A bejegyzések listája

2012. április 10., kedd

Szabadkőművesek a médiában

A Galilei páholy honlapján megjelent két pdf file, amelyekben a 2010-es és 2011-es szabadkőművességgel kapcsolatos, főként online publikációkat gyűjtötte össze és adta közre Settembrini. A két pdf először a honlap kezdő lapján volt - tönkretéve annak szép külalakját -, mostanra kialakítottak egy media.html (Szabadkőművesek a médiában) al-lapot, megadva a lehetőséget, hogy időben előre ill. visszafele is bővíthessék  e cikkgyűjtemények sorát. (Az egyedüli inkonzisztencia az, hogy a lap grafikus menürendszerében ez az új elem önállóan nem jelenik meg, mintegy osztozik a régi és 2007. óta nem bővülő Sajtófigyelő lappal.)

Rendkívül nagy érdeklődéssel kezdtem tanulmányozni a két év cikk-összeállításait, hiszen saját blogjaim is hasonló célkitűzéssel készülnek, a szabadkőművességgel kapcsolatos anyagokat, eseményeket kívánom folyamatosan nyomon követni. Settembrininél én részben tágabban, részben szűkebben értelmeztem ezt munkát. Tágabban annyiból, hogy én külön-külön gyűjtöm a cikkeket, a híreket, eseményeket, a megjelenő könyveket, a programokat és aukciós tárgyakat. Szűkebben pedig azért, mert csak a szabadkőművességgel való eléggé erős kapcsolat esetén veszek fel egy-egy cikket, információt a gyűjteményeimbe.

Settembrini nemigen szelektál, olyan cikkeket is begyűjt, amelyekben csupán a szélsőjobbos média sajátos szóhasználata szerint fordul elő a szabadkőművesség. Ilyen például Martonyi János szabadkőműves bilderbergesként emlegetése, a cionista szabadkőműves tőke kárhoztatása, vagy a Trianont okozó bűnözők megnevezése. Egy másik, általam nem regisztrált típusú cikkekben a szabadkőművességgel kapcsolatos igen csekély mértékű adalékok fedezhetők fel: Madách nagyapja szabadkőműves volt, egy buli a nagypáholyház melletti szórakozóhelyen zajlott, a hajléktalanok menhelye szabadkőműves alapítású volt, stb.

A Settembrini-féle megközelítés gyakorlatilag véghezvihetetlen, túl tág ahhoz, hogy minden ilyen jellegű információt össze lehessen gyűjteni. Megnéztem a Google segítségével 2010-et és 2011-et, s azt találtam, hogy több száz ilyen linket ad, s ha az ismétlődéseket nem szűrjük ki, akkor több ezret. (Ebből az is kiderült, hogy átlagosan 10 weblapon jelenik meg ugyanaz a cikk.) Ráadásul a túl nagy merítés miatt könnyebben kicsúsznak az értékesebb anyagok a hálóból.

Nézzük meg most konkrétan összehasonlítva a két gyűjteményt:

Settembrini 2010-ben mintegy 80, 2011-ben pedig 110 cikket gyűjtött össze. Szerintem ezek megoszlása:

2010
összesen    80
jelentős    20
adalék    40
jobbos jelzős    20

2011
összesen    110
jelentős    10
adalék    60
jobbos jelzős    40


Az én blogjaim adatai:

2010
Cikkek    26
Hírek, események    12
Könyvek    23
Programok    29
Aukciók    32

2011
Cikkek    19
Hírek    37
Könyvek    16
Programok    43
Aukciók    31

Minden válogatás természetesen szubjektív, mégis úgy gondolom, hogy sok jelentős írás kimaradt a Settembrini féle összeállításból. A legérdekesebbeket felsorolom:

2010

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Az újhelyi "Rákóczi" szabadkőműves páholy története     Széphalom évkönyv 20.
Hoványi Márton: Egy beavatási rítus szimbolikájáról.    Vallástudományi Szemle
Dávid Gyula: Szabadkőműves irodalom     Romániai Magyar Lexikon
Kiss Balázs: Gyöngyös az örök Keleten     Gyöngyösi Kalendárium 2011
Berecz Ágnes: Halvány jelek nyomában    Margonauták
Benedek Szabolcs: könyv - Selmeczi Tibor: Beavatás     ÉS
A felvilágosodás kori szabadkőművesek és az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság     emtv.blog.hu
Kocsis Anita: Titkok, rejtélyek, szabadkőművesség     Ringmagazin
Raffay Ernő: Az 1911-es szabadkőműves vita    Trianoni Szemle
Raffay Ernő: A magyar országgyűlés 1910-1911. évi vitája a szabadkőművességről II. rész    Trianoni Szemle
Raffay Ernő: A magyar országgyűlés 1910-1911. évi vitája a szabadkőművességről III. rész    Trianoni Szemle
Kocsis Anita: Titkok, rejtélyek, szabadkőművesség     Pálya
Németh József: Kazinczy Ferenc és Horváth Ádám    Pannon Tükör
Egly Tibor: Baráti literátusok, szabadkőműves testvérek és egyéb lelkes kultúr-ügyletek a zalaegerszegi páholy idején és tájékán (1790-1820)    Pannon Tükör
Kupán Árpád: Berkovits Ferenc, az igazság és a humanizmus bajnoka     Várad folyóirat
Berényi Zsuzsanna Ágnes: Bókay Árpád szabadkőművessége     Mérlegen a múlt
Kónya Annamária: Martin Javor - Szabadkőműves mozgalom a cseh korona országaiban és Magyarországon a XVIII. században     Klió

2011

Gion Nándor szabadkőműves volt?     Aracs
Raffay Ernő: Az egyházpolitikai küzdelmek és a szabadkőművesség     Aracs
Kadlecovits Géza: Beszámoló az újpesti Világosság páholy mûködésérôl, 1. rész     Újpesti Helytörténeti Értesítő
Kadlecovits Géza: Beszámoló az újpesti Világosság páholy mûködésérôl, 2. rész    Újpesti Helytörténeti Értesítő
Kadlecovits Géza: Beszámoló az újpesti Világosság páholy mûködésérôl, 3. rész    Újpesti Helytörténeti Értesítő
Kadlecovits Géza: Beszámoló az újpesti Világosság páholy mûködésérôl, 4. rész    Újpesti Helytörténeti Értesítő
Mesterházi Gábor: Liszt és a 19. századi szabadkőművesség     Egyenlítő
Szentpéteri Márton: Szabadkőműves-templom Nápolyban    Századvég
Vári László: Megjegyzések Hoványi Márton: Egy beavatási rítus szimbolikájáról szóló cikkéhez    Vallástudományi Szemle
Hoványi Márton: Szabad földművesség. Viszontválasz Vári László megjegyzéseire    Vallástudományi Szemle
Székely György: Egy látványos, okos színjáték - A Varázsfuvola, A Varázsfuvola ősbemutatójáról     Színház
Gyulavári György: Egy példamutató szabadkőműves, Benedek Marcell, aki olvasni tanít     Szeged
Berényi Zsuzsanna Ágnes: Kazinczyról a történész    Édes anyanyelvünk
K. Sz.: Sátánizmussal vádolták a szabadkőműveseket     Blikk

Források:

http://www.galilei.hu/sajto/media2010-ben.pdf
http://www.galilei.hu/

http://www.galilei.hu/sajto/sajto.html
http://www.galilei.hu/sajto/media.html

http://www.galilei.hu/sajto/media2010-ben.pdf
http://www.galilei.hu/sajto/media2011-ben.pdf

http://szkp4.blogspot.com/
http://szkp3.blogspot.com/
http://szkp2.blogspot.com/
http://szkp1.blogspot.com/
http://szkp.blogspot.com/

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum