A bejegyzések listája

2024. január 17., szerda

Szabadkőművesség és transzneműség - Olga Vallejo Rueda könyve

 Gender and Transgender in Masonry: Evolution in Advanced Societies


Nemek és transznemek a szabadkőművességben: Evolúció a fejlett társadalmakban

Olga Vallejo Rueda


A nem és a transzneműség a szabadkőművességben úgy tűnik, hogy nem összekapcsolható fogalmak. A szabadkőművesség azonban mint társadalmi mozgalom, amely átlépte az évszázados létezés akadályát, nem áthatolhatatlan a társadalmi változásokkal szemben.

Nagyon jól tudott alkalmazkodni , bár az archaikus mentalitások számára ezek a gondolatok tabut vagy vörös vonalat jelentenek, amelyet nem szabad átlépni, még kevésbé beszélni róla. Az LMBTQ+ csoportok és a feminizmus összefonódtak egymással, és ezt a szabadkőművességen belül is megtörtént.

Ez a munka ezzel foglalkozik, az intézmény demisztifikálásával, láthatóvá tételével és belülről történő önkritikájával a nemi és nemi viszonyok mikroszociológiai, konstruktivista és - miért ne - dekonstruktivista perspektívájából. Vegyes módszertan segítségével - kvantitatív és kvalitatív, statisztikai elemzést és négy esettanulmányt is magában foglalva - teszi láthatóvá: Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában és Ecuadorban mint fejlett, demokratikusnak tekintett társadalmakban a viselkedésformák, előítéletek, stigmák kialakulását, amelyek révén a férfiasság megakadályozza mindannak a humanizálását és teljes beilleszkedését, ami nőies, vagy  transz nőies.


A könyv szerzője, Olga Vallejo Rueda, szabadkőműves nagymester, főparancsnok és számos szabadkőművességgel foglalkozó könyv írója.


Források:
https://hedgemason.blogspot.com/2024/01/gender-and-transgender-in-masonry.html
https://olgavallejoruedablog.wordpress.com/

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum