A bejegyzések listája

2015. január 23., péntek

Zanza

Világbajnok lett (szaniszmén) az ÉS-ben: ilyen röviden és korrekten összefoglalva a Pike-levél konteót még nem láttam.


A „PIKE-LEVÉL”

LIX. évfolyam, 4. szám, 2015. január 23.
 
 

Hát végre feltűnt nálunk is (többéves felróható késéssel) a hírhedt Pike-levél, amely netán „leváltja” a már csak kevesekre ható „Cion bölcseit”. S hol máshol bukkant volna fel, legalábbis a nagy nyilvánosság előtt, mint a jobboldali tévé összeesküvések népszerűsítésében utolérhetetlen műsorában. Melynek majdnem díjas vezetője előbb előadta a tőle várt módon, kik is (no, kik?) állnak a párizsi terrorista merénylet mögött, majd felmutatta Albert Pike amerikai polgárháborús tábornok képét, aki fő szabadkőművesként 1871-ben a hasonszőrű itáliai Mazzinihez írott levelében megjósolt három világháborút, persze a gonosz háttérhatalom mindenkit –  elébb a nemzetállamokat, majd a másodikban a fasisztákat és a kommunistákat, végül a cionizmust az iszlámmal – szembefordító ördögi terve szerint. E levelet a British Museum őrzi, hitelesítette rajongóinak a műsorvezető.
Ellentétben a cári Ohrana által készített „Cion bölcseinek jegyzőkönyve” tákolmánnyal, az interneten pár éve terjedő Pike-levél hamisítvány voltát hamarabb kimutatták. Kezdve a brit múzeummal, amely tudatta, hogy nincs és soha nem is volt ilyen „dokumentuma”. De hogyan is lehetett volna, amikor a XIX. századi „szerző” szavait valójában egy brit tengerésztisztből lett összeesküvés-teoretikus, az 1959-ben meghalt William Guy Carr „tolmácsolta”, aki egy huszadik században élő chilei érsek, Rodriguez könyvére támaszkodott. E frissebb szerzőség rögvest meg is magyarázza az 1871-es fantasztikus előrelátást: ugyan honnan vette Pike, hogy Oroszországban jut hatalomra a kommunizmus (leginkább Marx ágált volna ez ellen), hiszen csak  a század végén bontakozott ki az ottani munkásmozgalom. S hát micsoda megsejtés félszázaddal Mussolini előtt fasizmust emlegetni, de az 1890-ben kreált cionizmus szó említése sem kutya. S ez még semmi: Rodriguez attól a Leo Taxil írói néven mind a katolikus egyházat, mind a szabadkőműveseket kigúnyoló francia szerzőtől tudott a Pike-levélről, aki azt kitalálta és egy – szintén általa kreált – kiugrott szabadkőműves nőtől „tudta meg”. S a hölgy elővezetésére sürgetett Taxil az 1890-es években egy párizsi közönség előtt bevallotta, hogy nagy csalás volt az egész, mert jól keresett a korban kapós szabadkőműves-sztorikkal, amelyeket mind vadabbra írt, s mulatott a hiszékenyeken. 
Forrás: http://www.es.hu/_szaniszmen_;a_8222;pike-level8221;;2015-01-22.html

Kapcsolódó cikkek:

http://aprofan.blogspot.com/2010/06/lucifer-mobilon-utasitgatta-albert-pike.html

http://aprofan.blogspot.com/2010/07/ujra-pike-luciferianizmusarol.html

http://aprofan.blogspot.com/2013/06/albert-pike-levelet-megirta-de-ki.html

2015. január 14., szerda

Könyvsorozat az erdélyi és bánsági szabadkőműves szimbólumokról


Afis lansare Egregora Medias 2014

Ovidiu Dan, aki román szabadkőműves, skót rítusú magasfokú mester, könyvsorozatot publikál az erdélyi és bánsági szabadkőműves szimbólumokról. Eddig három kötet jelent meg, az első kettő románul Lugos és Medgyes szimbólumairól, a harmadik pedig az első kötet német fordítása:

1. Ovidiu Dan: Egregora de la Lugoj
2. Ovidiu Dan: Egregora de la Mediaş
3. Ovidiu Dan: Die Lugoscher Egregora

Az egregora görög szó és a hely szellemét jelenti.A könyvek - amennyire a román és német szövegből megértettem - oldott hangvételűek, dialógusokból, kérdésekre adott válaszokból épülnek fel.  És rengeteg ábra színesíti, ezt nyelvi kompetencia híján is meg tudtam állapítani. Hadd büszkélkedjek azzal, hogy szerepelek - másokkal együtt - a kiadványokban, mint információforrás.

http://4.bp.blogspot.com/-Ux3cHxgMi2w/T3spJx2o0PI/AAAAAAAABQ8/wbwXNgcGJm8/s1600/coperta+Egregora.jpg https://ovidiudan.files.wordpress.com/2014/06/egregora-de-la-medias.jpgForrások:

https://ovidiudan.wordpress.com/
http://www.mirceahodarnau.ro/ovidiu-dan-lanseaza-egregora-de-la-medias/
www.youtube.com/watch?v=41PIxdTv4f8
www.youtube.com/watch?v=4hkKD2bjSZI

2015. január 12., hétfő

Katolikus blogger az amerikai szabadkőművességről

Érdekes gondolatokat olvastam egy katolikus bloggertől az amerikai szabadkőművességről:
Egy dologiban azonban az amerikai katolikusok sokkal toleránsabb, mint az európaiak; s ez a szabadkőművesség kérdése. (Sietünk kijelenteni, hogy e sorok írója katolikus, sohasem volt és sohasem lesz szabadkőműves.) New Yorkban a szabadkőművességet más szemmel nézik, mint Rómában. Mikor Harding, a nagy szabadkőműves meghalt, Hayes newyorki katolikus érsek, jól tudva hogy Harding szabadkőműves volt, mint eddig valamennyi előde, a nyilvánosság előtt magasztalta az elhunytnak keresztény erényeit. Katolikus papok részt vesznek és felszólalnak egy-egy páholy hivatalos bankettjén. Mindez Európában elképzelhetetlen volna. Nem vagyunk s nem lehetünk jártasok a szabadkőművesség dolgaiban, de fel kell tételeznünk, hogy talán a szabadkőművesség is egészen más Amerikában, mint Európában. Tény, hogy a szabadkőművesség felebaráti munkásságának nagyon sokkal több látható eredménye van Amerikában, mint Európában. Amerikai szabadkőművesek mondják, hogy náluk a páholyba való felvételnek feltétele az Istenben való hit. Ha ez így van, a szabadkőművességtől bizonyos felekezeti jelleg nem tagadható meg akkor, ha tagjai különben egy felekezethez sem tartoznak. Az Egyesült Államok szabadkőműveseinek száma 2,690.833, — körülbelül tizennégyszer annyi, mint az európai szabadkőművesek összes száma. Az amerikai politikáiban kétségtelenül ez a legbefolyásosabb, legerősebb szervezet, melyet egyik-másik egyház segítségül szokott hívni egyes akcióiban.
Forrás: http://testveremnek.blogspot.hu/2015/01/az-igazi-amerika-6.html

2015. január 9., péntek

Készül a Deák páholy honlapja

Készül a Deák páholy honlapja. Két - egymástól különböző - változatát építik szorgalmasan a mesterek.


Kíváncsian várom az ígéretes kezdetek után a végleges változatot.

A páholy lapjain egyelőre a következő problémák találhatók:

Abafi a Corvin Mátyás páholy tagja volt, nem a Comeniusé;
Babits nem volt szabadkőműves;
Margó Edét a Demokrácia páholyba vették fel, nem a Deák páholyba;
Pataki Jenőt az Unio páholyba vették fel, nem a Deák páholyba;

Ha a kalendáriumból vannak linkek az egyes szabadkőművesek részletesebb  adataihoz, akkor a Magyarországi szabadkőművesek listájából is kellenének odavezető linkek.

Az 1919-1920-as betiltások kapcsán azt írják, hogy: "1919-ben a tanácsköztársasági kormány betiltja a szabadkőművességet Magyarországon, ezt a Horthy-rendszer megerősíti.". Ennek a mondatnak az abszurditását bebizonyítottam Legendaoszlatás című cikkemben, mégis újra meg újra találkozom vele.

Az 1950-es betiltás kapcsán azt írják, hogy "egyéb titkos társaságok vagyonának elkobzásáról" szólt. Tessék már elolvasni a határozatot! Ott van a fotokópiája! Szó nincs benne  "egyéb titkos társaságok'-ról, csak a szabadkőműves szervezetekről!Források:


https://www.academia.edu/1806707/Legendaoszlat%C3%A1s_Legend_dispelling_


2014. december 13., szombat

Ady szabadkőműves táskája

A Petőfi Irodalmi Múzeumban virtuális kiállításon látható Ady Endre és az Ady család tárgyi hagyatéka. Az ennek szentelt honlapon van kiállítva digitálisan Ady szabadkőműves táskája (tarsolya). Ilyenben tárolták a szabadkőművesek kötényüket és páholyékszereket. Ez általában állandóan a páholyban volt, s a munkára érkezők a kezdés előtt vették elő belőle és kötötték derekukra a kötényt, vetették át magukon a vállszalagot és tűzték ki a jelvényeiket - kinek-kinek tisztsége s érdeme szerint.

Az előszó azt írja:

[...] Egy Nagyváradhoz köthető tárgy a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményében van, a nagyváradi [Sic! A Martinovics páholy budapesti!] Martinovics páholy rekvizituma, Ady szabadkőműves tarsolya, amely Fenyő Miksa ajándékaként került a gyűjteménybe 1970-ben. [...]

A tárgy:

Gyűjtemény: Petőfi Irodalmi Múzeum
Leltári szám: R.82.113.1.
Megnevezés: Ady Endre szabadkőműves tarsolya
Állapot: kopott, csatja hiányos
Méret: H 21 Sz 13,5
Leírás: Boríték formájú, bőrből készült táska. Csattal záródó felhajtójára nyomva a tulajdonos és a hozzá tartozó szabadkőműves páholy neve: Ady Endre / Martinovics. 1912
Anyag: marhabőr, fém csat, aranyozás
Származás: Fenyő Miksa, 1970
Megjegyzés:
A leltári tétel első darabja minden kétséget kizáróan Ady Endréé volt. A 4., itt nem felsorolt tárgy egy szabadkőműves érem, amely tévesen van Ady Endre tulajdonának leltározva, mert a Könyves Kálmán páholyból származik. Minden valószínűség szerint az adományozóé, Fenyő Miksáé lehetett, mert ő az utóbbi páholy tagja volt. A 2-3. számú, szintén ehhez a tételhez tartozó szabadkőműves kesztyű irodalmi vonatkozása kétséges, lehet, hogy Adyé volt, lehet, hogy az adományozóé.
L. kézirattári gyarapodás 1/1970, amely csak a tarsolyt említi Ady relikviaként.Az emlékezetben:

"Ady Endre felvétele. Értékes új láncszemet iktatott be a testvéri láncba a 'Martinovics' páholy Ady Endre személyében. A felavatás előtt Baracs Károly főmester t. magasan szárnyaló avatóbeszédében ecsetelte Ady Endre érdemeit, aki lankadatlanul, gánccsal, félreértéssel nem törődve, folytatja küzdelmeit az Uj Magyarországért.
Dr. Barta szónok t. költői gondolatokban gazdag beszédben, melyben Ady verseiből citált, üdvözölte az új testvért. A láncban Jászi Oszkár t. gyönyörű költeményét olvasta fel. A jövő felvilágosodott, egészséges társadalmát rajzolta le mesteri szavakkal és hirdette, hogy ennek a szép jövőnek mielőbb el kell érkeznie, ha testvéri láncunk ilyen fáradhatatlan, elszánt harcosokkal gyarapodik. Azután dr. Nagy Dezső, a 'Nemzeti' páholy főmestere üdvözölte páholya nevében a 'Martinovics' páholyt. A vakoláson Ady megköszönte a testvérek szíves fogadtatását. 'Hazajöttem a családomhoz - úgymond többek között - és ígérem, hogy hű
testvéretek leszek.' A felavató este, melyen a t. páholyok tagjai igen nagy számmal jelentek meg, felejthetetlen szép ünnep volt a magyar szabadkőművességnek."
Tiborc Zsigmond: Ady Endre felvétele a szabadkőműves páholyba. ITK 1960. 1. 71.

"A Martinovics-páholy vette föl tagjai közé, egészen kiváltságos és megtisztelő formájú szertartás keretében [1912. máj. 5-én Sic! 3-án!]. A páholy munkáin azonban nem vett részt. Összesen is csak két ízben jelent meg a Podmaniczky utcai székházban, először felvétele, másodszor legény- és mesterfokba emelése alkalmából...[Sic! 4-szer volt munkán!]"
Ady Lajos: Ady Endre. 1923. 182.

"Ifj. Bisztriczky Tibor édesanyja úgy hallotta, hogy Ady a szabadkőműves kesztyűjét néhány ilyen kultikus tárggyal együtt Adának ajándékozta. Ez furcsán ható hír, mert Ady szabadkőműves emléktárgyai Fenyő gyűjteményével kerültek a PIM relikviatárába. [Nem furcsa. Ady nyilván a hozzá tartozó nő számára kapott kesztyűt adta Adának.] Adyt 1912. máj. 3-án avatták a Martinovics páholy tagjává, Ada pedig júniusban tartózkodott ismét a Városmajor szanatóriumban. E tárgyaknak és egyéb Ady-emlékeinek - levelek, fénykép, kézirat - sorsáról nem tudnak, Nagyanyjuk minden személyes emléktárgyát, levelezését gondosan dobozokba csomagolva hagyta hátra, jegyzetekkel, de Adytól és Adyról nincs köztük semmi."
KM. IV. 1990. 629. Mittay László: Ady városmajori szerelme, Ada.


Ady Endre:

Genf városában gyönyörű és hatalmas szövetkezést pecsételtek meg a napokban. Ez a szövetkezés a világos fejű emberek szövetkezése. A világ szabadkőmívesei gyűltek össze Genfben s kimondták, hogy a nemzeti és állami eszme tiszteletben tartásával a jövőben szorosabb viszonyt tartanak fent a világ szabadkőmíves páholyai, hogy sikeresebben irányíthassák nagy emberi célokért folytatott küzdelmeiket.
A világ minden józanul és nemesebben gondolkozó emberének örömmel kell eltelnie a genfi szövetkezés hallatára. Szükségesebb időben nem is történhetett volna ez a szövetkezés. Nagy és ködös homályosság készül az emberiségre borulni.
(Szövetkezés a világosság nevében. Nagyváradi Napló 1902. szeptember 13.)
Forrás: http://szimma.hu/keszady2/htmls2/R.82.113.1..html

Kapcsolódó cikk: http://cultura.hu/kultura/ady-targyai/ 

A kapcsolódó Szabadkőműves Wiki cikk: http://szk.orain.org/wiki/Ady_Endre

2014. december 10., szerda

Az illuminátus létezik, itt vannak a bizonyítékok!


Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=dNZJshR3j-I

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum