A bejegyzések listája

2009. február 7., szombat

Újabb érdekességek a Vaterán

Folyamatosan kerülnek elő a szabadkőművességgel kapcsolatos árucikkek a Vatera aukciós portálon. Ezek közül mutatok be néhány érdekeset - egyeseknél még bele lehet szólni a licit eredményébe is.

Az egyik a pozsonyi Schiller páholy érme, a körfelirat a következő: G.'. U.'. V.'. SCHILLER OR.'. PRESSBURG, közepén pedig GEGRÜNDET 000875 áll. Az érem másik oldalán Schiller balra néző mellképe szerepel babérkoszorúval övezve.

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


Két szabadkőműves óráért elindult a licit, az egyik úgynevezett könyvóra, az óraszerkezet egy kapcsos könyvet imitáló tokban helyezkedik el. A "könyv" gerincén 1875 van bevésve, a hátlapján szabadkőműves szimbólumok - derékszög vonalzó, körző (egymás mellett), homokóra, vakolókanál, szem háromszögben, halálfej és alabárd - láthatók.

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


Egy előző árverésen 70 ezer forintig jutott el a licit, de mivel nem érte el a minimálárat, az aukció nem volt eredményes, így újra kezdődött.

A másik óra egy ELGIN zsebóra 1916-ból, érintetlen és hibátlan a festett szabadkőműves számlap: Salamon temploma középen, előtte sakktáblaminta; az előtérben a J és B oszlop; az 5 óránál méhkaptár; a 7 óránál körző, vonalzó; a 12 óránál egy piramis, mögüle sugarak törnek elő; s végül egy halálfej, ami a kismásodperc tengelyére van építve és annak mozgásával körbe-körbe forog.Ez az óra jelen pillanatban 30 499 Ft-on áll.

Nem indult el még a licit Joannovics György bronz plakettjéért:

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

valamint Weinberger Miksa előadásáért A népfürdőkről, amely az Eötvös páholy munkáján hangzott el.

Egy réz sörnyitót pedig 2100 forintokért nyert el valaki:

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


Szabadkőműves cikkek a Vaterán:

http://www.vatera.hu/listings/index.php?q=szabadk%F5m%FBves+szabadk%F5m%EDves+nagyp%E1holy+f%F5mester+nagyoriens+symbolikus&qt=1&td=on&ex=on

2009. február 5., csütörtök

Szabadkőműves volt-e Darwin?

Darwin születésének 200. évfordulója közeleg. (Shrewsbury, Shropshire, 1809. február 12.)

Spontán megünneplésére létrejött egy Facebook csoport "Happy Birthday Charles Darwin." néven és hat nap alatt, február 3-án már több mint 40 000 tagja volt. A szervezői szeretnék elérni, hogy 12-ére 200 ezren legyenek.

Az alábbi linken lehet csatlakozni:

http://hu-hu.facebook.com/group.php?gid=53320310123

Darwin nem volt szabadkőműves - legalábbis nem szerepel a neve az angol páholyok taglistáin - viszont nagyapja, egy fia és egy unokája szabadkőműves volt.

Ebből kiindulva a Mackey's Encyclopedia of Freemasonry mégis csak valószínűnek tartja Darwin szabadkőművességét:

"Before coming to Derby in 1788, Dr. [Erasmus] Darwin had been made a Mason in the famous Time Immemorial Lodge of Cannongate Kilwinning, No. 2, of Scotland. Sir Francis Darwin, one of the Doctor's sons, was made a Mason in Tyrian Lodge, No. 253, at Derby, in 1807 or 1808. His son Reginald was made a Mason in Tyrian Lodge in 1804. The name of Charles Darwin does not appear on the rolls of the Lodge but it is very possible that he, like Francis, was a Mason."

A hazai szabadkőműves lapok közül a Galilei páholy lapján, és a Galilei listáján alapuló Soproni Testvériség páholy lapján egyértelműen szabadkőművesnek tekintik Darwint, míg a Tolerancia és Testvériség vegyes páholy lapján nem szerepel a listában.

A nagy angol nyelvű lapok listáin nem nem tüntetik fel Darwint, illetve a Brit-Kolumbia és Yukon Nagypáholy lapján a nagypapát, Erasmus Darwint szerepeltetik a fenti idézet mellett.

A szabadkőművességet fundamentalista alapokról támadó szerzők szerint nem is Charles Darwin a megalkotója elméletének, hanem a szabadkőművesség régi mítosza ez, amelyet nagyapján keresztül örökölt meg...

"Charles Darwin nem találta fel “A Fajok Eredeté”-nek a teóriáját. Ő csak elismételte azt, amit az ő apja es nagyapja ő előtte már megcsinált a publikacioiban, mert ez a beavatott ezoterikus, magas szintu Szabadkomuvessegnek egy vallása. Nem az a primitiv kis cucc, amit ott lent a Kék Páholyokhoz csatlakozó embereknek tanitanak."


S kizárólag a kiegyensúlyozottság kedvéért, hírt adok itt egy rajzolatról, azaz szabadkőműves előadásról, amely szintén elveti Darwin elméletét:

"Darwinizmus mint ideológia ... Darwinizmus mint mítosz ... Értelmes tervező: V.E.N.É.M"

Persze vannak hívei is Darwinnak a szabadkőművesek között, Székelyudvarhelyen pl. szabadkőműves kör működött “Darwin” néven az 1913-1917-es években. Erről Berényi Zsuzsanna Ágnes írt forrásközlő cikket a Székely Nemzeti Múzeum és a Csíki Székely Múzeum Évkönyvébe.

Források:
http://burningtaper.blogspot.com/2009/02/happy-200th-birthday-charles-darwin.html

http://www.galilei.hu/hires/hires.html

http://web.archive.org/web/20100408124358/http://www.szabadkomuvessopron.hu/sopron/kulfoldiek.html

http://www.droit-humain.org/hungaria/hu/list.html

http://www.bessel.org/famemas.htm
http://www.freemasonry.bcy.ca/biography/darwin_e/darwin_e.html

http://www.globalfreemasonry.com/global_freemasonry_05.html
http://www.alanwattsentientsentinel.eu/hungarian/transcripts/HUN_2006Dec21_Alan_Watt_Blurb_Simians_Servitude_to_Slavery.html
http://www.galilei.hu/rajzolat/kickdarwin.pdf

http://www.szekelyfoldert.info/sznm/adattarak/acta/acta00/berenyi_zs.htm

http://www.szekelyfoldert.info/sznm/adattarak/acta/acta00/tart00.htm

2009. február 2., hétfő

Trianon és a szabadkőművesség

Trianon és a szabadkőművesség

Szabadkőműves propaganda vagy az összeesküvéselméletek kvintesszenciája?

Csak a cím ugyanaz. A Trianoni Szemle című a "Trianon Kutatóintézet tudományos folyóirata" megnevezést viselő újonnan indult lap első számában jelent meg Takaró Mihály: Trianon és a szabadkőművesség című cikke.

A lap még nem került a kezembe, pedig kerestem, de a Váci utcában levő Inmedio hírlapboltban még csak nem is hallottak a Trianoni Szemléről.

Viszont hallottam a Vasárnapi Újság beszélgetését a folyóirat szerkesztőivel. "Trianon egy szabadkőműves klikk műve - idézik a nemrég Párzsban elhunyt történészt a szerkesztők" Fejtő Ferenc orákulum lett, hiszen most, hogy meghalt, már nem tud tiltakozni gondolatai meghamisítása ellen. Ezt és így ő sohasem mondta a könyvében.

Bezzeg amíg élt! Addig valahogy máshogy beszéltek róla:

"A nemzeti oldalt gyalázza a szabadkőműves múmia"

"Nemzet romboló nézetei a magyar közéletről"
"A szabadkőműves történész mindig is ellenséges volt a magyarországi jobboldallal szemben."


De most, hogy meghalt, már ki lehet ragadni egyes kijelentéseit az összefüggéseikből.

Fejtő Trianonnal és a szabadkőművesek szerepével kapcsolatos véleményét a Requiem pour un empire défunt, Histoire de la destruction de l'Autrich-Hongrie című, 1988-ban Párizsban megjelent könyvében fejtette ki, amelyet két év múlva itthon is kiadtak:

Rekviem egy hajdanvolt birodalomért. Ausztria-Magyarország szétrombolása. Ford. Jászay Gabriella és Körmendy Marianna, (Budapest), Minerva—Atlantisz, 1990.

Ebben a 432 oldalas nagy történelmi elemzésben egy rövid alfejezet, azaz néhány oldal foglalkozik a szabadkőművesek szerepével, megállapítva, hogy ők is - a könyv 99%-ában tárgyalt sokkal hatalmasabb politikai erők nagy részéhez hasonlóan - a Habsburg birodalom megszüntetését tartották célszerűnek.

Tehát nem "a szabadkőművesek" rombolták szét a Monarchiát - ezt nem is tudták volna megtenni - de ők is egyetértettek ezzel.

Ezt a könyvrészletet a Nagyoriens kiadványaként 2002-ben megjelent, Márton László szerkesztette Trianon és a Szabadkőművesség (dokumentumok, tanulmányok) című kötet is közölte.

Nézzük meg, hogy mit is írt Fejtő. Gondolatmenetének jó összefoglalása szerepel Horváth Andor: Igaz történet című cikkében, amely a Korunk 1999. novemberi számában jelent meg:

"Alaptétele röviden úgy foglalható össze, hogy a Monarchia nem egyszerűen széthullott az első világháborúban elszenvedett vereség hatására — feldarabolása a nagyhatalmak közös elhatározásának következménye. E döntés hátterében az európai erőviszonyok alakulását kell látnunk a 19. század végén és századunk elején. E tekintetben a szerző véleménye szerint a korszak legfontosabb politikai fejleménye az egységes Németország létrejötte, ennek nyomán ugyanis számolni lehetett a német-osztrák politikai szövetség, s ezzel egy új hatalmi koncentráció eshetőségével. A Monarchia bizonyos körei, maga Rudolf főherceg is inkább az osztrák-francia együttműködés hívei voltak ugyan, amely a 18. század bizonyos időszakaiban jól működött, Rudolf halála után azonban ez az irányzat alulmaradt és az osztrák-német viszony a századforduló után szinte sorsszerűen felértékelődött, egyre szorosabbá vált, végül pedig, az első világháború kitörésével katonai szövetség formáját öltötte. E tézis szerint tehát a Monarchia sorsát az pecsételte meg, hogy a francia és az angol politikusok egy része Németország térhódítását veszélyesnek ítélte országa jövőjére nézve, s e veszély elhárítására a legkézenfekvőbb megoldásnak a monarchia feldarabolását tekintette annál is inkább, hogy ezt a lépést a Monarchia fennhatósága alá tartozó nemzetek önállósulási törekvései is indokolták.

Fejtő elemzése azt is kimutatja, hogy ennek az elgondolásnak újabb tápot adott az első világháború különös kegyetlensége és a közgondolkodás ebből eredő módosulása. Korábbi századok gyakorlatától eltérően a hadban álló felek megsemmisítő győzelemre és az ellenfél feltétel nélküli kapitulációjára törekedtek, ami szükségképpen szemléletváltást vont maga után a békekötés feltételeit illetően is. A monarchia megszüntetése irányába hatott továbbá Fejtő okfejtése szerint az is, hogy a francia politikai és szellemi elit tagjai, különösen a szabadkőművesek, úgy tekintettek az Osztrák—Magyar Monarchiára, mint amely Spanyolország és a Vatikán mellett az idejétmúlt, reakciós katolicizmus bástyája. Clemanceau és a radikális párt hangadó személyiségei meg voltak győződve arról, hogy a francia forradalom művének betetőzésén munkálkodnak, ha Kelet-Közép-Európában a francia mintát követő demokratikus nemzetállamokat hoznak létre. Ettől az elgondolástól természetesen nem volt idegen a francia befolyás növelésének geopolitikai szempontja sem.

A háború kimenetelében és az azt követő békeszerződések kidolgozásában nagy szerepet játszott az Egyesült Államok is. Ami az amerikaiaknak a Monarchiával szembeni viszonyulását illeti, az Fejtő véleménye szerint egy év leforgása alatt számottevően módosult. Wilson elnök még 1917 végén is annak a föderatív megoldásnak a híve volt, amely a Monarchia keretei között lett volna hivatott eleget tenni a nemzetek önállósági követeléseinek — ezt tükrözte a "Seymour-terv" — , egy évvel később, 1918 végén azonban a híres "11 pont" már a Monarchia feldarabolását készítette elő. Az említett okok mellett az amerikai álláspont módosulásához más politikai és katonai tényezők is hozzájárultak — például a szövetségesek közötti titkos szerződések és a bennük rögzített ígéretek ténye. Mindez végképp megpecsételte a Monarchia sorsát. "


Véleményével nincs egyedül, állításai sok tekintetben megegyeznek Romsics Ignác történészi kutatásainak eredményeivel, amit a Détruire ou reconstruire l'Autriche-Hongrie? Franciaország dunai politikájának dilemmája a 20. század elején című írásában fejtett ki.

Kedves Feri bátyánk! Igazán fenéken billenthetnéd újsütetű tisztelőidet onnan a másvilágról!

Források:

http://www.mr1-kossuth.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=69482&Itemid=57

http://www.mr1-kossuth.hu/m3u/003c22a7_3131486.m3u

http://www.hunhir.hu/index.php?pid=hirek&id=4548

http://szentkoronaradio.com/belfold/2008_12_14_ki-az-a-fejto-ferenc

http://forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=z_get_reply&f=2&t=006769&m=000007

http://www.epa.oszk.hu/00400/00458/00023/11k21.htm
http://szkp2.blogspot.com/2002/06/marton-laszlo-szerk-trianon-es.html

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/Hataron_tuli_magyarsag/Magyarsag_kutatas_1995_96/pages/018_romsics.htm


Kapcsolódó blogbejegyzés:
http://aprofan.blogspot.com/2009/02/trianon-es-szabadkomuvesseg.html

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum