A bejegyzések listája

2011. augusztus 5., péntek

Újabb weblap a szabadkőművességről

Származási hely: Profán gondolatok a szabadkőművességről


Kíváncsian kezdtem tanulmányozni "A szabadkőművesség levétára,  Hírek, gondolatok, információk a szabadkőművességgel kapcsolatban" címmel nemrégiben megjelent weblapot. A Wix flash oldal generátorral készített weblap egyelőre (vagy mértéktartással?) csak a jobbról beúszás grafikus effektet alkalmazza, de már így is teljesíti azt az ígéretet, hogy "szinte 0 tudással" lehet látványos flash oldalakat létrehozni.

Kíváncsiságom hamarosan bosszankodássá változott, mert még a weblap kezdeti állapotát figyelembe véve sem lehet elnézni bizonyos hibákat és módszereket. Egyrészt számos elütés található az oldalakon - de ez legalább azt bizonyítja, hogy nem minden szöveg a Másolás/Beillesztés módszerével készült -, másrészt néhány helyen a hosszú ő és ű betűk eltűntek - nyilván a Wix alapértelmezésétől eltérő karakter kódolású szövegek bemásolásakor. Több helyen hibás név szerepel - itt viszont a Copy/Paste jól jött volna.

A legnagyobb problémát azonban az jelenti, hogy a lapon forrás megjelölés nélkül szerepelnek máshonnan átvett anyagok. Természetesen először a saját weblapjaimról átvett információk tűntek fel, pontosabban a hivatkozások hiánya. De ugyanerre a sorsra jutottak egyes szabadkőműves páholyok honlapjain közölt cikkek, illetve folyóiratok online tanulmányai, stb. A szerzőnek, M. Z.-nek mielőbb változtatni kellene ezen.

További általános probléma, hogy a weblap szerzője azt a látszatot próbálja kelteni, mintha szabadkőműves lenne - amiben erősen kételkedem az alábbiakban bemutatandó tartalmi hibák alapján. Ráadásul keverten adja közre az angol ill. francia orientációjú páholyokról származó anyagokat, ami szintén elképzelhetetlen.

A következőkben pontról pontra felsorolom a formai és tartalmi hibákat, hiányosságokat.

Kezdjük a Főoldallal:

- A főcímben "levétára" helyett "levéltára" kellene legyen. A főcím alatti mondatok - amelyek egyébként a sötétkamra falán szoktak szerepelni - hibás helyesírásúak; a "kíváncsiság" hosszú í-vel írandó és vagy négy vessző hiányzik.
- A Programok rész egy az egyben az én "Programok a szabadkőművességgel kapcsolatosan" lapomból származnak; s itt nem egyszerűen a forrás nincs feltüntetve, hanem a programokban eredetileg szereplő hivatkozásaim ki vannak törölve!
- A Linkek részben a "Külső hivatkozások:" kitétel arra utal, mintha a lapot szabadkőműves készítette volna.
- A "Magyar Symbolikus Nagypáholy" helyesen "Magyarországi Symbolikus Nagypáholy".
- A "Magyaroszági Nagyoriens Nagypáholy" helyesen "Magyaroszági Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület".
- A linklisták utolsó linkjei rendre átcsúsznak a következő linkre; így a Nagyoriens linkjeként a St. Stephen páholy linkje, az én Profán Gondolatok a Szabadkőművességről lapom linkjeként az Oriens Expressz linkje jön be. (Megjegyzem, hogy én a kisbetűvel írom a gondolatokat és a szabadkőművességet is...)

Dokumentumok oldal:

Mi a szabadkőművesség? aloldal:

- A több oldalról (Symbolikus Nagypáholy, Nyugati Kapu páholy stb.) összemixelt lapon egyes blokkokban hiányoznak a hosszú ő és ű betűk. Források nincsenek feltüntetve.

A szabadkőművesség aloldal:

- Mindhárom cikk töltelékszöveget tartalmaz.

A szabadkőműves 12 pont:

- A Budapesti France páholy honlapjáról származó szövegből a másolás során eltűntek a a hosszú ő és ű betűk. Forrás nincs feltüntetve.

Az Andersoni alkotmány aloldal:

- A Tolerancia és Testvériség vegyes páholy honlapjáról származik, Ditrói Ákosnak  a francia változatot is figyelembe vevő fordításában. Forrás nincs feltüntetve.

A Páholyok aloldal:

- Megismétlődnek a Főoldalon már hibásan szerepelt nagypáholy nevek. Mindkét nagypáholy páholyai regulárisnak vannak nevezve, pedig ezt a kifejezést a Nagyoriens nem használja; a Symbolikus Nagypáholy pedig nem tekinti regulárisnak csak a saját páholyait. Az oldalon csak töltelékszövegek vannak. "Ferecz" szerel a Deék páholy nevében. A Liszt páholy sajnálatosan "Francz"-nak van aposztrofálva... Mindkét nagypáholy páholylistája hiányos; a vegyes és a női páholy nincs feltüntetve.

Irartok (gondolom Iratok akart lenni) aloldal:


- Kupán Árpád cikkének a forrása nincs feltüntetve; formázása hiányos, nem különböztethetők meg az egyes tipográfiailag elkülönített szakaszok.
- A Szabadkőmáves (sic!) Ady anyagok forrásai nincsenek feltüntetve, egyik az Oriens Expresszről van átmásolva, egy másik Kupán Árpád cikk, a harmadik pedig az általam készített összeállítás a Profán lapokról.
- A Kelet 1905-ös számairól szóló, a Nyugati Kapu páholyban elhangzott rajzolat forrása nincs feltüntetve.

A Megjegyzések és Képek oldal még üres; az Impresszum oldal üzenetküldőként működik.Kapcsolódó linkek:

http://www.wix.com/mozaag/mason

http://www.wix.com/

http://szkp1.blogspot.com/

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum