A bejegyzések listája

2011. április 25., hétfő

Szabadkőművességgel kapcsolatos egyetemi kurzusok

A magyar felsőoktatásban (sőt a középfokú oktatásban is) elő-előkerül egyes tantárgyakban (történelem, művelődéstörténet) a szabadkőművesség témaköre. Az viszont, hogy teljes kurzusokat szentelnek a tárgykörnek, az viszonylag új jelenség.

Én három ilyen kurzust találtam:

1. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán Péter Róbert: A szabadkőműves mozgalom Európában (XVIII-XX.sz.) címmel tart Az Európa és a Mediterráneum Vallás és Egyháztörténete Speciális Képzés keretében a III. (utolsó) évfolyamán kollokviummal lezárandó előadássorozatot.

2. Szintén Péter Róbert jegyzi a Szabadkőművesség a modern kori Egyház történetében című kurzust; ezt az előadássorozatot a szintén szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola is beillesztette Keresztény egyház- és művelődéstörténet mesterszakának tantervébe.

Ennek a tematikája megtalálható a Weben:

1. A tárgy célja

A szabadkőművesség történetét, mint esettanulmányt használva, a szeminárium célja, hogy megismertesse a hallgatót a modern egyháztörténelem számos heves vitát kiváltó eseményeivel és jelenségeivel (pl. deizmus, alkímia).


2. Fejlesztendő kompetenciák

? A hallgató megismerkedik a szabadkőművesség történetével a középkortól napjainkig és a megszerzett ismeretanyagot képes lesz a kor kulturális és vallási kontextusában elhelyezni
? Segíti a hallgatót a vitatott primer források (pl. szabadkőműves alkotmányok és rituálék) kritikus értelmezésében és értékelésében
? Megismeri a keresztény egyházak változó attitűdjét a szabadkőművességhez 1738 és az 1990-as évek között.

3. A tárgy tematikája

1. Bevezetés: mi a szabadkőművesség? 2. A középkori építő céhek és a Katolikus Egyház viszonya 3. A Reformáció hatása az építő céhekre 4. Az átmenet: építészek, alkimisták, rózsakeresztesek és szabadkőművesek 5. A spekulatív szabadkőművesség születése 6. A maszonéria mitikus eredete: esszénusok és templomos lovagok? 7. A szabadkőművesség, mint a Felvilágosodás gyermeke: deizmus, latitudinarianizmus és ateizmus? 8. Titkos rituálék és szimbólumok 9. A maszonikus ideológia és gyakorlat közötti ellentét 10. A Katolikus Egyház álláspontja a szabadkőművességgel kapcsolatban (pápai bullák a 18-19. században) 11. A keresztény egyházak és a maszonéria kapcsolata a 20. században 12. A magyar szabadkőművesség 13. A Da Vinci kód keresztény szemmel

4. Követelmény

Félév végén: kollokvium

5. Módszer

Előadás gyakorlatokal, kooperatív, interaktív, projekt-jellegű módszerek


3. A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karán Szabadics Anita a Kertművészeti Tanszékről tart szabadon választható kurzust Szabadkőművesség és a tájképi kertek címmel. Ennek tematikája:

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy a szabadkőművesség kertművészetre gyakorolt hatását vizsgálja a felvilágosodás korában. Előadások formájában mutatja be a már feltárt kapcsolatokat és a hallgatók kutatási feladatain eterveinek elkészítésével foglalkozik

Évközi tanulmányi követelmények: Az évközi előadások látogatása, a féléves feladat határidőre történő leadása és minimálisan elégséges szintű megoldása.

Vizsgakövetelmény: Leadandó dolgozat minimum elégséges szintű beadása.

Az értékelés módszere:

Tananyag leírása:

Órarendi beosztás: 1. óra Tematika ismertetése
Előadás : Szabadkőművesség története,szimbólumrendszere

2. óra Előadás:
Szabadkőműves vonatkozású kertek Európában

3. óra Előadás:
Szabadkőműves vonatkozású kertek Magyarországon
Beadandó dolgozatok témájának kiadása

4 óra Meghívott előadó: Dég,egy szabadkőműves kert történeti kutatása,

5. óra Tanulmányi szemle: Dég vagy Pécel

6. óra Előadás:Szabadkőműves kerttulajdonosok Magyarországon

7. óra
Egyéni konzultáció

8. óra Előadás: Szabadkőművesség az építészetben

9. óra Beszámoló 1.

10. óra Beszámoló 2.

11. óra Látogatás a Nemzeti Múzeum Szabadkőműves gyűjteményében

12. óra Záróelőadás, a félév értékelése
Források:

http://www.arts.u-szeged.hu/

http://www2.arts.u-szeged.hu/relhist/kepzes_hun.html

http://www.gfhf.hu/

http://www.gfhf.hu/getfile/filestore/downloads/egyhaztortenet/Tanterv.pdf

http://www.u-szeged.hu/tanrend?browse=tanterv&kpId=2440&ciklusId=2010-2011-2

http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=16619

http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=22720&tanKod=6KM64SZTKCXN

2011. április 17., vasárnap

Nem rohanták meg a Francia Nagyoriens páholyait a nők

A napokban foglalkozott a Francia Nagyoriens tavalyi (7 hónappal ezelőtti) döntésének következményeivel az Express című francia újság. A cikkről angolul Chris Hodapp számolt be blogjában.

A François Koch által jegyzett cikkben a GODdF (Grand Orient de France) nagymestere, Guy Arcizet által megadott adatok a következők:

Jelenleg 53 nő tagja van a Francia Nagyoriensnek; de ebből 20 a Francia Női Nagypáholyból lépett át;

160 nő jelentkezett, ezek felvétele van folyamatban;

A Francia Nagyoriens páholyai közül minden ötödik elzárkózik a nők felvételétől (a nők felvételét megengedő döntés az egyes páholyok hatáskörébe utalta a kérdést); azaz a páholyok 80%-a hajlandó, 20%-a pedig nem hajlandó nőket felvenni.

A nagymester arra számít, hogy az év végére kb 500 női tagja lesz a Francia Nagyoriensnek, mintegy 1%-a a tagságnak. Azaz nem igazolódott az vélemény, hogy a nők meg fogják rohanni a GODF páholyait. A nők aránya valószínűleg csak évek, sőt évtizedek után fog emelkedni.

A francia cikk ismertetése után Hodapp blogjának amerikai olvasói számára megjegyzi, hogy a legnagyobb francia nagypáholy a GODF (Grand Orient de France), 50 ezer taggal; második a GLNF (Grande Loge Nationale Française) 38 ezer fővel - ezt ismerik el regulárisnak az angolszász irányzat hívei. A harmadik helyen a GLdF (Grande Loge de France ) áll 28 ezer taggal. Hodapp úgy tudja, hogy a francia szabadkőművesség összlétszámán belül 17% a nők aránya, ami a 15 ezres DH ( Le Droit Humain) vegyes páholy nő tagjaiból és a női GLFF (Grande Loge Feminine de France) 14 ezres tagságából  áll. (És persze a GOdF 53 nő tagjából.)

Azt azért irigykedve jegyzi meg, hogy az USA szabadkőműveseinak nagyarányú létszámcsökkenésével szemben a francia szabadkőművesség taglétszáma dinamikusan növekszik.Források:

http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2011/04/07/au-godf-mais-ou-sont-les-femmes/

http://freemasonsfordummies.blogspot.com/2011/04/women-not-flocking-to-grand-orient-of.html


Kapcsolódó linkek:


http://www.godf.org/


http://www.glnf.asso.fr/


http://www.gldf.org/


http://www.droit-humain.org/


http://www.glff.org/

2011. április 16., szombat

Izgalmas írások a szabadkőművességről

Egy igen érdekes (sajnos) francia nyelvű információforrást fedeztem fel a szabadkőművességgel kapcsolatban: az Égalité et Réconciliation (E&R) politikai szervezetet, amely a honlapján többek között a szabadkőművességgel kapcsolatos anyagokat is gyűjti és közreadja.

Legfrissebben most Trockij egy 1922-es írását, amelynek címe "Kommunizmus és szabadkőművesség":

Az iszám és a szabadkőművesség viszonyával foglalkozik egy közreadott videó.


Le Pen aggódik amiatt, hogy a republikánus érzelműek kötelességüknek érezhetik egy szabadkőműves páholyhoz csatlakozást.

Van itt egy videó az afrikai szabadkőműves államfőkről.

stb. stb.

Ebben a pilanatban 55 anyagból áll a szabadkőműves dosszié, de úgy tűnik, hogy folyamatosan bővül; érdemes időről időre visszatérni ide.

Megnézve a Trockij cikk forrását, kiderült, hogy a Marxists Internet Archive is számos cikket tartalmaz, amelyekben foglalkoznak a szabadkőművességgel.

A Trockij cikk eredetileg ide került fel.

Trockij számos más írásában is foglalkozott a szabadkőművességgel.

Bakunyin (sokáig lelkes szabadkőműves) írása.

A The Union of Belleville páholynak a Párizsi Kommünhöz írt levele.

Gramsci vitája az olasz parlamentben Mussolinivel a titkos társaságok betiltásáról 1925-ben.


És még számos más izgalmas írás.Kapcsolódó linkek:

http://www.egaliteetreconciliation.fr/Communisme-et-franc-maconnerie-6201.html

http://www.egaliteetreconciliation.fr/LLP-Islam-VS-Franc-maconnerie-6171.html

http://www.egaliteetreconciliation.fr/Jean-Marie-Le-Pen-Est-ce-que-pour-etre-republicain-il-faut-adherer-a-une-loge-maconnique-5959.html

http://www.egaliteetreconciliation.fr/La-Franc-Maconnerie-et-les-chefs-d-etats-Africains-5928.html

http://www.egaliteetreconciliation.fr/+-Franc-maconnerie-+.html

http://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1922/11/lt19221125.htm

http://www.marxists.org/reference/archive/bakunin/works/1869/program-letters.htm

http://www.marxists.org/history/france/paris-commune/documents/masons.htm

http://www.marxists.org/archive/gramsci/1925/05/speech.htm

http://www.google.com/custom?num=30&hl=en&cof=L:http://www.marxists.org/admin/search/search.jpg%3BLH:50%3BLW:80%3BGALT:%23a00000%3B&domains=www.marxists.org&sitesearch=www.marxists.org&oe=ISO-8859-1&ei=UMOpTaPYJIbXsgb1u8CWCA&q=franc-maconnerie+OR+freemasonry+site:www.marxists.org/&start=0&sa=N

2011. április 4., hétfő

Mi lesz a szegedi volt páholyházzal?

1898-ban épült fel a szegedi Árpád páholy székháza a Völgy u. 3. szám (ma Kálvin tér 6.) alatt. 1983-ban költözött ide a Balázs Béla Úttörőház, amely 1990-től Százszorszép gyermekház néven működik. Orbán Hedvig igazgatónő szavai szerint:

''Régen kinőttük már az épületet. Nem beszélve arról, hogy évek óta folyamatos felújításokra van szükség, amit a ház önerőből old meg'
...
Két éve dolgoznak az Agora programon: a gyermekházat a Kálvária sugárút–Jósika utca–Londoni körút–Gogol utca által határolt területre tervezett Csodák Palotájába költöztetnék át. Ez hatalmas feladat, ám nemcsak a rendelkezésükre álló terület, de a lehetőségeik is nőnének. Az igazgatónő bízik benne, hogy az eddig is felelősségteljesen végzett munkájukat 2012-től az új épületben tovább folytathatják, s a jövőben még hosszú ideig segíthetik a gyerekek, fiatalok és a felnőttek képességfejlesztését, tehetséggondozását.

Forrás: http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/hatvaneves_a_szazszorszep_gyermekhaz_/2202346/

Vajon mi lesz a páholyház sorsa?

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum