A bejegyzések listája

2014. január 20., hétfő

Márton László hozzászólása a rasszizmus, szexizmus vitához

Ami összetartozik együtt elemzendő. Így az amerikai feketebőrű szabadkőművességet, illetve a legújabb fejleményeket és a női szabadkőművességről nyitott vitát csak a következő kontextusban lehet megérteni:

1. A szabadkőművességnek, mint szervezetnek nincsenek időtlen hagyományai. Aki az ellenkezőjét állítja halandzsázik. Az első és mindmáig alapvetőnek tartott szöveg Anderson alkotmánya, Az ú.n. határkövek (milesstines) jóval később, a XIX. század végén, a XX. század elején kerültek forgalomba. Mellesleg az andersoni alkotmány különböző kiadásainak szövege is elég jelentős különbségeket tartalmaz. Mivel most nem filológoiáról beszélünk, ezeket nem elemzem.

2. Az andersoni alkotmány kétségtelenül alkalmatlannak nyilvánítja a nőket és az alávetett, vagy szolga sorsuakat (bondsmen) a szabadkőművességre. Ezt lehet nem értelmezni és állítani, hogy mivel a XVIII. század elején ezt Anderson és Desagulier leírta szó szerint betartandó. Ez esetben a bondsmen értelmezése elég bajos, ugyanis a rabszolgák, jobbágyok ma nem léteznek (legalábbis kevés helyen) de annál több a nem független pl. alkalmazott, bérből élő (bérrabszolga)száma. Ezeket nem lehet felavatni? A nőkről tudjuk, hogy jogilag csak a XX. században váltak a férfiakkal egyenlővé és a muzulmán országok egy részében ma sem azok. Mi a konkluzió, mi a megoldás?

3. Ami a nőket illeti az Egyesült Angol Nagypáholy és néhány szövetségese szerint a nők természetüknél fogva nem avathatók, illetve nem gyakorolhatják az egyedül férfiaknak kialakított rítusokat. Ezt pl. az amerikaiak sem követik, hiszen ott is létezik női szabadkőművesség. Az európai liberális, vagy adogmatikus rendek ezt elutasítják, a női szabadkőművességet egyenrangúnak ismerik el. Más kérdés, hogy saját rendükbe felvesznek-e nőket, illetve fogadják-e őket vendégként. Ebben a rendek gyakorlata megoszlik. Nem kívánok most a részletekbe menni, de a törzsasztal nem szabadkőműves tagjai figyelmébe ajánlom a következőt: "ideológiai" alapja a férfi-nő különállásnak nincs és nem is lehet. A gyakorlatot (csak férfi és női, vagy vegyes rend, illetve kell-e fogadni és milyen esetben a nőket (férfiakat?) nem lehet kívülről és ismét csak ideológiai alapon eldönteni. Ez minden esetben a szabadkőműves szervezetek hagyományaitól és jelen helyezetétől függ. Rendszeresen felteszik a kérdés, hogy pl. az MNO miért nem vesz fel női tagokat. A válasz egyszerű: nincs igény rá. Ebből nem következik, hogy a jelenlegi helyzet örökkévaló, mert ezt valaki egyszer megírta. De azt se, hogy most gyorsan változtatunk, mert a törzsasztalnál valaki szóvá tette...

4. Az amerikai szabadkőművesség alakulásakor még javában rabszolgaság volt, mind az északi, mind a déli államokban. Később, amikor Északon megszűnt, Délen pedig arra hivatkoztak, hogy Anderson szerint rabszolga nem lehet kőműves. Prince Hall volt - a történet szerint - az első felszabadított rabszolga, akit felavattak. Mind a mai napig a fehérek és feketék, sőt újabban a latinók is külön rendben működnek. A Prince Halltől az elismerést (azaz kinyilvánítását annak, hogy ők is szabadkőművesek) olyan alapon tagadták meg, hogy Prince Hall avatása nem volt szabályos. Ez rosszhiszemű érv volt, de már túl vannak rajta, legalábbis a legtöbb államban. Az elismerés (tengerentúlon) azonban nem jár látogatási joggal. Most ezen van a vita. A szegregáció fenntartói hol az időtlen hagyományra hivatkoznak (ami így halandzsa) vagy arra, hogy egy kőműves páholy voltaképpen magánklub, ahova azt vesznek fel, akit akarnak.

5. A pontosság kedvéért: sem az angol Nagypáholy, sem az európai páholyok nem alkalmaztak bőr szerinti megkülönböztetést és természetesen ma sem teszik. (Nagybritaniában jelenleg a Lordok Házának elnöke egy fekete nő, míg az Alsóházé zsidó...) tehát nehéz lenne. Amerikában Obama a jelek szerint még nem olyan fecske, amely tavaszt hoz. A német páholyok egy része a XIX. században nem vett fel zsidókat, amiért a franciákkal hosszú ideig feszült volt a viszony. Furcsa, hogy a rasszizmussal egyébként nem vádolható skandináv (svéd, norvég ls talán dán) szabadkőművesség sem vesz fel zsidókat, abból kiindulva, hogy a magasabb fokok közül a rózsakeresztes krisztikus jellegű, ezért zsidó, vagy muzulmán nem élheti meg. Ez is halandzsa, de más kérdés.

6. Amint láthatjátok a helyzet bonyolult és ellentmondásos. Ennek oka, hogy a szabadkőművesek is emberek, illetve embercsoportok. Sokkal egyszerűbb lenne a helyzet, ha vegytiszta és amint tudjuk nemiséggel sem bíró angyalok lennének. De hát nem azok...Még annyit, hogy, amint már említették Magyarországon éppen elég széles a választék ahhoz, hogy mindenki megtalálja, amire vágyik. Akik meg kívülről érdeklődnek elégedjenek meg ennyivel, ne akarjanak helyettünk így vagy amúgy dönteni. Persze nyugodtan kérdezhetnek, vagy kritizálhatnak.

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum