A bejegyzések listája

2008. július 4., péntek

Felébredt a Galilei páholy weblapja

Felébredt a Galilei páholy weblapja, több mint egy év után új cikket tettek fel a honlapjukra és a címlapot is módosították. A lapnak különböző korszakai voltak, egy időben a rajzolatok kerültek ki rendszeresen a lapra, majd ez abbamaradt, máskor a sajtófigyelő rovat jeleskedett a szabadkőművességgel foglalkozó cikkek közreadásában.

http://www.galilei.hu/index.html

http://www.galilei.hu/rajzolat/rajzolat.html

http://www.galilei.hu/sajto/sajto.html

Most a lapra felkerült a páholy régi jelvényének képe(i), mert magyar és német nyelvű is volt - s ezek kicsinyített változatai most a címlapot díszítik.

http://www.galilei.hu/sajto/jelvenyek.html

Másrészt szintén a címlapra is rátették azt az idézetet az inaskátéból, amely a szabadkőműves zenék oldalon szerepelt.

http://www.galilei.hu/zene/zene.html

Ez a részlet az inas- (vagy tanoncz) fok kátéjában szerepel, s tulajdonképpen a "kötény nélküli" szabadkőművesek "definíciójának" tekinthető.

Érdekessége miatt én most beidézem ide az egészet, vastagítással jelölve a Galilei páholy honlapján nem szereplő részeket:

"Nem a páholyban leszünk szabadkőművesekké, bensőnkben azoknak kell lennünk, még mielőtt a szövetségbe léptünk volna. Nem egyszer találkozunk a legkülönbözőbb állású emberek között olyanokkal, kiket szívük megnemesített, akik nem szabadkőművesek és mégis gondolkozásukkal és cselekedetükkel sok szabadkőművest túlszárnyalnak. Azért testvérem, ha utadba lép egy férfi, akinek van szíve és esze, ki önmagában nagy, kit a szerencse el nem vakít, kiben van érzék az emberi jogok, szánalom az ember gyöngéi iránt, ki szeretettel szabadítja fel az előítéletek rabszolgáit, jót tesz, csöndben s nem a világ dicséretéért, de mert érzése így parancsolja s kötelességét teljesíteni neki öröm; ki nem kérdezi, hogy ez keresztény vagy pogány, muzulmán-e avagy zsidó, de tanácsol és segít, mert valamennyi ember testvér; ki nem tekint le büszkén a szegényre és nem néz félénken a hatalmasra, ki azt a kevés virágot, mi útjában terem, hálás szívvel tépi le és a kevésből másnak is juttat és mást is boldogít; ha oly ember jő elétek, ki mint a mindenségben isten, ki az ő kis világát megvilágítja mint a nap s melengeti, - ne kérdjétek, hogy van e pátense, melyen a nagy pecsét díszeleg, ne kérdjétek, magát hogy igazolja, s hogy tudja-e a nagy világosságok jelképe micsoda? Öleljétek szívetekre! Az isten és a természet neki a kőművesi esküt elengedték, s egy más, - ki tudja hol - egy szent helyen, avatták őt testvértekké."

Bár mind a fenti idézet, mind a régi páholyjelvény kiemelése a nyitó oldalon érthető és akceptálható is, sajnos a weblap grafikai kialakítását (a "dizájnját") megtöri.

Ráadásul a jelvényes oldal is kilóg a szerkezetből, nincsen rajta a szokásos menürendszer, ami a nyitólap grafikájának kicsinyített változataként segít a navigációban. Ráadásul követi azt az újabb - illetve mára már több évre visszatekintő - hagyományt, hogy a lapok a html szabvány értelmében hiányosak vagy hibásak. Ez a sajtófigyelő cikkeiben hibás (más cikkhez tartozó) TITLE-okat jelent, itt, a jelvényes cikknél pedig már nincs is kitöltve, üres.

Tartalmilag hibás még az Olvasnivalók lap - egyes kiadványok besorolása hibás. Pl. egy Csápori könyv az ereklyék között szerepel. Több leírás is hibákat tartalmaz, mint pl. az 1947-es alkotmányt 1967-esnek írják.

http://www.galilei.hu/erdekes/erdekes.html

Kár ezekért a bosszantó slendriánságokért, mert amúgy a lap a legszebb és legtartalmasabb szabadkőműves honlapok közé tartozik.

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum