A bejegyzések listája

2011. március 3., csütörtök

Szabadkőműves összeesküvés?

Ács-Muhi Csilla, a Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium középiskolai történelem tanárnője egy remek honlapot készített és bővít folyamatosan, amelyre a történelem oktatásával kapcsolatos cikkeit tölti fel.

Ezek között szerepel egy "Szabadkőműves összeesküvés?" című írás is, amelyben egy YouTube-n terjesztett szabadkőműves-ellenes videó állításait cáfolja meg a józan ész és történelmi ismeretei alapján. A rendkívül rokonszenves, nem túl hosszú de frappáns cikket teljes egészében beidézem, remélve, hogy a szerző nem fog tiltakozni ezért:Szabadkőműves összeesküvés?

2009.09.27


Diákjaim nyaggatására úgy döntöttem, utánanézek ennek a témának is, bár eddig az összesküvés-elméletek meglehetősen hidegen hagytak. A szabadkőműves mozgalomról szóló általános összefoglalót el lehet olvasni az Újkor menüben, forrás: Wikipédia (tudom, hogy nem a legjobb, de ma este ennyire futotta). Aki többet szeretne tudni, sok ezer találat közül válogathat kedvére a világhálóról.

Ami a jelen írás megfogalmazására késztetett, az egy magát dokumentumfilmnek tartó kis összeállítás (Titkos Társaságok: Szabadkőművesek), melyet a YouTube-on néztem meg részletekben. (Annyit nem ért meg, hogy megszerezzem valahonnan.)
Nem tudom, kik készítik az ilyen és ehhez hasonló filmecskéket (nem történészek, az biztos!), de eléggé felháborodtam a sok tendenciózus csúsztatáson, melyet rövid egy óra leforgása alatt alkalmam volt megfigyelni. Igaz, ezek a típusú bemutatók a legritkább esetben keltik fel szakemberek figyelmét, de történelemtanárként gyakran szembesülök érdekes kérdésekkel. A diákok kíváncsisága óriási, a világháló szintén az és rengeteg csapdát rejt magában.

Csapdáról beszélek, mert a hatásosan tálalt, ugyanakkor hibáktól hemzsegő cikkeknek, rövidfilmeknek se szeri, se száma. És azok, aki fél füllel hallottak valamit az iskolában (esetleg még mindig iskolába járnak), azt képzelhetik, hogy a valóságot tárják eléjük.
Először is leszögezném: nem állítom, hogy nem létezik egy magát szabadkőművesnek nevező szervezet. Létezik és biztos vagyok benne, hogy számtalan kiemelkedő személyiséget tömörít magában. Nem állítom, hogy nem kevesek irányítanak sokakat, és hogy ezt többé-kevésbé nem rejtve teszik – bár azt nem hiszem, hogy ezek a bizonyos személyek szabadkőművesek lennének. Bárki, aki utánanéz a szabadkőműves páholyok tagjainak, számtalan neves művészt, zenészt, írót talál köztük. Értelmiségiek vezetnék a világot? Ha így lenne, nem ott tartanánk, ahol tartunk.

A film abból indul ki, hogy minden jelentős esemény mögött a szabadkőművesek rejtőznek. Vegyük sorban az állításokat:

1. Franciaországban az orleans-i herceg, a szabadkőműves páholy nagymestere az 1780-as években a gabona nagy részét felvásárolta, külföldön eladta illetve elrejtette. Így éhínség sújtotta a lakosságot és ez vezetett a Nagy Francia Forradalom kitöréséhez. A forradalom kirobbanásának ennél sokkal összetettebb okai vannak (akármelyik történelem tankönyvben utána lehet nézni)!

Az igazság: a herceg nagyarányú gabonaspekulációs ügyletekben is részt vett, ezzel hozzájárult az 1789-re kialakuló súlyos élelmiszerhiányhoz. Akarata ellenére belebonyolódott azokba a gabonafelvásárlási manőverekbe, amelyekkel William Pitt kormánya, brit bankok közvetítésével a francia nagyhatalmat kívánta gyengíteni. Amikor viszont 1789-ben Párizsban éhséglázadások törtek ki, Orléans hercege nagy mennyiségű élelmiszert és más ajándékokat hozatott a fővárosba, és azokat szétosztotta a szegények között.

A forradalom idején a herceg (mint liberális nemes) részt vett a Nemzeti Konventben és a király kivégzése mellett szavazott – igen ám, de ekkor a film által államellenesnek bélyegzett szabadkőművesek kitaszították soraikból. Vagyis elérték céljukat, mégis megfosztották az orleans-i herceget nagymesteri címétől.

2. A XIX. századi eseményekre nem igazán tér ki a film, megelégszik annyival, hogy „tetteik hatása gyakorlatilag követhetetlen a történelem folyamán, de hogy jelen voltak, az határozott tény.” Ez már önmagában is eléggé ellentmondásos, nem? És természetesen felsorolja azokat, akik támogatták illetve üldözték a szabadkőműveseket.

Érdekes módon a támogatók között a film készítői szerint I. Ferenc német-római (osztrák) császár is ott található, még képet is mutatnak róla. Arról az uralkodóról van szó, aki vérbe fojtotta a Martinovics Ignác által vezetett összeesküvést 1795-ben, aki mint a haladás és felvilágosodás ellensége, erős rendőri uralmat és besúgórendszert épített ki, olyannyira, hogy uralmát ferenci abszolutizmusnak nevezték és aki a Szent Szövetség egyik alapító tagjaként felesküdött a feudális monarchiák fenntartására és a forradalmak leverésére. Szerény véleményem szerint egyszerűen összekeverték őt II. Józseffel, a „kalapos királlyal”, aki valóban megpróbált kiegyezni a szabadkőművesekkel és a maga javára fordítani a mozgalmat. 

A francia jakobinusok, miután a forradalom idején hatalomra kerültek, bezáratták a szabadkőműves páholyokat, holott a jakobinus és a szabadkőműves irányzat számos összefonódást mutat. Ezt még meg lehet magyarázni azzal, hogy egyetlen diktatúra sem szerette a szabadgondolkodókat.

3. Hogy tudatosítsa a világméretű összeesküvés veszélyét, filmünk néhány szabadkőműves jelképet is bemutat, köztük az ötágú csillagot, a sarlót és a kalapácsot. Képzelem, hogy örülhetett ennek minden néző, mikor meglátta őket, hiszen kézenfekvő szimbólumokról van szó!

Igen ám, de kicsivel később a narrátor azzal folytatja, hogy az 1917-es oroszországi forradalom és a bolsevikok hatalomra kerülése után a kommunisták is üldözni kezdték a szabadkőműveseket. És ezek után – szintén a film szerint – a szabadkőművesek még segítették a Szovjetúnió Népszövetségbe való bekerülését (amit különben a nemzetiszocialisták fel is róttak nekik), öreg hiba, nem? Ettől a ponttól kezdve cionizmus és szabadkőművesség már összefonódik és ismét azok felsorolása következik, akik üldözték a szabadkőműveseket: természetesen Hitler, Mussolini, Franco tábornok és Szaddám Huszein – minden magára kicsit is adó XX. századi diktátor – megtalálható közöttük.

Sajnos a film készítői megfeledkezni látszanak arról, hogy a totalitárius rendszerek alapból nem kedvelik a titkos szervezeteket, az ellenzék bármilyen formájától igyekeznek rövid úton megszabadulni (a két világháború közötti Németországban többek között az expresszionista művészeket is üldözték) és a szabadkőművesek páholyai csupán egyek voltak a hosszú sorban, melyeket fel kellett számolni az egypártrendszer és a társadalom teljeskörű ellenőrzése felé vezető úton.

De hogy ne csak diktatórikus rendszerekről legyen szó, megemlítik, hogy a régi alkotmányos hagyományokkal rendelkező Nagy-Britanniában a rendőrök és bírák kötelező módon be kell vallják tagságukat. Hiszen ez természetes, mondom én, mivel olyan funkciót töltenek be, ahol a titkos (vagy nem is olyan titkos) társaságokhoz (nemcsak a szabadkőművesekhez) való tartozás bevallása alapfeltétel. Ugyanakkor nem hiszem, hogy tudna bárki mutatni olyan valakit, aki emiatt ne gyakorolhatná bírói tisztét vagy nem lehetne a brit rendőrség tagja.

Mivel magyarázható a szabadkőművesség körüli hisztéria? Ha figyelemmel kísérjük azokat a történelmi korokat, melyekben úgymond előtérbe kerül tevékenységük, a válasz kézenfekvő. Zavaros időszakokról van szó, társadalmi, gazdasági és politikai válsághelyzetekről, olyan periódusokról, melyekben az emberek felmerülő problémáik miatt bűnbakokat kerestek és találtak és ezek többek között a szabadkőművesek voltak. Ezzel magyarázható többek között antiszemitizmus és szabadkőműves-ellenesség összefonódása a náci Németországban, de újabban a sertésinfluenzát is igyekeznek a nyakukba varrni.

Végszóként a filmből megtudhatjuk, hogy világszerte 100 000 páholyban kb. 4-6 millió szabadkőműves tevékenykedik (váljék kedves egészségükre!) és „mindennapi döntéseinket olyan tények befolyásolhatják, amelyekről nem is tudunk”.

Igen, ez így van. Tegnap például addig-addig halogattam a bevásárlást, amíg se kenyeret, se tejet nem találtam a sarki boltban. El is gondolkoztam rajta, hogy vajon én is a világméretű szabadkőműves összeesküvés áldozata vagyok-e, amely fondorlatos módon próbálja megvonni családomtól és tőlem az alapélelmiszereket, vagy csak a saját lustaságomé (ti. nem mentem le idejében vásárolni)?

Éppen ezért a szabadkőművesek egyik jelmondatával zárom eszmefuttatásomat:

SAPERE AUDE! (MERJ GONDOLKODNI!)Forrás: http://www.acsmcsilla.eoldal.hu/cikkek/ujkor/szabadkomuves-osszeeskuves_.html


Én ugyan nem ismerem a hivatkozott videót, de a látott hasonlóak alapján jól el tudom képzelni, s ezért majdnem 100%-osan egyetértek a fenti cikkel. Csupán néhány megjegyzésem, kiegészítésem van hozzá:

a) A filmben valószínűleg összekeverik I. (Lotaringiai) Ferenc német-római császár (1708–1765, uralkodott 1745–1765), Mária Terézia férjét - aki valóban szabadkőműves volt - I. Ferenccel (1768–1835), aki magyar és cseh király (1792-től 1835-ig), 1792–1804-ig II. Ferenc néven német-római császár, 1804–1835-ig I. Ferenc néven osztrák császár és aki kivégeztette a Martinovics-féle összeesküvés vezetőit.

b) A sarló és a kalapács nem szabadkőműves jelkép. Ha a film ezt állítja, akkor egyszerűen csak a volt szocialista országokat akarja szabadkőművesként feltüntetni - amikor pedig majd mindegyikben betiltották a szabadkőművességet. Az ötágú csillag egyes szabadkőműves szervezetekben tényleg jelkép, de nem vörös, és nem a szocialista mozgalmak által használt formájú.

c)  Nagy-Britanniában egy időben valóban be kellett jelenteni bizonyos bírósági és rendőrségi posztok tulajdonosainak a szabadkőművességhez tartozásukat, de ezt a rendelkezést 12 év elteltével 2009-ben eltörölték. Ugyanis 12 év tapasztalatainak elemzése után kiderült, hogy nem voltak az eljáró bírók vagy rendőrök esetében szabadkőművességükre visszavezethető mulasztások vagy hibás döntések.

d)  A világ szabadkőműveseinek létszáma összességében fogyóban van, jelenleg már csak 3 millió, s ennek fele az USA-ra esik. Magyarországon mintegy 500-700-an lehetnek, ami stagnálást vagy nagyon csekély növekedést takar, Romániában viszont egy gyors felfutás után mára kb. 8-10 ezer főre nőtt a taglétszám.Kapcsolódó cikkek:

http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Ferenc_n%C3%A9met-r%C3%B3mai_cs%C3%A1sz%C3%A1r 

http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Ferenc_magyar_kir%C3%A1ly

http://aprofan.blogspot.com/2009/11/feloldottak-angliaban-birak-bejelentesi.html

http://aprofan.blogspot.com/2010/10/szabadkomuves-boom-romaniaban.html

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum