A bejegyzések listája

2011. május 5., csütörtök

A nyíregyházi Szabolcs páholy

Egy szép írást találtam a nyíregyházi Szabolcs páholyról, megmutatom..


A felkelő nap háza

Számos épület van Budapesten és az ország más városaiban is, amelyeknek köze volt (van) a szabadkőműves-testvériséghez. Nyitott szemmel járva tájékozott olvasó ma is a titkos társaság nyomára lelhet. Ilyen talányosan zárta Békefi Eszter az Art Magazin III. évfolyam 4. számában, a Diszkrét páholyok - A szabadkőműves építészet Magyarországon című, 2005-ben megjelent cikkét.
...a szabadkőművesek 1907-ben már önálló házat építenek, nagymesterük, a kiváló Popini Albert vezetésével: a mai Benczúr tér 18. sz. alatt. (Margócsy József: Utcák, terek, emléktáblák I. kötet, 1984.)
 
saját kép
A szabadkőművesség beavatások sorozatán alapuló zárt testvériség - summázza a hazai szabadkőművesek egyik, az ún. angolszász irányzatban munkálkodó nagy szervezete, a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy a honlapján e titokzatossággal övezett kultúra mibenlétét. A XXI. század nyelvén ez annyit tesz, mint az ember és a társadalom tökéletesítésén igyekezni. - teszi hozzá a másik nagy, az ún. latin ág csúcsszervezete, a Magyarországi Nagyoriens világhálós bemutatkozása. Temérdek, különféle oldalról, erős (mondhatni, közismert) kritikákkal fűszerezett irodalma van ennek az eszmeiségnek, amelyből e bejegyzéshez végzett kis ismeretszerzésem alapján csupán az alábbiakat emelem ki, a tényszerűségre törekedve:
A magyar mozgalom a XIX. század végén és a XX. század első két évtizedében élte - stílusosan kifejezve - fénykorát. 1919-ben a Tanácsköztársaság, 1920-ban a Horthy-rendszer, majd 1950-ben a Rákosi-éra is megtiltotta működésüket. 1989-ben szerveződtek újjá, egyesületi formában, de a tagozódásuk hagyományos egységeit jelentő páholyokban. A jelenlegi mintegy húsz páholyban nagyjából háromszázötven honfitársunk vakol. A többségük - ugyancsak hagyományosan - férfi, de van egy női és egy vegyes csoportjuk is az országban. A testvérek sajátjukat igen, de egymás kötődését nem fedhetik fel a kívülállók előtt.
saját kép

Nyíregyházán alakult Haladás, Béke, és Bessenyey nevű szerveződés is, azonban a - vidékiek között is az egyik - legjelentősebb a Szabolcs páholy volt (1907-1920), amelyet Popini Albert (1864-1930) irányított. E nagyműveltségű, megyei, sőt, országos szinten is tekintélyes személy neve a szabadkőművesek saját maguk által a világhálón közzétett listákon érdekes módon nem szerepel.
 
Az apai ágon olasz származású Popini teológiai és magyar-latin szakos tanári végzettséget szerzett, majd a kegyes tanítórendből kilépve evangélikus hitre tért és házas emberként került a szőke városba. 1917-ben az induló evangélikus leánygimnázium igazgatója lett, ekként őrzi emlékét ma is a jogutód Zrínyi Ilona Gimnázium, ahol 1977-ben emléktáblát avattak a tiszteletére. A Bessenyi Kör főtitkáraként hosszú éveken át fejtett ki elhivatott kultúraszervező és ismeretterjesztő tevékenységet. Elbeszéléseket és verseket is írt, de főleg értékesek műfordításai, amelyekkel a finn irodalmat és kultúrát tolmácsolta. A Tanácsköztársaság bukása után le kellett mondania állásáról, és távoznia kellett Nyíregyházáról. Egy debreceni kenyérgyár könyvelőjeként hunyt el.
 
saját kép

Az ifj. Szuchy József által tervezett Benczúr téri százéves, egykori páholyházon ma is megtekinthető a szabadkőműves nap-szimbólum, és láthatók a szintén ilyen motívumként tekintett szfinxek. A homlokzat háromszögeit a többszöri tatarozás már feloldotta. Az épületben később az anya- és csecsemővédelemmel foglalkozó Országos Stefánia Szövetség, majd a munkáját folytató Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat helyi fiókja működött. Édesanyám elmondta, hogy zsenge koromban innen hozott édeasapám számomra pótlólag tejet. Jelenleg az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyházi Kirendeltsége és Szolgáltató Központja található itt. Tehát úgy tűnik, a szabadkőművesek szolgáló ideáljától nem áll távol a ház történelme. Még egy érdekes körülmény: az általam böngészett valamennyi szabadkőműves-lista tartalmazza Kisfaludi Stróbl Zsigmond nevét, akinek a korábban bemutatott Vénusz szobra nem messze a háztól, a téren került elhelyezésre...
 
saját kép

És végül a nagy kérdés: vajon vannak szőke szabadkőművesek? Nos, a két nagy irányzat páholyai között jelenleg nincs itteni hivatalos szervezet, továbbá az Index elektronikus lap Szabadkőművesség fórumában az egyik hozzászóló két évvel ezelőtt így fejezte be egy másik felhasználónak adott, a mozgalmat ismertető válaszát: (Attól tartok Nyíregyháza környékén nem fogsz senkit találni...)


Forrás (már nem elérhető): http://szokevaros.freeblog.hu/archives/2007/12/29/A_felkelo_nap_haza/

Internet archive: http://web.archive.org/web/20080309030451/http://szokevaros.freeblog.hu/tags/szuchy/

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum