A bejegyzések listája

2004. augusztus 9., hétfő

Egy kissé annotált bibliográfia a szabadkőművesség tanulmányozásához

Egy kissé annotált bibliográfia a szabadkőművesség tanulmányozásához


Bajomi Lázár Endre: T.T.T. Titkos Társaságok Története, Budapest, Minerva, 1969

A hallgatás évtizedei utáni egyik első ismertetése a szabadkőművességnek (más társaságokkal egyetemben), alapjaiban helytálló, bár sok tévedést is tartalmaz.


Nagy Zsuzsa, L.: Szabadkőművesek, Budapest, Akadémiai Kiadó. 1988
Nagy Zsuzsa, L.: Szabadkőművesség a XX. században, Budapest, Kossuth 1977

Ez két alapmű magyar nyelven, bár a rituálék tekintetében találhatók benne tévedések.


Pálóczi Horváth Ádám: Felfedezett titok, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988

Klasszikus szabadkőműves "román", kissé naív, de nagyon jól sikerült pszichológiailag leírni hősét.


Sumonyi Zoltán: Újrafelfedett titok, a magyarországi szabadkőművesekről, Talentum Kiadó, é. n.

Nagyon jó összefoglaló, olvasmányos, viszont nem hivatkozza le olyan precízen a forrásait mint L. Nagy Zsuzsa. (Nem csoda, hiszen vele ellentétben Sumonyi nem történész professzor.)


Nagy Töhötöm: Jezsuiták és szabadkőművesek, Universum Kiadó, 1990

Remek írás, egy fantasztikus életút tapasztalataival. Különösen érdekes az utószó Péter László tollából, aki a könyv megírása után történteket is tudomásunkra hozza.


Ridley, Jasper: A szabadkőművesek, [Debrecen] Gold Book [2003]

Érdekes szabadkőműves életutak jó tollal megírva, kellőképpen tudományos.


Kiszely Gábor: A szabadkőművesség, história, titkok, szertartások, Budapest Korona 1999
Kiszely Gábor: A leleplezett szabadkőművesség, Korona Kiadó , 2000

Tényanyagát tekintve korrekt, viszont tele van sandaságokkal.


Berényi Zsuzsanna Ágnes: A szabadkőművesség kézikönyve, Heraldika , 2001
Berényi Zsuzsanna Ágnes: Kossuth lajos és a szabadkőművesek, Argumentum, 2002
Berényi Zsuzsanna Ágnes: Iratok a magyarországi szabadkőművesség történetéhez 1918-1950, Budapest, 2001
Berényi Zsuzsanna Ágnes: A nagymester (Benedek Marcell), szerzoi, 1997
Berényi Zsuzsanna Ágnes: Szeged szürke eminenciása, Heraldika kiadó 2003

Berényi Zsuzsa elkötelezett híve a szabadkőművesség vizsgálatának, a kiadók érdeklődésének hiányában gyakran szerzői kiadásban jelenteti meg kutatásainak eredményét, publikál eredeti iratokat. Sajnos több helyen is előfordult, hogy rosszul elolvasott adatokat ad közre.


Christopher Knight - Robert Lomas: A Hiram-Kulcs, Gold Book, 2000
Christopher Knight - Robert Lomas: A második messiás, Gold Book, 1999
Christopher Knight - Robert Lomas: A múlt üzenete, Gold Book, 2000
Christopher Knight - Robert Lomas: Hiram könyve, Gold Book, 2003

Misztikával kevert áltudományos művek - viszont kiindulási anyagaik érdekesek.


Wirth, Oswald: A szabadkőművesség okkult szimbólumai, Édesvíz Kiadó, 1998

Misztika, részben racionálisan elemezve.


Péter Róbert: Szabadkőművesség és természetes vallás, Valóság - 1999. 9. szám, 18-35. old.


Szabadkőműves gondolatok, szerk.: Márton László, Bp. Bevárosi kvk. 1993,1994,1998
Trianon és a Szabadkőművesség (dokumentumok, tanulmányok)

A Nagyoriens kiadványai, szabadkőműves cikkek, érdekesek.Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon, Akadémiai Kiadó, 1993

Fantasztikusan gazdag anyag, kézikönyv.


Dr. Balassa József: A szabadkőművesség története, Béta Irodalmi Intézet , é. n., majd napjainkban újra megjelent

Az egyik szabadkőműves káté fejezeteként íródott meg eredetileg, aztán szerzője önállóan is megjelentette.


Magyarországi Symbolikus Nagypáholy: Szertartáskönyv, 1912
A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy alkotmánya, Budapest, Otthon-Nyomda, 1947
Szabadkőműves káték I. II. III. fok, Balassa József ill. Kőhegyi Lajos munkái

Csak olyanoknak ajánlható előzetes elolvasásuk, akik nem tervezik a szabadkőműves szövetségbe való belépésüket.

Eredetileg: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=37790063&t=9027376

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum