A bejegyzések listája

2009. május 8., péntek

Nyilvános vakolás

Amint arról már beszámoltam, az USA-beli szabadkőművességben létezik a tisztségviselők nyilvános beiktatásának intézménye.

Most egy másik hasonlóan nyilvános (meghívott rokonok és barátok számára) esemény típusról szeretnék szólni, mégpedig a nyilvános vakolásról, angol nevén Asztali páholymunkáról (Table Lodge).

A vakolás az európai szabadkőműves hagyományok szerint a páholymunka utáni többé-kevésbé rituális étkezés. Ennek vannak vallásos-liturgikus előzményei, például a szerzetesrendek agapéi (megjegyzem, ez az elnevezés is elfogadott a szabadkőművességben) és vannak katonai (pontosabban katonapáholyoktól eredeztethető) ősei.

Az amerikaiak ezt a hagyományt meglehetősen későn, az 1990-es évek közepén vették át a hollandoktól. Az erre szolgáló rituálét 1996-ban fordították le angolra a holland eredetiből.

Meg kell jegyezni, hogy az eredeti holland és az azon alapuló amerikai szertartásváltozatok úgynevezett védett páholymunkának tekintették a vakolást, tehát nagyon hasonlóan a páholyban használt rituálékhoz, a tisztségviselők szimbolikusan ellenőrzik, hogy a résztvevők tényleg mind szabadkőművesek-e és csak miután a megfelelő kérdésekre a megfelelő válaszok hangzanak el, kezdődhet a vacsora. (Persze az ütemezett felköszöntések sora és az est lezárása is hasonlóan szertartásos módon megy végbe.)

Nos, ennek a rituálénak 2002-ben megszületett az a változata, amelyben már a szabadkőműves testvéreken kívül a barátok is szerepelnek, azaz a szertartásban (és a vacsorán) részt vehetnek avatatlanok is.

Idézem a szertartás elejét:

"WM: (gavel rap) Brothers Senior and Junior Wardens, are all present Masons or Friends?

SW: (gavel rap) Worshipful Master, I answer for my column.

JW: (gavel rap) Worshipful Master, I answer for my column.

WM: I answer for all in the East. Brothers Senior and Junior Wardens, invite our Brethren and Friends in the columns of the North and South to assist us in opening a Table Lodge.
..."

Ennek a lehetőségnek a bevezetése, hogy a szabadkőműves rituálék egy részének résztvevői lehetnek a tagsághoz közelállók, nyilván a páholyok nyitottságát szolgálta és egyben lehetőséget adott bizonyos rekrutációs tevékenységre, ami a rohamos taglétszám csökkenést szolgált megállítani és visszafordítani. (Ez nem sikerült, az időleges toborzási sikerek ellenére az amerikai szabadkőművesség elöregedőben van és a létszám vészesen fogy.)

Kíváncsi vagyok, más országokban tartanak-e hasonlóan nyilvános vakolásokat?

Forrás:

http://bessel.org/tableldg.htm

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum