A bejegyzések listája

2008. január 19., szombat

Van-e kapcsolat a szabadkőművesség és az eszperantó között?

Van-e kapcsolat a szabadkőművesség és az eszperantó között?


1. Több helyütt a híres szabadkőművesek között feltüntetik Zamenhof nevét is.

Pl.:

http://files.meetup.com/294043/Massoneria.doc

Mások viszont cáfolják:

http://freemasonry.bcy.ca/biography/zamenhof_l/zamenhof_l.html

"Although his name appears on the occasional list of famous freemasons, the National Grand Lodge of Poland has no record of his initiation and there is no documentation to suggest that he was ever a member."

Tehát bár neve fel-feltűnik a híres szabadkőművesek listáján, Lengyelország Nemzeti Nagypáholyának feljegyzéseiben nincs adat a felvételéről és semmi olyan dokumentum nincs, amely szerint valaha is tag lett volna.

Zamenhoffal (és Henry Dunanttal és Baden-Powellel) kapcsolatosan egy eszperantó nyelvű cikk így fogalmaz:

"Pro apartaj kvalitoj ne iniciitaj homoj kiel Henri Dunant, fondinto de la Ruĝa Kruco, Baden Powell kreinto de skoltismo, Zamenhof, aŭtoro de Esperanto, oni kelkfoje nomas: framasono sen antaŭtuko."

Én ugyan nem tudok eszparantóul, de ez csak azt jelentheti, hogy "kötény nélküli szabadkőművesek" voltak. Azaz szabadkőműves vélemény szerint felavatatlanul is szabadkőműves eszméket érvényesítettek tevékenységükben.

https://web.archive.org/web/20081122001911/http://www.aleph.com.br/kce/historio-04-z-framasono.htm

Számos szabadkőműves eszperantista - vagy fordítva - számos eszperantista szabadkőműves. Ilyen pl. Theodor Tobler, a Toblerone gyártója.

https://freemasonscommunity.life/not-a-cult-the-freemasons-want-you-unless-you-happen-to-be-a-woman/

Brazíliában egy páholyt Zamenhofról neveztek el:

http://web.mit.edu/dryfoo/Masonry/RQ4C/rq4c_04Q1.html

Szabadkőműves szervezetek használták az eszperantót munkanyelvként, ilyen pl.: UNIVERSALA FRAMASONA LIGO, valamint Párizsban alapítottak egy eszperantó nyelvű páholyt.

https://web.archive.org/web/20050216143607/http://dancing.org/tsmr/.books/mackey/LMAP~1/Lmac-01.htm

http://www.themasonictrowel.com/books/lexicon_of_freemasonry_by_Albert_Mackey/files/UMAP1/Umac-02.htm
Magyarországon Berényi Zsuzsa vallja és terjeszti azt a nézetet, hogy Zamenhof szabadkőműves volt - ebben talán téved - valamint, hogy az emberiség békéjéhez vezető út a közös nyelv lehet, s hogy ez az eszparantisták és a szabadkőművesek közös tézise. Arról is beszámolt cikkeiben és előadásaiban, hogy a nemzetközi eszperantista kongresszusokon szabadkőműves összejöveteleket is rendeznek rendszeresen.

[Eredetileg: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=75343442&t=9027376]

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum