A bejegyzések listája

2014. január 20., hétfő

Másokat is izgatnak a nők

Nem túl régen ismertettem itt egy amerikai szabadkőműves szerző eszmefuttatását a női szabadkőművességről, illetve a nők hagyományos páholyokból való kirekesztettségéről. Úgy tűnik, mások is érdekesnek és tanulmányozandónak tartják a dolgot, akár akadémiai szinten is.

2010. június 17-19. között teljes egészében ennek a kérdésnek szentelnek egy tudományos tanácskozást Bordeaux-ban, "A nők és a szabadkőművesség a felvilágosodás óta" (Women and freemasonry since the Enlightenment) címmel. A konferencia szervezőjétől, Cécile Révauger-től származik az a konferencia ismertető, amely egyben a várható tematikákat is meghatározza és a tanácskozásra jelentkezőktől ez év szeptember közepéig kéri előadásuk összefoglalását.

Franciául: http://www.fabula.org/actualites/article31531.php

Angolul: http://ovnnews.blogspot.com/2009/05/call-for-papers-women-and-freemasonry.html
Az angol változat alapján a következőkben foglalom össze a konferencia témaköreit:

Bevezetésképpen Cécile Révauger megállapítja, hogy igen kevés racionális indoka van a nők páholyokból való kizárásának, a legelterjedtebb az andersoni alkotmányra hivatkozás.

Utal a korai főként francia adoptációs páholyok szerepére a felvilágosodás korában, s felveti a kérdést, hogy mennyiben voltak ezek a páholy a kor adekvát válaszai a női emancipáció felmerülésére, vagy csak annak korai anticipációi voltak? S ahogy a felvilágosodás korszaka lezárult, ezek a páholyok is megszűntek, bár megváltozott formában (Eastern Star) visszatértek az USA-ban a következő évszázadban.

Gyakorlatilag a XIX. századi szabadkőművesség tisztán férfi páholyokból állt, csak annak lezárultával jelent meg néhány nő a szabadkőművességben, mint Annie Besant, Madame Blavatsky, Marie Deraismes, Clémence Royer vagy Louise Michel.

A nők részvétele egyrészt a vegyes szabadkőművesség, illetve a tisztán női obédianszok létrejöttével valósult meg. Fontos lenne megvizsgálni ezeket szervezeti rendszerük és rituáléjuk, valamint szociális összetételük szerint is. Érdekes kérdés lehet nyitottságuk, vagy éppen elzárkózásuk a társadalomtól. Csak néhány országban honosodtak meg, vizsgálandó, hogy ezekben miért és másokban miért nem?

Tanulmányozni szándékozzák a kulturális, szociális és politikai faktorokat, az esetleges kapcsolatokat a fejlődéssel és a női emancipációval és a feminista mozgalmakkal. Fontos tényező lehet a vallás is - mit jelent, jelenthet a nők felvétele a különböző keresztény és mondjuk az iszlám országokban? Hogyan hatott az angolszász és a latin szabadkőművesség közti szakadás erre a kérdésre?

Fontos a nők kizártságának különböző fokozatait definiálni és elemezni:

a) iniciálhatatlanok - az angol és amerikai fővonal szerint;
b) nem szabadkőművesnek tekintett támogató szervezetekben való részvétel;
c) elutasító latin irányzatok
d) a kérdésről vitákat folytató latin irányzatok;
e) a női szabadkőművességet elismerő latin irányzatok.

A női szabadkőművesség kapcsán felmerül a szabadkőművesség univerzalitásának kérdése is, hiszen miféle univerzalitás az, amely nemek alapján meghatározott?

Vizsgálandó a nők be nem fogadásának összes érve, beleértve az összes szóba jöhető földrajzi térséget és időszakot, hasonlóképpen a feminizmus reakcióját ezekre.

A konferencia szervezője, Cécile Révauger az e-mail címére várja a konferenciára való jelentkezéseket összefoglalóval és önéletrajzzal.

A konferencia létrehozásában közreműködnek a következő intézmények:

Lumières Nature Société, Université de Bordeaux 3 sponsored by the Conseil Régional d'Aquitaine; CELFF, CNRS, Université de Paris IV Sorbonne; Laboratoire CIRTAI-IDEES, équipe de l'UMR 6228 (CNRS) Université du Havre; Sheffield Centre for Research into Freemasonry, Université de Sheffield; Centre de recherche sur la franc-maçonnerie; FREE, Université de Bruxelles; Center for the Study of Women, UCLA and Université Sapienza, Rome.

Érdemes megjegyezni, hogy Cécile Révauger fenti kérdéseket felvető és publikációra buzdító írását elkezdték szabadkőműves blogokban terjeszteni mint a női szabadkőművesség mellett érvelő cikket, mivel

"This topic we feel is so important that it must get as much publicity as humanly possible. The issue of the continuing inhuman practice of gender segregation has no place in 21st century Freemasonry."

Azaz a téma olyan fontos, hogy akkora publicitást kell adni neki, amekkorát emberileg lehet. A 21. századi szabadkőművességben nem lehet helye a nemi szegregáció embertelen gyakorlatának.

Kapcsolódó linkek:

http://aprofan.blogspot.com/2009/05/vegyes-szabadkomuvesseg-gyogyir.html

http://www.fabula.org/actualites/article31531.php

http://ovnnews.blogspot.com/2009/05/call-for-papers-women-and-freemasonry.html

http://lodgenapoleon.blogspot.com/2009/05/women-and-freemasonry.html

16 megjegyzés:

Névtelen írta...

Azért, mert néhány blogban főleg nők foglalkoznak a kérdéssel, ez még korántsem jelent földindulást.
A nők felvételét alapvetően ugyanaz akadályozza meg, ami a többi szkm. alapelv módosítását: ha a sarokköveket elmozdítjuk, lehet, hogy nagyon szép és nagyon nemes intézmény jön létre, de azt már ne nevezzük szkm.-ségnek, mert az már nem lesz ugyanaz, mint ami a történelmi határköveken belül létrejött.

Lalo írta...

Kedves Névtelen!

Attól tartok, félreértetted a cikket.

1. A Cécile Révauger-től (aki ugyan hölgy) származó írás egy konferencia felhívás szövege. A konferencia szervezésében hét neves egyetem vesz részt. Egyetemeket nem igazán lehet nemmel ellátni. A konferencia tudományos szervezőbizottságában a tizenkét jeles tudós közül csak négy nő. Mivel a jövőbe nem látunk, még ugye nem tudhatjuk, hogy kik fognak előadni, de le merem fogadni, hogy többségben lesznek a férfiak.

Az esemény tudományos súlyát az is emeli, hogy három napos rendezvény lesz. Egyszóval erre azt mondani, hogy "néhány blogban főleg nők foglalkoznak a kérdéssel" erős alábecsülése a dolognak.

Halkan megjegyzem, hogy ha a szervezőbizottság egésze nőkből állna és a leendő konferencián csupa nő adna elő, akkor sem jelentene érdemi értékelést ez a fenti megjegyzésed, hiszen nem az a fontos, hogy nő vagy férfi mond valamit, hanem az, hogy mit mond...

2. A "Call for papers" felhívásnak szabadkőműves blog cikkeként való megjelenését én sem tartom földindulásnak, de hogy figyelemreméltó, az kétségtelen. (A kedvedért megjegyzem, hogy a közreadó és véleménynyilvánító egy 75 éves férfi szabadkőműves...)

3. Az, hogy mettől és meddig tekinthető egy szervezet szabadkőművesnek, az külön vita tárgya lehet. Nekem az a véleményem, hogy az tekinthető szabadkőművesnek, amit a szabadkőművesek annak tekintenek. Ez látszólag circulus vitiosus, ördögi kör, de valójában a közmegegyezést akarja takarni. Tudom, hogy az ősi határkövek között szerepel saját megváltoztathatatlanságának deklarálása is, de szerintem éppen ez ami logikai hiba.

Természetesen formálisan igazad van, de ugyanezzel a formális logikával élve azt is mondhatnánk, hogy a lesszabály bevezetése előtti játékot nevezhetjük csak futballnak, vagy a mondjuk csak a férfi oktatók és hallgatók alkotta felsőfokú oktatási intézményt egyetemnek.

Névtelen írta...

Az, hogy ki tartható szkm. szervezetnek, nem vita tárgya. Szabadkőműves szervezet az, amelyik magáénak tekinti a Mesterség határköveit és alapelveit, és amelyiket ezek alapján más szkm. szervezetek annak elismernek. Erről teljességgel világos és egyértelmű rendelkezések vannak.

Lalo írta...

Kedves Névtelen!

Azt írod:

"Szabadkőműves szervezet az, amelyik magáénak tekinti a Mesterség határköveit és alapelveit, és amelyiket ezek alapján más szkm. szervezetek annak elismernek."

Ennek alapján teljes joggal nevezhető szabadkőműves szervezetnek a "Le Droit Humain Nemzetközi Vegyes Szabadkőműves Rend" és annak magyar leágazása, a "Tolerancia és Testvériség páholy"; a "Francia Női Nagypáholy" és az ahhoz kapcsolódó hazai "Napraforgó páholy"; valamint a "Francia Nagyoriens", a "Francia Nagypáholy", a "Memphis Misraim Rend" és az általuk elismert "Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület".

Biztos, hogy ezt akartad mondani?

Névtelen írta...

Tartom magam ahhoz, amit mondtam, a te megjegyzésed viszont téves, ugyanis az általad felsorolt szervezetek nem tekintik magukénak maradéktalanul az alapelveket és a határjeleket.

Lalo írta...

Ok, kérdezzük meg őket.

Névtelen írta...

A határjelek egyes szövegváltozataiban is benne van az, hogy a szkm.ség férfiak testvérisége, az alapelvek pedig konkrétan és világosan fogalmaz erről.

Lalo írta...

Hoppá!

Te most az alapelvek alatt az "Alapelveket" (BASIC PRINCIPLES FOR GRAND LODGE RECOGNITION) érted, amelyet az UGLE 1929 szeptember 4-én bocsájtott ki?

Névtelen írta...

Mi mást? Akkor lettek konkrétan írásba foglalva, de sokkal régebbiek annál.

Lalo írta...

Én egy 1929-ben rögzített szabályrendszerre mint általános érvényű feltételrendszerre a több évszázados szabadkőművesség esetében nem mernék hivatkozni. Ebben az esetben - amikor egy történelmi szakadás egyik résztvevője fogalmazza meg a saját érdekeinek megfelelően azokat a feltételeket amelyeknek csak saját maga felel meg - nem igazán lehet ezeket objektív és független feltételrendszernek tekinteni.

Horribile dictu az 1929 előtti szervezetek nagy részének szabadkőművességét meg lehet ilyen kritériumok alapján kérdőjelezni...

Névtelen írta...

Mi sem egyszerűbb, mint elfogultan elfogult diktátumnak nevezni. Pedig annyi történt, hogy megint leírták azokat az évszázados alapelveket, amelyeket korábban is leírtak már. A határköveket nem lehet kijjebb tologatni, mert mindig jönnek újabbak, akik azt mondják, hogy miért csak eddig, miért nem amaddig, hogy mi is beférjünk. Aztán lassan eljutnánk addig, hogy bárki szkm.-nek nevezhetné magát, miközben elveszik a lényeg.

Lalo írta...

Én nem neveztem diktátumnak. De te biztos hallottad már így emlegetni...

Abban igazad van, hogy világos és más szervezetektől való határozott elkülönítésre alkalmas feltételeket kell(ene) használni, hogy pl, az O.T.O., a Golden Dawn, a Skull and Bones stb. ne férhessenek bele. Abban viszont már egyáltalán nem vagyok biztos, hogy a határokat pont így, a legközelebbi (szerintem) testvér szervezeteknél kellene meghúzni.

"Aztán lassan eljutnánk addig, hogy bárki szkm.-nek nevezhetné magát,..."

Ez ugyanaz a hamis logika, amely szerint "aki hazudik, az lop, aki lop, az rabol, aki rabol, az gyilkol, aki gyilkol, azt felakasztják..."

Névtelen írta...

Azt gondolom, hogy ez nem az a logika, egyáltalán, óva intenék bárkit is attól, hogy a szkm.-re profán logikát ráhúzzon.
Az ősi határjelek egyike úgy szól, hogy azok megváltoztathatatlanok. Ilyen egyszerű.

Lalo írta...

Lalo írta...

Azt írod:

"óva intenék bárkit is attól, hogy a szkm.-re profán logikát ráhúzzon"

Én pedig óva intek bárkit is attól, hogy a logikára különböző címkéket aggasson. Nincsen keresztény vagy muszlim logika, nincsen az egyes népeknek saját logikája és ugyanígy nincsen szabadkőműves logika sem. Logika csak egy van, különbözőek csak a kiindulási alapok lehetnek egy logikai következtetés során.

"Az ősi határjelek egyike úgy szól, hogy azok megváltoztathatatlanok."

Tudom. Bármely másik logikailag el is fogadható, kivéve ezt az egyet. Ugyanis ez pontosan ugyanolyan szerkezetű, mint a híres önreflexív paradoxonok, pl. mint a következők: "Ez az idézőjelben levő mondat hamis.", vagy "Ez az idézőjelben levő mondat igaz."

Ezeknek egyszerűen nincs igazságértéke, hasonlóképpen érvényességi tartomány nélküli az a bizonyos ősi határjel, amelynek ekvivalens átfogalmazása a következő: "Ez az idézőjelben levő feltétel nem megváltoztatható."

Névtelen írta...

profán logika

Lalo írta...

Jelző nélküli logika.

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum