A bejegyzések listája

2014. január 20., hétfő

Nagyoriens az USA-ban

Végre rájöttem, hogy mi indukálja azt a fantasztikus pezsgést az amerikai szabadkőművesek körében, ami egyre több és egyre szabadabb szellemű megnyilvánulásban ölt testet. Szaporodnak a szabadkőműves weblapok, egyre több blog foglalkozik az aktualitásokkal - és aktualitásnak tekintik az USA-beli szabadkőművesség megreformálást; javasolják a nők beengedését a páholyokba; bírálják a rasszistának tekintett, a Prince Hall fekete nagypáholyt el nem ismerő nagypáholyokat; meg akarják változtatni a páholyok, nagypáholyok szervezeti felépítését.

Nos, a formális és megfogható indok a Grand Orient of USA, rövidítve a GOUSA megjelenése és tevékenysége, amely kovászként hat az érlelődő gondolatokra. Természetesen ez a francia mintát követő nagypáholy nem jöhetett volna létre "kereslet" híján, amit az eddigi szellemi mozgások teremtettek meg.

Az amerikai Nagykelet kiváló összehasonlítását találjuk meg a Jeff Peace: Tények és fikciók című cikkében, aminek most rövid összefoglalását közlöm:

A szerző saját szabadkőműves rendszerét, szervezetét Tradicionális Kozmopolitának nevezi, a hagyományos USA szabadkőművességet pedig egyszerűen Angol-Amerikainak.

Különbségek Angol-Amerikai Tradicionális Kozmopolita
perspektíva vallásos testvériség, melynek célja a szeretet, jótékonyság és igazság szekuláris, de spirituális testvériség, melynek célja a szabadság, egyenlőség és testvériség
kötelességek hűség a nagypáholyhoz az emberi szabadság és egyenlőség megőrzése
vezetője jóindulatú diktátor (a nagymester) egy vezetői testület (Executive Board)
rítusok Preston-Webb és a Skót rítus számos rítus, mint a Modern, a Skót, az Emulációs
támogatottak jótékonysági és közösségi intézmények emberi jogok, természetvédelem, tudományos haladás
oktatás kutató páholyok rendszere által minden páholy kutató, minden szabadkőműves közölhet tanulmányokat
női szabadkőművesség nem ismeri el elismeri, de megkülönbözteti a férfi, vegyes és tisztán női szervezeteket


Az USA Nagyorienst és a Francia Nagyorienst baráti kapcsolatok és szerződések kötik össze, több közös megbeszélést és páholymunkát tartottak mind az Egyesült Államokban, mind Franciaországban.

A GOUSA egyik amerikában tartott munkán a Francia Nagyoriens mellett a európai vegyes és női szabadkőművesek is megjelentek.

Természetesen az USA Nagyoriens megjelenése erősen megosztja az amerikai szabadkőművességet, pro és kontra születnek a támadó vagy legalábbis létüket megkérdőjelező és a támogató, de legalább elismerést javasló cikkek. A helyzetet az egyik cikkben "recognition war" (elismerési háború) -ként jellemezte egy szerző.

A GOUSA kijelentette, hogy még gyermékéveit éli, de bízik a felnövekedésben...

Források:

http://burningtaper.blogspot.com/2008/08/grand-orient-of-united-state-facts.html

http://www.freemasoninformation.com/2009/05/individualism-collectivism-revisited-a-historical-perspective/#comments

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum