A bejegyzések listája

2014. január 20., hétfő

Okos, ateista de nem libertinus

Az Anderson féle alkotmányban ez áll:

"A Mason is oblig’d by his Tenure, to obey the moral Law ; and if he rightly understands the Art, he will never be a stupid Atheist, nor an irreligious Libertine."

Azaz soha nem lehet ostoba ateista, sem vallástalan libertinus.

Ezeknek a jelzős szerkezeteknek az értelmezésére szerintem két lehetőség van.

a) osztályt jelölő melléknévből és osztályt jelölő névszóból áll, és a két osztály metszetére utal;

b) állandósult jelzős szerkezetek.

Az a) esetben mindkét jelzős szerkezet osztályainak lehetséges metszeteiből összesen 8 van (mivel az ateista főnév és a vallástalan melléknév osztály jelölése - értelme - megegyezik):

1) ostoba ateista/vallástalan libertinus
2) ostoba ateista/vallástalan nem-libertinus
3) ostoba vallásos libertinus
4) ostoba vallásos nem-libertinus
5) okos ateista/vallástalan libertinus
6) okos ateista/vallástalan nem-libertinus
7) okos vallásos libertinus
8) okos vallásos nem-libertinus

Ezek közül a 1,2,5 felel meg Anderson kizárási feltételeinek, tehát nem lehet szabadkőműves; értelemszerűen a többi, azaz a 3,4,6,7,8 pedig potenciálisan lehet szabadkőműves. (Az 1. osztály metszet kétszeresen is ki van zárva.)

Ha a 3,4,6,7,8 osztályokat, mint a szabadkőművesség merítési bázisát tekintjük:

3) ostoba vallásos libertinus
4) ostoba vallásos nem-libertinus
6) okos ateista/vallástalan nem-libertinus
7) okos vallásos libertinus
8) okos vallásos nem-libertinus

akkor a vélhetőleg célcsoportnak tekintett 8. osztály (okos vallásos nem-libertinus) mellett két ostoba csoport (3,4) és a 6. (okos ateista/vallástalan nem-libertinus) és a 7. (okos vallásos libertinus) is potenciális szabadkőműves, ami legalábbis furcsa.


Én inkább a b) esetet fogadnám el, azaz szerintem Anderson korának és körének állandósult jelzős szerkezeteit használta, azaz az ateistákat és libertinusokat akarta kizárni, s itt a két jelzőnek nincsen semmilyen, a névszó értelmét módosító szerepe.

Andersonnál tehát impliciten minden ateista ostoba és minden libertinus vallástalan.

(Megjegyzem, hogy ezt az értelmezést elfogadva Anderson redundánsan fogalmaz, hiszen ha minden libertinus vallástalan, azaz ateista, akkor őket már az ostoba ateisták kizárásával is elintézte, fölösleges a második jelzős szerkezet.)

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum