A bejegyzések listája

2013. április 6., szombat

Otrombaságok a Galilei páholy páholyházáról szóló cikkben

Az UrbFace lapon megjelent egy  totális tájékozatlanságról tanúskodó cikk a Galilei páholy Margit körút 44. alatti volt páholyházáról. Ezt aztán különböző blogokban újra közölték, megismételve az eredeti bornírtságait, mint pl. a Galilei páholy összekeverése a Galilei-körrel, Rákosi szabadkőműves vezetőként aposztrofálása, stb. stb. Az alábbiakban pirossal emeltem ki a butaság, tájékozatlanság és rosszindulat gyöngyszemeit.Margit körút 44.: A Galilei-bérház

Oslányi Mór szabómester 1882-ben épült földszintes házát 1911-ben bontatta le a szélsőliberális – szabadkőműves eszméket valló, 1871-ben alapított Galilei Nagypáholy, hogy fennállásának negyvenedik évfordulója alkalmából itt építtethesse fel új páholyházát. A négyemeletes bérház tervezését és megépítését Strauss Ödön építészmérnökre, páholytagra bízta a szervezet-, aki 1913. április 29-én lett kész az épülettel. Az évfordulót már itt ünnepelte a szervezet.

A szabadkőművesek az alagsorban alakították ki a Szentélyt és az úgynevezett „Vesztett Léptek Csarnokát”. A földszinten volt a díszterem, amelyet ebédlőnek is használtak, továbbá a társalgók egy része. Az emeleti részen társalgót, könyvtárt, múzeumot és irodákat alakítottak ki. A díszterem falán a Zahoray János által festett typtichon volt látható. Ugyanott voltak elhelyezve a páholy főmestereinek, tiszteleti tagjainak portréi, vagy mellszobrai. (A szervezet titkára ekkor az a Rákosi Mátyás volt, aki 1947-ben Magyarország kommunista diktátora lett, majd két évvel később felszámoltatta az ország összesen 16 ezer taggal rendelkező szabadkőműves páholyát.) Az épület főbejárata a Kapás utcai oldalán volt, amelyet Murányi Gyula mintázta Prometheus allegória díszített. Ezt a festményt 1949-ben leverték.

6883.jpg
A Galilei Nagypáholy bérháza (Fotó: Urbface.com)

1919. március 21-én a Tanácsköztársaság beszüntette a szabadkőműves páholyokat, a Galilei páholy helyiségeit a II. kerületi "vasasok" szakszervezete foglalta el. 1920-ban a páholy tagjait bíróság elé állították, a páholy vagyonát lefoglalták. A díszteremet 1924-től Dienes Valéria, 1950-től pedig Cseh György tánciskolája használta. 1962-ben a kerületi tanács megalapította a Budai Táncklubot, amely mindmáig itt működik.
A Galilei-bérház cikk néhány otrombaságának helyesbítése:

1. "Oslányi Mór szabómester 1882-ben épült földszintes házát 1911-ben bontatta le ..." Miután jó pénzért megvásárolta a telekkel együtt. Majd a mellette levő - szintén megvásárolt - Kapás utcai telket hozzácsatolták a Margit körút 44. szám alatti telekhez, és itt építettek 4 emeletes bérházat, amelyben a páholy helyiségeit is elhelyezték.

2. "Galilei Nagypáholy" nincs, nem is volt. Galilei páholy volt és van is. (Egy nagypáholy több páholyból áll.)

3. "szélsőségesen liberális" - kissé értelmezhetetlen. Egy nagypolgárokból álló egyesület természetes módon liberális, híve a polgári társadalomnak, legfeljebb reformokra törekszik, nem forradalomra.

 4. "szabadkőműves eszméket valló" Könyörgöm, egy szabadkőműves páholy milyen eszméket valljon, ha nem szabadkőműveseket?

5. "A szervezet titkára ekkor az a Rákosi Mátyás volt" Rákosi Mátyás soha nem volt szabadkőműves, tehát nem lehetett a Galilei páholy tagja, ebből következően titkára sem. Rákosi a Galilei kör titkára volt. A Galilei kör a szabadgondolkodó egyetemi hallgatók egyesülete volt, működését ugyan támogatták a szabadkőművesek, de nem volt szabadkőműves egyesület.

6. "Rákosi Mátyás ... felszámoltatta az ország összesen 16 ezer taggal rendelkező szabadkőműves páholyát." Rákosi a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholyt számoltatta fel - a betiltó rendelet aláírója Kádár János belügyminiszter volt -, azaz a magyarországi páholyok összességét. Akkoriban kb. ezer szabadkőműves volt ennek a tagja. A szervezetnek fénykorában, az 1900-as évek elején is csak 12 ezer tagja volt.

7. "Ezt a festményt 1949-ben leverték." A Prometheus allegória szobor volt. 1949-ben, mikor az épületet restaurálták, eltávolítottak. Lehet, hogy valahol még lappang.

8. "1920-ban a páholy tagjait bíróság elé állították" Soha nem állították bíróság elé a páholy tagjait, mert nem volt rá semmi ok. Az 1918. szeptember végén befejeződött Galilei-per során a Galilei-kör egyes tagjait állították bíróság elé háborúellenes agitáció, röpiratok szerkesztése, terjesztése vádjával, s a helyiségeit bezárták.
Forrás:

http://urbface.com/budapest/a-galilei-berhaz

http://falanszter.blog.hu/2013/04/05/a_szoke_csoda_es_a_szabadkomuvesek_titkos_multu_100_eves_hazak_budan#comment-form

Kapcsolódó linkek:

http://www.galilei.hu/tortenet/tortenet.html

http://szk.referata.com/w/index.php?title=A_budapesti_Galilei_p%C3%A1holy_p%C3%A1holyh%C3%A1za&action=edit&redlink=1

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum