A bejegyzések listája

2011. április 25., hétfő

Szabadkőművességgel kapcsolatos egyetemi kurzusok

A magyar felsőoktatásban (sőt a középfokú oktatásban is) elő-előkerül egyes tantárgyakban (történelem, művelődéstörténet) a szabadkőművesség témaköre. Az viszont, hogy teljes kurzusokat szentelnek a tárgykörnek, az viszonylag új jelenség.

Én három ilyen kurzust találtam:

1. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán Péter Róbert: A szabadkőműves mozgalom Európában (XVIII-XX.sz.) címmel tart Az Európa és a Mediterráneum Vallás és Egyháztörténete Speciális Képzés keretében a III. (utolsó) évfolyamán kollokviummal lezárandó előadássorozatot.

2. Szintén Péter Róbert jegyzi a Szabadkőművesség a modern kori Egyház történetében című kurzust; ezt az előadássorozatot a szintén szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola is beillesztette Keresztény egyház- és művelődéstörténet mesterszakának tantervébe.

Ennek a tematikája megtalálható a Weben:

1. A tárgy célja

A szabadkőművesség történetét, mint esettanulmányt használva, a szeminárium célja, hogy megismertesse a hallgatót a modern egyháztörténelem számos heves vitát kiváltó eseményeivel és jelenségeivel (pl. deizmus, alkímia).


2. Fejlesztendő kompetenciák

? A hallgató megismerkedik a szabadkőművesség történetével a középkortól napjainkig és a megszerzett ismeretanyagot képes lesz a kor kulturális és vallási kontextusában elhelyezni
? Segíti a hallgatót a vitatott primer források (pl. szabadkőműves alkotmányok és rituálék) kritikus értelmezésében és értékelésében
? Megismeri a keresztény egyházak változó attitűdjét a szabadkőművességhez 1738 és az 1990-as évek között.

3. A tárgy tematikája

1. Bevezetés: mi a szabadkőművesség? 2. A középkori építő céhek és a Katolikus Egyház viszonya 3. A Reformáció hatása az építő céhekre 4. Az átmenet: építészek, alkimisták, rózsakeresztesek és szabadkőművesek 5. A spekulatív szabadkőművesség születése 6. A maszonéria mitikus eredete: esszénusok és templomos lovagok? 7. A szabadkőművesség, mint a Felvilágosodás gyermeke: deizmus, latitudinarianizmus és ateizmus? 8. Titkos rituálék és szimbólumok 9. A maszonikus ideológia és gyakorlat közötti ellentét 10. A Katolikus Egyház álláspontja a szabadkőművességgel kapcsolatban (pápai bullák a 18-19. században) 11. A keresztény egyházak és a maszonéria kapcsolata a 20. században 12. A magyar szabadkőművesség 13. A Da Vinci kód keresztény szemmel

4. Követelmény

Félév végén: kollokvium

5. Módszer

Előadás gyakorlatokal, kooperatív, interaktív, projekt-jellegű módszerek


3. A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karán Szabadics Anita a Kertművészeti Tanszékről tart szabadon választható kurzust Szabadkőművesség és a tájképi kertek címmel. Ennek tematikája:

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy a szabadkőművesség kertművészetre gyakorolt hatását vizsgálja a felvilágosodás korában. Előadások formájában mutatja be a már feltárt kapcsolatokat és a hallgatók kutatási feladatain eterveinek elkészítésével foglalkozik

Évközi tanulmányi követelmények: Az évközi előadások látogatása, a féléves feladat határidőre történő leadása és minimálisan elégséges szintű megoldása.

Vizsgakövetelmény: Leadandó dolgozat minimum elégséges szintű beadása.

Az értékelés módszere:

Tananyag leírása:

Órarendi beosztás: 1. óra Tematika ismertetése
Előadás : Szabadkőművesség története,szimbólumrendszere

2. óra Előadás:
Szabadkőműves vonatkozású kertek Európában

3. óra Előadás:
Szabadkőműves vonatkozású kertek Magyarországon
Beadandó dolgozatok témájának kiadása

4 óra Meghívott előadó: Dég,egy szabadkőműves kert történeti kutatása,

5. óra Tanulmányi szemle: Dég vagy Pécel

6. óra Előadás:Szabadkőműves kerttulajdonosok Magyarországon

7. óra
Egyéni konzultáció

8. óra Előadás: Szabadkőművesség az építészetben

9. óra Beszámoló 1.

10. óra Beszámoló 2.

11. óra Látogatás a Nemzeti Múzeum Szabadkőműves gyűjteményében

12. óra Záróelőadás, a félév értékelése
Források:

http://www.arts.u-szeged.hu/

http://www2.arts.u-szeged.hu/relhist/kepzes_hun.html

http://www.gfhf.hu/

http://www.gfhf.hu/getfile/filestore/downloads/egyhaztortenet/Tanterv.pdf

http://www.u-szeged.hu/tanrend?browse=tanterv&kpId=2440&ciklusId=2010-2011-2

http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=16619

http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=22720&tanKod=6KM64SZTKCXN

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum