A bejegyzések listája

2011. január 26., szerda

Petőfi, a "tiszteletbeli" szabadkőműves

Először is szögezzük le, hogy Petőfi Sándor nem volt szabadkőműves. Demokrata volt, forradalmár volt, de szabadkőműves nem. Ennek ellenére "hírbe hozták".

Azt már megszokhattuk, hogy szélső jobbos honfitársaink célkeresztjébe kerül minden olyan történelmi nagyságunk, aki szabadkőműves volt, pl. Kazinczy, Kossuth, Ady; de az számomra újdonság, hogy Petőfi is hazaáruló szabadkőműves lett:

"Hamis történelem, hamis nemzeti hősök - Petőfi

...
Petőfi forradalmi verseinek tulajdonképpen folyamatosan él egyfajta kritikája, de szerintem túlzó megbocsátással. Számomra az már nem kérdéses, hogy - legtöbb kanonizált újkori történelmi "hősünkhöz" és írónkhoz hasonlóan! - Petőfi irodalmi és politikai tevékenységével azokat a világszétverő erőket szolgálta, melynek eszközei a "haladó", "felvilágosult" eszmék és szervezetileg többek között a szabadkőművesség.
...
Számomra már csak az kérdéses, hogy például Petőfi csak a forradalmi, jakobinus, vagy netán az 1848-as Kommunista Kiáltványhoz is kötődő eszmék lelkes híve volt, ami nem kis karrier- és becsvággyal párosult nála, vagy pedig egy az egyben volt szervezeti kapcsolata is a világszétverő mozgalmakkal, konkrétan a szabadkőművességgel.
...
Most jelent meg a neten egy figyelemreméltó mű Fekete Sándortól, egy volt sztálinista szerzőtől "Petőfi forradalma" címmel. (Nyomtatásban már korábban)A szerző ugyan elvileg és gyakorlatilag Petőfi híve, sőt rajongója, műve mégis hosszan tartalmaz olyan részeket, amikkel akaratlanul (?) szinte túllicitál néhol Pezenhoffer Antal felkavaró művének ("A magyar nemzet történelme - A katolikus Egyház és a Habsburg-ház történelmi szerepe") Petőfire vonatkozó szigorú (de igazságos) bírálatán."

Petőfi szabadkőművességét az illusztris blogszerző a következő verssel véli bizonyítani:

"Ki vagyok én? nem mondom meg;
Ha megmondom: rám ismernek.
Pedig ha rám ismernének,
Legalább is felkötnének."


Ennek bizonyító erejét legalábbis kétségbe vonhatjuk...

Tájékozottságát azzal is bizonyítja blogszerzőnk, hogy Fekete Sándort egyszerűen sztálinista szerzőnek nevezi. Azt a Feketét, aki Hungaricus álnéven írta meg 1956-ot elemző röpiratát Az 1956-os felkelés okairól és tanulságairól, amelyet külföldön publikált s amelynek ismeretlen szerzőjét halálra kereste a hazai hatalom, s mikor megtalálta, 9 éves börtönre ítélte.

Már várom, hogy mikor kerül sor Rákóczi, Mátyás király és Árpád leszabadkőművesezésére.Kapcsolódó linkek:

http://olajcsucs.blogspot.com/2011/01/hamis-tortenelem-hamis-nemzeti-hosok.html

http://www.pim.hu/object.74706D28-6221-4E9D-B43F-80AD6647DD47.ivy

http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=450&secId=42052

http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=0000001048&secId=0000102128&mainContent=true&mode=html

http://mek.oszk.hu/04200/04245/index.phtml

10 megjegyzés:

BCS írta...

Mint itt is olvasható, én nem "eygszerűen sztálinista szerzőnek", hanem VOLT sztálinista szerzőnek nevezem Feketét, amit tőle magától idéztem a linkelt műből:

"S ezért – noha Hungaricusom 30 évvel bírói elítélésem után megjelenhetett annak a pártnak a kiadójánál, mely pártnak szolgaian kezes bírái korábban megbüntették e könyvet – igazában nem tudtak mit kezdeni sem a bűnös művel, sem a lázadó szocialistával: egy hajdani sztálinista csak akkor lényegüljön át szocialistává, sőt, akár szociáldemokratává is, amikor ezt pártja vezetői jónak látják, s ne negyven évvel korábban, mert az ilyesmi „zsenánt”…"

Szabadkőművesbarát blogszerzőnk olvasni (nem) tudását bizonyítja ezzel...

Nem állítottam, hogy Petőfi szabadkőműves volt, hanem kérdezem és keresem a választ. Jelenleg biztosra veszem, hogy "kötény nélküli szabadkőművesnek" máris nyugodtan tekinthetjük.

A másik blogom is témába vág...

Lalo írta...

Valóban, ahogy én is idéztem, "VOLT sztálinista szerzőnek" nevezte Fekete Sándort a Petőfit szabadkőművesnek tételező, de legalábbis sejtető szerző. Viszont a szöveg szerint ezt a "Petőfi forradalma" című 1998-as Fekete Sándor mű kapcsán tette, amikor a mostani idézet szerint már "szocialistává, sőt, akár szociáldemokratává" lényegült át. Petőfi ellenes blogszerzőnk olvasni tudását - így utólag - bizonyítja, ugyanúgy, ahogy rosszhiszeműségét is, hiszen csak a hajdani sztálinistát tartja fontosnak, a későbbi szociáldemokratát már nem...

BCS írta...

Alapvetően hasznosnak tartom Fekete művért és még azt is megkockáztatom, hogy a sorok között igyekszik leszámolni Petőfi nagyságának képével, hiszen kendőzetlenül és tömegesen közzéteszi az őt nagyon rossz fénybe beállító tetteit.
Nehéz is elhinni, hogy egy saját korábbi forradalmiságával leszámoló író kritikátlan lehetne a forradaliságából kigyógyulás esélyét meg nem kapó, fiatalon meghalt Petőfi vad felforgató dolgaival szemben. A sztálinista csak a múlt jelzője, igyekeztem távolságot tartani tőle.
Sokkal érdekesebb kérdésem hozzád (remélem, tegeződhetünk a világnézeti különbség ellenére), hogy mit tudnak a tájékozottak a márciusi ifjak és a szabadkőművesség korabeli kapcsolatáról? Tudtok arról, hogy közülük kik voltak már akkor szabadkőművesek? Hogy a szabadkőművesség részt vett aktívan a 48-as eseményekben, konkrétan Magyarországon, mert hogy Európa szerte sokfelé részt vett, az nem kérdés. És akkor mért pont nálunk maradt volna tétlen...

Lalo írta...

"Hogy a szabadkőművesség részt vett aktívan a 48-as eseményekben, konkrétan Magyarországon, mert hogy Európa szerte sokfelé részt vett, az nem kérdés." De, kérdés. Ugyanis Magyarországon az 1795-ös betiltás óta nem működött a szabadkőművesség. Szabadkőművesek szórványosan voltak, de őket külföldi páholyok vették fel. Itthon nem voltak páholyok. Ugyanis ezek a fránya szabadkőművesek valamilyen oknál fogva ragaszkodnak a legalitáshoz. Illegális páholy gyakorlatilag nem létezik. 1848-ban a forradalmi kormány megalakulásával nyílt meg a páholyalapítás lehetősége, s így ekkor, 1848 májusában kezdeményezte Thoma Mihály Ágoston vezetésével hét mesterfokú szabadkőműves a "Kossuth Lajoshoz, a dicső fény hajnalához" páholy megalakítását. A kezdeményezők, majd a megalakult rövid életű (mintegy fél év) páholy tagjai a forradalom és szabadságharc történelmében gyakorlatilag ismeretlenek. Minderről Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon című alapmű 429-433. oldalán lehet olvasni. A forradalom és szabadságharc nevesebb vezetői közül néhányan az emigrációban léptek be a szabadkőművességbe. Kossuthot és néhány társát 1852-ben vették fel az USA-ban, Türr Istvánt 1854-ben, Pulszky Ferencet 1863-ban.

BCS írta...

Egy "kis" szünet után érdemes erre az illegális páholy-kérdésre visszatérni.

Magad hivatkozol Abafi Lajos könyvére, amely nekem sajnos nincs a birtokomban. De az interneten (neked köszönhetően is) találhatók szerint e jeles szerző szabadkőművesnek tartotta azt a Kölcseyt, aki 1790-ben született, tehát a betiltáskor 5 éves és 1838-ban halt meg, tehát élete során legálisan nem lehetett szabadkőműves, az országból pedig egyetlen alkalommal tette ki a lábát Bécsbe.


www.scribd.com/doc/38565132/Berenyi-Zsuzsanna-Agnes-Aradi-szabadk%C5%91m%C5%B1ves-paholyok-tagnevsorai

"A szabadkőművességnek 1795-ben történt, a Habsburg-birodalom egész területére vonatkozó betiltása után hazánkban sem működhetett nyilvánosan a mozgalom. Hogy mégiscsak tovább élt a szabadkőművesség, arra bizonyság a 18. század legnagyobb magyar szabadkőművese: a Kazinczy Ferenc vezette nyelvújítás és maga a szabadkőművesi elvekre alapozott reformkor. Ennek élén Abafi szerint a szabolcsi szabadkőművesek vezéralakja, az álmosdi „A Becsületességhez” című páholy tagja, Kölcsey Ferenc állt, a reformországgyűlések meghatározó személyisége, nemzeti himnuszunk szerzője."

Ha Kölcsey a hazai szabadkőművesség legnagyobbnak tartott történetírója szerint teljes felnőtt életét a tilalom időszakában élve lehetett szabadkőműves páholytag, akkor elvileg ezt Petőfiről se zárhatjuk ki.

Lalo írta...

Peched van. El kellett volna olvasnod az Abafi könyvet...

Abafi ebben a passzusban nem a dégi irattárban feldolgozott szabadkőműves iratokra hivatkozik, hanem szóbeszédre. Ivánka Imre úgy hallotta az apjától, hogy volt egy páholy, amelyben a nagyapja együtt lett volna tag Kazinczyval és Kölcseyvel. Ráadásul Kölcsey Akáczia című költeménye nyilvánvalóan szabadkőművességét bizonyítja. Ez legalább olyan "erős" bizonyíték Kölcsey szabadkőművességére, mint Petőfi általad citált verse. Berényi Zsuzsanna Ágnes nem a legnagyobb kutatója a szabadkőművességnek, hanem a legszorgalmasabbja. Sajnos rengeteg hibát és tévedést lehet felfedezni munkáiban. Nyilván nem figyelt fel Abafi óvatosságra intő jelzéseire az Ivánkától származó információkkal kapcsolatban és saját maga is tovább szőtte a legendát. Jászberényi József, aki a hazai szabadkőművességről az egyik legpontosabb könyvet írta napjainkban, határozottan cáfolta Kölcsey szabadkőművességének legendáját. Jászberényihez csatlakozva Schőn István is jól kidolgozott érvrendszerrel cáfolja Kölcsey szabadkőművességét. Ezt elolvashatod az Interneten is: http://peptid.chem.elte.hu/RG/kozl/11.htm.

Van még kérdésed?

BCS írta...

Hogyne, rengeteg kérdésem lesz! :-)

A szabadkőművesség legnagyobb történetírója kifejezést idéztem és Abafira vonatkozik. Feltételezem, hogy ő is tudott számolni és tudta, hogy a betiltáskor Kölcsey 5 éves. Tehát, ha egyáltalán mint mendemondát közli az ő szabadkőművességére vonatkozó hírt, ami vagy igaz, vagy nem, nem pedig egyértelműen elveti, mint lehetetlent, abból az következik, hogy nem tartotta kizártnak, hogy Kölcsey lehetett felnőtt élete során Magyarországon szabadkőműves. Értelemszerűen csakis illegális páholy tagjaként. Tehát Abafi tudomása szerint a betiltás után létezett az országban illegális szabadkőművesség...

Lalo írta...

Aki hazudik, az lop. Aki lop, az rabol. Aki rabol, az gyilkol. Aki gyilkol, azt felakasztják. Tehát aki hazudik, azt felakasztják.

Körülbelül ilyen erős a logikád Abafi állítólagos gondolatmenetét illetően.

Ilyent én is ki tudok találni. Abafi egyik forrása Ivánka volt. Hogy fenntartsa vele a jó viszonyt, ezért közölte Abafi a könyvében Ivánka megalapozatlan családi legendáriumát Kölcsey szabadkőművességéről. Éppen azért nem ír ebben a passzusban évszámokat, hogy ki ne derüljön a turpisság. Stb. stb.

BCS írta...

Ez a hasonlat ismertebb úgy, hogy akinek nincs akváriuma, az buzi... :-)
Ivánka 20 éves hadnagy Kölcsey halála évében, nem valami ősi családi legendáról számolt be Abafinak. Miért hazudott volna? Nem egy megbízhatatlan senki adatközlő volt, hanem a hazai szabadkőművesek nagymestere.

Fentebb írod:
"Itthon nem voltak páholyok. Ugyanis ezek a fránya szabadkőművesek valamilyen oknál fogva ragaszkodnak a legalitáshoz. Illegális páholy gyakorlatilag nem létezik."

Ezzel szemben a Magyarországi Symbolikus Nagypáholynál így tudják:

"http://www.szabadkomuves.hu/menuhtml.html"

"1861-ben, egyelõre illegálisan, de magyar nyelven dolgozó szabadkõmûves-páholy alakult Pesten. A Szent István páholy néhány hónap után megszûnt, ám léte jelentõs lökést jelentett a magyarországi szabadkõmûvesség újraindítása felé."

A folytatás szerint is hajlamosak voltak szabadkőművesek kijátszani a tilalmat:

"Mintegy fél évvel a kiegyezést szentesítõ törvények kihirdetését követõen, 1868 februárjában a belügyminiszter engedélyt adott szabadkõmûves-páholyok alapítására Magyarországon. (Érdekesség, hogy ezzel egy idõben Ausztriában nem kapott zöld utat a szabadkõmûvesség, ott továbbra is érvényben maradt az 1795-ös betiltás, úgyhogy az osztrák szabadkõmûvesek Magyarországra jártak át dolgozni és testvérekkel találkozni.)"

Ha a tilalmat az ausztiai szabadkőművesek ilyen könnyű lelkiismerettel megkerülték, vajon a magyarországi, a tilalom előtti, vagy külföldön belépett kőművesek részéről ez fel sem merülhetett?

Lalo írta...

1) Kölcsey szabadkőművességéről semmi más adat, visszaemlékezés nem szól. Ivánka nem szemtanú, csak hallomásból mesélt Abafinak. Lehet, hogy az apja vagy a nagyapja hencegett Kölcseyvel.

2) Ahhoz, hogy engedélyeztessenek egy szervezetet, előbb össze kell jönni, meg kell beszélni a dolgokat, hogy ki mit vállal, stb. Csak ezután lehet az engedélyeztetési kérelmet benyújtani a belügyminisztériumnak. 1861-ben nyilván azért szűnt meg a páholy, mert nem kaptak a működésre engedélyt. A te logikád szerint máig működniük kellene...

3) Kissé félreérted a dolgot. Nem szabadkőművesnek lenni volt tilos Ausztriában, hanem ellenőrzés nélküli gyűléseket nem tarthattak. Azaz, ha vállalták volna, hogy egy rendőrtisztviselő is ott üljön közöttük, akkor működhetett volna a szabadkőművesség. Magyarországon ilyen szabály nem volt, ezért jártak át az osztrákok a határ túloldalára, leginkább Pozsonyba páholyéletet élni.

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum