A bejegyzések listája

2014. szeptember 25., csütörtök

A Pulszky család és Pulszky Ferenc. Képes családtörténet és személyi ikonográfia

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2014. 1. félévi programjai
Összejöveteleink helye: Magyar Nemzeti Múzeum, Pollack-terem
Budapest, VIII. kerület, Múzeum krt. 14–16. (Bejövetel a Bródy Sándor utca felőli bejáraton.)


2014. szeptember 25. 17. óra

A Pulszky család és Pulszky Ferenc. Képes családtörténet és személyi ikonográfia

Előadó: dr. Cs. Lengyel Beatrix (történész-szakmuzeológus, a MNM Történeti Fényképtára főosztályvezetője, Budapest)

Az ülést vezeti: Debreczeni-Droppán Béla, titkár

A képi források használatára, feldolgozásukra – természetesen 19. századi előzményekre is – támaszkodva nagyjából az 1940-es évekkel kezdődően alakult ki a történeti ikonográfia. Kialakultnak tekinthetjük a feldolgozások szerkezetét, rögzültek bizonyos követelmények. Hosszú ideig azonban a fénykép – noha már Vayer Lajos felhívta a figyelmet arra, hogy a történeti ikonográfia tárgyaként kell kezelni – kimaradt a vizsgálatok sorából.
Az elmúlt öt évtizedben a fotográfia mint történeti forrás és mint műtárgy, valós helyet kapott a történeti kutatásokban és múzeumi gyűjteményeinkben. Kialakult vizsgálatának módszertana, s a komplex történeti áttekintésekben a történeti rekonstrukció szerves, szemléletes részeként jelenik meg.
A magyar történeti ikonográfiai kutatások bázisát a Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnoka és a Történeti Fényképtár együtt alkotják.
A Múzeum kiemelkedő igazgatója, a neves író, politikus és régész Pulszky Ferenc 200 éve született Eperjesen. A Pulszky család képes genealógiája mellett a hosszú életű, mozgalmas és fordulatos életpályát bejárt Pulszky Ferenc ábrázolásainak bemutatása – különös tekintettel az őt megörökítő fényképekre – egyfelől tisztelgés munkássága előtt, másfelől a történeti ikonográfia mint speciális kutatási terület szemléltetése, s a nemzeti múzeumi történeti fényképgyűjtemény értékeinek felvillantása is

Forrás: http://www.mhgt1883.hu/index.php/eloadasok/2014-2-felev#t%C3%A9m%C3%A1k

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum