A bejegyzések listája

2007. július 25., szerda

Drakula elorzott gondolatai

Sz. Farkas Jenő: Drakula vajda históriája
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989. 123-124. old.

"Umberto Eco az 1987-es Frankfurti Könyvvásár meg­nyitóján tartott előadásában37 egy világméretű jelenségre hívta fel a figyelmet: „Húsz évvel ezelőtt a könyvesboltok polcain, ott ahol Lukács György Az ész trónfosztása című könyve állt a legelőkelőbb helyen, ma már Julius Evola, Rene Guénon, Gurdjieff, Titus Burckhardt munkai sorakoznak együtt a keleti bölcselőkével, az alkímiáról, asztrológiáról, jövendőmondásról vagy a fekete mágiáról szóló traktátusok­kal. Mindez valóban azt a benyomast kelti, amit Chesterton joggal fogalmazott meg a következőképpen: >>Ahogy az ember többé már semmiben sem hisz, mindenben kezd hinni.<<" Eco felteszi a kerdest: „Az irracionalizmus megnyilvánulásával állunk szemben?" A kérdésre azzal válaszol, hogy felvázolja a racionalizmussal párhuzamosan fejlődő irracionalizmust, kezdve a hermetikus irodalomtól, a II. századi Hermész Triszmegisztosztól egészen napjainkig. Szerinte irracionális mindaz, ami eltér azoktól a normáktól, amelyek kezdetektől fogva megszabják kultúránkat. Ezeknek a normáknak a lényege a görög és latin racionalitásban keresendő. A tudomány fejlődése is azt bizonyítja, hogy végül is miné1 közelebb kerülünk a világnak a rációnk segítségével való megismeréséhez, egyre több a megoldandó irracionális kérdés. Ezért nem véletlen Umberto Eco előbb idézett gondolata." 37 Eco, U.: L’irrationel hier et aujourd’hui. Lettre Internazionale, 1988. 17. (16-19.)

Emlékeztetőül, ez volt az az eredendően bűnös szöveg, amely alapján Sz. Farkas Jenőt a magyar "akadémikus entellektüelek" megrontásával vádolta Horváth Róbert és az őt szajkózók kórusa.

Hogy is fogalmazott erről Horváth Róbert?

"1989-ben Sz. Farkas Jenő elkövette azt a mindennél nagyobb tévedést, amit azután - úgy tűnik - az összes magyarországi "akadémikus entellektüel" átvesz, nevezetesen, hogy GUÉNON EZOTERIZMUSÁT A MODERN VULGÁR-EZOTERIZMUSSAL VAGY VALAMIFÉLE SZEKTARIANIZMUSSAL AZONOSÍTJA - HOLOTT GUÉNON EGÉSZ ÉLETÉBEN MÁST SEM TETT, MINT EZEK ELLEN ÍRT - megóvva, konzerválva és fenntartva a tradicionális ezoterizmus lehetőségét és eredeti "komoly tisztaságát" (Vö.: Sz. Farkas Jenő: Drakula vajda históriája, Akadémiai, Budapest 1989, 123-124. o.)." (http://www.tradicio.org/guenon/hrguenonmo.htm)

Hogy is van ez? Habár Sz. Farkas Jenő nyilván egyetért Eco-val, hiszen idézi, de azért nem ő írta ezeket a mondatokat. Elképzelhető, hogy Horváth Róbert nem is olvasta amit oly hévvel kárhoztat? S követői sem, soha? Vagy olvasták, de az nem jutott el a tudatukig, hogy Eco-tól származik? Pedig hát Eco is kedvenc célpontja a Guénon ezoterizmusának eredeti, "komoly tisztaságát" őrzők válogatott hazai csapatának, az Ezoterikusok Haynau Baráti Körének... (http://www.es.hu/old/0130/feuilleton.htm)

Eredetileg: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=69613456&t=9027376

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum