A bejegyzések listája

2014. május 27., kedd

Támogassuk a Draskovich obszervanciáról szóló könyv megjelenését!Az egyik első Szabdkőműves szervezetet

masonic     Az egyik első Szabdkőműves szervezetet, amelyre mint a Magyar királyi korona alatti szabadkőművesség kezdetére tekintünk, Draskovich János gróf és Niczky István gróf hozták létre. Draskovich rendi neve Jacobus, és Niczky-é Hyeronimos volt. A Horvátország, Magyarország, Ausztria, Szlovákia, Románia területére kiterjedő új Nagypáholyt Brezovicában hozták létre 1772-ben, és “Latomia Libertatis sub Corona Hungariae in Provinciam redactae”, nevet kapta, amely röviden: “Draskovich Observance” néven ismert. Az alapító okiratot latin nyelven írták, és tartalmazza a szabadkőművesség részletes leírását, a katonai, nevelési, vallási, gazdasági és politikai kérdéseket, és lefektet egy alapszabályt is, - és részletesen tárgyalja a tagok kötelességeit és a páholyi rangokat is.
     Dr. Reininger Alice professzor-asszony “Der Draskovich-Observanz” címen egy alapvető könyvet és tanulmányokat írt a Szabadkőművesség 18. századi történetéről, és részletesen tárgyalja az 1772 és 1795 közötti eseményeket, külön fejezetben írja le Draskovich János gróf életrajzát is. A páholyok Varasd-on, Agram-ban (ma Zágráb), Károlyváros-ban, Eszék-en, Pesthen (Budapest), Bratislava-án (Pozsonyban), Lika-ban, Kőrös-ön, Glina-n, Otocsán-ban és Temesvár-on létesültek. A könyv nagyon sokoldalú, fordítják angolra és folyamatban van magyarra fordítása is. Sajnos csak Reininger tanárnő saját sebét terhelő 1000 Euró áll rendelkezésre, és a magyar fordítás befejezéséhez és a könyv kiadásához további 9000 Euróra lenne szükség. Ezért kérjük, szíveskedjenek támogatni ennek a fontos műnek a Magyar-országon való megjelentetését. (Prof. Géza Betlenfalvy, Budapest)

One of the first Freemason organizations in Austrian - Hungarian Monarchy in 18th century. Draskovic Observance.

masonic     One of the first Freemason organisations, which is considered as the beginning of Freemasonry under the Hungarian crown was formed by count John (Ivan, Johann, János) Draskovich (Drašković) and count Stjepan (Stefan) Niczky. Draskovich took the name Jacobus, and Niczky took the name Hyeronimos. The new Grand Lodge under the Hungarian crown was founded in the castle Brezovica in 1772, and was called “Latomia Libertatis sub Corona Hungariae in Provinciam redactae”, which can be called in a short form: “Draskovich Observance”. The original text has been written in Latin, and contains a basic description of all aspects of the Masonic activities, including the personal work and degrees as well. The fields discussed are: military, education, religion, economy, policy, and presents a constitution.
     Dr. Alice Reininger studied the original documents of the history of 18th century Freemasonry, kept in the archives of Vienna. Budapest and Zagreb, and has written dawn the results in a form, easily understandable for the wide public, including the biography of count Draskovich. In her great book, accompanied by important particular studies, she has put together the history of Freemasonry under the Hungarian crown between 1772 and 1785. Lodges were established in Varaždin (Varasd), Agram (today Zagreb, Zágráb), Carlovac (Karlstadt, Károlyváros), Osijek (Esseg, Eszék), Pesth (Budapest), Bratislava (Presburg, Pozsony), Lica (Lika), Križevci (Kreuz, Kőrös), Glina, Otočac (Ottochaz, Otocsán) and Temišvar (Timisoara, Temeswar, Temesvár). The book is extremely many-sided, its translation to English, and to Hungarian is going on, but the expenses of translation and publication are high, (about 10 000 Euros), and we need more money to the publication. Please kindly donate some contribution to this task.
(by Prof. Géza Betlenfalvy, Budapest)


Forrás: http://www.observance-translation.com/hu/

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum