A bejegyzések listája

2009. július 9., csütörtök

Rasszizmus és szexizmus

Az USA szabadkőművességében mostanában egyre erőteljesebb küzdelem bontakozik ki a rasszista tendenciák ellen illetve védelmében - illetve kérdések merülnek fel a nők szabadkőművességbe felvételének tiltásával kapcsolatosan. Elvileg tárgyalják és cáfolják a nők felvételének történelmi és szabadkőműves jogi akadályait. Már egy hosszabb könyv is megjelent a híres női szabadkőművesekről - köztük van a magyar Hadik-Barkóczy Ilona - s jövőre egy tudományos konferenciát szentelnek a kérdésnek.

Ezeknek a híreknek kapcsán érdekes vita bontakozott ki az Index Szabadkőműves fórumán.

Az egyik álláspont szerint teljesen érthető a szabadkőművesség elzárkózása a nők felvételétől, hiszen "a két nem együttes jelenléte szükségszerűen versengést okoz, ami testvériség rovására megy". A vélemény megfogalmazója a másik nemmel való kommunikáció eltérését természetesnek tartotta a rasszok megkülönböztetésével szemben.

Ennek magyarázatára egy nagyon érdekes elméletet adott közre egy hozzászóló: "a fajfenntartási ösztönből eredő késztetéseit egy személy általában nehezebben kontrollálja, mint a csoportosulási-idegenellenes ösztönből eredőket". Ebből vezethető le, hogy a rasszok egyenjogúsága könnyeben elfogadható, mint a nemek egyenjogúsága - még a szabadkőművességben is.

Én magam a "a biológiai eredetű különbségekre épülő megkülönböztetésről" beszéltem, amit aztán vitapartnerem hatására kiegészítettem "a biológiai eredetű és a biológiai eredetű különbségekre szorosan épülő társadalmi megkülönböztetésről" kifejezésre.

Kifejtettem, hogy legjobb tudomásom szerint a feminista egyletek sem korlátozzák a tagságukat a nőkre - legalábbis a hirtelenjében megtalált magyar feminista szervezetek alapszabályaiban ilyen nincs. Sem a Patent, a FIONA, a MONA nem szerepelteti ezt a követelményt az alapszabályában, s a REGINA munkatársai között szerepel is egy férfi. Talán csak a NANE egyesület tiltja ki a férfiakat tagjai közül - bár pártoló tagokként és adományozókként szívesen látják őket; de ez talán megérthető túlreagálása a férfiak dominanciájának.

Hiszen céljuk nem a világrend megfordítása - a "nőuralom" - kellene legyen, hanem kiegyensúlyozása. Szóval szerintem egy nem szexista feminista egyesületbe úgy kellenek a férfiak, mint egy falat kenyér.

S a négerek és nők sem mentesek az előítéletektől, sőt példák is vannak rá. Vannak bizony rasszista négerek és szexista nők is. Már csak a kompenzálás miatt is...

Egy szabadkőműves véleménye szerint viszont a "A szabadkőművesség belső törvényeit, működési rendjét, fölépítését tekintve alapvetően egy archaikus, tradíciókon nyugvó, és azokra sokat adó szervezet. Nem azért nem akar átlépni bizonyos határokat, mert szexista, meg mit tudom én, micsoda, hanem azért nem, mert ez egy tradicionális, a hermetikus hagyományok szerint működő rend, és a saját legfontosabb jellemzőinek jó részét vetkőzné le, ha kinyitna bizonyos kapukat."

Erre persze rögtön azzal reagáltak: "magyarázd már meg nekem, hogy az egyik páholyban miért az a hermetikus hagyomány, hogy niggereket nem avatunk fel, a másikban meg az, hogy csak azokat, a harmadikban meg mindegy."

Kérdésként merült fel, hogy vannak-e egyáltalán feketéket fel nem vevő USA-beli páholyok és hogy az amerikai fekete nagypáholyokat (Prince Hall rendszer) mennyire ismerik el a fehér szabadkőművesek.

Erre kénytelen voltam idézettel bizonyítani, hogy vannak ilyen páholyok:

"Sterling A. Hicks, Master of Philologia Lodge No. 178, on behalf of his lodge, charged Bjelajac with violating "moral laws of Free and Accepted Masons and the moral duties as Worshipful Master" by allowing Brother Victor Marshall to be raised as a Master Mason. Specifically in the charges, the violation of this "moral law" came from allowing a "non-white" to be raised in Gate City Lodge.
...
WBro. Douglas Hubert Ethridge, Master of Metro Daylight Lodge No. 743, likewise charged WBro. Bjelajac with secretly forming a "Cabal" to overturn the "constitution, laws, ancient landmarks, customs and traditions of Free & Accepted Masons" in Georgia. Ethridge asserts in his charges that non-whites have "never" been raised in a lodge under the Grand Lodge of Georgia,...

Ethridge concludes that Bjelajac committed acts that conflicted with the "ancient customs and traditions which are the immemorial usages and fundamentals of the Craft which have existed from time immemorial and are unchangeable."

Forrás: http://freemasonsfordummies.blogspot.com/2009/06/masonic-bigotry-and-georgia.html

Azaz a Philologia páholy szerint Victor Marshall, egy "nem fehér" felvételével a Gate City páholy főmestere megszegte a szabadkőművesség erkölcsi törvényeit, s különösen főmesteri kötelességeit; a Daylight páholy szerint ezzel átlépik az alkotmányt, a törvényeket, az ősi határköveket, a szabadkőművesség szokásait és tradícióit; s hogy Georgia Nagypáholyához tartozó páholyokban soha nem vettek fel és avattak mesterré "nem fehéreket". Tehát ez a lépés ellentétes az ősi szokásokkal és tradíciókkal, amelyek örök alapjai a Mesterségnek amelyek időtlen idők óta léteznek és megváltoztathatatlanok.

Másrészt ugyan a Prince Hall nagypáholyokat a
az amerikai nagypáholyok 80%-a elismeri, de vannak érdekes körülmények ezzel kapcsolatban.

Igen, 41 az 51-ből elismeri regulárisnak. (Bár ennek is vannak fokozatai, van ahol elismerik a regularitást, de kölcsönös tagságot már nem.

Viszont a Prince Hall szabadkőművesek 50%-a él abban a 10 államban, amelyek "fehér" nagypáholya nem ismeri el őket. Így azért már másképpen néz ki az a 80%.

A 41 USA-beli "fehér" nagypáholy a Prince Hall regularitását 1989 - 2004 között szóródva ismerte el.

Még érdekesebb, hogy az UGLE viszont csak 1994-ben ismerte el, tehát nem élére állva ennek a folyamatnak, hanem csak bekapcsolódva. Az is igaz viszont, hogy ennek az elismerésnek köszönhetően sok USA nagypáholy már automatikusan fogadta el regulárisnak a fekete nagypáholyokat.

A Prince Hall története, elismerésének lépései, fokozatai, történeti térképek a rabszolgatartó államokról, a feketék mai népsűrűségéről stb. stb. mind megtalálható a következő weblapon:

http://bessel.org/masrec/pha.htm


S rendkívül különös, hogy ezt megkülönböztetést a szabadkőművesség hagyományaival indokolják. Hogyan lehet ugyanazt az ősi hagyományt ennyire eltérően értelmezni. Ennyire nem egyértelműek az ősi határjelek és szokások? Mindenki úgy értelmezheti őket, ahogy akarja?

Pedig hát ezeken nyugszik az angolszász szabadkőművesség önazonosságának és más rendszerektől való eltérésének meghatározása, a regularitás...

Eredetileg az Index Szabadkőműves fórumában: http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9027376 4626-4667 számú hozzászólások.

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum