A bejegyzések listája

2009. november 19., csütörtök

A Kazinczy év a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárban

A FSzEK számos - könyvtárhoz méltó - módon emlékezik meg Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulójáról. Honlapján Kazinczyről szóló cikkek és ajánló bibliográfiák, termeiben könyv- és képkiállítás látható.

Egyik olvasóm hívta fel a figyelmemet arra  a tárlóra, amelyben Kazinczy szabadkőművességének emlékei is láthatók és küldte el a fényképét. A tárló jobb szélén kinyitott könyv képén Kazinczy szabadkőműves köténye és vállszalagja van, mellette egy szabadkőműves megemlékezés az íróról.

Származási hely: Profán gondolatok a szabadkőművességről

A 4. emeleti Művészeti Olvasó előterében, a fénymásoló mellett berendezett mini kiállítás anyagát idén  nyáron helyezték ki és mintegy egy évig lesz ott.

A könyvtár honlapján több összeállítás is foglalkozik Kazinczyval, ezeken elő-előfordul szabadkőművessége is:

"1784-től szabadkőműves. 1784–1786-ban zempléni és abaúji aljegyző, majd Kassán Török Lajos gróf mellett iskolai felügyelő, II. József modern, világi szellemű oktatási elveinek megvalósításáért küzd."

http://kazinczy2009.hu/eletrajz


"Kazinczy Ferenc földbirtokos nemesi család sarjaként látta meg a napvilágot 1759-ben. Tíz éves volt, amikor a sárospataki kollégiumban tanulmányait kezdte, ahonnan húsz éves korában előbb Kassára, később Eperjesre, végül Pestre vezetett útja, ahol joggyakorlatot folytatott. Ekkor került kapcsolatba a szabadkőműves mozgalommal, 1784-ben lett tagja a szervezetnek."

http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/olvasoi_terek/olvasotermek/irodalmi_es_nyelvi_olvasoterem/kalendarium?article_id=27742&highlight_text=kazinczy

"Az 1780-as évek elején belefog Gessner-fordításába, levelezésbe kezd külföldi kortárs írókkal, 1784 elején szabadkőműves lesz. ...


A felvilágosodásról, a szabadkőművességről szólnak tankölteményei, episztolái."

http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/emlekev/2009/kazinczy_ferenc?article_id=67619&highlight_text=kazinczy

"1784. január 16-án szabadkőművessé lett; felvették a Miskolcon működő Erényes Világpolgárok nevű szabadkőműves páholy tagjai közé, ahol az Orpheus fedőnevet kapta. A páholy megszűnte után belépett a Rózsa Rendbe; ott a Fichtenbaum Kálmán nevet adták neki."

http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/emlekev/2009/kazinczy_ferenc?article_id=67608&highlight_text=kazinczy

Néhány bibliográfiai adat is előkerül szabadkőművességével kapcsolatban:


Kupán Árpád: Kazinczy Ferenc, a magyar szabadkőművesség első nagy személyisége
Várad, 2003. 4. sz.
http://epa.oszk.hu/00100/00181/00008/21.htm

http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/emlekev/2009/kazinczy_ferenc?article_id=67608&highlight_text=kazinczy

Szilágyi Ferenc: Eperjesi szerelmek, pesti szabadkőművesség: Kazinczy kiadatlan Önéletírásából
In: Napjaink (1985), 10. sz. 34-37. p.

http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/emlekev/2009/kazinczy_ferenc?article_id=67614&highlight_text=kazinczy

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum