A bejegyzések listája

2010. január 8., péntek

Érdekes kérdések - egyszerű válaszok

A Sárdobáló blog szabadkőműves interjúja kapcsán felmerült néhány kérdés, s ezekre válaszoltam ott és most itt is.

"Kiugrott szabadkomuvesek nincsenek??"

Vannak "kiugrott" szabadkőművesek.

Ha a Google-ban rákeresünk az "ex-mason" kifejezésre, akkor több ezer oldalt találunk, amelyek többsége keresztény fundamentalista alapokon utasítja el a szabadkőművességet.

pl.: http://www.emfj.org/

Én egy ilyen "tanúságtevőnek" a (kishibás) magyar fordítását ismerem:

http://www.hagiosz.net/?q=kekpaholy

Egy másik ilyen figura szerepel egy csomó Youtube videóban, a

"Jack Harris" freemason

kereséssel megtalálható.

"- A szabadkőművesek alapszabálya engedélyezi-e, hogy fegyveres, rendvédelmi testület tagja, politikai párt, közigazgatás vezető tisztségviselője, sajtóban dolgozók tagok legyenek?"

A szabadkőművesek alapszabályát Alkotmánynak hívják és semmilyen ilyen megkötés nincs benne. Nálunk ugyan a szokásjog alapján tartózkodnak az első vonalbeli politikusok felvételétől, de ez Nyugat-Európában vagy az USA-ban nincs így. Számos USA elnök volt szabadkőműves és pl. az FBI híres-hírhedt vezetője, Edgar Hoover is az volt.

"- Egymással (elvileg) érdekellentétben álló konkuráló cégek, pártok vezetői kerülhetnek egy páholyba?"

Igen, már csak azért is, mert a felvétel előtt nem tudhatja a jelentkező, hogy kikből áll az adott páholy tagsága.

"- Van-e limitálva a tagság száma?"

A szabadkőművesség egészében természetesen nincs limit, egy-egy páholynál az ésszerű és kezelhető létszám a határ. Hagyományosan úgy szokott egy új páholy létrejönni, hogy egy túl nagyra nőtt páholyból páholyalapítási célból kilépők hozzák létre. Hazánkban az 1870-1919 közötti időszakban sok páholy így jött létre. Ma erre nem igazán kerülhet sor az alacsony létszámok miatt.

Lásd: http://szkp5.blogspot.com/


"Mi a kiválasztási procedúra?"

Alapvetően a belépni szándékozónak kell jelentkeznie. A legjobb, ha egy általa ismert szabadkőművesen keresztül. Ezután több hónapos "lekáderezés" folyik, 2-3 szabadkőműves érdeklődik felőle, beszélget vele és véleményezi a páholy részére. Ha ezek a vélemények pozitívak, akkor elbeszélgetnek vele a páholyban úgy, hogy az illetőnek be van kötve a szeme, tehát csak a kérdezők hangját hallja. Majd az ezt követő szavazás eredményétől függően veszik fel, vagy utasítják el a jelentkezőt.

"- Miért lehet elveszíteni a tagságot?"

A szabadkőműves Alkotmány erről részletesen rendelkezik. Egyrészt a bűncselekményért bíróság által elítélteket szinte automatikusan zárják ki, másrészt a szabadkőműves kötelességeiket megszegőket. Ilyen pl. a titkok (a rituálé részletei, a titkos szavak, kézfogások) elárulása, a tagdíj nem fizetése, a páholy nem látogatása.

"Ki dönt erről és hogyan?"

Erről szabadkőműves bíróság dönt, részletesen szabályozott eljárásrend alapján.

Eléggé ritka, én két híres esetről tudok, az egyikben Nagy Töhötömöt, a "Jezsuiták és szabadkőművesek" című nagyszerű könyv íróját zárták ki tagdíj nem fizetés címén, a másikban Móra Ferencet vádolták meg kizárással járó vétséggel, de ő meg tudta védeni magát. Az eset olvasható a blogomban:

http://aprofan.blogspot.com/2007/06/mora-ferenc-fedezese.html


"- Hol húzzák meg az "egyházi" és a magánélet határát?"

A szabadkőművesek a páholyban úgynevezett munkán "dolgoznak" rituális keretek között. Ez nagyon szabályozott. A magánéletük teljesen szabad.

"- Van-e limitálva, hogy egy azon társadalmi-kormányzati szervből hány tag léphet be?"

Nincs. De ilyenre nincs is szükség az erős szűrés miatt. Magyarországon ma legfeljebb 5-600 szabadkőműves lehet a két nagypáholy keretei között levő és a női és vegyes páholyban. És ebben benne vannak az itt élő külföldi szabadkőművesek is. A páholyok listája:

http://profanaprofan.googlepages.com/diagram.htm


"- A társadalmi "megbélyegzéstől" való félelem miért érv? A Mazsihisz vagy az ÖCO sem titkolja el a tagságát..."

Vannak olyan szabadkőművesek, akik nyilvánosságra hozták, hozzák szabadkőművességüket. Akik ezt nem teszik, azok feltehetőleg családjukat szeretnék megvédeni a támadásoktól. Azt hiszem, ez érthető.

"- Ha nyilvánosan senki sem ellenőrzi a társulatot (gondolom azért néhány NBH-s eljárogat ájtatoskodni) a szervezeten belül mi biztosítja a tagság kontrollját a vezetés döntései felett?"

A páholyok és nagypáholyok tisztségeit demokratikus választások útján töltik be, ráadásul bizonyos posztokon kötelező rotációval.


Kapcsolódó blogbejegyzés: http://sardobalo.blog.hu/2010/01/08/szabadkomuves_interju

Kapcsolódó blogbejegyzésem: http://aprofan.blogspot.com/2010/01/bloginterju-humanitas-paholy.html

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum