A bejegyzések listája

2024. január 16., kedd

De Lincel lovag szabadkőműves mesterlevele

 A várkert Bazárban tavalyelőtt (2022. augusztus 30. - október 30.) bemutatott "Digitális Kincsek – Európa megteremtése" című vándorkiállítás egyik tárgya egy szabadkőműves oklevél volt:

De Lincel lovag szabadkőműves mesterlevele
Az iratot a Titok és Harmónia Szent János Szabadkőműves Páholy készítette 1766-ban, Máltán. Az oklevelet, amelyen a 18. századi szabadkőművességre jellemző szimbólumok láthatók, később elkobozta az inkvizíció. A páholyok a szabadkőművesség testvéri szervezetének alapegységei voltak: az építőmesterek helyi közösségeiből eredeztethetők, amelyek a 14. század végétől léteztek. A szabadkőművesség titkos volta sokakban gyanút ébresztett, amely az évszázadok során jelentősen hozzájárult a velük kapcsolatos összeesküvés-elméletek terjedéséhez.
A szabadkőművesek megjelenése Máltán körülbelül 1730-ra tehető, amikor a Szent János Rend néhány tagja érdeklődni kezdett a szabadkőműves mozgalom iránt. A szabadkőművesség a máltai lovagrend tagjai között is népszerűvé vált, épp úgy, mint a máltai társadalmi elit köreiben. A lovagrend tagjait többnyire saját szülőhazájukban, vagy valamelyik máltai páholyban avatták be a szabadkőművességbe.
Mivel a lovagok sokat utaztak a sziget és a kontinens között, a máltai szabadkőműves páholyok és a nagyobb francia kikötővárosokban – például Toulonban vagy Marseille-ben – működő szervezetek között élénk kapcsolat alakult ki, főképp 1760–1780 között.
E 1766. február 13-án kelt oklevél szerint, amelyet Renè-Augustin Beufvrier de la Loueie, a Francia Királyi Haditengerészet tisztje írt alá, a máltai Tökéletes Harmónia Páholy a Francia Nagypáholy (a későbbi Francia Nagyoriens) védnöksége alatt alakult meg. Az irat felhatalmazza de Lincel lovagot, hogy Máltán szabadkőműves páholyt alapítson.
A katolikus egyház 1738-ban, XII. Kelemen pápa regnálása (1730–1740) alatt tiltotta meg követőinek a szabadkőműves páholy-tagságot. XIV. Benedek pápa, aki 1740 és 1768 között vezette a katolikus egyházat, 1752-ben bullát is kiadott a szabadkőművesség ellen. A Máltán nyomtatásban 1786-ban megjelent bulla kiemeli, hogy a szigeten rengeteg tiltott, titkos társaság működik.
A 18. század folyamán az Inkvizíció Bírósága Máltán több mint húsz szabadkőműves üggyel foglalkozott. Az 1760-as években mások mellett Giuseppe Zahrát, a máltai matematikust és tanárt, valamint John Dodsworth máltai brit konzult, vagy 1794-ben Nicolò Isouard máltai zeneszerzőt is megvádolták azzal, hogy tagja valamelyik szabadkőműves páholynak.

Forrás:
Szabó Dorottya: Európa megteremtése: Történelem, emlékezet és az európaiság ezeréves mítosza, 101. oldal.
Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum