A bejegyzések listája

2011. február 5., szombat

Érvnek látszó állítások

A szabadkőműves összeesküvésben hívők számos érvnek látszó szöveget hoznak fel konspirációs teóriáik alátámasztására. Vizsgáljunk meg ezek közül néhányat!

1) Benjamin Disraeli angol miniszterelnök - aki ugye tudja, amit tud - azt mondta: "A világot teljesen más személyek kormányozzák, mint akiket a kulisszák mögé nem látók maguknak elképzelnek."

Nos, ez az idézet valóban Disraelitől származik, bár azt, hogy a teljesen más személyek szabadkőművesek lennének, azt nem mondja. S más probléma is van itt.

Ugyanis ezt az idézetet megtaláltam angolul:

“So you see, my dear Coningsby, that the world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes.”

Ez egy párbeszéd részlet Disraeli (1804 -1881) 1844-ben megjelent Coningsby című regényéből - ugyanis mielőtt miniszterelnök lett (1874-80), jónevű író volt. Tehát nem politikusi tapasztalatainak kvintesszenciáját hordozza a fenti idézet, hanem csak írói munkásságának, fantáziájának egy részét. Mindenesetre nagyon mulatságos, hogy egyesek egy régi regény egyik mellékszereplőjének szavaiból vezetik le világunk alakulását...

S mivel oly nagyra tartják egyesek Disraelit, az első zsidó miniszterelnököt Angliában, bizonyára terjeszteni fogják a szintén tőle származó következő idézeteket is:

“Educated and conservative men raised in the tradition of Christianity, with its stress on individual responsibility and the independence of the will, found conspiracy theories plausible as an explanation of such change: it must have come about, they thought, because somebody planned it so.”

Nem műfordítói átültetésemben:

“A művelt és konzervatív emberek a kereszténység tradíciójában nőttek fel, az egyéni felelősség és a szabad akarat között feszültségben, s a változások magyarázataként elfogadhatónak találták az összeesküvéselméleteket: azért kellett így történni a dolgoknak - gondolták -, mert valaki megtervezte azokat.”

Valamint:

“With the notable exception of some masonic historians and a few Italians excavating the roots of the Risorgimento the whole subject of secret societies was neglected as an area for serious investigation until twenty or thirty years ago. Because the historian passed by, the charlatan, the axe-grinder and the paranoic long had the field to themselves.”

Megint csak a saját fordításomban:

“Némely szabadkőműves és néhány olasz történész megjegyzendő kivételével a Risorgimento [az olasz egység] gyökereinek feltárásakor a titkos társaságok teljes témakörét mellőzték a komoly kutatások során vagy 20-30 éven át. S mivel a történeszek mellőzték, a sarlatánok, a fejsze-élezők és a paranoiások birtokolták ezt a területet sokáig.”

Hogy a fejsze-élező pontosan mit jelent, azt nem tudom, de nyilván a sarlatán és a paranoiás között helyezkedik el...


2) Az 1917-es oroszországi forradalom során az Ideiglenes kormány számos tagja szabadkőműves volt.

Ez önmagában igaz. Aztán ők voltak azok, akik ravasz trükkel hagyták a kormányukat megdönteni, saját magukat börtönbe vagy emigrációba küldeni, hogy átjátszhassák a hatalmat a 31 fokú szabadkőműves Leninnek hogy a londoni, párizsi és tel-avivi szabadkőműves főnökeik terveinek megfelelően létrejöhessen a Szovjetunió.


3) Lenin és Sztálin magas fokú szabadkőművesek voltak.

Nem igaz. Először is Sztálin 1922-ben - még Lenin életében - betiltotta a szabadkőművességet a Szovjetunióban.

Leninről számtalan állítás forog a szabadkőműves-ellenesek köreiben:

a) Lenin a Nine Sisters páholy tagja volt

b) Lenin is palladiánus, tehát luciferiánus szabadkőműves csoport tagja volt

c) a bolsevikiek vezetői, mint Lenin ... mind szabadkőművesek és a szabadkőművesség kommunista irányzatához tartoznak

d) Lenin egy titkos svájci páholy tagja volt

e) A francia "Art et Travail" páholy tagja volt

f) A Union de Belville páholy tagja volt

g) Lenin a B'nai B'rith tagja volt

h) Lenin a Grand Orient of Russian Peoples tagja volt

i) ... és még lehetne folytatni a végtelenségig.

Azt hiszem, hogy ez a sok páholy sokkal kevesebb, mint ha csak egy lenne. Egymást ütik ki. S van még ezek után valaki - a hívőkön kívül - aki Lenin szabadkőművességét komolyan veszi?

Ami pedig Daniel Ligou: "Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie" című művét illeti, a könyvben Lenin szabadkőművességét arra hivatkozva véli bizonyítani a szerző, hogy Lenin barátja volt egy Montehus nevű háborúellenes szabadkőműves énekesnek...

Folytatása alkalomadtán következik ...

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum