A bejegyzések listája

2008. január 5., szombat

Szegedi előadások a szabadkőművességről

2007. áprilisában valóságos dömping volt Szegeden a szabadkőműves tárgyú előadásokból. Többségüket Péter Róbert, a Szegedi Tudományegyetem oktatója tartotta:

Péter Róbert: Exaltatio, hermetizmus, szabadkőművesek, 2007. április 18. szerda, 18:20

Szigeti Csaba: A szabadkőművesség a beavatott szemével, 2007. április 18. szerda, 20:00

Péter Róbert: Feszültségek a szabadkőműves retorika és gyakorlat között, 2007. április 21. szombat, 15:00

Péter Róbert: A szabadkőművesség eredete: tények és fikciók, 2007. április 25. szerda, 20:00

(A részleteket lásd.: http://szkp1.blogspot.com/2007_04_01_archive.html)

Péter Róbertnek a Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégiumban tartott előadásáról beszámolt a Piár Futár (A Dugonics András Piarista Gimnázium lapja) 2007. áprilisi száma:

"Az Oktogon Napok elõadássorozatát Péter Róbert nyitotta meg Feszültségek a szabadkõmûves retorika és gyakorlat között címmel. Róbert elõadásával új hagyomány elindítását reméljük, hiszen célunk az volt, hogy az Oktogon napok keretében az egyik meghívott vendégelõadó egy régi kollégista legyen, aki számot ad tudományos munkájának eredményeirõl. Jóllehet ez utóbbi megállapítás nem kritériuma és szempontja az elõadás témájának, mégis idén ez volt aktuális, lévén hogy Péter Robi ebben az egyetemi tanévben védte meg doktori disszertációját (angol nyelven írt értekezésének címe: The Mysteries of English Freemasonry: Janus-faced Masonic Ideology and Practice between 1696 and 1815).

Az elõadó bevezetésként arról beszélt, hogy mi módon került kapcsolatba a fent említett témával és milyen személyes tapasztalatok, élmények kísérték itthon és külföldön végzett kutatásait. Elõadásának második részeként nagy vonalakban ismertette doktori dolgozatának fõ irányvonalait, a vizsgált területeket, illetve bemutatta az a fejlõdési utat, amely során változott és alakult témakezelésének koncepciója. Végül azokat a feszültségeket, ellentmondásokat vizsgálta, amelyek a szabadkõmûves retorika és gyakorlat között húzódnak, mint például az alkotmányban vallott vallási univerzalizmus és a rituálékban tapasztalható határozottan keresztény elemek megjelenése, avagy a retorika szintjén hangoztatott egység és harmónia szembenállása a szakadások tényével és nem utolsó sorban a tolerancia kérdéses volta, ha olyan páholyok létét vizsgáljuk, amelyekben a nõk vagy a zsidók kizárása a tagságból bevett gyakorlat.

Péter Róbert elõadása bepillantást engedett egy hallatlan nagy munka izgalmas részleteibe, s nem alaptalanul reméljük, hogy az õ tevékenysége ösztönzõleg hathat a kollégium jelenlegi lakóira, akiknek szintén megvan a lehetõségük arra, hogy a jövõben az elõdök nyomába lépjenek.

Keppel Dániel

http://www.szepi.hu/iskola/ujsag/pifu-07/PiarFutar-0704.pdf

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum