A bejegyzések listája

2009. december 30., szerda

Színvonalas és szellemes II.

A Konspirációs teóriák című (és Megmondjuk a tutit - már ha ŐK engedik... alcímű) blog szabadkőművességgel foglalkozó írásának megjelent a második része.

Néhány megjegyzés a cikkhez

Azt írja a szerző: "történelmük hajnalán a szabadkőművesek (minden ellenkező híresztelés ellenére) igenis hittek egy felsőbbrendű lény (mindközönségesen: az Isten) létezésében."

A reguláris, angol irányzat tagjai szempontjából a jelen idő indokolt; a francia vagy latin irányzat tagjai pedig legalábbis lehetnek hívők.

A piramis és a mindent látó szem csak részlegesen és újonnan szabadkőműves jelkép - ha valaki ilyesmit akar látni, akkor érdemes templomba járni. A Batthyányi téri szent Anna templom homlokzatán is van egy jól kifejlett példány, s a még futó Kálvin kiállításon is megcsodálható egy.

Az anagrammákba nem érdemes belemenni - kis ötletességgel bármi kihozható a betűk permutálásával. Ráadásul a hatszögből csak 5 szöget használ fel. Kínos...

Hasonló a helyzet a számokkal is - bármiből bármi kihozható.

Pike szavai Luciferről mindig - itt is - töredékesek... Ráadásul a felvilágosodás számos nem szabadkőműves képviselője is "zászlajára" tűzte a "fényhozót".

Joseph Smith, a mormonizmus megalapítója nem egyszerűen szabadkőműves volt, hanem - megalapozott vélemények szerint - szabadkőműves rituálékból állította össze az új vallást.

A P2-t kizárták a szabadkőműves nagypáholyból - még a botrány előtt.

Hogy Lenin, Castro stb. szabadkőműves lett volna, merő kitaláció. Kubában a forradalom előtt jelentős számú szabadkőműves volt a legfelső vezetésben, ma egy sincs. Annak ellenére, hogy egyedüliként a "keleti" blokk országaiban, Kubában sohasem tiltották be a szabadkőművességet.

Nagy-Britanniában igenis bevezették a bírák és néhány más foglalkozás képviselőire azt a kötelezettséget, hogy bejelentsék esetleges szabadkőműves tagságukat. Ezt a rendelkezést 12 éve Jack Straw javaslatára hozták és éppen napjainkban oldotta fel - Jack Straw igazságügyminiszter. A bejelentési kötelezettség feloldását az UGLE (az angol nagypáholy) kérésére azzal az indoklással hozták, hogy az elmúlt 12 év tapasztalatainak elemzése szerint nem voltak az eljáró bírók esetében szabadkőművességükre visszavezethető mulasztások vagy hibás döntések.

Részletesebben lásd: aprofan.blogspot.com/2009/11/feloldottak-angliaban-birak-bejelentesi.html


Kapcsolódó cikkek:

http://konteo.blog.hu/2009/12/21/szabadkomuvesek_1_0

http://konteo.blog.hu/2009/12/28/szabadkomuvesek_2_0

Kapcsolódó blogbejegyzéseim:

aprofan.blogspot.com/2009/11/feloldottak-angliaban-birak-bejelentesi.html

http://aprofan.blogspot.com/2009/12/szinvonalas-es-szellemes.html

2009. december 21., hétfő

Színvonalas és szellemes

A Konspirációs teóriák című (és Megmondjuk a tutit - már ha ŐK engedik... alcímű) blog elkezdett a szabadkőművességgel foglalkozni. Az írás színvonalas és egyben szellemes is. Egy folytatás biztosan lesz, de én kinézek a szerzőből többet is.

A lap egyébként nevében is hirdetve a konspirációs teóriákkal foglalkozik nagyon reálisan.

A többi cikk is hasonlóan színvonalas, ajánlom a tunguzkai tűzgömböt (leánykori nevén tunguz meteorit) és  A Voynich-kéziratot.

Csak néhány pontosítás:

A gyökerekhez: James Anderson skót származású presbiteriánus lelkész (akit tévesen anglikánnak szoktak emlegetni) által összeállított/megírt szabadkőműves alkotmány (The Constitution of Free-Masons) első változatában (1723) még Ádámig vezeti vissza a szabadkőművességet és minden általa nagynak tartott bibliai és történelmi személyiséget is szabadkőművesnek nevez. Talán ennek a teóriának a kevéssé tarthatósága vezette aztán az Angol Egyesült Nagypáholyt (és más országok nagypáholyait) arra az elhatározásra, hogy hivatalosan nem nyilvánítanak véleményt az eredet kérdésében, bárki szabadkőműves, aki ilyesmivel foglalkozik, szigorúan csak magánvéleményként teheti meg ezt.

A szabadkőművesség háromosztatú rendszerébe a legények fokozata csak később került be, először csak inasok és mesterek voltak a páholyokban. (Legalábbis ez az elfogadottabb álláspont.)

Az UGLE szerint megkövetelt istenhit azért nem annyira "liberális", ahogy a cikkben szerepel, az angol irányzat szerint egy megszemélyesített istenben és az ő kinyilatkoztatásában kell hinni a szabadkőműveseknek. (Basic Principles, 1929.)

Ugyan az oriens a páhollyal egyenértékű, azért még a Francia Nagyoriens (és más nagyoriensek) nevében nem lehet nagypáholynak fordítani, már csak azért se, mert van Franciországban több, a nevében is nagypáholynak nevezett szabadkőműves szervezet is, pl. a Francia(országi) Nagypáholy (Grande Loge de France).

A cikkben szereplő "Angliai", vagy "Franciaországi" nagypáholyok, nagyoriensek a szabadkőművesek között, de a sajtóban és tudomános munkákban is egyszerűen "Angol" vagy "Francia"-ként szerepelnek, ellentétben a cikkbeli szószerinti fordítással.

A francia nagypáholyok és az angol irányzatú nagypáholyok közötti kapcsolat a cikkben szereplőnél azért szövevényesebb volt, a végeredményt tekintve azonban helyes a cikk leírása.

A "franciáknál már nőket is felvesznek"

kitétel viszont már nem elfogadható.

Ebből a szempontból számos különböző álláspont létezik az egyes nagypáholyokon belül. A Francia Női Nagypáholy (Grande Loge Féminine de France) természetesen felvesz nőket, viszont férfiakat nem. A Droit Humain vegyes rend (L'Ordre Maçonnique Mixte International "Le Droit Humain" nőket és férfiakat is befogad. A Francia Nagyoriens tiltja páholyaiban a nők felvételét (nemrégiben egy renitens páholyt emiatt fel is oszlatott), de elismeri szabadkőművesnek a női és vegyes páholyokat, viszont nem vesz részt velük közös "munkán". A Garibaldi közreműködésével egyesült Memphis Misraim (99 fokú szabadkőművesség!) páholyaiban szintén vannak nők. És persze ott van az angol irányzatot követő Francia Nemzeti Nagypáholy, amely nem ismeri el szabadkőművesnek a nőket is felvevő páholyokat.

A francia orientáció nem azonos a skót rítussal, több ún. magas fokokat tartalmazó rítus működik Franciaországban a skóton kívül, pl. a "Francia Rítus" és a "Modern Francia Rítus", illetve az angol orientációjú nagypáholyok mellett is működik rengeteg magasfokú rendszer, köztük a hivatalosan "Ősi és Elfogadott Skót Rítus"-nak nevezett skót rendszer is.

A cikkben az szerepel, hogy "a császár (valószínűleg vatikáni nyomásra) betiltja a szabadkőművességet". A vatikáni nyomás folyamatosan megvolt, de I. Ferenc 1795-ben a Martinovics-féle összeesküvés leleplezése és megtorlása kapcsán tiltotta csak be a szabadkőművességet.

A páholyház a Podmaniczky utca 45-ben volt, hamarosan Rosslyn hotel néven szálloda nyílik meg benne.

Kapcsolódó cikkek:

http://konteo.blog.hu/2009/12/21/szabadkomuvesek_1_0

http://konteo.blog.hu/2009/12/28/szabadkomuvesek_2_0

Kapcsolódó blogbejegyzéseim:

http://aprofan.blogspot.com/2009/12/szinvonalas-es-szellemes-ii.html

2009. december 4., péntek

Szabadkőműves érdekességek a nagyvilágból

Az alábbiakban néhány olyan érdekességet mutatok be, amelyek között lehet nagyobb jelentőségű (mint a női szabadkőművesség terjedése) és kisebb fajsúlyú (mint a Hip-Hop stílusú vonalzó és körző), de mindegyik figyelemre méltó a maga nemében.

A Masonic Regalia lapon mutatja be egy cikk azokat az ékszereket, amelyek Hip-Hop stílusban szabadkőműves emblémákat formáznak. A cikk szerzője felteszi a kérdést, hogy vajon kik vásárolhatják ezeket a tárgyakat?
 
Forrás: http://www.masonicregalia.org/masonic-regalia/masonic-jewelry-as-hip-hop-bling


Milyen egy igazi szabadkőműves épület? Van-e autentikus szabadkőműves építészet? Ezekkel a kérdésekkel szakfolyóiratokban (pl. a Régi új magyar építőművészetben) is foglalkoznak, de általában csak az a konklúzió, hogy bizony a páholyházak eklektikusak, különböző korok stílusai vegyülnek bennük. Nos, a következő képeken messziről - pontosabban magasról - felismerhető  a Sao Paulo külvárosában épült szabadkőműves vendégház, amelyben a közeli Rák Kórház szabadkőműves betegeit és családtagjaikat szállásolják el.


Származási hely: Profán gondolatok a szabadkőművességről

Forrás: http://freemasonsfordummies.blogspot.com/2009/12/now-thats-modern-lodge.html


Bulgáriában mostanában jelenik meg a két rivalizáló nagypáholy egyikének vezető tisztségviselője, Dimitar Nedkov tollából egy thriller, amelynek alapkonfliktusa az, hogy a bolgár miniszterelnök be akarja tiltani a szabadkőművességet a rózsakeresztesekkel, rotaryánusokkal és a Lyons klubbal egyetemben. A mű címe 'A Dan Brown fenyegetés'.


Származási hely: Profán gondolatok a szabadkőművességről

Forrás: http://freemasonsfordummies.blogspot.com/2009/11/coming-to-bulgarian-bookstores-menace.html


A párizsi Nagyoriens múzeuma, amelyben nemrégiben súlyos károkat okozó tűz ütött ki, a jelentős részben állami pénzekből folyó renoválás után az állami múzeumok hálózatának lesz tagja Szabadkőműves múzeum néven.A látogatókat 2010 februárjától fogadó intézmény látványos weblapja már most megtekinthető.

Forrás: http://ovnnews.blogspot.com/2009/11/musee-de-la-franc-maconnerie.html


A pakisztáni Lahore-ban találták meg az 1783-as ún. Francken Manuscript egy példányát, amely a Perfekció Rítusát is tartalmazza. Modernizált változata a Google Books-on olvasható.

Származási hely: Profán gondolatok a szabadkőművességről

Forrás: http://www.freemasons-freemasonry.com/Francken-Manuscript.html


Balaram Biswakumar, az UGLE által regulárisnak elismert Indiai Nagypáholy új nagymestere a nyitás híve, beiktatási ceremóniájára meghívott több nem szabadkőműves vendéget is és kifejezte azt a véleményét, hogy a női és vegyes szabadkőművesség egy évtizeden belül realitás lesz. (Gondolom, hogy a reguláris szabadkőművességen belül, hiszen azon kívül már régóta realitás.)

Származási hely: Profán gondolatok a szabadkőművességről

Forrás: http://freemasonsfordummies.blogspot.com/2009/11/incoming-grand-master-of-india-women.html

2009. december 3., csütörtök

Az mtd@ bővülése

"Az mtd@ egy olyan, magánkezdeményezés alapján működő projekt, amelynek célja a magyarországi társadalomtudományi és történeti szociológia irodalom klasszikusainak, az adott időszak reprezentáns szellemi irányzatainak feltárása. A projekt 2003-ben indult, gyakorlatilag mindenféle intézményi- és egyéb támogatás nélkül, magánvállalkozásként, s azóta is így működik, témáját tekintve egyedüliként."


Sokáig (2007 végéig) a FSzEK portálján keresztül volt elérhető a gyűjtemény anyaga, azonban a növekedés az önállósodás irányába vitte a projektet, s az extra.hu jóvoltából önálló honlapra költözhetett, nagyobb tárhelyet kapva és új szolgáltatásokkal is kibővült. Egyetlen hiányérzetem van, nem tartalmaz kereső rendszert.


Fantasztikus munka van benne és nagyon gyorsan fejlődik. Nem is túl régen még csak néhány szabadkőműves mű volt megtalálható benne:

FEKETE IGNÁCZ: A SZABADKŐMŰVESSÉG RÖVID TÖRTÉNETE.
(http://mtdaportal.extra.hu/books/a_szabadkomuvesseg_rovid_tortenete.pdf)

Dr. BARTHA TAMÁS: A SZABADKŐMŰVESSÉG, KIMERÍTŐ FELVILÁGOSÍTÁSUL A MAGYAR
INTELLIGENTIA SZÁMÁRA
(http://mtdaportal.extra.hu/books/a_szabadkomuvesseg_kimerito_felvil%E1gositasul.pdf)

Hollós László: A szabadkőművesség története különös tekintettel a magyar szabadkőműveség fejlődésére
(http://www.fszek.hu/mtda/Hollos-A_szabadkomuvesseg.pdf)

s most újabb teljes művek és a szabadkőművességgel részben foglalkozó írások kerülnek elő tömegével:

Dr. WOLFNER PÁL t.: OSZTÁLYHARCZOK ÉS SZABADKŐMŰVESSÉG
(http://mtdaportal.extra.hu/books/wolfner_pal_osztalyharcok_es_szabadkomovesseg.pdf)

ARATÓ FRIGYES: FÖLDMÍVES SOCIALISMUS
(http://mtdaportal.extra.hu/books/arato_frigyes_foldmives_szocializmus.pdf)

Szende Pál: Alkotó és romboló munka a szabadkőművességben
(http://mtdaportal.extra.hu/books/szende_pal_alkoto_es_rombolo_munka.pdf)

dr. Csápori Gyula: ÁMÍTÁS ÉS VALÓSÁG, Adatok a szabadkőmívesség leálczázásához
(http://mtdaportal.extra.hu/books/csapori_gyula_amitas_es_valosag.pdf)

KONTRA GYŐZŐ (Gelléri Mór): VALÓSÁG ÉS ÁMÍTÁS, ADATOK A SZABADKŐMŰVESSÉG ELLENSÉGEINEK LEÁLCZÁZÁSÁHOZ
(http://mtdaportal.extra.hu/books/gelleri_mor_valosag_es_amitas.pdf)

GELLÉRI MÓR: A SZABADKŐMŰVESSÉG GYAKORLATI EREDMÉNYEI
(http://mtdaportal.extra.hu/books/gelleri_mor_a_szabadkomuvesseg_gyakorlati_eredmenyei.pdf)

A folyóiratok közül főként a Huszadik Század tartalmaz a szabadkőművesség szempontjából releváns írásokat illetve információkat. Lesz dolgom, amig feldolgozom...

2009. december 1., kedd

Szabadkőműves kiadványok forrásai

A Profán lapok egy olvasója megkérdezte, hogy honnan szerzem be a szabadkőműves kiadványokat, amelyeket a lapjaimon bemutatok?

Erre több válaszom is van.

Az első az, hogy ahonnan lehet.

Például az aukciókon vagy részt veszek, vagy vételi megbízást szoktam adni. Hozzá kell tegyem, hogy kizárólag az olcsó tételekre pályázom, a drágákat meghagyom a komolyabb tőkével rendelkezőknek. Még ezzel a hozzáállással is számos ritkaságot sikerült beszereznem.

Az aukcióknál általában olcsóbban lehet antikváriumokból beszerezni szabadkőműves tételeket. Egyrészt online kereséssel - pl. a Bookline-on, Antikvárium.hu-n, Antikva.hu-n - másrészt ismeretségi alapon.

A másik forrást azok a szabadkőművesek jelentik, akiket ismerek - vagy régebbről, vagy akiket az Indexen ill. a Profán lapokon keresztül ismertem meg. Ők néha ajándékba, néha kölcsön adnak egy-egy szabadkőműves kiadványt. Ha nagyon érdekes, de vissza kell adnom, akkor lemásolom. Ha mást nem, legalább a címlapját. Ezzel már látványos lehet a weblap.

Mint gyűjtőnek gyakran fáj a szívem, ha valamit nem tudok a ritkasága vagy az ára miatt beszerezni, de mint a szabadkőművesség tanulmányozójának és weblapkészítőnek gyakran bőven elegendőek a könyvtári források. Nagyon jó anyaga van ebből a szempontból az OSzK-nak, az Országgyűlési Könyvtárnak és az Egyetemi Könyvtárnak ill. még a Központi Szabó Ervin könyvtárnak is. Ráadásul mindezekben lehetőség van fénymásolásra, szkennelésre illetve digitális fényképek készítésére is - nagyon jutányos áron. Például a FSzEK Központi könyvtárában 600 forintért annyi oldalt lehet lefényképezni, amennyi az ember idejébe belefér.

Az így lemásolt anyagok ára sokkal olcsóbb szokott lenni, mintha megvásárolnám, vagy aukción licitálnék rájuk.

Vegyünk egy konkrét ritkaságtípust, a szabadkőműves periodikákat. A Nagyoriens lapja, a Hajnal példányai az OSzK-ban és az Országgyűlési Könyvtárban is megtalálhatók, gyakran kiegészítve egymást. A Kelet ritka 1946-1949-es számai az Országgyűlési könyvtárban és az OSzK-ban is megvannak. Az OSzK birtokolja az egyesülés utáni és a Dömötör Mihály-féle betiltás előtti számokat, sőt napjaink Keletjeit is! Nem egy lapot, vagy cikket belőlük ezekből a könyvtárakból szereztem meg másolatban.

Egyszóval csak ismerni kell a forrásokat, s akkor látványos gyűjteményt lehet összehozni kevés pénzből is.

A Dinamikus tartalmak a Profán lapcsaládban lapon a fenti források legtöbbje online kereshető a Keresések cím alatt:

http://szkp0.blogspot.com/

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum