A bejegyzések listája

2008. január 8., kedd

Visszhang - Sáry Gyula: Szabadkőművesség, avagy a királyi művészet című könyvének bemutatójáról

http://szkp1.blogspot.com/2005/03/sary-gyula-szabadkomuvesseg.html

Sáry doktor könyvének bemutatásáról két beszámolót is találtam, az egyik a Városi Könyvtár weblapján, a másik az Új Tapolcai újságban jelent meg.

"2005. március 21. 17 óra

Szabadkõmûvesség avagy a királyi mûvészet – könyvbemutató

A könyvtár március 21-én elsõ emeleti nagytermében adott helyet annak a rendezvénynek, amelynek keretében Dr. Sáry Gyula új könyve került bemutatásra. A könyv a Szabadkõmûvesség avagy a királyi mûvészet címet viseli.

A könyv témáját, alaphangulatát idézze egy rövid részlet az elõszóból:

„A királyi mûvészet már régtõl fogva a szabadkõmûvesség szinonimája. Ennek történeti háttere, hogy James Anderson anglikán lelkész (Alerden 1660 – London 1739) abban a mûvében, amely Õsi kötelmek címen a szabadkõmívesség morális szabályzatává lett, többször nevezi királyi mûvészetnek a szabadkõmívesség gyakorlását. Azonban találhatni rá egyéb, még régebbi utalásokat, amikor a szabadkõmívesség gyökereit kutatjuk. A nagy templomépítõ szervezetek egyik legõsibbje a Salamon által összehozott templomépítõ „királyi” szakemberek csoportja, amelynek története az Ószövetségbõl ismert és gyakran hivatkozott alap.”

A szerzõnek a kötet bemutatásában Kertész Károly nyugalmazott könyvtárigazgató volt segítségére.

Az estnek a téma iránt érdeklõdõ résztvevõi élvezetes elõadást részesei lehettek."

http://www.vktapolca.hu/rendezveny.htm

"Március 21-én a Városi Könyvtárban érdekes beszélgetésre került sor egy nem túl nagy számú, ám annál érdeklõdõbb értelmiségi közönség körében.

Az apropót Dr. Sáry Gyula új könyvének megjelenése adta, melynek címe Szabadkõmûvesség, avagy a királyi mûvészet. A világ korábbi történéseiben oly fontos szerepet játszó, de a beavatatlanok számára titokzatosnak tûnõ közösségek eredetérõl, misztériumairól, céljaikról, munkásságukról a szerzõ most fellebbentette a fátylat.

A gördülékeny stílusban írt könyv óriási mûvelõdéstörténeti ismeretanyagot felhasználva szisztematikusan vezeti be olvasóját a téma rejtelmesnek látszó részleteibe. Nem könnyû, de igencsak elgondolkoztató és a szellemet megdolgoztató
olvasmány.

Talán legérdekesebbek a személyes vonatkozásokat is felidézõ fejezetek. A beszélgetés vége felé a szerzõ és hallgatósága között élénk vita alakult ki a szabadkõmûvesség jelenérõl és nem kevésbé talányos jövõjérõl.

roy

Dr. Sáry Gyula arról is szólt, hogy egy német szabadkõmûves páholy aktív tagja

Fotó: N. Horváth"http://www.tapolca.net/tujsag/download/tapujs2005marcius.pdf

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum