mindig szeretettel emlékezem, annál is inkább, hogy amikor később, Amerikába kerültem, ilyet soha többé nem találtam. Sem Európában, sem Amerikában.

A Martinovics és a Petőfi páholy, baloldalinak számított és ezt sokan felrótták nekik.
Az 1950-ben egy szép napon, be akartam menni a páholyházba, de Polgár Tibor barátom, aki közismert zeneszerző és karmester, zongorakísérő pianista, azzal hívott föl, hogy „Pali vigyázz, ne menj be!".

És aztán tudtam meg, hogy mi az ok. Bezárták a Székházat, betiltották a szabadkőművességet. Arról nem tudunk, hogy bárkit letartóztattak volna azon a címen, hogy szabadkőműves. Talán én vagyok az egyetlen, aki lebuktam, de ez inkább engem jellemez, hogy én olyan ember vagyok.

A betiltás után megállapodtunk, mivel féltünk, tíznél többen soha ne jöjjünk össze. Lakáson találkoztunk egymással, és én voltam az összekötő, én szerveztem meg, hogy más páholyból is jöjjön mindig valaki. Ezekre az összejövetelekre viszonylag sok ember járt.

De új tagokat nem mertünk felvenni.

Sajnos 1952-ben lebuktam, és akkor mindez megszakadt, és aztán 1953 elején szabadultam, akkor folytattam, egészen 1956-ig.

1956 augusztusában fölhívott telefonon Szegő János, akinek az apja a Haladás páholyban volt. A Haladás páholy szintén pénteken működött a székház bezárása előtt. Akkoriban minden héten volt munka, és pénteken működött a Martinovics, a Petőfi és a Haladás. Természetesen így aztán többen ismertük egymást. Vakolni együtt vakoltunk. Volt a székházban egy rendes vendéglő is. És ismertem Szegő papát, aki szappangyáros volt. Amikor a fia 1956-ban Pesten járt Párizsból, a szüleit meglátogatni, az apjától megtudta, hogy én vagyok az, aki kapcsolatban áll a többi páhollyal, eljött hozzám és elmondta, hogy szándékukban van régi magyar szabadkőművesekből Martinovics néven egy magyar páholyt létrehozni Párizsban.

Néhány nevet, akikről beszámolt nagyon jól ismertem.

Mit tudnék segíteni ebben az ügyben, kérdeztem.

Adj egy meghatalmazást, átadod, amitek van, jelek, vagy ilyesmik...

Bevallom, fogalmam sem volt ilyesmiről, de természetesen mivel a Martinovics páholy titkára voltam, meghívtam a lakásomra a főmestert, dr. Posta Lajost és a szónokot, dr. Beck Salamont, világhírű nemzetközi jogászt. Így, hárman, kiállítottunk egy dokumentumot, Szegőnek, azzal, hogy megkértük, nagyon vigyázzon, mert ebből nekünk itthon bajunk lehet.

Úgy gondoltuk, miután a magyar szabadkőművesség belátható időn belül nem lesz életképes, és mivel ez a szabadkőművesség teljes joggal nemzetközi elismertséggel bír, fölhatalmazzuk és felkérjük Szegőt, hogy a Martinovics páholy a magyar szabadkőművességet Párizsban folytassa.
A dokumentumot átadtam Szegőnek, aki rögtön továbbadta Kemény Istvánnak, és ők ketten alapították meg Párizsban a magyar páholyt, a Martinovics páholyt.

Ez 1956 augusztusában történt. Az október 23-i eseményeket ismerjük, majd november 20-án én is elhagytam Magyarországot. Bécsbe érkeztem, és eszembe jutott Szegő. Fölhívom Párizst, Szegő nincs otthon, de átadják az üzenetem. Délután 5-kor megszólal a telefon, Szegő jelentkezik: a francia állam megbízásából Bécsben vagyok. Az a feladatom, hogy a magyar menekülteknek segítsek.
Ezután Bécsben részt vettem szabadkőműves munkákon, minden további nélkül elfogadták szabadkőműves jogaimat.

A Martinovics páholy igazi fénykora az első világháború előtt volt, amikor Jásziék létrehozták, kilépve egy másik progresszív páholyból, ahol szintén politizáltak. Politizálás alatt, egy társadalomalakító mozgalmat kell érteni, amire akkor, egy zavaros, félpolgári, feudális Magyarországon hatalmas szükség volt.

Az volt a NAGY MARTINOVICS.

© 1995
KP, DA
© 1995 Kövesdy Pál és Dávid András
Ez a szöveg egy videointerjú része.


Forrás: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1669347486427554&id=164817436880574https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1669347486427554&id=164817436880574

2017. április 20., csütörtök

Hanyatlik a háttérhatalom fertelmes szektája

Beszámoló a Magnet Közösségi Házban tartott szeánszról. Forrás: Index


Hanyatlik a háttérhatalom fertelmes szektája

freeeeec.gif
- szalai -
követés
2017.04.20. 10:08
  • Balassi Bálint egy haverjával Bécsben bulizott még 1589-ben, és a menő dumájukkal felszedték a környéken elég jó nőnek számító Susanne nevű csajt és annak Anne-Marie nevű rokonát a Tiefer Graben utcában. A lányok ott is laktak, úgyhogy Balassiék felmentek hozzájuk, és minden elég jól sikerült a költő szerint.
  • Többek közt a srebrenicai mészárlások hírére a NATO 1995 őszén az Operation Deliberate Force keretében kibombázta a szerb hadsereget Boszniából, év végére véget is ért ott a délszláv háború.
  • A monda szerint Salamon király a jeruzsálemi templom építésekor egy félig főníciai főmérnököt importált, Hirámot. Hirámot viszont az építkezés befejezése előtt egyes szaktársai megfenyegették, hogy áruljon el bizonyos építési titkokat. Ő nem tette, ezért kalapáccsal agyonverték.
Mi a közös szál ezekben az eseményekben? Elég valószínű, hogy semmi. Na de tényleg semmi? Akkor minek lenne ideírva? Azoknak is semmi, akik éhezik és szomjazzák a rejtett igazságot? Azoknak is, akik már el is kezdték érezni, hogy itt valami ősi titok lappang? És akik már visszafelé olvassák a szöveget a rejtett betűkódokért? Na jó. Az arra hivatottaknak esetleg a végére felsejlhet a ködben valami halovány fénysugár, de erről most egyelőre nem mondhatok többet.

De Vermis Mysteriis

Kezdjük a témámat az elején – mondta Agrippa von Nettesheim, és ő már csak tudta, mi illik, ha okkult tudományokról volt szó. Ma már kevesen vannak tisztában azzal, hogy boszorkányok nem csak nők lehetnek, Beliált, a kísértőt férfiak ugyanúgy szolgálhatják a kétes előnyökért. Sötét és szörnyű oka lehet annak, hogy ezt kitörölték a tankönyvekből, ördögi démonidézéseiket, szennyes vérorgiáikat azonban ez mit sem gátolja, sőt.
A boszorkánymester rendek működését csak nagy vonalakban írja le az egyébként hasznos Malleus Maleficarum, igazi titkaikat sokáig csak megfejthetetlen nílusi hieroglifák, balti barlangok bálványai vagy a kormány páncélszekrénybe zárt jelentései őrizték. Nem véletlenül: a testet öltött gonosz kinyilatkoztatása elől a jámbor ember menekül, a legfeketébb mágia érintése még beavatottak számára is elviselhetetlen következményekkel járhat. Ezért járt át a jeges rémülettel vegyes döbbenet, amikor kutatásaim során egy olyan Facebook-eseménybe botlottam, ahol egy élő szabadkőműves vallatását ígérték.
A Bedburgi Halál felfedhető vallomásaiból mondjuk már sejtettem, hogy hozzávetőleg miről lesz majd szó: nagyjából terhes nőkből kitépett és elfogyasztott magzatok, vérfertőzés, démonokkal való közösülés a legkevesebb, ami várható a rejtett hatalomért. Magamhoz vettem hát a perzsa óvó amulettemet, a Jordán folyó vizébe mártott keresztemet, illetve Heinrich és Isaac Kramer speciális fohászát elmormolva nekiindultam. De az az aljasság, ami ott várt, még így is minden képzeletemet felülmúlta.
Rossz jelek kísértek már az úton is, mert majdnem kutyaszarba léptem. Ez a közhiedelemmel ellentétben egyáltalán nem szerencsét hozott volna, az értők számára ez a dögvész hírnöke, és letakarítani is nehéz. Majd az Andrássy úti fészkükbe lopakodva kiderült, hogy fél órát csúszik az egész. De akkor már kezdett bezárulni a kör, gyülekeztek a misztikusok, szektatagok, megszállottak, nem volt többé kiút. Éreztem, hogy gyanakodva figyelnek már engem is. De még jobban összeborzadtam volna, ha tudom, mi vár rám.

A pusztítás arca

Döbbent csend uralkodott el a mintegy harmincfős tömegen, amikor a háttérből előlépett maga a szabadkőműves. Az egyik szemlélő épp hogy megette addigra a zsebéből elővett répát, a másik fanatikus rögvest visszabújt a cipőjébe, a környéken elnémultak a madarak, és sötét fellegek takarták el a napot. A szabadkőműves ugyanis agg fizikai testet bitorolt, és Horváth Iván néven
régóta Balassit és korát kutatja az ELTE bölcsészkarán!
Közismert igazság, hogy az Örök Ragadozó legnagyobb trükkje az, amikor elhiteti, hogy nem is létezik. A szolgái is megtanulták az undorító leckét ezek szerint. Ennek megfelelően Horváth ajkai már formálták volna az „In nomine Dei nostri Satanas, Luciferi Excelsi...” kezdetű szöveget, de csak olyan hangok jöttek ki belőle, hogy a 18. század elején alakultak meg az első szabadkőműves-páholyok, és hamar megjelentek Magyarországon is, Kazinczy, később Kossuth, Kosztolányi, Karinthy végül is simán szabadkőműveskedhettek.
Ehhez nem árt tudni, hogy 1718-ban már bizonyos Jakub Kranewitter vérfarkassá vált a mostani murau-i sípályák mellett, amit onnan tudhatunk, hogy elkapták. Hét évvel később már Karintiában tűnt fel a következő hasonló rém, szóval tényleg elég gyorsan beszivároghattak a szabadkőművesek Magyarországra is.
Horváth testvér fedősztorija alapján egyébként az rajzolódott ki, hogy a szabadkőművesség egy korai önképzőkör volt, Monty Pythonba illően hülye szertartásokkal, mivel 18. századi gazdag angolok alapították a céhekből kinőve. Hogy mást ne mondjak, van homoerotikus kézfogásuk meg testvéri csókjuk. Vagy például az összejöveteleiken körzőt és derékszöget kell tenni egy Bibliára valami hagyomány miatt, amit lehet úgy is érteni, hogy a tudomány a valláson nyugszik, de úgy is, hogy a tudomány a vallás felett áll. De Hirám kulcsával is bűvészkednek valamit jelképesen. Emellett döntően szolid maskarákba bújva vitáznak adott témákról, ami közben nem egymásnak válaszolnak, hanem a moderátor-főnöknek, hogy minél kevésbé személyeskedjenek.
A vita után esznek, de az nem derült ki, hogy mit. (A szakirodalom alapján szűz lányokat és betegségben frissen elhullt állatokat vegyesen.) Igyekeznek jótékonykodni is, a fő céljuk pedig egy értelemre és dialógusra épülő világ, amiben a megismerés módja vagy akár a vallás majdnem teljesen relatív és az emberi jogok egyetemlegesek.
Ezzel egyfajta ultraprotestáns felekezet is lehetnének Horváth szerint,
mindenesetre a katolikus egyház már szintén a 18. század óta tiltja a részvételt a híveinek. Egyúttal még mostanában is zajlanak olyan előremutató viták, mint például hogy szimbolikusan be lehet-e kötni egy keresztény ember szemét, ha egyszer Krisztus az egyetlen fény, így egy keresztény sose lehet sötétségben.
Szóval leginkább egy nagy önfejlesztő, jótékony, baráti klubhálózatnak tűnik az egész, ahol több a macera a más hasonló szervezethez képest, mint mondjuk a Rotary vagy a Lions Club. Cserébe kínálnak némi misztikumot, titokzatoskodást és történelmet, illetve csak férfiak lehetnek tagok a legkeményebb szabályok szerint.
Az érdeklődő közönségből ez utóbbit kifogásolták a legtöbben egyébként, de volt, aki a mozgalom teljes csődjét látta már, hiszen a világ egyre rosszabb, az emberek egyre butábbak, visszaestünk az elmúlt háromszáz évben. Persze, ha hihetünk a Kígyó küldöttének, akkor azért jobban élünk, mint a 18. században.
Horváth tényleg friss vitapartnernek, vidám öregúrnak tűnt, erősen romantikus beütésekkel. Például kétségtelen, hogy a 19. században lehetett még érdemibb szerepe a szabadkőműves közös gondolkodásnak, de szerinte az USA-t a szabadkőműves mozgalom hozta létre, és az EU-nak is az a fő baja, hogy azt nem egészen csak ők csinálták, mert ott megállapodtak a kereszténydemokratákkal.


Illetve a NATO boszniai légicsapásai előtt egy évig vitáztak a francia szabadkőművesek, hogy kéne-e, még minket is megkérdeztek, de a mi páholyaink csak 4:1 arányban járultak hozzá. Hála az égnek, a NATO úrrá tudott lenni ezen a szabadkőműves megosztottságon, és ettől függetlenül lezárta délszláv háború azon részét, de azért azt is ők csinálták. Horváthnak egyébként is imponált, ha meghökkentő, nagy vagy huncut dolgokat mondhatott, ami persze egy előadónál általában inkább pozitív.
Az előadó szerint a világon tényleg a legnagyobb erő a szabadkőművesség, ami szintén kicsit megmosolyogtató, valószínűleg a cserkészet régóta nagyobb lobbierőt tud kifejteni bármiben, itthon még valószínűleg a piarista öregdiákok szövetsége is. Különösen, ha a mindenhol csökkenő taglétszámot nézzük, ami alapján harminc-negyven év múlva lehet, hogy egy darab szabadkőműves nem lesz már sehol.
Jó eséllyel elrontottak egy egyébként értékes márkát, aminek volt történelme, titokzatossága, ellendrukkerei, hagyományai, de érzésre talán túl mereven ragaszkodtak globálisan ezek az öregebb férfitagok a hülyébb hagyományokhoz és a nők kizárásához. Nem sikerült különösebben szexivé tenni az általuk nyújtott tartalmat, így pedig elég jelentős hanyatlásban lesznek még egy jó darabig a hasonló szervezetekhez képest. Pedig kár lenne érte, az érdemi, élő vita gyakorlása korosztálytól függetlenül mindenkinek előremutatóbb lenne, mint Facebookon anyázni a bérkommentelőket vagy a szociopatákat.
Ekkor ötlött csak fel bennem, hogy végem. Sikerült a szentségtelen litánia.

Elátkozott a pogány varázsló

Észre sem vettem, de fekete tudományával már arra vett rá Horváth testvér, hogy baljós előérzeteim ellenére befogadjam természetellenes állításait. Egy pillanatra ránézve azonnal láttam, ahogy fellobban szemében a gonosz tűz. Kétségbeesetten meredtem csak, sikoltani se volt erőm, de legbelül a sír rothadó szaga fojtogatott, testemet pedig a leírhatatlan kín rántotta őrült görcsbe, ki is öntöttem a maradék kávémat véletlenül. Mondjuk szerencsére nem ment másokra és rám is alig.
Pedig ő már a legmélyebb titkoknál tartott, ami szerint alkimistákkal, illuminátusokkal, Cagliostro-féle misztikusokkal, teozófusokkal vagy gyíklényekkel nem tartanak kapcsolatot, a rózsakeresztesekről pedig a legkevésbé sincs jó véleménnyel. Pár elejtett szó alapján azt vettem le, hogy nem tartja őket igazán hitelesnek. „Pedig az áldozataik utolsó üvöltése elég valóságos” – válaszoltam volna tébolyult kacagással, ha tudtam volna hangokat formálni. Ütni kezdett a harang a szomszédban.
Nem tudom, hogyan jutottam ki a szünetben, hogy mennyi vért vesztettem, vagy hogy mikorra sikerült megnyugodnom, de úsztam a verejtékben, amikor magamra eszméltem a körúton. Annyit tehetek most, hogy leírom: láttam a lényt, nem a képzelet szüleménye. És azóta érzem, hogy a sarkamban van, nem fogom megúszni ennyivel. Rettegek, hogy egyszer elkerülhetetlenül utolér, és akkor már tényleg nem tudom, mi lesz.
(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index)

Forrás: http://index.hu/gazdasag/2017/04/20/szabadkomuves_eloadas_magyarorszag_hatterhatalom_osszeeskuves/

2017. március 15., szerda

Új skót rítusú nagypáholy Magyarországon?

Egy új szabadkőműves weblap megjelenését, fejlődését láthatjuk a www.szkp.eu címen.  A magát "Ősi és Elfogadott Skótrítusú Magyarországi Nagypáholy"-nak nevező szervezet három páholyának a nevét jelenítette meg a honlapján: "Igaz Testvériség", "Önzetlenséghez" és "Vízöntő".

A nagypáholy neve szerepel a civil szervezetek listájában a következő leírással:

Az Ősi és Elfogadott Skótritusú Magyarországi Nagypáholy Szabadkőműves Egyesület

(kulturális), Helyben: (kulturális)


1041 Budapest , Templom utca 1.

képviselő: dr. Tihanyi István

képviselő: dr. Tihanyi István
a befolyástól mentes, szabad, demokratikus, kultúrált és fejlett gondolkodás és cselekvés népszerűsítése, fejlesztése az egyesületi tagok egészséges szellemű életmódjának kialakítása és a nemes szellem terjesztése, fejlesztése és befolyásolása.


Források:

http://szkp.eu

http://www.helyicivil.hu/r/az-osi-es-elfogadott-skotritusu-magyarorszagi-nagypaholy-szabadkomuves-egyesulet-budapest
2017. január 18., szerda

Harmadik rózsakeresztes rend Magyarországon?

Harmadik rózsakeresztes rend Magyarországon?

Nemrégiben jelent meg egy REGULÁRIS SZABADKŐMŰVES OLDALAK című blogoldal a magukat regulárisnal nevező (angolszász irányzatú) páholyok listájával. Mint blog, feltehetőleg további bejegyzésekre is számíthatunk a szabadkőművességgel kapcsolatosan.

Ami különösen érdekes, az az, hogy a lap vége felé Rózakeresztesség alcím után SZABADKŐMŰVES RÓZSAKERESZTES TÁRSASÁG néven van egy link a Societas Rosicruciana in Anglia magyar nyelvű lapjára. Ez egy olyan társaság, amelynek csak mesterfokú szabadkőművesek lehetnek tagjai.

sria-header5

Feltételezhető, hogy itthon is lesznek S.R.I.A. College-ek, vagy már léteznek is és hamarosan a nagyközönség elé fognak lépni.

Kíváncsi vagyok, hogy a hazai két rózsakeresztes társaság, a Rózsakeresztes Rend AMORC és a Lectorium Rosicrucianum, Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája hogyan fognak reagálni erre.

http://www.amorcngonline.org/assets/images/logo-amorc-738x187-7.png

http://lectorium.hu/galleries/169/09pentagram-of-solomon.jpgForrások:

https://szabadkomuvesblog.blogspot.hu/

http://www.rozsakeresztes.org/

http://www.amorc.hu/

http://lectorium.hu/


A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum