A bejegyzések listája

2008. május 23., péntek

Szabadkőműves antológia előkészületben

Egy régóta tervezett szabadkőműves irodalmi összeállítás valószínűleg végre megjelenik.

A 2006 decemberében a Pallas Páholy (NEM szabadkőműves páholy) weblapjának Klubháló (A Közéleti Társaságok Szabad Hálózata) részében bejelentették a Márton László szerkesztésében készülő kötetet és várható tartalmát:

http://www.klubhalo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1821"Iskolája az emberi szívnek" szabadkőműves antológia
Idestova három évszázados működése során a szabadkőművesség számtalan alkotóval és gondolkodóval gazdagította az emberiséget. A XVIII. században a felvilágosodás úgyszólván minden alakja szabadkőműves volt, Magyarországon és a nagyvilágon.
A XIX. században a romantika és a szimbolizmus, a XX. században a modernizáció és a nemzeti függetlenség képviselői hirdették a szabadkőművesség eszményeit. Ez az első, a szabadkőművesség irodalmát teljes szélességében és mélységében bemutatni kívánó antológia világviszonylatban is kiemelkedő kísérlet. Célja egyrészt, hogy közzé tegye minden magyar író és költő ilyen tárgyú szövegét, másrészt, hogy megismertesse az olvasót a világirodalmi szempontból jelentős szerzők műveivel.

A válogatás két elvet követ: a szerző legyen bizonyíthatóan szabadkőműves, a szöveg kapcsolódjék a témához.
Az antológia módot ad arra, hogy a szabadkőművesek elveit, eszmekörét, a páholyok tevékenységét, sőt a titkosnak vélt szertartások lefolyását az olvasó hiteles forrásokból ismerje meg. Ugyanakkor a magyar nyelven először közölt, vagy ilyen tematikus válogatásban először szereplő szövegek hasznos olvasmányul – mintegy segédkönyvként – szolgálnak a felvilágosodást, vagy a polgárosodást tanulmányozók számára. A mellékelt tartalomjegyzékből kitűnik, hogy a szemelvények a XIV. századtól napjainkig mutatják be a szabadkőművesség irodalmát. A szövegeket a szerzőket bemutató életrajz kíséri.

Az antológiát Márton László író, esszéista szerkesztette. A kötet előreláthatóan 2007. márciusában jelenik meg a Pallas Könyvek sorozatban.


Ady Endre: Versek a Galilei körhöz.(A piros gyász ünnepén, A magyar tanítókhoz, A tűz márciusa) A szétszóródás előtt

Batsányi János: A viaskodás

Benedek Elek: Testamentum

Benedek Marcell: Naplómat olvasom

Burns, Robert: No churchman I am, The sons of old Killy, A szabadság fája, A nagyhasú butykos, The Masons Apron

Casanova, Giacomo: Életem története

Conan-Doyle, Arthur: A félelem völgye

Goethe: Geheimniss, Symbolum, Verschwiegenheit, Gegentoast des Schwestern, Trauerloge, Dank des Sangers, Wilhelm mester tanulóévei

Kazinczy Ferenc: Az én életem, Levél Aranka Györgyhöz

Karinthy Frigyes: Vérmező, 798

Kármán József: Sejtelmek

Kazantsaki, Nikosz: Az építőmester

Kipling, Rudyart: Banquet night, My new cut ashlar, A Palota, Anyapáholyom, A testvérek nevében, Kafirisztán királya

Kosztolányi Dezső: A lánc

Lessing, Gotthold Ephraim: Szabadkőműves párbeszédek, Bölcs Nátán

Móra Ferenc: Láncbeszéd

De Nerval, Gérard: Hirám halála

Pálóczy Horváth Ádám: A felfedett titok

Perez Galdos, Benito: A Nagy Oriens

Petőcz András: A csiszolt kő

Verseghy Ferenc: A marszilai dal A Regius költemény

Sadoveanu, Mihail: Az aranyág

Szenteleky Kornél: Testvéri köszöntő, Akácok az őszben

Tolsztoj, Lev: Háború és Béke (részlet)

Verdun, Jean: Az építőmester

Voltaire: Fohász türelemért

Zalán Tibor: Pierre Bezuhov avatása 
Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum