A bejegyzések listája

2007. július 5., csütörtök

Coudenhove-Kalergi meghamisítása

Coudenhove-Kalergi meghamisítása


Az egyesült Európa eszménye vörös posztó a szélső jobboldal számára, lejáratása érdekében semmitől sem riadnak vissza. Például attól sem, hogy az "ötletgazda" Coudenhove-Kalergi grófot próbálják lejáratni.

Ezzek az egyesek által ugyancsak szemérmesen "erős nemzeti-identitású oldalak"-nak nevezett fasiszta, rasszista weblapokon találhatók meg, mint pl.:

http://www.hazankert.com/200627.html

http://tempus44.wordpress.com/2007/03/15/a-jovo-embere-kevert-faju-lesz-3/

http://igazmondo1.blogspot.com/search?updated-max=2007-03-09T15%3A06%3A00-05%3A00

és a sor sokáig folytatható. Annak kiderítése, hogy ezek tényleg rasszisták, nagyon egyszerű, meg kell nézni azokat a találatokat, amelyet a Google mondjuk a következő kérdésre ad:

zsidó site:http://www.hazankert.com/

http://www.google.com/search?num=100&hl=en&lr=&as_qdr=all&q=zsid%C3%B3+site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.hazankert.com%2F&btnG=Search

De persze meg lehet nézni a cigány, "gyűlölet-ipar" vagy Hitler illetve bármi olyan szóval is ami a rasszisták szómenését kiváltja. Ehhez hasonló módon dolgozott Zsadon Béla, a Mancs cikkírója, amikor "Magyarságteljesítmény az Interneten, Szittya-szörf" című vitriolos művét készítette:

http://zsadon.index.hu/mancs/0szittya.htm

A fenti három weblap közül az első tűnik az "eredeti" forrásnak, a többiek abból idéznek. Persze egyik se tünteti fel a szerzőt. Vajon mire föl ez a nagy szemérmesség? És íme, láss csodát, rögtön kiderül, hogy ez az egész páneurópizmus a szabadkőművesség találmánya:

"Benedek Marcell a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy vezetőségi tagja 1950. március 19-i beszédében április 4-ét “a magyar hálaadás napjának” nevezte. Ez a társaság támogatta a Páneurópai Uniót! Csekély létszámú, de óriási befolyással, hatalommal rendelkező dúsgazdag nemzetközi csoport már az évszázad elejétől tevékenykedik a nemzetek és határok nélküli Egyesült Európa megvalósításán, ami része a nemzetközi pénzhatalom Új Világrendjének."

http://www.hazankert.com/200627.html

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=68904550&t=9027376


Térjünk át Coudenhove-Kalergi gróf írásainak - és azok fordításának - az elemzésére. Vegyük a szabadkőműves gróf Praktischer Idealismus (Wien/Leipzig 1925) c. könyvének néhány mondatát:

"A manapság ismert népfajok és társadalmi osztályok – a kellő helyhiány, az idő és az előítélet miatt — fokozatosan eltűnnek."

Nézzük meg angolul (sajnos én németül nem tudok, de majd akik eredetiben olvasták ezt és a Bécsi Szabadkőműves Újságot is, majd kisegítenek. ):

"Today's races and classes will gradually disappear owing to the vanishing of space, time, and prejudice. "

Azaz helyesen: A mai fajok és osztályok fokozatosan el fognak tűnni a távolság, idő és előítéletek elenyészővé válásával.


"A jövőben az eurázsiai-negroid faj, amely hasonlít az ókori egyiptomiakra, a különféle fajú népeket majd a különbözőségű egyén váltja fel."

"The Eurasian-Negroid race of the future, similar in its appearance to the Ancient Egyptians, will replace the diversity of peoples with a diversity of individuals."

Helyesen fordítva: A jövő eurázsiai-negroid fajtája, amely megjelenésében a régi egyiptomiakra hasonlít, a népek különbözőségét az egyének változatosságával fogja felcserélni.


"Az európai zsidóság nem semmisült meg, mert Európa, a saját akarata ellenére, mesterséges kiválasztási módszerekkel e népet a jövő vezérnemzetévé fejlesztette ki."

"Instead of destroying European Jewry, Europe, against its own will, refined and educated this people into a future leader-nation through this artificial selection process."

Helyesen: Európa, saját szándékával ellentétben, az európai zsidóságot megsemmisítése helyett kifinomulttá és műveltté, s ezáltal a jövő egyik vezető nemzetévé tette ezen a mesterséges kiválasztódási folyamaton keresztül.

"Nem csoda tehát, hogy ez a gettóbörtönből kiszabadult nép Európa nemessége lett."

"No wonder that this people, that escaped Ghetto-Prison, developed into a spiritual nobility of Europe."

Helyesen: Nem csoda, hogy ez a gettóbörtönből szabadult nép Európa szellemi nemességévé vált.

"Hála a Gondviselésnek, Európa ajándékba kapta ezt az új és nemes népfajt."

"Therefore a gracious Providence provided Europe with a new race of nobility through spiritual grace."

Helyesen: Tehát a kegyes Gondviselés ellátta Európát a nemesség egy szellemi jótulajdonságokból fakadó új fajtájával.

"Ez akkor történt, amikor – hála a zsidók emancipációjának – Európa feudális arisztokráciája lezüllött."

"This happened at the moment when Europe’s feudal aristocracy became dilapidated, and thanks to Jewish emancipation."

Helyesen: Ez a zsidó emancipációnak köszönhetően történt, akkor, amikor Európa feudális arisztokráciája elkezdett tönkremenni.

Látszik tehát, hogy szándékos félrefordítások sorozatáról van szó, amelyekkel tendenciózusan eltorzították Coudenhove-Kalergi gróf mondanivalóját.

Persze ez a helyreállított szöveg is magán viseli a kor szociáldarvinizmusának téveszméit, de messze nem azt mondja, amit a "fordítója" belegyömöszölt.

Eredetileg: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=68988201&t=9027376Kapcsolódó gondolat: http://aprofan.blogspot.com/2007/07/l-nagy-zsuzsa-paneuropai-mozgalomrol.html

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum