A bejegyzések listája

2009. december 3., csütörtök

Az mtd@ bővülése

"Az mtd@ egy olyan, magánkezdeményezés alapján működő projekt, amelynek célja a magyarországi társadalomtudományi és történeti szociológia irodalom klasszikusainak, az adott időszak reprezentáns szellemi irányzatainak feltárása. A projekt 2003-ben indult, gyakorlatilag mindenféle intézményi- és egyéb támogatás nélkül, magánvállalkozásként, s azóta is így működik, témáját tekintve egyedüliként."


Sokáig (2007 végéig) a FSzEK portálján keresztül volt elérhető a gyűjtemény anyaga, azonban a növekedés az önállósodás irányába vitte a projektet, s az extra.hu jóvoltából önálló honlapra költözhetett, nagyobb tárhelyet kapva és új szolgáltatásokkal is kibővült. Egyetlen hiányérzetem van, nem tartalmaz kereső rendszert.


Fantasztikus munka van benne és nagyon gyorsan fejlődik. Nem is túl régen még csak néhány szabadkőműves mű volt megtalálható benne:

FEKETE IGNÁCZ: A SZABADKŐMŰVESSÉG RÖVID TÖRTÉNETE.
(http://mtdaportal.extra.hu/books/a_szabadkomuvesseg_rovid_tortenete.pdf)

Dr. BARTHA TAMÁS: A SZABADKŐMŰVESSÉG, KIMERÍTŐ FELVILÁGOSÍTÁSUL A MAGYAR
INTELLIGENTIA SZÁMÁRA
(http://mtdaportal.extra.hu/books/a_szabadkomuvesseg_kimerito_felvil%E1gositasul.pdf)

Hollós László: A szabadkőművesség története különös tekintettel a magyar szabadkőműveség fejlődésére
(http://www.fszek.hu/mtda/Hollos-A_szabadkomuvesseg.pdf)

s most újabb teljes művek és a szabadkőművességgel részben foglalkozó írások kerülnek elő tömegével:

Dr. WOLFNER PÁL t.: OSZTÁLYHARCZOK ÉS SZABADKŐMŰVESSÉG
(http://mtdaportal.extra.hu/books/wolfner_pal_osztalyharcok_es_szabadkomovesseg.pdf)

ARATÓ FRIGYES: FÖLDMÍVES SOCIALISMUS
(http://mtdaportal.extra.hu/books/arato_frigyes_foldmives_szocializmus.pdf)

Szende Pál: Alkotó és romboló munka a szabadkőművességben
(http://mtdaportal.extra.hu/books/szende_pal_alkoto_es_rombolo_munka.pdf)

dr. Csápori Gyula: ÁMÍTÁS ÉS VALÓSÁG, Adatok a szabadkőmívesség leálczázásához
(http://mtdaportal.extra.hu/books/csapori_gyula_amitas_es_valosag.pdf)

KONTRA GYŐZŐ (Gelléri Mór): VALÓSÁG ÉS ÁMÍTÁS, ADATOK A SZABADKŐMŰVESSÉG ELLENSÉGEINEK LEÁLCZÁZÁSÁHOZ
(http://mtdaportal.extra.hu/books/gelleri_mor_valosag_es_amitas.pdf)

GELLÉRI MÓR: A SZABADKŐMŰVESSÉG GYAKORLATI EREDMÉNYEI
(http://mtdaportal.extra.hu/books/gelleri_mor_a_szabadkomuvesseg_gyakorlati_eredmenyei.pdf)

A folyóiratok közül főként a Huszadik Század tartalmaz a szabadkőművesség szempontjából releváns írásokat illetve információkat. Lesz dolgom, amig feldolgozom...

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum