A bejegyzések listája

2010. november 5., péntek

Liszt bicentenárium

Liszt Ferenc (németül Franz Liszt) (Doborján, 1811. október 22. – Bayreuth, 1886. július 31.), anyja ausztriai német; hogy apjának családja magyar, német, vagy talán szláv eredetű-e, az okmányszerűleg nem deríthető ki. Liszt magát mindenkor, Magyarország jósorsában éppúgy, mint balsorsában, állhatatosan magyarnak vallotta.

A születésének 200 éve alkalmából Magyarországon rendezett számos koncert és program között nem fedezhető fel Liszt szabadkőművességével kapcsolatos. Ezzel szemben az osztrák Burgenland tartomány Lisztománia című eseménysorozatába ez is belefért. A MUBA-Neutali Építészettörténeti Múzeum „Liszt, a szabadkőműves” címmel rendez kiállítást.


Frei-Maurer-Arbeit
Von Liszt bis Sinowatz


Bauhütte, Lehrling, Geselle, Meister, Kelle, Maurerhammer – für Maurer sind dies Arbeitsort, Ausbildungsabläufe bzw. Werkzeuge. Für Franz Liszt, Rudolf Kedl, Hellmut Andics, Ferdinand Hanusch, Theodor Kery oder Fred Sinowatz waren sie Symbole für das Engagement und die Zugehörigkeit zur weltweiten Vereinigung der Freimaurer.
Die interessanten Bezüge zwischen Maurern und Freimaurern, die historische Entwicklung der Logen im Burgenland, Biographien burgenländischer Freimaurer sowie die Auswirkungen freimaurerischen Denkens und Handelns auf das Leben von Maurern erzeugen eine spannende Auseinandersetzung mit dem „geheimnisumwitterten“ Bund der Freimaurer in vielen Facetten. Zum selben Thema erwartet den Besucher in Neudörfl, dem ehemaligen Sitz einer Freimaurerloge, eine nachgestellte Inszenierung eines Freimaurertempels und eine Vortragsreihe.


A magyar Liszt év eseményei a http://www.liszt-2011.hu weblapon követhetők nyomon. Lesz egy nemzetközi konferencia is 2011. november 18-21. között, de a programja még nem készült el, így azt sem tudhatjuk, hogy foglalkoznak-e Liszt szabadkőművességével.

Liszt 1841. szeptember 18-án lépett a frankfurti "Zur Einigkeit" (Az Egységhez) páholy kötelékébe s a következő év februárjában a berlini "Zur Eintracht" (Az Egyetértéshez) páholyban emelték inassá majd mesterré, amint kanadai nagypáholy híres szabadkőművesekkel foglalkozó lapjáról kiderül.

Berényi Zsuzsanna Ágnes 1996-ban a TIT Szabadegyetem keretében tartott Liszt szabadkőművességéről előadást "Fráter Franciscus - Liszt Ferenc" címmel.

A Németországban a "Liszt als Freimaurer" (Liszt mint szabadkőműves) című előadást a stuttgarti Sarastro páholyban 2008 májusában tartották meg.

A nemzetközi szakirodalomban egy francia zenetudós, Philippe Autexier magánkiadásban megjelent műve, a "Mozart et Liszt sub Rosa (sous la rose)" a mértékadó ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A szabadkőműves sajtóban L. Rabes "Franz Liszt - The Freemason" címmel publikált a Quatuor Coronati Lodge No. 2076, UGLE kutatópáholyának 1983-ban megjelent 96. számában.

Egy friss cikk Liszt szabadkőművességéről a L'éducation musicale (n° 565 mars-avril 2010) Musique et franc-maçonnerie című tematikus összeállításából (Liszt mellett Mozart és Sibelius is szerepel benne).

Források:

http://www.turizmus.com/cikk/index/Lisztomania%202011

http://www.liszt-2011.hu

http://www.lisztomania.at/index.php?id=61

http://mzzt.hu/pdfs/LisztConf2011_CALL%20FOR%20PAPERS-new.pdf

http://www.afam-bw.de/index.php?option=com_eventlist&Itemid=26&func=details&did=575

http://www.sarastro-stuttgart.de/

http://www.philippeautexier.fr/?page=livres

http://www.freemasonry.bcy.ca/aqc/contents.html

http://szkp1.blogspot.com/1996/03/eloadas-berenyi-zsuzsanna-agnes-frater.html

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum