A bejegyzések listája

2014. november 17., hétfő

Aradon mutatja be könyvét a szabadkőművesek romániai vezetője


Aradon mutatja be könyvét a szabadkőművesek romániai vezetője

2014. november 17., 18.20
Hétfõ
A Romániai Országos Szabadkőműves Nagypáholy nagymestere, Viorel Danacu könyvbemutatójára kerül sor Aradon november 19-én, szerdán 12 órai kezdettel az Arad Megyei Tanács (CJA) Vasile Goldiş dísztermében.
A könyv végigköveti a romániai szabadkőműves mozgalom legfontosabb állomásait 1724-től egészen 1989-ig, ugyanakkor párhuzamot von a hazai és a világ többi nagypáholya között, konkrét példák, ismert nevek és történelmi események felsorakoztatásával. A könyvben számos érdekes utalást találni a templomos lovagokról, szertartásaikról, több ezer éves titkaikról stb.
A 700 oldalas, illusztrált, francia és román nyelvű kötet a szerző saját gyűjteményéből származó eredeti dokumentumokat szedi egy csokorba.Forrás:
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/aradon_mutatja_be_konyvet_a_szabadkomuvesek_romaniai_vezetoje.php

www.mlnar.ro

2014. szeptember 25., csütörtök

A Pulszky család és Pulszky Ferenc. Képes családtörténet és személyi ikonográfia

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2014. 1. félévi programjai
Összejöveteleink helye: Magyar Nemzeti Múzeum, Pollack-terem
Budapest, VIII. kerület, Múzeum krt. 14–16. (Bejövetel a Bródy Sándor utca felőli bejáraton.)


2014. szeptember 25. 17. óra

A Pulszky család és Pulszky Ferenc. Képes családtörténet és személyi ikonográfia

Előadó: dr. Cs. Lengyel Beatrix (történész-szakmuzeológus, a MNM Történeti Fényképtára főosztályvezetője, Budapest)

Az ülést vezeti: Debreczeni-Droppán Béla, titkár

A képi források használatára, feldolgozásukra – természetesen 19. századi előzményekre is – támaszkodva nagyjából az 1940-es évekkel kezdődően alakult ki a történeti ikonográfia. Kialakultnak tekinthetjük a feldolgozások szerkezetét, rögzültek bizonyos követelmények. Hosszú ideig azonban a fénykép – noha már Vayer Lajos felhívta a figyelmet arra, hogy a történeti ikonográfia tárgyaként kell kezelni – kimaradt a vizsgálatok sorából.
Az elmúlt öt évtizedben a fotográfia mint történeti forrás és mint műtárgy, valós helyet kapott a történeti kutatásokban és múzeumi gyűjteményeinkben. Kialakult vizsgálatának módszertana, s a komplex történeti áttekintésekben a történeti rekonstrukció szerves, szemléletes részeként jelenik meg.
A magyar történeti ikonográfiai kutatások bázisát a Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnoka és a Történeti Fényképtár együtt alkotják.
A Múzeum kiemelkedő igazgatója, a neves író, politikus és régész Pulszky Ferenc 200 éve született Eperjesen. A Pulszky család képes genealógiája mellett a hosszú életű, mozgalmas és fordulatos életpályát bejárt Pulszky Ferenc ábrázolásainak bemutatása – különös tekintettel az őt megörökítő fényképekre – egyfelől tisztelgés munkássága előtt, másfelől a történeti ikonográfia mint speciális kutatási terület szemléltetése, s a nemzeti múzeumi történeti fényképgyűjtemény értékeinek felvillantása is

Forrás: http://www.mhgt1883.hu/index.php/eloadasok/2014-2-felev#t%C3%A9m%C3%A1k

2014. augusztus 16., szombat

Szabadkőműves játékelem a széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma Nyelvlesen című kiállításán

Az Irodalomismeret online 2014/3. számban jelent meg a széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma Nyelvlesen című kiállításának múzeumpedagógiai megvalósítása, amelynek egyik termében szabadkőműves elemekből összeállított játék van.A játék könnyen felismerhetően az Időfutár című fantasztikus rádiójáték ill. könyvsorozat egyik epizódját valósítja meg, kissé átalakítva.ROZBROY VIKTOR

Kalandos nyelveset

A széphalmi A Magyar Nyelv Múzeuma Nyelvlesen című kiállításának múzeumpedagógiai megvalósítása

Egy kiállítás célja lehet például tárgyak, személyek, események, dolgok bemutatása, ábrázolása. Az irodalmi, nyelvészeti múzeumoknak annyiban nehezebb a dolguk, hogy kevesebb közvetlen tárgyi anyaggal szolgálhatnak. A „sok vitrinben sok papír” látványban nem veheti fel a versenyt egy természettudományi vagy r égészeti kiáll í- tással. Ezért a széphalmi kiállítás esetében pontosítanám a kiállítás célját: egy önálló, komplex művészeti alkotás létrehozása, melyben a nyelvészeti tartalmat interaktív, múzeumpedagógiai közegen keresztül közvetítjük.

Adott Kazinczy és a nyelvészet. Adott a kor és a közeg. Kérdés, hogyan lehet a fiatalok számára érdekesebbé, kívánatosabbá tenni a kiállítás témáját és a múze u- mot. Általános szabálynak tekinthető: ha egy kiállítás interaktív, jobban leköti a látogató figyelmét. Ezért nem is v olt kérdés, hogy ebbe az irányba kell elindulnunk.

A kiállítás szerepjátékkal való ötvözése elég újszerűnek tűnt és elég sok lehet ő- séggel kecsegtetett ahhoz, hogy tegyünk vele egy próbát. Olyan többszereplős ját é- kot képzeltünk el, ahol a különböző szerepek hez különböző rejtvények, játékok, megoldások kapcsolódnak.


...

Körző. A Páholyban körző és derékszögű vonalzó – mindkettő szabadkőműves szimbólum – segítségével keressük a megfejtést. A teljes padlót grafika borítja, melyen betűk vannak. A játékhoz tartozó táblán szereplő számsor első számát a körzővel lemérjük a vonalzón , majd a padlógrafika kezdőpontjából rajzolunk egy kört, s az a betű lesz a következő, amelyiken a körvonal áthalad. A második érték alapján lemért körvonalat ebből a pontból húzzuk. A körvonalakon elhelyezett betűket összeolvasva kapjuk meg a megfejtést. Mindegyik szerephez más - más számsort rendeltünk, így itt is elégnek bizonyult egyetlen játék a három karakter számára.

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos képek

Forrás: http://www.irodalomismeret.hu/files/2104_3/rozbroy_viktor.pdf

2014. június 19., csütörtök

A francia nagypáholyok aktuális taglétszáma

20 obédiences, 174 058 frères et soeurs !

Je publie une liste de 20 obédiences maçonniques avec leur nombre de frères et de sœurs. C’est une première. Le total est de 174 058 frères et sœurs (dont 32 457 sœurs soit 18,6%).  Il s’agit bien sûr de chiffres déclarés. Et il y a donc UNE question qui fera nécessairement débat : ces effectifs officiels sont-ils authentiques ?
1. Grand Orient de France (GODF) : 50 000 frères (dont 2,6% de sœurs).
2. Grande Loge de France (GLDF) : 33 000 frères.
3. Grande Loge nationale française (GLNF) : 25 500 frères.
4. Fédération française du Droit humain (FFDH) : 17 000 frères (dont 67% de sœurs).
5. Grande Loge de l’Alliance maçonnique française (GLAMF) : 14 700 frères.
6. Grande Loge féminine de France (GLFF) : 14 000 sœurs.
7. Grande Loge mixte de France (GLMF) : 4 900 (dont 45% de sœurs).
8. Grande Loge traditionnelle symbolique Opéra (GLTSO) : 4 700 frères.
9. Grande Loge européenne de la Fraternité universelle (GLEFU) : 2 400 frères (dont 22,5% de sœurs).
10. Grande Loge mixte universelle (GLMU) : 1 400 frères (dont 52% de sœurs).
11. Grande Loge féminine de Memphis-Misraïm (GLFMM) : 1 300 sœurs.
12. Ordre initiatique de l’Art royal (OITAR) : 1 200 frères (dont 50% de sœurs).
13. Grande Loge traditionnelle de France (GLTF) : 1 100 frères.
14. Grand Prieuré des Gaulles (GPDG) : 1 000 frères.
15. Grande Loge des cultures et des spiritualités (GLCS) : 900 frères (dont 30% de sœurs).
16. Grande Loge française de Memphis-Misraïm (GLFrMM) : 500 frères (dont 25% de sœurs).
17. Loge nationale de française (LNF) : 350 frères.
18. Grande Loge indépendante de France (GLIF) : 300 frères.
19. Grande Loge initiatique souveraine des rites unis (GLSRU) : 280 frères (dont 45% de sœurs).
20. Grande Loge nationale indépendante et régulière pour la France, les DOM et les TOM (GLNR) : 100 frères.
Petits commentaires sur l’évolution constatée sur 5 ans. Les effectifs ont progressé globalement de 9%. La proportion de sœurs n’a augmenté que d’1 point, passant de 17,6% à 18,6%. Les variations pour chaque obédience sont tellement différentes que cela en est troublant : GODF +1,6%, GLDF : +11,3%, GLNF:  -39% (scission), FFDH : +7,6%, GLFF : +9,4%, GLTSO : +17,5%, GLMF : +49%, GLMU : -3,4%, GLFMM : +8,3%. Et la LNF, sans changement.

Forrás: http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2014/06/19/49475/

2014. június 12., csütörtök

A Rosslyn hotel - volt nagypáholyház - eladó

Hotel Rosslyn

1067 Budapest, Podmaniczky út – Vörösmarty utca sarok
hotelrosslyn.irodahaz.info
Eladó
media
Lokáció
Útvonaltervezés az irodaházhoz:

pl.: 1113 Budapest Nagyszőlős utca 11-15

Hotel Rosslyn adatai

Hotel Rosslyn - általános leírás

Félbemaradt építkezés
Telek területe: 1.037 m2
Szobák száma: 68
Hotel jellege/megnevezése: Design Hotel
Beépítettség: zárt sorú, műemléki védettségű, 70-80 % -os készültségű
Építési engedély van
Eladási irányár: 6.000.000 €
Eladási forma: projekt cég/ingatlan

Forrás: http://irodahaz.info/kiado-iroda/Hotel-Rosslyn/Budapest/2416/

Kapcsolódó cikk: https://szk.orain.org/wiki/Budapesti_Nagyp%C3%A1holyh%C3%A1z

2014. május 27., kedd

Támogassuk a Draskovich obszervanciáról szóló könyv megjelenését!Az egyik első Szabdkőműves szervezetet

masonic     Az egyik első Szabdkőműves szervezetet, amelyre mint a Magyar királyi korona alatti szabadkőművesség kezdetére tekintünk, Draskovich János gróf és Niczky István gróf hozták létre. Draskovich rendi neve Jacobus, és Niczky-é Hyeronimos volt. A Horvátország, Magyarország, Ausztria, Szlovákia, Románia területére kiterjedő új Nagypáholyt Brezovicában hozták létre 1772-ben, és “Latomia Libertatis sub Corona Hungariae in Provinciam redactae”, nevet kapta, amely röviden: “Draskovich Observance” néven ismert. Az alapító okiratot latin nyelven írták, és tartalmazza a szabadkőművesség részletes leírását, a katonai, nevelési, vallási, gazdasági és politikai kérdéseket, és lefektet egy alapszabályt is, - és részletesen tárgyalja a tagok kötelességeit és a páholyi rangokat is.
     Dr. Reininger Alice professzor-asszony “Der Draskovich-Observanz” címen egy alapvető könyvet és tanulmányokat írt a Szabadkőművesség 18. századi történetéről, és részletesen tárgyalja az 1772 és 1795 közötti eseményeket, külön fejezetben írja le Draskovich János gróf életrajzát is. A páholyok Varasd-on, Agram-ban (ma Zágráb), Károlyváros-ban, Eszék-en, Pesthen (Budapest), Bratislava-án (Pozsonyban), Lika-ban, Kőrös-ön, Glina-n, Otocsán-ban és Temesvár-on létesültek. A könyv nagyon sokoldalú, fordítják angolra és folyamatban van magyarra fordítása is. Sajnos csak Reininger tanárnő saját sebét terhelő 1000 Euró áll rendelkezésre, és a magyar fordítás befejezéséhez és a könyv kiadásához további 9000 Euróra lenne szükség. Ezért kérjük, szíveskedjenek támogatni ennek a fontos műnek a Magyar-országon való megjelentetését. (Prof. Géza Betlenfalvy, Budapest)

One of the first Freemason organizations in Austrian - Hungarian Monarchy in 18th century. Draskovic Observance.

masonic     One of the first Freemason organisations, which is considered as the beginning of Freemasonry under the Hungarian crown was formed by count John (Ivan, Johann, János) Draskovich (Drašković) and count Stjepan (Stefan) Niczky. Draskovich took the name Jacobus, and Niczky took the name Hyeronimos. The new Grand Lodge under the Hungarian crown was founded in the castle Brezovica in 1772, and was called “Latomia Libertatis sub Corona Hungariae in Provinciam redactae”, which can be called in a short form: “Draskovich Observance”. The original text has been written in Latin, and contains a basic description of all aspects of the Masonic activities, including the personal work and degrees as well. The fields discussed are: military, education, religion, economy, policy, and presents a constitution.
     Dr. Alice Reininger studied the original documents of the history of 18th century Freemasonry, kept in the archives of Vienna. Budapest and Zagreb, and has written dawn the results in a form, easily understandable for the wide public, including the biography of count Draskovich. In her great book, accompanied by important particular studies, she has put together the history of Freemasonry under the Hungarian crown between 1772 and 1785. Lodges were established in Varaždin (Varasd), Agram (today Zagreb, Zágráb), Carlovac (Karlstadt, Károlyváros), Osijek (Esseg, Eszék), Pesth (Budapest), Bratislava (Presburg, Pozsony), Lica (Lika), Križevci (Kreuz, Kőrös), Glina, Otočac (Ottochaz, Otocsán) and Temišvar (Timisoara, Temeswar, Temesvár). The book is extremely many-sided, its translation to English, and to Hungarian is going on, but the expenses of translation and publication are high, (about 10 000 Euros), and we need more money to the publication. Please kindly donate some contribution to this task.
(by Prof. Géza Betlenfalvy, Budapest)


Forrás: http://www.observance-translation.com/hu/

2014. május 15., csütörtök

Napkorona - a pécsi Zsolnay páholy online folyóirata

Online folyóiratot indított a Nagyorienshez tartozó  pécsi Zsolnay páholy Napkorona címen. A tetszetősen kialakított weblap első számának tartalomjegyzéke a következő:

I. évfolyam 1.szám 2014

 TARTALOM

SZABADKŐMŰVES MUNKÁKA Szabadkőműves munkák rovatban a páholyban elhangzott rajzolatok jelentek meg, a Dokumentumok részben régi és új, máshol már publikált anyagokat közöl a lap szkennelt formában, míg az On-line irodalomba a belletrisztika kért bebocsájtást.

A szerkesztőség nagy dobása, hogy megszerezte dr. Gáspár Ferenc engedélyét a kaposvári páholy történetét feldolgozó művének folytatásokban való közlésére. Sajnálatos módon e dokumentumok eredeti megjelenésének adatai nincsenek feltüntetve, de a Napkorona online megjelenése révén ez még pótolható.

Külön kiemelem azt a truvájt (trouvaill), hogy a lap egésze pdf dokumentumként egy az egyben letölthető. (Bár a cikkek sorrendje itt más, mint a webes változatban.)

Gratulálok!


Forrás: http://napkorona.webs.com/szabad-szemmel 

Kapcsolódó link: http://zsolnaypaholy.webs.com/

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum