A bejegyzések listája

2007. július 10., kedd

René Guénon rasszizmusa

Dante ezoterizmusa című munkájában Guénon nagy jelentőséget tulajdonít az Isteni színjáték következő sorainak:

O, ti, kik éltek józan értelemben,
lessétek, mily tan látható keresztül,
elfátyolozva különös rimemben!
(Pokol, IX. 61-63, Babits Mihály ford.)

Azt hiszem, ezt Guénonra magára is alkalmazhatjuk - kissé elfátyolozva fogalmazta meg néha mondanivalóját, azonban kis odafigyeléssel megfejthetjük.

Egy részlet:

René Guénon: A mennyiség uralma és az idők jelei (A Nagy Paródia, avagy a fordított spiritualitás.)

Az “ellentradíció" uralma valójában pontos megfelelője annak, ami az “Antikrisztus uralmaként" ismeretes, és - minden elképzelhető prekoncepciótól függetlenül - az az Antikrisztus, aki - akár individuumként fogjuk fel, akár kollektívumként - a végső cél érdekében önmagába fogja koncentrálni az “ellenbeavatás" minden képességét, és valamiképpen szintézise lesz ezeknek. Sőt, bizonyos értelemben akár egyszerre is lehet individuum és kollektívum, ugyanis lennie kell egy olyan kollektívumnak, amely, ha fény derül rá, olyan lesz, mintha csak magának az “elleniniciatikus" szervezetnek a “kivetülése" lenne, de kell lennie egy olyan személynek is, aki majdan e kollektívum vezetője, és vezetőjeként e kollektívum legtökéletesebb kifejeződése lesz, sőt, valódi “megtestesülése" annak, amit képviselni fog, hacsak mint az összes “ártalmas" befolyás “támasztéka" is, mert ezeket ő fogja először magába gyűjteni, hogy aztán a világba vetítse őket.

Azt hiszem, nem kell nagy intuícióval rendelkeznünk, hogy felismerhessük az írás rejtett konnotációját, amint a szélsőjobb felismeri és magáénak tekinti.

Van persze nyíltabb megnyilvánulása is Guénonnak.

Kelemen János említi Guénon Dante tanulmányának kritikájában, hogy:

"... Orient et Occident című művében ugyanis nemcsak azt fejti ki, hogy a judaizmus szerepet játszott "az általában vett modern mentalitás kialakulásában", hanem azt is, hogy mivel az izraelita elemek dominálnak a bolsevik forradalomban, óvakodni kell tőlük."


Egy Guénonnal rokonszenvező kritikusa is megjegyzi, hogy furcsa lábjegyzetei vannak:

"... it was the curious footnote which states that Freud and Einstein, of Jewish origin, and forerunners of much of the modern thought which Guénon despises, were detached from their Jewish nomadic tradition. "


Guénon műveinek behatóbb ismeretében bizonyára több bizonyítékot is lehetne találni a rasszizmusára, de ezt a feladatot most ünnepélyesen átruházom hűséges olvasóira...
Források:

http://szfinx.blogspot.com/

http://epa.oszk.hu/00000/00015/00002/kelemen.htm

http://www.bensozia.com/benideas/guenon.html

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum