A bejegyzések listája

2013. augusztus 25., vasárnap

Egy megtért szabadkőműves

Egymásra hivatkozó olasz, német és magyar portálokon keresztül megtudhattuk Maurice Caillet francia orvostól és írótól, hogy a szabadkőművesek elsőszámú ellensége a pápa, céljuk a közvélemény befolyásolása és hogy az ördög jelen van a szabadkőművességben. Erre persze csak azután jött rá, miután megtért a katolikus egyház kebelére. Számos szabadkőműves-ellenes könyvet írt - miután nálunk ezeknek divatja van, lehet, hogy hamarosan találkozunk velük a könyvesboltok polcain.

Lássuk most Caillet hazai weblapokon terjedő interjúját a szabadkőművességről:
A szabadkőművesség első számú ellensége a pápa (nem a mostani!)
(forrás: www.katholisches.info – 2013. április 1.)

Szabadkőműves voltam – A páholytagok romboló működése: A pápa az első számú ellenség
Interjú Maurice Caillet francia orvossal és íróval

Bevezetés
Írta: Giuseppe Nardi
Maurice Caillet francia orvos és író, egykori szabadkőműves és nagymester, aki keresztény lett, 2013. február 20-án [tehát már XVI. Benedek lemondása, de még az új pápa megválasztása előtt] interjút adott a Culturacattolica internetes rádiónak a szabadkőművességről és annak felforgató működéséről és a saját megtéréséről.
Caillet-t, ateista szülők gyermekét és fiatalságától kezdve az Egyház bevallott ellenségét, 35 évesen 1969-ben vették fel Rennes-ben a Grande Orient de France páholyába, a szabadkőművesség egyik legrégibb és leghatalmasabb páholyába, ahol a rózsakeresztesség 18. fokozatáig vitte. Ezzel megnyíltak előtte a skót rítus magasabb rangfokozatai is, melyek az alacsonyabb rangú tagok előtt ismeretlenek. Caillet érdeklődött az okkultizmus, a fehér mágia és a radiästhesie iránt. A 70-es években a családtervezés pionírjai közé tartozott, és kiállt a művi fogamzásgátlók terjesztése és az abortusz legalizálása mellett. Mint a szocialista párt tagja és Mitterand barátja páholya mestereként ennek megválasztása után átélhette a páholytagság iránti érdeklődés robbanásszerű megnövekedését. Ugyancsak közelről élte át a páholytagoknak a politikára, médiára, gazdaságra és a közszolgálatokra gyakorolt hatását.
1984-ben elkísérte beteg feleségét Lourdes-ba, ahol élete radikális változáson ment át. Amikor ott élete első szentmiséjén részt vett, hallott egy „szelíd hangot, mely engem hívott, és mely se nem a lelkiismeretem, se a külső világ hangja nem volt. A hang nevemen szólított, és ezt mondta nekem: Jó, hogy feleséged gyógyulásáért kérsz engem. De mit tudsz ennek fejében nekem felajánlani?” Ebben a pillanatban önmagát ajánlotta fel cserébe. „Ez volt minden, amit adhattam. Nem kevés egy ateista számára, aki 40 éven keresztül egyház- és papgyűlölő volt”, írta Caillet egyik könyvében arról az eseményről, mely megtérésének kezdetén állt.
     Ma tiszteletbeli tagja az Alliance Vita-nak, mely a meg nem született gyermekek védelméért harcol. Caillet ma aktívan síkra száll a válás, a homo-„házasság”, a kábítószer legalizálása és az eutanázia ellen, mert ez „Isten tökéletes rendjének a megvédése a pusztító szabadkőművesség tervei ellen”.
Caillet könyvei franciául, olaszul, spanyolul, portugálul és lengyelül jelentek eddig meg. Német fordításban nem. A szabadkőművesség témájához többek között a következő műveket adta ki: A páholyok titka Krisztus fényében (1998), Hedonizmus és kereszténység (2001), Istennek semmi sem lehetetlen. A gyógyítás adománya (2002). A szabadkőművesség: Bűn a Lélek ellen? (2002), Okkultizmus és kereszténység. Segítség a megkülönböztetéshez (2005), Katolikus és szabadkőműves: lehetséges ez? (2008).


Kérdés: Mi a szabadkőművesség?
Válasz: A szabadkőművesség valami ködös dolog. Az emberek a legkülönbözőbb okokból lépnek be oda, csakúgy, ahogy belépésük célja is sokféle. Mit állít magáról a szabadkőművesség? Hivatalosan a jót akarni és az emberiséget megjavítani. Az emberi értelem a vetületeivel és az önigazolásaival egyfajta istenség a szabadkőművesek számára.
Kérdés: Hogyan keletkezett a szabadkőművesség?
Válasz: A legenda úgy tartja, hogy a spekulatív szabadkőművesség a 18. században az úgynevezett „operatív” szabadkőművesség továbbfejlődése által keletkezett. A legenda azt tartja (de sok legenda létezik), hogy a modern szabadkőművesség a középkori katedrálisok kőműves mestereinek az öröksége. Ezért állítják azt a szabadkőművesek, hogy az épületek felépítésétől „a világ felépítéséhez” tértek át. Mégpedig ideák által, nem a gyakorlatban.
Kérdés: Igaz az, hogy a szabadkőművesség össze van fonódva a zsidósággal?
Válasz: Ez attól függ. Nem könnyű ezt kijelenteni. Az igaz, hogy a páholyok belsejében egy bizonyos „kompatibilitás” áll fenn a zsidó-héber ideológia, mely egy teljesen mennyei reményt, és a szabadkőműves ideológia között, mely teljesen evilági reményt képvisel. A keresztények számára ez másképp van.
     Valójában, és ezt hangsúlyozni kell, a szabadkőművesség ideológiai impulzusa a naturalizmusból, a natúrjog-filozófiából, a nominalizmusból és még a protestantizmusból származik. Igaz, hogy a szabadkőművesség az univerzális vallás elfogadtatását tűzte ki célul, és a zsidóság egy univerzális istenét. E tekintetben is van egy bizonyos kompatibilitás.
Kérdés: Hogyan lehet egy szabadkőművest felismerni? Igaz, hogy egymás között különböző felismerésre alkalmas jelek léteznek?
Válasz: Igen, vannak ilyen jelek. De az is igaz, hogy létezik a titoktartás kötelezettsége is. Ezért nagyon óvatosak, hogy idegenekkel szemben e jeleket használják. Én például sokkal gyakrabban tudtam meg valakiről, hogy szabadkőműves úgy, hogy megmondta nekem, mint különös ismertetőjelek által.
Kérdés: Hogyan hagyta ott a szabadkőművességet?
Válasz: 1984-ben [tehát 50 évesen] súlyos beteg feleségemmel Lourdes-ban voltam. Miután nem mehettem vele a medencébe [a jelenés helye mellett van a fürdő, melyben a zarándokokat a forrás vizével töltött medencében egyesével megmártják, férfiakat és nőket természetesen elkülönítve], véletlenül egy kriptába tértem be. Ott vettem részt életemben először egy szentmisén. És hirtelen azt hallottam, hogy Krisztus szól hozzám. Ezért – még ma sem tudom, magamnak sem ezt a pillanatot megmagyarázni – a mise után odamentem a paphoz, hogy kereszteljen meg [André Frossard francia publicistával hasonló eset történt, az erről szóló könyve magyarul is megjelent: Van Isten, találkoztam Vele címmel].
Kérdés: Hogyan reagált az a páholy, melyhez tartozott, a megtérésére?
Válasz: Amikor ezt bejelentettem a gyűlésen (ezt minden páholyban 15 naponta tartják), nagyon rosszul, tényleg nagyon rosszul. Senki nem nézett többé rám. Nem tudták, hogy mit mondjanak. Akkor megismertem azt a „toleranciát”, amely a szabadkőművesek zászlajára, melyet folyton maguk előtt hordoznak, nagy betűkkel van felírva. A katolikusok számára nincs tolerancia. De hát ezt vártam: A szabadkőművesek elsőszámú ellensége a pápa.
Kérdés: Vannak Franciaországban olyan katolikusok, akik szabadkőművesek?
Válasz: Igen, vannak olyan katolikusok, akik szabadkőművesek lesznek.
Kérdés: Papok és püspökök is?
Válasz: Hogy vannak-e szabadkőműves püspökök, nem tudom biztosan. De azt tudom, hogy vannak püspökök, akik – nézzék el nekem ezt a kifejezést – a szabadkőművességgel flörtölnek és párbeszédben vannak velük. Nem értem, mi ezzel a szándékuk, mi a céljuk ezekkel.
Kérdés: Mik azok a dolgok, melyekre a szabadkőművesség a legtöbb figyelmet fordítja?
Válasz: A közvélemény befolyásolása. Különösen azokban a témákban, melyek a szabadkőművességet a politikai síkon előre viszi, és melyeket terveik számára fontosaknak tartanak.
     Az abortusz: Annak idején, amikor az erről szóló törvényről vitáztak, roppant nagy nyomást gyakoroltak a médiára, hogy a tömegek véleményét irányítsák, de még nagyobb nyomást gyakoroltak a jobboldali politikusokra, akik aztán 1974-ben tényleg nem álltak ellen határozottan, úgy hogy a törvényt probléma nélkül keresztül lehetett vinni.
     Ma a témák a következők: homo-„házasság”, relativizmus, szabadosság, fogamzásgátlók, válás, hedonizmus, élvezethajhászás, a szenvedés elutasítása.
     Az embernek szabadnak kell lennie, hogy az élvezeteknek élhessen. Ez az emberiségnek azon jobbítása, mely a szabadkőművesség célja.

Kérdés: Milyen szerepet játszik az okkultizmus, az ezoteria, a mágia a szabadkőművességben?
Válasz: A szabadkőművesség ezoteria nélkül nem létezne, ő maga egy formája az ezoteriának. És a rítusainak mind köze van a mágiához, az obskurus erők megidézéséhez, kezdve a beavatással.
     A szabadkőművesség mottója: liberté, égalité, fraternité, e jelszók nyilván önnek is ismerősnek hangzanak. E mottó interpretációja azonban nem más, mint a kereszténység majmolásának egy formája.
     Már annak idején is megkérdeztem olykor magamtól, hogy vajon az ördög jelen van-e a szabadkőművességben. Igen, jelen van. Én magam abban a pillanatban, amikor ki akartam lépni, éreztem a jelenlétét.
Kérdés: Lehet kibékülés a katolikusok és a szabadkőművesek között?
Válasz: Ez nehéz. De még nehezebb, hogy a katolikusok nincsenek tisztában azzal, hogy számukra miért súlyos bűn a szabadkőműves tagság. Sokan egyszerűen nem tudják. Sokan azt mondják, hogy az Egyház 1983 óta nem nyilatkozott erről, és hogy a kiközösítések fel vannak oldva. Nem uralkodik bizonyosság e téren.
Kérdés: Elfogadja a szabadkőművesség az ateistákat is?
Válasz: Ez attól függ. Franciaország nagy páholya elvileg igen. A franciaországi Nemzeti Nagypáholy nem. De itt is, ahol az egész világ nagy építőmesteréről beszélnek vagy az istenben való hit bármely formáját megkövetelik, Isten valójában semmilyen szerepet nem játszik. A deizmus talán.
Kérdés: A szabadkőművességben „alacsony fokokról” és „magas fokokról” beszélnek, ugyanakkor azonban a páholytagok közötti kifejezett egyenlőségről is. Hogyan néz ki ez a valóságban?
Válasz: Nagyon komplikált. Azok nagy részének, akik belépnek, a leghalványabb fogalmuk sincs arról, mi is ez valójában. Egyszerűen nem tudják, mibe vetik be magukat.
     A szabadkőművesség az embereket két csoportba osztja: a beavatottakra, vagyis a „tudókra” és a tudatlanokra. A szabadkőművesekre és a nem-szabadkőművesekre. Aki azonban az alacsony fokban van, különösen az első háromban, annak a leghalványabb fogalma sincs arról, mi történik a magasabb fokokban.
     Egy tanonc nem tudja, hogy mit csinálnak a legények, a legények nem tudják, mit csinál a mester. Ezért azok, akik az alacsonyabb fokokhoz tartoznak, nem többek, mint a magasabb fokokban lévőknek az eszközei. Hogy mi történik az „Ateliers de perfectionnement”, nos ezt egy tanonc nem tudja. Hogy mi történik a „Kék páholyban”, a „János-páholyban”, az „Alappáholyban”, csak kevesen tudják, mi történik. De a különbség roppant nagy.
     Én a 17. fokig jutottam. A magas fokokról tudom, hogy a 30. foktól megkövetelik, hogy „a pápák tiaráját” lábbal tapossák.
     A pápa az elsőszámú ellenség. Ezt valójában mindenki tudja, azok is, akik ezt nem mondják. A katolikus Egyház egyetemes, van egy pápája, aki a hit integritását védelmezi. Egy olyan hit integritását, mely „ellenáll a világnak”. A katolikus Egyház a szabadkőművesség ellensége.

Kérdés: Létezik a szabadkőművesség rítusai számára a tudományosság igénye?
Válasz: Én sebész voltam, orvos, és csak azt mondhatom, hogy tudományos szempontból a szabadkőműves rítusok egyszerűen abszurdak.
Kérdés: Milyen szoros a kapcsolata a szabadkőművességnek a politikával ?
Válasz: A II. világháború óta Franciaországnak legalább 50 minisztere volt, aki a Nagy Orient-hez tartozott. A mostani szocialista kormány például szabadkőműves, ráadásul nagyon.
     Olyan társadalomban élünk, mely szabadkőműves, laicista alapokon nyugszik. Az egyik vagy másik értelmiségi azt ajánlja, hogy karácsonyt alakítsuk át a „szabadság ünnepévé” vagy a „gyerekek ünnepévé”. Hogy a szabadkőművesség áll e tervek mögött is? Hát persze. Ahogy az én időmben az abortusz legalizálása mögött ők álltak. Én magam végeztem abortuszokat Bretagne-ban [Franciaország legkatolikusabb vidékén]. Sőt, én voltam ott az első, és hozzájárultam ahhoz, hogy a „fejlődés és a tolerancia” eme modellje elterjedjen. És ma azok a témák mögött, melyeket nap mint nap látunk, hallunk.
Kérdés: Igaz, hogy imádkozik a szabadkőművesek megtéréséért?
Válasz: Minden nap. Sok szabadkőműves olyan férfi, aki eltévedt. Az életre és a sorsukra keresett válaszok utáni keresésükben eltévedtek. Semmit nem tudnak Jézusról. Franciaországban ma egyre kevesebben tudnak valamit Jézusról, ahogy én sem tudtam róla semmit, és úgy, ahogy én, a páholyokban landolnak. Értük imádkozom.


Megjegyzés:
Az http://aveclimmaculee.blogspot.fr/ weboldalon azt írta ma valaki, hogy az amerikai szabadkőművesség már februárban eldöntötte és megparancsolta, hogy Bergoglio-nak kell lennie az új pápának. A katholisches.info-n Giuseppe Nardi március 15-én megjelentetett egy írást „Hogyan zajlott le a konklávé” címmel. Ebből való a következő részlet:
     »Időközben az egész amerikai média New York érsekét, Timothy Dolan bíborost, mint az egyház „új erős emberét” ünnepli. Ő papabileként utazott Rómába, és érsekként tért vissza. Mégis nagy győztesként ünneplik odahaza. A Wall Street Journal pápa-csinálóként mutatta be, aki a vatikáni falakon belül a döntő pozíciót szerezte meg. Stratégiája a legkisebb részletektől előre ki volt találva. Rómába való utazása előtt római képviselője által, akit külön Manhattan-be hozatott, pontosan informálódott a dolgok állásáról, a szövetség-kötésekről és a kötélhúzásokról. Dolan érsek öntudatosan ment a konklávéba, mert a szavazatok jelentékeny csomagjával rendelkezett. Mivel maga is komoly jelölt volt, nagy volt a befolyása, amit még növelni is tudott. Végül az ő szavazatainak csomagja döntött Bergoglio megválasztása mellett. Vagy másképp kifejezve, Dolan ellen Bergoglio-t soha nem lehetett volna pápává választani.«
Lásd még a honlap következő cikkét:
     Mit tartanak a szabadkőművesek az új pápáról (?)
     Jaj annak, aki botrányt okoz

Feltéve: 2013. április 3.
További források:

http://www.katholisches.info/2013/04/01/ich-war-freimaurer-das-zerstorerische-wirken-der-logenbruder-der-papst-ist-feind-nr-1/

http://www.culturacattolica.it/default.asp?id=17&ricerca=Caillet&id_n=32705

http://www.corrispondenzaromana.it/a-proposito-di-massoneria/

2 megjegyzés:

Névtelen írta...

Nagy Töhötöm fordított "megtérése" a jezsuitáktól a szabadkőművesekhez jóval rokonszenvesebb, nem szólva arról, hogy ő éppen arról számol be, milyen elképesztő tévhiteket állított a katolikus egyház a szk-ről.
Amúgy a mostani pápa már elszólta magát egy alkalommal, amikor úgymond nyitott a melegek felé, volt egy ízléstelen kitétele, mely szerint nem a melegekkel van baja, hanem bizonyos szk lobbikról, amelyek befolyásolják a közvéleményt.

ejropalepke

Lalo írta...

Nem hiszem, hogy túl magas színvonalat várhatunk az ilyen propagandistáktól és hazai túllihegőiktől...

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum