A bejegyzések listája

2009. július 15., szerda

Makacs tévedések

Mostanában került a szemem elé Várkonyi Tibor: A százéves Martinovics páholy című cikke, ami tavaly május 31-én jelent meg a Népszava mellékletében, a Szép Szóban.

Az egyébként rokonszenves írásban sajnos rendre előjönnek a szabadkőművességgel és a Martinovics páhollyal kapcsolatos tipikus tévedések, amelyek számos más írásban és előadásban is megtalálhatók. Vegyük csak sorra őket:

0. "a szabadkőművesség ... ismét legálisan működik, bejegyzett egyesületként Magyarországi Nagyoriens néven ..."

0.a) Is. És a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy néven is működik egy másik egyesület. Szintén legálisan bejegyezve.

1. "Az évszázadok óta működő szabadkőművességet Magyarországon első ízben Kun Béla tanácsköztársasága tiltotta be, mert a szervezet diktatúraellenes, az emberi szabadságjogok rendíthetetlen híve, ebből jottányit nem enged."

1.a) Első ízben 1795-ben I. Ferenc császár tiltotta be egész birodalmában, így Magyarországon is a szabadkőművességet.

1.b) A Tanácsköztársaság nem célzottan a szabadkőművesség ellen lépett fel, hanem általában a polgári szervezetek, egyletek működését függesztette fel.

1.c) Nem a szabadkőművesség céljai zavarták, hanem a bármiféle szervezkedés (amely ellenforradalmivá válhat) lehetőségét akarta kizárni.

2. "Ugyanebből a megfontolásból esze ágában sem volt föloldani a tiltást a Horthy-rendszernek, tartott az tovább 1945-ig, a fölszabadulásig."

2.a) A Horthy-rendszer a Tanácsköztársaság (Az első Magyar Népköztársaság) összes rendelkezését megsemmisítette, értelemszerűen a különféle társaságok felfüggesztését is.

"1920. évi I. törvénycikk

az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről

...

9. § Az úgynevezett népköztársaság és tanácsköztársaság szerveinek néptörvény, rendelet vagy más elnevezés alatt kibocsátott mindennemű rendelkezései érvénytelenek. Hasonlóképen érvénytelenek az úgynevezett nemzeti tanácsoknak és szerveiknek mindennemű rendelkezései és határozatai is."


2.b) A szabadkőművességet betiltó rendeletet 1920. május 18-án adta ki Dömötör Mihály belügyminiszter.

2.c) Ebben a betiltó rendeletben sem a szabadkőművesség céljait kárhoztatták, hanem azt állították, hogy azoktól eltérve "... alapszabályaikban kitűzött, kormányhatóságilag is szankcionált céljaik és feladatuk megvalósítása helyett a politikai élet irányítására és a tényleges hatalomnak kezükhöz ragadására terelték át egyleti tevékenységüket." Azaz bűnbaknak kiáltották ki őket.

2.d) A szabadkőművesség vagyonát elkobozták, páholyait más szervezeteknek adták át. A Podmaniczky utcai Nagypáholyházat pl. a MOVE (Magyar Országos Véderő Egylet) kapta meg.

3. "Rákosiék természetesen folytatták Kun Béla és Horthy tilalmas hagyományát, Kádárék úgyszintén, ..."

3.a) Folytatásról és hagyományról szó nincs. A felszabadulás után a Horthy-rendszer megsemmisített rendelkezései között szerepelt a Dömötör-féle betiltás, tehát újra legálissá vált a szabadkőművesség.

3.b) Visszakapták a Nagypáholyházat és támogatást is a felújításra.

3.c) 1950-ben Kádár belügyminiszterként az ellenforradalmi erők potenciális szervezeti kereteként aposztrofálta és tiltotta be, függetlenül Kun Bélától és Horthy-tól.

4. "Ady Endre valójában nem a Martinovics páholyban öltötte magára először a szabadkőműves kötényt. ... majd tag is lett. ... 1912 márciusában kérte fölvételét a Martinovics páholyba, ... hét esztendeig maradt a páholy tagja."

4.a) De igen, Ady a Martinovics páholyban öltötte magára először a szabadkőműves kötényt 1912-ben. Addig csak rokonszenvezett a mozgalommal és kívülről bírálta.

4.b) S a hét esztendő alatt mindössze négyszer vett részt a páholymunkán. Azaz a felvételen és a díjemeléseken (a legény- és mesteravatáson) kívül csak egyszer.

5. "1956 novemberében Párizsban alakult újjá a Martinovics, a francia Grand Orient, a Nagyoriens kebelében."

5.a) A Martinovics páholy nem a Grand Orient, hanem a Grand Loge de France (Francia Nagypáholy) keretében alakult újjá. De azért jó viszonyt ápol a Francia Nagyorienssel.

A többi (legjobb tudomásom szerint) stimmel.


Kapcsolódó linkek:

http://szkp3.blogspot.com/1970/01/domotor-mihaly-belugyminiszter.html

http://szkp3.blogspot.com/1970/01/kadar-janos-belugyminiszter-feloszlatja.html

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum