A bejegyzések listája

2005. február 5., szombat

Világosság - beszámoló Magyarországi Symbolikus Nagypáholy rendezvényéről

A "VILÁGOSSÁG" címmel megrendezett szabadkőműves programot az Óbudai Társaskör igazgatónője nyitotta meg, szívélyesen üdvözölte a megjelenteket és reményét fejezte ki, hogy későbbiekben is házigazdája lehet hasonló eseményeknek.

A műsor Kazinczy és Voltaire írásaival kezdődött, majd egy Bach zongoramű után Kossuth Cincinattiban, felavatásakor elmondott beszédéből hangzottak el részletek. Kipling egy versét követően két Mozart művet hallhattunk, majd Heltai Jenő költeményével végződött a szabadkőműves szerzők műveiből összeállított program.

Ezt követően Jászberényi József tartott előadást a magyar szabadkőművesség történetéről, a hangsúlyt a szabadkőművesség 90 %-ának filantróp és evolutív tevékenységére helyezve, szemben a maradék 10 % baloldali politikai pártokhoz kötődő revolutív elképzeléseivel. A jótékonyságot és a társadalmi bajok orvoslásának célját magukévá tevő páholyok a rászorultak részére nyújtott intézményes segítség elsődlegessége mellett egyénileg is támogatták a szabadkőművesek özvegyeit és árváit. A számos alapítvány és egyesület munkáját felsorakoztató előadás e részét kéziratból olvasta fel a szerző, így arra következtethetünk, hogy Jászberényi az eddigi két magas tudományos színvonalat képviselő kötete után újabb szabadkőművességgel foglalkozó könyvet fog megjelentetni. Az előadó felolvasásában idézett a jelen lévő Berényi Zsuzsa szabadkőművességről szóló tanulmányaiból is.

Az érdekes előadást követően Ort János nagymester állt az érdeklődők rendelkezésére és válaszolta meg az elhangzó kérdéseket. Az első kérdés az angol és a francia irányzatú szabadkőművesség viszonyát firtatta. A válaszban Ort nagymester reményét fejezte ki a megosztottság megszüntethetőségével kapcsolatban, kijelentette, hogy annak ellenére, hogy rituális közös munkán nem vehetnek részt, szabadkőművesnek tekintik a másik irányzat tagjait. Emlékeztetett arra, hogy az 1896-os egyesülést is 10 éves tárgyalássorozat előzte meg. A további kérdésekre válaszolva elmondta, hogy Magyarországon mintegy 500 angol irányzatú szabadkőműves dolgozik, míg a világon összesen mintegy 4 millió. A Nagypáholy jelenlegi filantróp tevékenységével kapcsolatban felsorolta azokat az alapítványokat, amelyeken keresztül támogatják a vakok, gyengénlátók, mozgássérültek és más rászorultak életminőségének javítását. Kiemelte a Nagypáholy széleskörű nemzetközi elismertségét, konkrétan megemlítette a két hónap múlva megalakuló ukrán nagypáholy létrehozásához nyújtott magyar segítséget.

A kérdések elfogytával az est is véget ért, az ismerősök laza csoportokba tömörülve kötetlen beszélgetéseket folytattak miközben lassanként hazafelé indultak.Kapcsolódó programok: http://szkp1.blogspot.com/2005/02/vilagossag-szabadkomuvesek.html

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum