A bejegyzések listája

2008. május 8., csütörtök

A szabadkőműves tagnévsorokról

A szabadkőműves tagnévsorokról

Az általam ismert (című) első ilyen műalkotás 1887-ben jelent meg egy vidéki plébános álnéven írt munkájaként:

A szabadkőművesség elleni szövetkezet kézikönyve és a magyarországi szabadkőművesek névsora. Közzéteszi Dr. Csápori Gyula

Esztergom, 1887. Buzárovits G. IV + 103 p.

A könyv egy tavalyi aukción a 3600 Ft-os kikiáltási árról 22000 Ft-ra ment fel.

http://www.axioart.com/index.php?op=live_item&click_id=&id=307854

A Csápori álnéven író Machovich Gyula kiadott még két szabadkőműves ellenes művet:

Ámítás és valóság. Ujabb adatok a magyarországi szabadkőmüvesek leálczázásához. II. Közzéteszi Dr. Csápori Gyula

Esztergom, 1893. Buzárovits. V + 6-72 p.

Érdekesség a művel kapcsolatban, hogy a Galilei páholy honlapján az "Ereklyék" rovatban szerepel. Furcsa.

http://www.galilei.hu/erdekes/erdekes.html

A szabadkőmivességről

Az Esztergomi Kath. Körben 1895 május hó 1-én felolvasta:

Dr. Machovich Gyula (Csápori)

Esztergom, 1895. Buzárovits G. 20 p.


A következő névsort Huszár Károly (1919-es ellenforradalmi miniszterelnok ill. miniszter) adta ki 1912-ben:

5000 szabadkőmíves névsora

Adalék a titkos politikai pártok történetéhez

Eredeti szk nyomtatványok alapján. Rényi K. és Szt. István Társ., 1912


Ez akár felhasználhatta is a Csápori/Machovich féle névsort.


A szabadkőművesség 1920-as betiltása után a belügyminisztérium a lefoglalt szabadkőműves nyilvántartások alapján adta ki a leginkább hitelesnek tekinthető névsort:

A magyarországi Symbolikus Nagypáholy főhatósága alatt dolgozó szabadkőműves páholyok tagjainak névsora.

Hivatalos kiadás. Kiadja a m. kir. belügyminister.
Budapest, 1920. M. kir. Állami nyomda. 263 p.


Erre a listára és a többi lefoglalt szabadkőműves iratra támaszkodva adták ki
Barcsay Adorján belügyminiszteri osztálytanácsos és Palatínus József újságíró közös könyvüket 1920-ban, amelynek első kötetében szerepelt Barcsay nevével A szabadkőművesség bűnei és Palatinus neve alatt az Egy vidéki páholy titkai. (Az a gyanúm, hogy az írói munkát Palatinus végezhette teljes egészében, mivel a Barcsay halála utáni kiadásokban Barcsay szövegeit is sajátjaként használja Palatinus. Viszont kellett Barcsay befolyása a szabadkőműves névsor megszerzéséhez, ami a második kötetben jelent meg.):

I. kötet: Barcsay Adorján: A szabadkőművesség bűnei - Palatínus József: Egy vidéki páholy titkai

II. kötet: A magyarországi symbolikus nagypáholy védelme alatt működött páholyok tagjainak névsora

Bp. 1921. Egyesült Keresztény Nemzeti Liga


Ez tehát a belügyminisztériumi kiadványra és a lefoglalt iratokra támaszkodik, nem Csápori és Huszár könyveire.

Ezt a névsort és "tanulmányt" adta ki aztán 1938-ban és 1944-ben Palatinus folyton átdolgozva más-más címeken több kiadásban is. Az erdélyi szabadkőműves per során kiderült, hogy "megrendelésre" betett és kivett a névsorból a belügy igényeinek megfelelően. Cserébe a besúgói jelentések alapján készült listákat is megkapta a szabadkőművesség gyanújába került és megfigyelt emberekről.

Ezzekkel a kiadványokkal kapcsolatos néhány régebbi hozzászólásom, amelyben több részlet is található:

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=59894898&t=9027376

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=59897924&t=9027376

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=62087563&t=9027376

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=56348304&t=9027376

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=77319757&t=9027376

Somogyi István A szabadkőművesség igazi arca című könyvében a következőket írja:

"A Barcsay Adorján által közölt névsor, mintegy 13.000 szabadkőmíves nevét (összeolvasásunk szerint 13.367) tartalmazza. Ebből cirka 3000-et más országbeliekre leszámítva, 1000 duplán előforduló nevet véve (Barcsay sok szabadkőmívesnek régi és magyarosított nevét is közli), mintegy 9000 a magyarországi szabadkőmívesek száma 1918-ban."

http://titkost.50webs.com/konyvek/szabigazac.htm

Habár a célja annak igazolása, hogy a szabadkőművességben túlnyomórészt zsidók vesznek részt, s ezért érdeke a nevezőben szereplő létszám csökkentése, azért statisztikailag a fentiek nagyjából reálisnak tekinthetők.

Tehát az a 13000 inkább csak 9000 lehet.

Eredetileg:
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=78852697&t=9027376
és
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=78853194&t=9027376

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum