A bejegyzések listája

2015. október 1., csütörtök

Még szabadkőművesek is bedőlnek a hírhamisítóknak

Egy új szabadkőműves blog indult nem túl régen, írója megpróbál ismereteket terjeszteni a szabadkőművességgel kapcsolatban. Az néven író, reguláris páholyba  tartozó fiatal szabadkőműves - saját bejegyzése szerint áprilisban avatták fel - sajnos bedőlt a szélsőséges weblapok szabadkőműves ellenes propagandájának. Írása "Egy hídfő.ru cikkel kapcsolatban" címen jelent meg blogjában, amelyhez kénytelen voltam a szabadkőművesség profán kutatójaként kritikai megjegyzéseket fűzni. Kíváncsi vagyok, engedélyezi-e megjelenését a cikk alatt, illetve válaszol-e rá?

Alább az ottani kommentemet közlöm kisebb korrekciókkal: a linkeket kattinthatóvá téve.
Kedves Aurum Solis!

Elkötelezettségedből fakadó megjegyzéseidet nem lehetséges korrigálni, de aminek alapján ezt teszed, azt lehet. A valóság az idézett állításokkal kapcsolatban:

1. A forrás, a Hidfő.ru szélsőséges, szélsőjobb irányultságú weblap. Erre hivatkozni, autentikus forrásnak tekinteni nem lehet. Hírportálnak akarja kiadni magát, de a híreket saját szélsőséges álláspontjával "bővíti". Jellemző, ahogy már a cikk címében "bevándorlók"-ról és "elárasztás"-ról ír, s az ezt "támogató" szabadkőművességről.

2. A Hídfő a francia Médias-Presse-Info -ra támaszkodik, amely hasonlóképen szélsőséges irányultságú. Lásd pl. a szövegükben szereplő mondatot: "Les forces occultes unies contre les patries…", magyarul az "Okkult erők egyesülnek hazáik ellen..." Ráadásul az Okkult erők egy durva szabadkőműves ellenes filmre utal, amelyet a Vichy rezsim készíttetett, talpnyaló módon behódolva a náci Németországnak.

3. A katolikus Corrispondenza Romana, amelyre a Hídfő még hivatkozik, valamivel finomabban fogalmazza meg ellenvetéseit, amelyeket a Hídfő elégtelennek tart és ezért eltorzít:

CR - " nemcsak a most jelentkező bevándorlók befogadására szólítják fel a kormányokat, hanem a jövőben egyre többek befogadását kérik."
Hídfő - "El akarják árasztani Európát idegen népekkel, hogy az európai országok lakossága a demográfiai összetétel radikális átrendeződése miatt többé ne legyen képes nemzeti identitást kialakítani."

4. Nem volt szó még magáról a nyilatkozatról, amelyet durván meghamisít a Hídfő és a szövegét átvevő többi szélsőséges portál. A francia eredetit számos páholy weblapja közli, magyar fordítását az Itthon.ma publikálta. Ebben szó sincs "fenyegetésről", "konfliktus szításról", "felszólításról", "a haza aláásásáról", "ultimátumról", "háború szításáról". Ezzel szemben van "aggodalom", "felhívás", "humánus fogadás", "Európa betegsége", "az emberi jogok és az emberi méltóság tiszteletben tartása", "szolidaritás eszméje", "tettek várása".

5. Elég furcsa tehát, ha blogodban egyetértőleg veszed át a hamisítók szövegét: A nyilatkozatot jegyző szabadkőműves páholyok a felszólítást ultimátum jelleggel tették: arra az esetre, ha az európai kormányok nem engedélyezik a korlátlan bevándorlást, “megosztottságot és konfliktusokat” helyeznek kilátásba."

6. A Nyilatkozatot határozottan az aláíró 28 európai ebediancia nevében adták ki, nem pedig általában a szabadkőművesség nevében: "Déclaration des Obédiences Européennes sur la situation des migrants, signée le 07 septembre 2015 par 28 Obédiences." Ez egyébként az általad beidézett fotón is látszik.

7. A saját kommentárjaidban te is hamisan írod: A francia nagypáholyok és az egyéb "irregulárisnak" nevezett entitások szokása, hogy a szabadkőművesség nevében mindenféle közleményeket adnak ki. Ezen "entitások mindig a saját nevükben adnak ki közleményeket. Arról nem tehetnek, hogy a szélsőjobb ezeket előszeretettel rávetíti a szabadkőművesség egészére.

Mindezek alapján a jövőben nagyobb figyelmet és kritikai érzéket javaslok cikkeid megírásához.


LaloForrások:

http://szabadkomuvesblog.blogspot.hu

http://szabadkomuvesblog.blogspot.hu/2015/09/egy-hidforu-cikkel-kapcsolatban.html

http://www.medias-presse.info

https://en.wikipedia.org/wiki/Forces_occultes

http://www.corrispondenzaromana.it/notizie-brevi/la-massoneria-ordina-allue-accogliere-sempre-piu-immigrati/

http://www.gldf.org/fr/les-principes-et-les-fondamentaux/d%C3%A9claration-de-principes/1172-2015-09-08-12-21-08

http://itthon.ma/nagyvilag.php?cikk_id=9596

http://szkp3.blogspot.com/2015/09/az-europai-szabadkomuves-paholyok.html

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum